Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Umělá inteligence

Studijní program
Aplikovaná informatika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
01. 04. 2022 - 17. 05. 2022

Studijní program v kostce

Studijní program Aplikovaná informatika připravuje budoucí absolventy, aby byli schopni navrhovat, vyvíjet a spravovat inteligentní a informační systémy. Program se dělí se na dvě specializace: Umělá inteligence a Informační systémy. Student získá dobrý teoretický základ i v oblasti teoretické informatiky, logiky, vyčíslitelnosti a složitosti algoritmů. V průběhu celého studia je kladen důraz na týmovou spolupráci, základy projektového řízení a schopnost samostatné vědecké práce. Stranou nezůstává ani oblast získávání informací a znalostí z dat s důrazem na jejich bezpečnost či šifrování. Nedílnou součástí jsou také znalosti a dovednosti v oblasti analýzy dat a vytváření počítačových modelů. Nabyté znalosti a dovednosti studenti aplikují v týmu během ročníkových projektů a semestrálních prací. Celý program je podtržen internacionalizací, ať už formou odborných anglických seminářů či podporou mobilit a studia vybraných předmětů v angličtině.

Co od vás očekáváme?

Dokončené vysokoškolské vzdělání bakalářského typu ve stejném či příbuzném oboru. Snahu dozvědět se něco nového a zkoumat moderní techniky z oblasti umělé inteligence.

Co se naučíte?

Studijní plán Umělá inteligence připravuje studenta na návrh a vývoj inteligentních systémů s použitím metod a technik umělé inteligence. Student získá jak základní teoretické znalosti z průřezových oblastí umělé inteligence, tak hlubší znalosti z oblastí biologií inspirovaných metod, inteligentních systémů, numerické matematiky, neuronových sítí, rozpoznávání vzorů a architektury HW pro inteligentní systémy. Specifické znalosti a dovednosti specializace Umělá inteligence zahrnují hlubší pochopení principů souvisejících s umělou inteligencí, biologií inspirovaných metod, inteligentních systémů a robotiky, hlubokých neuronových sítí, speciálních metod pro zpracování obrazu a počítačového vidění, architektury počítačů umělé inteligence a IoT, dobývání znalostí, rozpoznávání vzorů v dynamických datech. Mezi další dovednosti a kompetence patří: znalosti z oblastí teoretické informatiky a logiky, znalostní inženýrství, projektové řízení a týmová spolupráce, základy vědecké práce, analýza vícerozměrných dat, modelování a simulace, metody kódování, šifrování a bezpečnost dat, geometrické modelování v počítačové grafice, expertní a doporučovací systémy, a odborné a vědecké angličtiny. Absolvent získá specifické praktické dovednosti v ročníkových projektech.

Kde a jak se uplatníte?

Specialisté v oblasti umělá inteligence patří mezi vůbec nejžádanější skupinu zaměstnanců v dnešních IT oborech. Po úspěšném absolvování studijního programu proto máte velké možnosti uplatnění ve firmách zaměřených na oblast informačních a komunikačních technologií s integrací umělé inteligence, popřípadě pokračování v rámci studia doktorského studijního programu na KIP. S mnohými firmami budete mít možnost setkat se již v průběhu studia a navázat s nimi kontakt. Spolupracujeme například s firmami Tieto, CGI, InsideHome, WebValley, Certicon a další.

Konkrétní pracovní pozice

  • vývojář aplikací specificky zaměřených na použití softcomputingových metod,
  • architekt inteligentních systémů,
  • vývojář počítačových aplikací,
  • systémový integrátor (chytré domy, roboty, průmyslová automatizace).

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 22. do 24. srpna 2022 nebo v náhradním termínu do 16. září 2022. O konkrétním termínu zápisu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni emailem a termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Bez přijímací zkoušky.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Nejsou stanoveny.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.