OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Martin Mucha

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Martin Mucha, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)31500
Environmentální centrum ENC31990
telefon, mobil: 553 46 2192
e-mail: martin.mucha@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Mucha, M. a Gorošová, S. Alkali-Activation of Blast Furnace Slag as Possible Modification for Improving Sorption Properties of Heavy Metals. Inżynieria Mineralna ? Journal of the Polish Mineral Engineering Society. 2017, č. 39, s. 59-64. ISSN 1640-4902.
Mucha, M., Pavlovský, J. a Navrátilová, Z. Organic vapours sorption on simply modified bentonites. Chemical Papers. 2017, č. 71, s. 3-12. ISSN 1336-9075.
BLÁHOVÁ, L., Mucha, M., Navrátilová, Z., Budzyń, S. a Tora, B. Wastes as sorbents of heavy metals. In: 21st International conference on evnviroment and mineral processing. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2017.
BLÁHOVÁ, L., Mucha, M., Navrátilová, Z., Budzyń, S. a Tora, B. Wastes as sorbents of heavy metals. In: Ostrava.
BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Mucha, M. a Gorošová, S. Alkali-activated blast furnace slags as possible sorbents for heavy metals. In: 20th Conference on Environment and Mineral Processing 2016-06-02 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2016. VŠB-TU OSTRAVA, 2016. s. 197-202. ISBN 978-80-248-3923-3.
BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Mucha, M. a Gorošová, S. Alkalicky aktivované strusky jako možné sorbenty těžkých kovů. In: 20. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví. Ostrava. 2016.
BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Mucha, M. a Gorošová, S. METALS SORPTION ON THE ALKALI-ACTIVATED SLAGS. In: The 15th Workshop on Progress in Trace Metal Speciation for Environmental Analytical Chemistry. Gdaňsk. 2016.
Mucha, M. Reakce vysokopecní strusky s vodou. In: 68. Sjezd chemiků. Praha. 2016.
Veselá, P., Slovák, V., Zelenka, T., Koštejn, M. a Mucha, M. The influence of pyrolytic temperature on sorption ability of carbon xerogel based on 3-aminophenol-formaldehyde polymer for Cu(II) ions and phenol. J ANAL APPL PYROL. 2016, č. 121, s. 29-40. ISSN 0165-2370.
Navrátilová, Z. a Mucha, M. Organo-montmorillonites as carbon paste electrode modifiers. Journal of Solid State Electrochemistry. 2015, s. 2013-2022. ISSN 1432-8488.
Trčková, K., Solárová, M. a Mucha, M. Přírodní vědy na hradě. 2015.
BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Mucha, M. a Gorošová, S. Slags as cheap material for wastewater purifying. In: 19th International Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2015.
BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Mucha, M. a Gorošová, S. Slags as cheap material for wastewater purifying. In: 19th International Conference on Enviroment and Mineral Processing: 19th Conference on Environment and Mineral Processing Part I 2015-06-04 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. VŠB-TU Ostrava, 2015. s. 137-142. ISBN 978-80-248-3753-6.
BLÁHOVÁ, L., Navrátilová, Z., Mucha, M. a Gorošová, S. Sorption properties of slags. INZYNIERIA MINERALNA-JOURNAL OF THE POLISH MINERAL ENGINEERING SOCIETY. 2015, roč. 16, č. 36, s. 89-94. ISSN 1640-4920.
Mucha, M. Vliv uhličitanů obsažených v sorpčních materiálech při sorpci těžkých kovů. In: 67. Zjazd chemikov. Starý Smokovec: Slovenská chemická spoločnosť. 2015.
Mucha, M. a Mucha, M. Využití křídlatky pro sorpci olovnatých iontů. Spektrum. 2015, roč. 15, č. 15, s. 10-13. ISSN 1804-1639.
Solárová, M., Mucha, M. a Trčková, K. Chemická olympiáda kategorie C. 2014.
Kričfaluši, D. a Mucha, M. Informační a komunikační technologie v chemii. 2014.
Trčková, K., Solárová, M., Mucha, M., Štefelová, J., Mucha, M. a BLÁHOVÁ, L. Příroda v noci. 2014.
Trčková, K., Slovák, V., Solárová, M., Mucha, M. a Kalina, J. Přírodní vědy na hradě: Přírodní vědy na hradě. 2014.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Mucha, M. Využití FTIR spektroskopie při charakterizaci modifikovaných bentonitů. In: Molekulová spektroskopie 2014. Seč: Nicolet CZ. 2014.
Kočí, K., Plačková, V., Mucha, M., Slovák, V., Obalová, L., Smetana, B. a Milata, V. 66. Sjezd chemických společností. 2014.
ŠTEFELOVÁ, J., Mucha, M. a Zelenka, T. Cellulose acetate-based carbon xerogels and cryogels. Materials Characterisation VI. 2013, roč. 77, s. 65-75. ISSN 1743-3533.
Pavlovský, J., Herecová, L., Míček, D., Polzin, H., Mucha, M., Študentová, S., Doležalová Weissmannová, H. a Vasková, I. Die Modifizierung von Tonmineralen zur besseren Adsorption verschiedener industrieller Schadstoffe. Giesserei Praxis. 2013, roč. 64, s. 145-149. ISSN 0016-9781.
Mucha, M. Magnetické kompozity na bázi bentonitu a jejich stabilita v kyselém prostředí. In: 65. Zjazd chemikov. Tatranské Matliare: Slovenská chemická spoločnosť. 2013.
Mucha, M. Magnetické kompozity na bázi bentonitu a jejich stabilita v kyselém prostředí. In: ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2013. Slovenská chemická spoločnosť, 2013. s. 90-91. ISSN 1336-7242.
Mucha, M. Preparation of magnetic bentonite. In: Nano Ostrava 2013. Ostrava. 2013.
Mucha, M. Preparation of magnetic bentonite. In: Nano Ostrava 2013 - 3rd Nanomaterials and Nanotechnology Meeting. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. VŠB-TU Ostrava, 2013. s. 112-112. ISBN 978-80-7329-361-1.
Štefelová, J., Mucha, M., Zelenka, T. a Slovák, V. SURFACE CHARACTERISATION OF CELLULOSE-BASED CRYOGELS. In: 56th Annual Scientific Meeting of the Polish Chemical Society (PTChem) and the Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry (SITPChem). Siedlce. 2013.
Pavlovský, J., Herecová, L., Míček, D., Mucha, M., Kňurová, L., Praus, P., Vasková, I. a Polzin, H. Die Bestimmung von Natriumazetat in Wasserglas-Ester-Formstoffen mit Hilfe der kapillaren Isotachophorese. Giesserei praxis. 2012, roč. 63, s. 62-67. ISSN 0016-9781.
Mucha, M. Huminové látky v sedimentech vodní nádrže Baška. In: Nové poznatky v oblasti výzkumu a netradičního využití geomateriálů. Ostrava: Ústav geoniky, AV ČR, v.v.i.. 2012.
Mucha, M., Pavlovský, J., Herecová, L., Míček, D. a Věžníková, H. Možnosti přípravy materiálů na bázi jíl-huminová látka. CHEM LISTY. 2012, č. 106, s. 1140-1142. ISSN 0009-2770.


AutorNázev práceTypRok
Stromská AnnaEkotoxikologie ve výuce na střední školediplomová  
Ráblová DanielaStudium příjmu vybraných kationů těžkých kovů rostlinou Arabidopsis thalianadiplomová 2017 
Havlasová VeronikaVliv podmínek přípravy na vlastnosti magnetických bentonitůdiplomová 2015 
Nečasová LucieMonoiontové formy bentonitu a jejich sorpční vlastnostidiplomová 2015 
Rovňáková PaulaVplyv obsahu viazaného hliníku na vlastnosti vysokopecnej troskybakalářská 2016 
Sokolovská DianaInterakcie bentonitu s EDTAbakalářská 2016 
Gavendová LenkaSorpce iontů železa na bentonitybakalářská 2015 
Huvarová SabinaMožnosti využití magnetického bentonitu pro stanovení množství vybraných kationtů jejich adsorpcí z vodbakalářská 2015 
Stromská AnnaVliv kyselé aktivace bentonitu na sorpci vybraných kationtůbakalářská 2015 
Benková AnnaMetoda pro stanovení vybraných kationtů kovů v přírodních vodáchbakalářská 2014 
Chmelová KateřinaMožnosti využití zeolitu pro stanovení množství vybraných kationtů jejich adsorpcí z vodbakalářská 2014 
Fierlová LenkaMetoda pro orientační stanovení methanolu a ethanolu v roztocíchbakalářská 2014 
Filák JanMetody pro stanovení dusičnanů a amoniakálního dusíku v přírodních vodáchbakalářská 2014 
Habáňová JitkaOptimalizace metody stanovení dusičnanů UV-VIS spektrometriíbakalářská 2013 
Havlasová VeronikaSeparace montmorillonitu z bentonitu chemickými metodamibakalářská 2013 
Nečasová LucieNeaktivovaný bentonit jako sorbent iontů Cd a Znbakalářská 2013 
Ondryášová JanaSorpce iontů těžkých kovů Cd a Zn na aktivovaný bentonitbakalářská 2013 
Skurčáková BarboraSeparace montmorillonitu z bentonitu pomocí sedimentacebakalářská 2013 


Inovace předmětu Laboratorní cvičení z instrumentální analýzy
Hlavní řešitelMgr. Martin Mucha, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený