Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně

Jako každoročně, letos již posedmé, připravili studenti 2. ročníku navazujícího magisterského studia učitelství chemie Mikulášskou besídku, tentokrát ve znamení televizního vysílání.

Trocha historie Mikulášské besídky spojené s chemií

Každý rok dostávají studenti učitelství chemie, kteří končí cyklus didaktických předmětů na katedře chemie Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě, za úkol připravit pro veřejnost Mikulášskou besídku. Studenti přistupují k přípravě nově, netradičně a značně tvořivě - populární a atraktivní formou, aby výuka zaujala (takoví by učitelé měli být). Před sedmi lety začínala Mikulášská jako chemická besídka s demonstracemi efektních chemických pokusů. Studenti prováděli připravené pokusy v bílých pracovních pláštích a fakt, že jde o Mikulášskou besídku, naznačovali čertovskými rohy a andělskými lamelami na hlavách. Jak šel čas, Mikulášská besídka nabývala konkrétnější podobu vystoupení s určitým chemickým dějem a přehlídkou efektních pokusů. Jen tak namátkou vzpomenu veršované vystoupení s Mikulášem na saních, nejrůznější zdramatizované příběhy do pekla zatoulaných andělů, hodných i škodolibých čertů nebo navazování věčného přátelství mezi anděly a čerty.

Televize Nebe - Peklo - Ráj

V letošním roce studenti vytvořili opět jinou a zase netypickou a zvláštní Mikulášskou besídku. Vlastně ani tolik o Mikuláše nešlo. Besídka dostala přesně vystihující název „Chemické zprávy ze světa i mimo něj“. A co mohli návštěvníci besídky shlédnout? Televizní hlasatelku televize Nebe – Peklo – Ráj, která posluchače zavedla prostřednictvím promítaných reportáží do Egypta, Brazílie, Itálie i do Afriky. V živých vstupech pak účastníci besídky mohli vidět řadu pekelných i nebeských pokusů.

Je třeba pochválit nápaditost, tvořivost a pracnost, kterou studenti učitelství chemie vynaložili k tomu, aby byla tradiční besídka opět jiná a opět úspěšná. Je nutno říci, že se jim to beze zbytku podařilo.

Besídka se realizovala v letošním roce celkem třikrát. Nejdříve 9. prosince dopoledne pro děti 4. třídy ZŠ v Bílovci a pro žáky 9. třídy ZŠ ve Velkých Lošticích. Besídka se líbila oběma věkovým skupinám žáků, byli nadšení!

Ve stejný den odpoledne pak probíhalo představení pro talentované žáky v chemii. I chemičtí talenti si pochvalovali, že opět viděli nové pokusy, které ještě neznají. Ocenili také práci kameramanů a střihačky, která se téměř na profesionální úrovni zhostila zpracování předtočených televizních reportáží.

A nakonec v pondělí 13. prosince byla besídka určena studentům PřF OU, zaměstnancům a jejich dětem. Je škoda, že právě toto poslední vystoupení se nesetkalo se zájmem, který jsme očekávali (je možné, že byl nevhodně zvolen termín). I přes určité zklamání v tomto ohledu si myslím, že besídka očekávání splnila a opět ukázala, že studenti učitelství chemie mají předpoklady být dobrými učiteli, kteří umí svůj předmět, tolik nepopulární chemii, podat atraktivní formou všem věkovým skupinám.

Chtěla bych poděkovat studentům, kteří se na přípravě i realizaci chemické besídky podíleli a již se těším na to, co připraví další studenti na rok příští.

doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.
Katedra chemie PřF OU v Ostravě

Úvodní slovo doc. Marie Solárové k letošní Mikulášské besídce
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně
Tradiční Mikulášská besídka na PřF OU opět netradičně

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022