Obecné informace

Doporučená kritéria hodnocení uchazeče o habilitační řízení na PřF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 05. 2019