Usnesení ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze dne 22. května 2023

Na zasedání Akademického senátu PřF OU dne 22. května 2023 byla přijata tato usnesení:

 • AS PřF OU schvaluje navržený program zasedání.
 • AS PřF OU schvaluje jako svého zapisovatele Marii Musiolkovou.
 • AS PřF OU schvaluje rozdělení příspěvku PřF OU pro rok 2023.
 • AS PřF OU dává děkanovi souhlas ke jmenování členů vědecké rady fakulty ve složení:
  • RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
  • doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
  • doc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
  • doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D.
  • prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
  • doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
  • prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
  • doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
  • doc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
  • prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
  • doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
  • doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
  • prof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
  • doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
  • doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.
  • doc. Ing. Ondřej Turek, Ph.D.
  • prof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.
  • doc. Mgr. Jan Ženka, Ph.D.
  • doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
  • prof. RNDr. René Kalus, Ph.D.
  • doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
  • prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
  • prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
  • doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
  • prof. Mgr. Radomír Halaš Dr.
  • doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
  • prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 05. 2023