Podmínky přijímacího řízení

Podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2021/2022 do bakalářských a navazujících magisterských programů vyučovaných v českém jazyce

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,56 MB

Informace o dodatečném přijímacím řízení do vybraných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,32 MB

Úprava podmínek přijímacího řízení do akademického roku 2021/2022 – přijímací zkouška z bakalářského programu Geografie prominuta

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,22 MB

Informace k prominutí přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Přírodovědecké fakultě OU

Informace o prominutí přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské programy.

Dodatečné přijímací řízení ke studiu do studijních programů Mathematics do akademického roku 2021/2022 – bakalářský a navazující magisterský studijní program vyučovaný v anglickém jazyce

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,38 MB

Admission requirements for Mathematics study programmes 2021/2022 - additional admission procedure

Document is in the *.pdf format. ikona pdf 0,30 MB

Podmínky přijetí ke studiu do studijních programů Mathematics do akademického roku 2021/2022 – bakalářský a navazující magisterský studijní program vyučovaný v anglickém jazyce

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,31 MB

Změna podmínek přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (minor)

Akademický senát Pedagogické fakulty OU schválil dne 22. února 2021 změny v původních podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022. PdF OU reaguje na nepříznivý epidemiologický stav v ČR a modifikuje podmínky k přijetí u programů, u kterých byla předepsána Praktická zkouška z tělesné výchovy jako přijímací zkouška, nebo jako její část. Nově bude přijímací zkouška formou Testu předpokladů ke studiu.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,21 MB

Podmínky přijetí ke studiu do doktorských studijních programů do akademického roku 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,49 MB

Opatření děkana č. 26/2020 – Komise pro přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,35 MB
Příloha opatření děkana č. 26/2020 ikona pdf 0,20 MB