Akademický senát Přírodovědecké fakulty OU

Složení Akademického senátu Přírodovědecké fakulty OU

Složení Akademického senátu Přírodovědecké fakulty OU je platné pro volební období 2018 - 2020.

Vedení AS PřF
RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.Předseda
Mgr. František Karlický, Ph.D.Místopředseda za komoru akademických pracovníků
Mgr. Marek MalinaMístopředseda za komoru studentů
Mgr. Denisa VišňovskáZapisovatelka
Členové AS PřF
Komora akademických pracovníků
Mgr. Jiří Červeň, Ph.D.katedra biologie
Ing. Radek Dušek, Ph.D.katedra fyzické geografie a geoekologie
Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.katedra matematiky
Mgr. František Karlický, Ph.D.katedra fyziky
Mgr. Martin Mucha, Ph.D.katedra chemie
Mgr. Jakub Nezval, Ph.D.katedra fyziky
Ing. Pavel Smolka, Ph.D.katedra informatiky a počítačů
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.katedra fyziky
RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.katedra matematiky
RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.katedra informatiky a počítačů
Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.katedra chemie
RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.katedra informatiky a počítačů
PhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.katedra informatiky a počítačů
doc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Komora studentů
Mgr. Michal Jalůvkakatedra informatiky a počítačů
Mgr. Miroslav Koloskatedra fyziky
Mgr. Marek Malinakatedra informatiky a počítačů
Mgr. Ondřej Pektorkatedra informatiky a počítačů
Mgr. Petr Raunigrkatedra informatiky a počítačů
Mgr. Ladislav Švábekkatedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Mgr. Denisa Višňovskákatedra biologie


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 03. 2021

Dokumenty akademického senátu PřF


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 04. 2021