OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Orgány a vedení fakulty

Orgány a vedení fakulty

Fakulta, stejně jako univerzita, je řízena na základě akademické samosprávy, která je vtělena do orgánů fakulty. Ty řídí všechny důležité činností fakulty – studium, vědu, vnější a zahraniční vztahy, komplexní rozvoj fakulty. Součástí vedení je i tajemník, který má na starosti řešení zejména provozně-technických záležitostí fakulty, včetně všech ekonomických operací.

facebook
rss
social hub