Usnesení ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze dne 20. října 2023

Na zasedání Akademického senátu PřF OU dne 20. října 2023 byla přijata tato usnesení:

  • AS PřF OU schvaluje navržený program zasedání.
  • AS PřF OU schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2024/2025.
  • AS PřF OU schvaluje podmínky přijetí ke studiu do studijních programů Mathematics v akademickém roce 2024/2025.

Zveřejněno / aktualizováno: 06. 11. 2023