Termíny přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě

Řádný termín podávání přihlášek: do 15. března 2023 (pro bakalářské a navazující magisterské programy vyučované v českém jazyce)

Den otevřených dveří: prosinec 2022 a 27. ledna 2023

Termíny přijímacích zkoušek

Bakalářské studijní programy

květen 2023 – termín přijímací zkoušky bude zveřejněn nejpozději 19. dubna 2023 v elektronické přihlášce ke studiu a odeslán na kontaktní email uchazeče.

Termíny části sdružených studijním programů (minorů Anglická filologie, Český jazyk a literatura, Dějiny umění, Filozofie, Francouzská filologie, Historie, Latinský jazyk a kultura, Německá filologie, Polská filologie, Ruská filologie, Španělská filologie, Sociologie, Základy společenských věd, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Pedagogika, Psychologie) na Filozofické a Pedagogické fakultě budou zveřejněny v elektronické přihlášce ke studiu, instrukce s termíny budou rovněž rozeslány emailem.

Navazující magisterské studijní programy

31. května – 9. června 2023 – termín přijímací zkoušky bude zveřejněn nejpozději v elektronické přihlášce ke studiu a odeslán na kontaktní email uchazeče.

červen 2023 – učitelské aprobace vyučované na PřF a přijímací zkouška z Pedagogicky a psychologie pro učitelství na SŠ

Termíny části aprobací vyučovaných na Filozofické (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, dějiny výtvarné kultury, francouzský jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, základy společenských věd) a Pedagogické fakultě (hudební výchova, pedagogika, tělesná výchova, výtvarná výchova, psychologie) budou zveřejněny v elektronické přihlášce ke studiu, instrukce s termíny budou rovněž rozeslány emailem.

Náhradní termín

15. června 2023

Náhradní termín je na Přírodovědecké fakultě udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.).

O náhradní termín je nutno požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Žádost o náhradní termín se děkanovi podává emailem prostřednictvím vedoucího studijního oddělení.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 11. 2022