OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Pro studenty se specifickými potřebami

Podpora studentům se specifickými potřebami

Ostravská univerzita nabízí a zajišťuje tyto služby:

  • informuje o podmínkách studia na OU uchazečům se specifickými potřebami prostřednictvím specifické webové stránky, která je průběžně aktualizována a obsahuje informace o studiu na jednotlivých fakultách univerzity pyramida.osu.cz
  • organizuje každoročně Kurzy pro uchazeče se specifickými potřebami, na nichž poskytuje relevantní informace o možnostech studia v akreditovaných studijních programech, v přípravných kurzech ke studiu a kurzech organizovaných v rámci celoživotního vzdělávání na OU
  • poskytuje rovněž individuální konzultace zájemcům o studium na OU, které lze dohodnout s kontaktní osobou

Na základě dodatku k přihlášce, v němž uchazeč požádá o zohlednění svých speciálních potřeb:

  • koordinuje služby, zabezpečuje technickou podporu a další pomoc studentům se specifickými potřebami na univerzitě
  • poskytuje poradenství a aktivně se zasazuje o řešení individuálních studijních záležitostí studentů se specifickými potřebami
  • za účelem řádného plnění studijních povinností studentů se specifickými potřebami spolupracuje s kontaktními osobami pro  studenty se specifickými potřebami na fakultách, s pracovníky studijních oddělení, univerzitní knihovny a dalších pracovišť OU
  • zajišťuje knihovnické, informační a technické služby v rámci Centra podpory studentům se specifickými potřebami

Kontakt:

facebook
rss
social hub