Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Rozšiřující studium pro učitele (11)
Specializační studium (1)
CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (3)
Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (1)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) (18)
Kurzy pro přijaté studenty (3)
Moduly (1)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Kurzy pro přijaté studenty

 • Kurz Úvod do angličtiny 1
  Kurz je koncipován jako základní seznámení s angličtinou pro ty studenty, kteří nemají dostatečnou znalost jazyka, aby mohli vstoupit do kurzu Angličtina studovaného oboru 1. Náplň tvoří základní slovní zásoba, běžné konverzační obraty a elementární struktura gramatiky.
   
 • Kurz Úvod do angličtiny 2
  Kurz dále rozvíjí znalosti angličtiny a připravuje studenty ke studiu kurzu Angličtina studovaného oboru 1. Náplň tvoří slovní zásoba, běžné konverzační obraty a základy gramatiky.
   
 • Přípravný kurz pro studenty 1.ročníků oborů Aplikovaná informatika / Informatika
  Tento třídenní přípravný kurz je určen studentům 1. ročníků Aplikované informatiky, Informatiky a Učitelství informatiky. Kurz obsahuje 5 bloků:
  • Úvod do programování
  • Programovací prostředí a první programy.
  • Architektura počítačů a základy operačních systémů
  • Angličtina
  • Komunikace, prostředí, přístupová práva do IS na OU