Podmínky přijímacího řízení

Informace o dodatečném přijímacím řízení do vybraných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2023/2024

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,30 MB

Neotevření navazující magisterské studijní specializace Fuzzy matematika

Na základě vyhlášených Podmínek přijetí ke studiu kapitola 2.2.1. vedení Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity rozhodlo o neotevření studijní specializace Fuzzy matematika v rámci navazujícího magisterského studijního programu Matematika pro akademický rok 2023/2024.

Podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Mathematics vyučovaných v anglickém jazyce do akademického roku 2023 – 2024

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,58 MB

Podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce do akademického roku 2023 – 2024

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,58 MB

Podmínky pro přijetí ke studiu doktorských studijních programů do akademického roku 2023 – 2024

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,31 MB