Termíny přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě

Řádný termín podávání přihlášek: do 15. března 2021 (pro bakalářské a navazující magisterské programy vyučované v českém jazyce)

Termín pro podávání přihlášek v dodatečném přijímacím řízení: vybrané bakalářské studijní programy do 15. července 2021, vybrané navazující studijní programy do 17. května 2021.

Den otevřených dveří: proběhl online dne 11. ledna 20216. března 2021.

Termíny zápisů do 1. ročníku studia

Termíny přijímacích zkoušek

Bakalářské studijní programy

19. května 2021
Chemie (specializace Chemie, Chemie maior, Chemie maior se zaměřením na vzdělávání)

Části dvouoborových kombinací Filozofické a Pedagogické fakulty dle jejich rozpisu termínů - FF, PdF.

Přesný čas a místnost dostane každý uchazeč písemně (doporučeně) na adresu, kterou uvedl v elektronické přihlášce ke studiu. Pozvánka k přijímací zkoušce bude zaslána do 30. dubna 2021.

Navazující magisterské studijní programy

1. června 2021
Matematika
3. června 2021
Environmetální geografie
8. června 2021
Analytická chemie
9. června 2021
Aplikovaná fyzika
11. června 2021
učitelské aprobace vyučované na PřF a přijímací zkouška z Pedagogicky a psychologie pro učitelství na SŠ

Části dvouoborových kombinací Filozofické a Pedagogické fakulty dle jejich rozpisu termínů - FF, PdF.

Přesný čas a místnost dostane každý uchazeč písemně (doporučeně) na adresu, kterou uvedl v elektronické přihlášce ke studiu. Pozvánka k přijímací zkoušce bude zaslána do 30. dubna 2021.

Náhradní termín

16. června 2021

Náhradní termín je na Přírodovědecké fakultě udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.).

O náhradní termín je nutno požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Žádost o náhradní termín se děkanovi podává emailem prostřednictvím vedoucího studijního oddělení.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 04. 2021