Složení Akademického senátu Přírodovědecké fakulty OU 2018-2021

Vedení AS PřF
Místopředseda za komoru akademických pracovníků
Mgr. Marek Malina
Místopředseda za komoru studentů
Mgr. Denisa Višňovská
Zapisovatelka
 
Členové AS PřF
Komora akademických pracovníků
katedra fyzické geografie a geoekologie
katedra informatiky a počítačů
katedra informatiky a počítačů
katedra informatiky a počítačů
katedra informatiky a počítačů
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Komora studentů
Mgr. Michal Jalůvka
katedra informatiky a počítačů
Mgr. Miroslav Kolos
katedra fyziky
Mgr. Marek Malina
katedra informatiky a počítačů
Mgr. Ondřej Pektor
katedra informatiky a počítačů
Mgr. Petr Raunigr
katedra informatiky a počítačů
Mgr. Ladislav Švábek
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Mgr. Denisa Višňovská
katedra biologie

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 06. 2021