Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater!

Dne 7. června 2011 proběhlo na katedře chemie PřF OU setkání absolventů studia učitelství chemie. Byli pozváni na přednášku s názvem „Aktualizace výuky chemie“. Přednášku pro absolventy tohoto oboru realizovala doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. nejen proto, aby jim ukázala nové trendy ve výuce chemie, ale i kvůli prezentaci tvůrčích nápadů, kterými oplývají současní studenti navazujícího magisterského studia učitelství chemie v rámci předmětu Didaktika chemie i v rámci jiných, výběrových předmětů (Experiment ve výuce chemie, Možnosti posilování klíčových kompetencí ve výuce chemie, Motivační prvky ve výuce chemie a jiné). Přednáška byla zaměřena především na domácí pokusy a ukázky pracovních listů k těmto pokusům.

Součástí setkání byla i domluva na vzájemné spolupráci mezi katedrou chemie PřF OU a učiteli zúčastněných škol.

I když se této novátorské akce zúčastnil napoprvé menší počet absolventů, ti, co přišli, byli nadšení a spolu s paní docentkou se dohodli, že chtějí absolvovat celý cyklus takto zaměřených přednášek.

Příští přednáška je plánovaná na podzim tohoto roku a bude se týkat možnosti uplatnění mediální výchovy ve výuce chemie. Takže naši milí absolventi studia učitelství chemie, neváhejte a příště přijďte zase, protože to stálo za to!

Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater
Absolventi studia učitelství chemie opět zasedli do lavic své alma mater

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016