OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Děkanát > Studijní oddělení

Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty OU

Studijní oddělení komplexně zabezpečuje agendu studentů po celou dobu jejich studia.

  • Organizačně společně s katedrami zajišťuje přijímací řízení, zápisy ke studiu, úvody do studia, promoce, dny otevřených dveří, zajišťuje administrativní úkony spojené se studiem
  • V průběhu celého roku poskytuje informace o studiu na fakultě, jednotlivých programech a oborech studentům fakulty, ale rovněž zodpovídá dotazy uchazečů o studium a to osobně, telefonicky nebo emailem.
  • Komplexně vede evidenci studentů fakulty, připravuje a vyhotovuje potvrzení o studiu, připravuje podklady pro vysokoškolské diplomy a pro ukončení studia
  • Zadává a průběžně zpracovává agendu související se studiem do programů Stag, připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje za spravovanou oblast
Vedoucí oddělení
Mgr. David Kožušníktelefon: 597 092 111
Studijní referenti
Jiřina Olšanská, DiS. Bakalářské studium (dvouoborové)
Navazující magisterské studium (prezenční forma studia)
telefon: 597 092 110
Mgr. Andrea SýkorováBakalářské studium (jednooborové) (distanční a kombinovaná forma studia)
Navazující magisterské studium (kombinovaná forma studia)
telefon: 597 092 108
Šárka Švábková Bakalářské studium (jednooborové) (prezenční forma studia)telefon: 597 092 109

Studijní referentka pro doktorské studium je Ing. Monika Kočvarová.

Studijní referentka pro celoživotní (rozšiřující) studium je Bc. Gabriela Peroutková.

Úřední hodiny
pondělí09.00 - 11.0013.00 - 15.00
středa09.00 - 11.0013.00 - 15.00
čtvrtek09.00 - 11.00 
Provozní doba studijního oddělení v období od 1. července do 31. srpna 2018:
do 28. červnaběžné úřední hodiny (v pátek 29. června jsou promoce)
2. - 6. červencestudijní oddělení uzavřeno
9. - 20. červenceběžné úřední hodiny (odpoledne do 14.30 hod. – budova A se uzavírá v 15 hodin)
23. července - 10. srpnastudijní oddělení uzavřeno
13. srpna - 31. srpnaběžné úřední hodiny
Poštovní adresa studijního oddělení
Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty OU
30. dubna 22
701 03 Ostrava


facebook
rss
social hub