Podmínky přijímacího řízení

Podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2021/2022 do bakalářských a navazujících magisterských programů vyučovaných v českém jazyce

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,56 MB

Podmínky přijetí ke studiu do studijních programů Mathematics do akademického roku 2021/2022 – bakalářský a navazující magisterský studijní program vyučovaný v anglickém jazyce

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,31 MB

Podmínky přijetí ke studiu do doktorských studijních programů do akademického roku 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,49 MB

Admission requirements for Mathematics study programmes 2021/2022

Document is in the *.pdf format. ikona pdf 0,30 MB

Opatření děkana č. 26/2020 – Komise pro přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,35 MB
Příloha opatření děkana č. 26/2020 ikona pdf 0,20 MB