Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty OU

Studijní oddělení komplexně zabezpečuje agendu studentů po celou dobu jejich studia.

  • Organizačně společně s katedrami zajišťuje přijímací řízení, zápisy ke studiu, úvody do studia, promoce, dny otevřených dveří, zajišťuje administrativní úkony spojené se studiem
  • V průběhu celého roku poskytuje informace o studiu na fakultě, jednotlivých programech a oborech studentům fakulty, ale rovněž zodpovídá dotazy uchazečů o studium a to osobně, telefonicky nebo emailem.
  • Komplexně vede evidenci studentů fakulty, připravuje a vyhotovuje potvrzení o studiu, připravuje podklady pro vysokoškolské diplomy a pro ukončení studia
  • Zadává a průběžně zpracovává agendu související se studiem do programů Stag, připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje za spravovanou oblast

Vedoucí oddělení
 
telefon: 553 46 2111
 
Studijní referenti
Bakalářské studium (dvouoborové)
Navazující magisterské studium (prezenční forma studia)
telefon: 553 46 2110
Bakalářské studium (jednooborové) (distanční a kombinovaná forma studia)
Navazující magisterské studium (kombinovaná forma studia)
Poplatky spojené se studiem
Stipendia
Promoce
telefon: 553 46 2108
Bakalářské studium (jednooborové) (prezenční forma studia)
telefon: 553 46 2109


Elektronická nástěnka

(Pro vstup na elektronickou nástěnku je nutné přihlášení do IS Moodle – uživatelské jméno a heslo je stejné jako pro vstup do Portálu OU).


Studijní referentka pro doktorské studium je Ing. Monika Kočvarová.

Studijní referentka pro celoživotní (rozšiřující) studium je Bc. Gabriela Peroutková.

E-mailová adresa pro dotazy spojené s přijímacím řízením -


Úřední hodiny
pondělí
09.00 - 11.00
13.00 - 15.00
středa
09.00 - 11.00
13.00 - 15.00
čtvrtek
09.00 - 11.00
 


Adresa studijního oddělení
Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty OU
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 11. 2022