Aktuality

Usnesení z ustavujícího zasedání Akademického senátu PřF OU ze dne 27. května 2024

Na zasedání Akademického senátu PřF OU dne 27. května 2024 byla přijata usnesení.

Usnesení ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze dne 10. května 2024

Na zasedání Akademického senátu PřF OU dne 10. května 2024 byla přijata usnesení.

Výsledky voleb do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro období 2024 – 2027

Akademická obec Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity ve dnech 22. – 29. dubna 2024 volila své zástupce do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (AS PřF OU).

Usnesení ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze dne 18. dubna 2024

Na zasedání Akademického senátu PřF OU dne 18. dubna 2024 byla přijata usnesení.