Botanická zahrada

Botanická zahrada slouží jako odborné botanické pracoviště využívané k výuce botanických vědních disciplin, ale také k vědeckým účelům. Mimo vlastní výuku jsou na BZ realizované bakalářské a diplomové práce naších studentů.

Samotná botanická zahrada je funkčně rozdělena na dvě části, venkovní a skleníkovou plochu. Mezi venkovní výsadby se řadí záhony letniček, zeleniny, léčivek, technických plodin, záhony okrasných trvalek a vzhledem k velikosti botanické zahrady menší výsadba základních druhů dřevin. V skleníkovém areálu botanické zahrady se pěstují tropické a subtropické rostliny. Jsou zde k vidění především taxony z čeledí Bromeliaceae, Crassulaceae, Orchideaceae, Aizodeaceae, Liliaceae, Asphodelaceae. V současné době se v BZ pěstuje cca 2000 taxonů rostlin.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020