Složení Akademického senátu Přírodovědecké fakulty OU

Složení Akademického senátu Přírodovědecké fakulty OU je platné pro volební období 2021 - 2024.

Vedení AS PřF
Místopředseda za komoru akademických pracovníků
Mgr. Marek Malina
Místopředseda za komoru studentů
 
Členové AS PřF
Komora akademických pracovníků
katedra informatiky a počítačů
katedra informatiky a počítačů
katedra fyzické geografie a geoekologie
katedra biologie a ekologie
katedra biologie a ekologie
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
katedra biologie a ekologie
katedra informatiky a počítačů
katedra informatiky a počítačů
katedra informatiky a počítačů
Komora studentů
Mgr. Eva Bílková
studijní program Biologie
Mgr. Michaela Drgová
studijní program Biologie
Mgr. Veronika Labajová
studijní program Biologie
Mgr. Marek Malina
studijní program Aplikovaná informatika
Michal Novák
studijní program Aplikovaná informatika
Mgr. Radomír Pech
studijní program Biofyzika a fyzika nanostruktur
Mgr. Jan Pleva
studijní program Biofyzika a fyzika nanostruktur


Pracovní komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty OU


Složení AS PřF ve volebním období 2018 - 2021
Složení AS PřF ve volebním období 2015 - 2018
Složení AS PřF ve volebním období 2012 - 2015
Složení AS PřF ve volebním období 2009 - 2012
Složení AS PřF ve volebním období 2006 - 2009


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 08. 2023