FAQ

Environmentální centrum
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

  
cz   en


Konference

Charakteristika ENC

Environmentální centrum (ENC), s úplným názvem „Centrum pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí“, vzniklo jako organizační jednotka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě především za účelem realizace projektu s názvem Institut environmentálních technologií. Tento projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), PO 2 Regionální VaV centra, č. CZ.1.05/2.1.00/03.0100. V rámci projektu budou vybudovány či renovovány výzkumné laboratoře, které budou (spolu se stávajícím vybavením) sloužit k naplnění cílů projektu. Na výzkumu se budou podílet zkušení odborníci z oborů chemie, biologie a biofyziky.

V roce 2013 byla ukončena fáze start-up projektu, v současné době je projekt ve fázi udržitelnosti (2014 – 2018).

logololink


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt