Termíny přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě

Řádný termín podávání přihlášek: do 15. března 2022 (pro bakalářské a navazující magisterské programy vyučované v českém jazyce)

Den otevřených dveří: bude upřesněno.

Termíny přijímacích zkoušek

Bakalářské studijní programy

Květen 2022 – datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 16. dubna 2022. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude zaslán na kontaktní emailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce.

Termíny části sdružených studijním programů (minorů Anglická filologie, Český jazyk a literatura, Dějiny umění, Filozofie, Francouzská filologie, Historie, Latinský jazyk a kultura, Německá filologie, Polská filologie, Ruská filologie, Španělská filologie, Sociologie, Základy společenských věd, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Pedagogika, Psychologie) na Filozofické a Pedagogické fakultě budou zveřejněny na webových stránkách FilozofickéPedagogické fakulty, instrukce s termíny budou rovněž rozeslány emailem.

Navazující magisterské studijní programy

1. – 9. června 2022 - datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději 16. dubna 2022. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude zaslán emailem.

10. června 2022 - učitelské aprobace vyučované na PřF a přijímací zkouška z Pedagogicky a psychologie pro učitelství na SŠ

Termíny části aprobací vyučovaných na Filozofické (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, dějiny výtvarné kultury, francouzský jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, základy společenských věd) a Pedagogické fakultě (hudební výchova, pedagogika, tělesná výchova, výtvarná výchova, psychologie) budou zveřejněny na webových stránkách FilozofickéPedagogické fakulty, instrukce s termíny budou rovněž rozeslány emailem.

Náhradní termín

15. června 2022

Náhradní termín je na Přírodovědecké fakultě udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.).

O náhradní termín je nutno požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan.  Žádost o náhradní termín se děkanovi podává emailem prostřednictvím vedoucího studijního oddělení.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 11. 2021