Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

       

+
   Rozšířený filtr

                       
     
   
 
 

Specializace Typ studia Forma studia Přihláška
od-do
Délka studia
(Studijní program)
Analytická chemie pevné fázenavazující magistersképrezenční23. 04. 2024
17. 07. 2024
2 roky
(Analytická chemie)
Biofyzikanavazující magistersképrezenční23. 04. 2024
17. 07. 2024
2 roky
(Aplikovaná fyzika)
Fyzická geografienavazující magistersképrezenční23. 04. 2024
17. 07. 2024
2 roky
(Environmentální geografie)
Fyzika nanostrukturnavazující magistersképrezenční23. 04. 2024
17. 07. 2024
2 roky
(Aplikovaná fyzika)
Informační systémynavazující magistersképrezenční23. 04. 2024
17. 07. 2024
2 roky
(Aplikovaná informatika)
Informační systémynavazující magisterskékombinované23. 04. 2024
17. 07. 2024
2 roky
(Aplikovaná informatika)
Matematikanavazující magistersképrezenční23. 04. 2024
17. 07. 2024
2 roky
(Matematika)
Ochrana a tvorba krajinynavazující magistersképrezenční23. 04. 2024
17. 07. 2024
2 roky
(Environmentální geografie)
Politická a kulturní geografienavazující magistersképrezenční23. 04. 2024
17. 07. 2024
2 roky
(Politická a kulturní geografie)
Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostínavazující magistersképrezenční23. 04. 2024
17. 07. 2024
2 roky
(Ekonomická geografie a regionální rozvoj)
Umělá inteligencenavazující magistersképrezenční23. 04. 2024
17. 07. 2024
2 roky
(Aplikovaná informatika)
Umělá inteligencenavazující magisterskékombinované23. 04. 2024
17. 07. 2024
2 roky
(Aplikovaná informatika)