Termíny přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě

Řádný termín podávání přihlášek: do 15. března 2023 (pro bakalářské a navazující magisterské programy vyučované v českém jazyce)

Termín pro podávání přihlášek v dodatečném přijímacím řízení: do 17. července 2023 pro bakalářské studijní programy a do 22. května 2023 pro navazující magisterské studijní programy.

Den otevřených dveří: prosinec 2022 a 27. ledna 2023

Termíny zápisů do prvního ročníku studia soubor pdf 0,23 MB

Termíny přijímacích zkoušek

Bakalářské studijní programy

Studijní specializace
Forma přijímací zkoušky
Termín přijímací zkoušky
Ochrana a tvorba krajiny
Motivační pohovor
24. května 2023
Kartografie a geoinformatika
Motivační pohovor
23. května 2023
Fyzická geografie
Motivační pohovor
23. května 2023
Chemie
Chemie maior/maior se zaměřením na vzdělávání/minor
Písemná přijímací zkouška v IS Moodle
24. května 2023
Politická a kulturní geografie
Motivační pohovor
22. května 2023
Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Motivační pohovor
22. května 2023

Konkrétní termín a čas přijímací zkoušky bude uveden v elektronické přihlášce ke studiu.

Termíny části sdružených studijním programů (minorů Anglická filologie, Český jazyk a literatura, Dějiny umění, Filozofie, Francouzská filologie, Historie, Latinský jazyk a kultura, Německá filologie, Polská filologie, Ruská filologie, Španělská filologie, Sociologie, Základy společenských věd, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Pedagogika, Psychologie) na Filozofické a Pedagogické fakultě budou zveřejněny v elektronické přihlášce ke studiu, instrukce s termíny budou rovněž rozeslány emailem.

Konkrétní termín a čas přijímací zkoušky dodatečného přijímacího řízení bude uveden v elektronické přihlášce ke studiu. Termíny (rámcové) jsou také zveřejněny v Podmínkách dodatečného přijímacího řízení.Navazující magisterské studijní programy

Specializace / aprobace
Forma přijímací zkoušky
Termín přijímací zkoušky
Matematika
Fuzzy matematika
Písemná přijímací zkouška
7. června 2023
Fyzická geografie
Písemná přijímací zkouška v IS Moodle
9. června 2023
Ochrana a tvorba krajiny
Písemná přijímací zkouška v IS Moodle
9. června 2023
Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí (prezenční)
Motivační pohovor
1. června 2023
Politická a kulturní geografie
Motivační pohovor
1. června 2023
Biofyzika
Fyzika nanostruktur
Písemná přijímací zkouška
7. června 2023
Analytická chemie pevné fáze
Písemná přijímací zkouška
6. června 2023
Učitelství matematiky, geografie, chemie, biologie, fyziky a informatiky pro SŠ
Společná část přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie (PedPsy)
Písemná přijímací zkouška z aprobace
Písemná přijímací zkouška v IS Moodle z PedPsy
9. června 2023

Termíny části aprobací vyučovaných na Filozofické (anglický jazyk, český jazyk a literatura, dějepis, dějiny výtvarné kultury, francouzský jazyk, německý jazyk, polský jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, základy společenských věd) a Pedagogické fakultě (hudební výchova, pedagogika, tělesná výchova, výtvarná výchova, psychologie) budou zveřejněny v elektronické přihlášce ke studiu, instrukce s termíny budou rovněž rozeslány emailem.

Náhradní termín

15. června 2023

Náhradní termín je na Přírodovědecké fakultě udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.).

O náhradní termín je nutno požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Žádost o náhradní termín se děkanovi podává emailem prostřednictvím vedoucího studijního oddělení.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 05. 2023