Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty OU


Studijní oddělení komplexně zabezpečuje agendu studentů po celou dobu jejich studia.

  • Organizačně společně s katedrami zajišťuje přijímací řízení, zápisy ke studiu, úvody do studia, promoce, dny otevřených dveří, zajišťuje administrativní úkony spojené se studiem
  • V průběhu celého roku poskytuje informace o studiu na fakultě, jednotlivých programech a oborech studentům fakulty, ale rovněž zodpovídá dotazy uchazečů o studium a to osobně, telefonicky nebo emailem.
  • Komplexně vede evidenci studentů fakulty, připravuje a vyhotovuje potvrzení o studiu, připravuje podklady pro vysokoškolské diplomy a pro ukončení studia
  • Zadává a průběžně zpracovává agendu související se studiem do programů Stag, připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje za spravovanou oblast

Vedoucí oddělení
Mgr. David Kožušník  telefon: 553 46 2111
Studijní referenti
Jiřina Olšanská, DiS. Bakalářské studium (dvouoborové)
Navazující magisterské studium (prezenční forma studia)
telefon: 553 46 2110
Denisa MikolandováBakalářské studium (jednooborové) (distanční a kombinovaná forma studia)
Navazující magisterské studium (kombinovaná forma studia)
Poplatky spojené se studiem
Stipendia
Promoce
telefon: 553 46 2108
Šárka Švábková Bakalářské studium (jednooborové) (prezenční forma studia)telefon: 553 46 2109

Studijní referentka pro doktorské studium je Ing. Monika Kočvarová.

Studijní referentka pro celoživotní (rozšiřující) studium je Bc. Gabriela Peroutková.

E-mailová adresa pro dotazy spojené s přijímacím řízením -

Provozní doba studijního oddělení v červenci a srpnu 2022
4. červencestudijní oddělení uzavřeno
7. – 14. červenceběžné úřední hodiny
18. července – 5. srpnastudijní oddělení uzavřeno
8. srpna – 18. srpnaběžné úřední hodiny
22. srpna – 24. srpnastudijní oddělení uzavřeno, zápisy do 1. ročníku studia
Od 25. srpnaběžné úřední hodiny

Úřední hodiny
pondělí09.00 - 11.0013.00 - 15.00
středa09.00 - 11.0013.00 - 15.00
čtvrtek09.00 - 11.00 

Adresa studijního oddělení
Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty OU
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

Elektronická nástěnka studijního oddělení. Pro vstup na elektronickou nástěnku je nutné přihlášení do IS Moodle - uživatelské jméno a heslo je stejné jako na Portálu OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 06. 2022