Termíny přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě

Termín podávání přihlášek: do 15. března 2021 (pro bakalářské a navazující magisterské programy vyučované v českém jazyce)

Den otevřených dveří: proběhne online dne 11. ledna 2021

Termíny přijímacích zkoušek

Bakalářské obory

  • 17. – 28. května 2021 (konkrétní termíny budou zveřejněny do 31. března 2021)
    (části dvouoborových kombinací Filozofické a Pedagogické fakulty dle jejich rozpisu termínů - FF, PdF)

Navazující magisterské obory

  • 1. – 10. června 2021 neučitelské programy, 11. června 2021 učitelské aprobace vyučované na PřF (konkrétní termíny budou zveřejněny do 31. března 2021)
    (části dvouoborových kombinací Filozofické a Pedagogické fakulty dle jejich rozpisu termínů - FF, PdF)

Náhradní termín

  • 16. června 2021

Náhradní termín je na Přírodovědecké fakultě udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.).

O náhradní termín je nutno požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Žádost se děkanovi podává emailem prostřednictvím vedoucího studijního oddělení.


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 12. 2020