Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty OU

Studijní oddělení komplexně zabezpečuje agendu studentů po celou dobu jejich studia.

  • Organizačně společně s katedrami zajišťuje přijímací řízení, zápisy ke studiu, úvody do studia, promoce, dny otevřených dveří, zajišťuje administrativní úkony spojené se studiem
  • V průběhu celého roku poskytuje informace o studiu na fakultě, jednotlivých programech a oborech studentům fakulty, ale rovněž zodpovídá dotazy uchazečů o studium a to osobně, telefonicky nebo emailem.
  • Komplexně vede evidenci studentů fakulty, připravuje a vyhotovuje potvrzení o studiu, připravuje podklady pro vysokoškolské diplomy a pro ukončení studia
  • Zadává a průběžně zpracovává agendu související se studiem do programů Stag, připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje za spravovanou oblast

Vedoucí oddělení
 
Studijní referenti
Bakalářské studium (dvouoborové)
Navazující magisterské studium (prezenční forma studia)
553 46 2110
Bakalářské studium (jednooborové) (distanční a kombinovaná forma studia)
Navazující magisterské studium (kombinovaná forma studia)
Poplatky spojené se studiem
Stipendia
Promoce
Nostrifikace
553 46 2108
Bakalářské studium (jednooborové) (prezenční forma studia)
553 46 2109


Elektronická nástěnka

(Pro vstup na elektronickou nástěnku je nutné přihlášení do IS Moodle – uživatelské jméno a heslo je stejné jako pro vstup do Portálu OU).


Studijní referentka pro doktorské studium je Ing. Monika Kočvarová.

Studijní referentka pro celoživotní (rozšiřující) studium je Bc. Gabriela Peroutková.

E-mailová adresa pro dotazy spojené s přijímacím řízením -


Provozní doba studijního oddělení v červenci a srpnu 2024
1. - 14. července
běžné úřední hodiny
15. července - 4. srpna
studijní oddělení uzavřeno, čerpání dovolených
5. srpna - 25. srpna
běžné úřední hodiny
26. srpna - 28. srpna
studijní oddělení uzavřeno, zápisy do 1. ročníku studia
od 29. srpna
běžné úřední hodiny


Úřední hodiny
pondělí
09.00 - 11.00
13.00 - 15.00
středa
09.00 - 11.00
13.00 - 15.00
čtvrtek
09.00 - 11.00
 


Adresa studijního oddělení
Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty OU
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 06. 2024