Termíny přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě

Řádný termín podávání přihlášek: do 15. března 2024
Den otevřených dveří: 26. ledna 2024

Termíny zápisů do prvního ročníku studia soubor pdf 0,13 MB

Termíny přijímacích zkoušek

Bakalářské studijní programy

Studijní specializace
Datum přijímací zkoušky
Biologie maior/maior se zaměřením na vzdělávání/minor
20. – 22. května 2024
Ochrana a tvorba krajiny
27. – 28. května 2024
Kartografie a geoinformatika
27. – 28. května 2024
Fyzická geografie
27. – 28. května 2024
Chemie
23. května 2024
Chemie maior/maior se zaměřením na vzdělávání/minor
23. května 2024
Politická a kulturní geografie
16. května 2024
Ekonomická geografie prezenční a kombinované studium
30. května 2024


Konkrétní termín a čas přijímací zkoušky bude uveden v elektronické přihlášce ke studiu.

Uvedené termíny neplatí pro dodatečné přijímací řízení. Termíny přijímací zkoušky pro dodatečné přijímací řízení jsou uvedeny přímo v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Termíny části sdružených studijním programů (minorů Anglická filologie, Český jazyk a literatura, Dějiny umění, Filozofie, Francouzská filologie, Historie, Latinský jazyk a kultura, Německá filologie, Polská filologie, Ruská filologie, Španělská filologie, Sociologie, Základy společenských věd, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Pedagogika, Psychologie) na Filozofické a Pedagogické fakultě budou zveřejněny v elektronické přihlášce ke studiu, instrukce s termíny budou rovněž rozeslány emailem.

Navazující magisterské studijní programy

Název studijní specializace
Datum přijímací zkoušky
Matematika
3. června 2024
Fuzzy matematika
3. června 2024
Fyzická geografie
23. května 2024
Ochrana a tvorba krajiny
23. května 2024
Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí (prezenční)
3. června 2024
Politická a kulturní geografie
3. června 2024
Biofyzika
13. června 2024
Fyzika nanostruktur
13. června 2024
Analytická chemie pevné fáze
4. června 2024
Aprobace v rámci studijního programu Učitelství pro SŠ
13. – 17. května 2024


Konkrétní termín a čas přijímací zkoušky bude uveden v elektronické přihlášce ke studiu.

Uvedené termíny neplatí pro dodatečné přijímací řízení. Termíny přijímací zkoušky pro dodatečné přijímací řízení jsou uvedeny přímo v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Termíny části aprobací vyučovaných na Filozofické (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, dějiny výtvarné kultury, francouzský jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, základy společenských věd) a Pedagogické fakultě (hudební výchova, pedagogika, tělesná výchova, výtvarná výchova, psychologie) budou zveřejněny v elektronické přihlášce ke studiu, instrukce s termíny budou rovněž rozeslány emailem.

Náhradní termín

18. června 2024

Náhradní termín je na Přírodovědecké fakultě udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.).

O náhradní termín je nutno požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Žádost o náhradní termín se děkanovi podává emailem prostřednictvím vedoucího studijního oddělení.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 05. 2024