OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Jaroslav Hančl

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
místnost, podlaží, budova: A 109, budova A
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2136
e-mail:
osobní WWW stránka:

Kvalifikace

2011Prof., aplikovaná matematika, FEL ČVUT Praha
1995Doc., 1101T004 - Algebra a teorie čísel, PrF MU Brno
1988CSc., 1101V014 - Matematická analýza, PrF UP Olomouc
1985RNDr., 1101T014 - Matematická analýza, MFF UK Praha
19841101T014 - Matematická analýza, MFF UK Praha

Odborné zaměření

Matematika
Teorie čísel
Diophantické aproximace

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Jednota Českých matematiků a fyziků

Působení v zahraničí

31. 7. - 1. 10. 2015Department of Mathematics, Liverpool University : vědecká činnost
31. 7. - 2. 10. 2014Department of Mathematics, Oulu University : vědecká činnost
1. 1. - 2. 2. 2012Department of Mathematics, Udine University : vědecká činnost
4. 8. - 7. 10. 2012Department of Mathematics, Charleston University : vědecká činnost
12. 6. - 23. 7. 2005Department of Mathematics, Liverpool University : vědecká činnost

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapasivní znalost


Všechny publikace

Hančl, J. a Nair , R. On the irrationality of infinite series of reciprocals of square roots.. ROCKY MT J MATH. 2017, č. 47, s. 1525-1538. ISSN 0035-7596.
Hančl, J. a Šustek, J. Sequences of Cantor Type and Their Expressibility. Mathematica Slovaca. 2017, č. 67, s. 41-50. ISSN 1337-2211.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 23. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2017.
Hančl, J., Kolouch, O., Leppala, K., Leinonen, M. a Dodulikova, S. Irrationality measures for almost periodic continued fractions. Georgian Mathematical Journal. 2016, č. 23, s. 55-67. ISSN 1072-947X.
Hančl, J. a Leppala, K. Irrationality measures for continued fractions with asymptotic conditions. KYUSHU J MATH. 2016, č. 70, s. 205-216. ISSN 1340-6116.
Hančl, J., Jaššová, A., Lertchoosakul, P. a Nair, R. Quantitative metric theory of continued fractions. P INDIAN AS-MATH SCI. 2016, č. 126, s. 167-177. ISSN 0253-4142.
Hančl, J. Second basic theorem of Hurwitz. Lithuanian Mathematical Journal. 2016, č. 56, s. 72-76. ISSN 0363-1672.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 22. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2016.
Hančl, J., Kolouch, O. a Novotný, L. A Criterion for linear independence of infinite products. ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII OVIDIUS CONSTANTA-SERIA MATEMATICA. 2015, č. 23, s. 107-120. ISSN 1224-1784.
Hančl, J. Asymptotic irrationality measure for almost periodic continued fractions: Conference, Journees Arithmetiques, Debrecen, July. 2015.
Hančl, J. Department of Mathematics, Liverpool University. 2015.
Hančl, J. a Leppala, K. Irrationality measures for continued fractions with arithmetic functions.. PUBLICATIONS DE L INSTITUT MATHEMATIQUE-BEOGRAD. 2015, č. 97, s. 139-148. ISSN 0350-1302.
Hančl, J. New asymptotic irrationality measure for $e$ and other numbers: talk on the seminar, Department of Mathematics, Liverpool University, October 23. 2015.
Hančl, J., Matala-aho, T., Leppala, K. a Torma, T. On irrationality exponents of generalized continued fractions. J NUMBER THEORY. 2015, č. 151, s. 18-35. ISSN 0022-314X.
Hančl, J., Novotný, L. a Korčeková, K. Productly linearly independent sequences. STUD SCI MATH HUNG. 2015, č. 52, s. 350-370. ISSN 0081-6906.
Hančl, J. Sharpening of theorems of Vahlen and Hurwitz and approximation properties of the golden ratio. ARCH MATH. 2015, č. 105, s. 129-137. ISSN 0003-889X.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 21. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2015.
Hančl, J. Department of Mathematics, Oulu University. 2014.
Hančl, J., Novotný, L. a Nair, R. On expressible sets for products.. Periodica Mathematica Hungarica. 2014, č. 69, s. 199-206. ISSN 0031-5303.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 20. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2014.
Hančl, J., Novotný, L., Kolouch, O. a Kolář, M. 8th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory [Workshop]. Ostravice, Česká republika. 2014.
Hančl, J. a Kolouch, O. Irrationality of infinite products. PUBL MATH-DEBRECEN. 2013, č. 83, s. 667-681. ISSN 0033-3883.
Hančl, J. Lebesgue measure and Hausdorff dimension of special sets of real numbers from (0,1). In: Arctic Number Theory Workshop. Saariselka: Department of Mathematics, University of Oulu. 2013.
Hančl, J., Jaššová, A., Lertchoosakul, P. a Nair, R. On the metric theory of p-adic continued fractions. INDAGAT MATH NEW SER. 2013, č. 24, s. 42-56. ISSN 0019-3577.
Hančl, J., JAŠŠOVÁ, A., Lertchoosakul, P. a Nair, R. Polynomial actions in positive characteristic. PROCEEDINGS OF THE STEKLOV INSTITUTE OF MATHEMATICS. 2013, č. 280, s. 37-42. ISSN 0081-5438.
Hančl, J., Konečná, P., Fuchs, E. a Kubát, J. 18 let ostravského semináře o výuce matematiky. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2013, roč. 58, č. 1, s. 82-84. ISSN 0032-2423.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 19. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2013.
Hančl, J., Šustek, J., Štěpnička, J. a Novotný, L. 23rd Vojtěch Jarník International Mathematical Competition [Workshop]. PřF OU, Česká republika. 2013.
Hančl, J., Ferdiánová, V., Novotný, L., Kolouch, O. a Šustek, J. 7th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Kolouch, O., Hančl, J. a Novotný, L. A criterion for linear independence of infinite products. ISBN 978-80-7368-966-7.
Hančl, J., Pulcerová, S., KOLOUCH, O. a Štěpnička, J. A note on the transcendence of infinite products. CZECH MATH J. 2012, č. 62, s. 613-623. ISSN 0011-4642.
Hančl, J. Department of Mathematics, Charleston University. 2012.
Hančl, J. Department of Mathematics, Udine University. 2012.
Hančl, J., Leinonen, M., Leppala, K. a Matala-aho, T. Explicit irrationality measures for continued fractions. J NUMBER THEORY. 2012, č. 132, s. 1758-1769. ISSN 0022-314X.
Hančl, J., Šustek, J. a Jaššová, A. Lebesgue measure and Hausdorff dimension of special sets of real numbers from (0,1). RAMANUJAN J. 2012, č. 28, s. 15-23. ISSN 1382-4090.
Hančl, J., Šustek, J., Novotný, L. a Nair, R. On the Hausdorff Dimension of the Expressible Set of Certain Sequences.. ACTA ARITH. 2012, č. 155, s. 85-90. ISSN 0065-1036.
Hančl, J. a Konečná, P. 18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2012.
Hančl, J., Šustek, J. a Novotný, L. 22. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2012, č. 57, s. 316-326. ISSN 0032-2423.
Hančl, J., Šustek, J., Štěpnička, J. a Novotný, L. 22nd Vojtěch Jarník International Mathematical Competition [Workshop]. PřF OU, Česká republika. 2012.
Hančl, J., Ferdiánová, V., Novotný, L., Šustek, J. a Kolouch, O. 6th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Hančl, J. a Corvaja, P. A characterization of the honeycomb lattice. ACTA ARITH. 2011, ISSN 0065-1036.
Hančl, J., Mišík, L. a Tóth, J. Asymptotic distance and its application. ROCKY MT J MATH. 2011, č. 41, s. 177-188. ISSN 0035-7596.
Hančl, J. a KOLOUCH, O. Erdos' method for determining the irrationality of products. B AUST MATH SOC. 2011, č. 84, s. 414-424. ISSN 0004-9727.
Kolouch, O. a Hančl, J. Erdős' method for determining the irrationality of products. In: Arctic Number Theory School. Helsinki. 2011.
Kolouch, O. a Hančl, J. Erdős' method for determining the irrationality of products. In: 20th Czech and Slovak International Conference on Number Theory. Stará Lesná. 2011.
Hančl, J., Nair, R., Šustek, J. a Pulcerová, S. On expressible sets and p-adic numbers. P EDINBURGH MATH SOC. 2011, č. 54, s. 411-422. ISSN 0013-0915.
Hančl, J. a Burianová, E. 17. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2011.
Hančl, J., Šustek, J. a Novotný, L. 21. ročník mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2011, č. 56, s. 177-186. ISSN 0032-2423.
Hančl, J., Šustek, J., Štěpnička, J. a Novotný, L. 21st Vojtěch Jarník International Mathematical Competition [Workshop]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2011.
Hančl, J., Ferdiánová, V., Novotný, L. a Šustek, J. 5th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory [Konference]. Malenovice, Česká republika. 2011.
Hančl, J., Mišík, L. a Tóth, J. Cluster points of sequences of fuzzy real numbers. SOFT COMPUT. 2010, č. 14, s. 399-404. ISSN 1432-7643.
Hančl, J., Sobková, S. a Matala-aho, T. Continued fractional measure of irrationality. J MATH KYOTO U. 2010, č. 1, ISSN 0023-608X.
Hančl, J., Sobková, S. a Matala-aho, T. Continued fractional measure of irrationality. J MATH KYOTO U. 2010, č. 1, ISSN 0023-608X.
Hančl, J. a Tijdeman, R. On the irrationality of the factorial series II. J NUMBER THEORY. 2010, č. 130, s. 595-607. ISSN 0022-314X.
Hančl, J. a Burianová, E. 16. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2010.
Hančl, J., Šustek, J. a Štěpnička, J. 20 years of the Vojtěch Jarník International Mathematical Competition. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2010. 200 s.
Hančl, J., Šustek, J., Štěpnička, J. a Novotný, L. 20th Vojtěch Jarník International Mathematical Competition [Workshop]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2010.
Hančl, J., Šustek, J. a Ferdiánová, V. 4th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory [Konference]. Hrádek ve Slezsku, Česká republika. 2010.
Hančl, J. a Štěpnička, J. A note to the irrationality measure. MATH SCAND. 2009, č. 104, s. 117-123. ISSN 0025-5521.
Hančl, J. a Štěpnička, J. A note to the irrationality measure. MATH SCAND. 2009, č. 104, s. 117-123. ISSN 0025-5521.
Hančl, J. a Šustek, J. Boundedly Expressible Sets. CZECH MATH J. 2009, roč. 59, s. 649-654. ISSN 0011-4642.
Hančl, J. a Šustek, J. Boundedly Expressible Sets. CZECH MATH J. 2009, roč. 59, s. 649-654. ISSN 0011-4642.
Mišík, L., Hančl, J. a Tóth, J. Fuzzy rational approximation of irrationals. Fuzzy sets and systems. 2009, č. 160, s. 1048-1053. ISSN 0165-0114.
Mišík, L., Hančl, J. a Tóth, J. Fuzzy rational approximation of irrationals. Fuzzy sets and systems. 2009, č. 160, s. 1048-1053. ISSN 0165-0114.
Hančl, J., Nair, R., Sobková, S. a Šustek, J. On Expressible Sets and p-adic Numbers. In: 1st International Scientific Conference of János Selye University in Komárno. Komárno. 2009.
Hančl, J., Nair, R., Sobková, S. a Šustek, J. On Expressible Sets and p-adic Numbers. In: 19th Czech and Slovak Conference on Number Theory. Hradec nad Moravicí. 2009.
Hančl, J. a Tijdeman, R. On the irrationality of the factorial series III. INDAGAT MATH NEW SER. 2009, č. 20, s. 537-549. ISSN 0019-3577.
Hančl, J. a Burianová, E. 15. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2009.
Hančl, J. a Burianová, E. 15. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2009.
Močkoř, J., Mišík, L., Šustek, J., Václavíková, Z., Hančl, J. a ŠTĚPNIČKA, J. 19th Czech and Slovak International conference on Number Theory [Konference]. Hradec nad Moravicí, Česká republika. 2009.
Hančl, J., Šustek, J. a Štěpnička, J. 19th Vojtěch Jarník International Mathematical Competition [Workshop]. Department of Mathematics, University of Ostrava, Česká republika. 2009.
Hančl, J., Václavíková, Z. a Šustek, J. 3rd PhD Student conference on Number Theory [Konference]. Horní Bečva, Česká republika. 2009.
Hančl, J. a Rucki, P. Increase your mathematical intelligence. 2. vyd. 88 s. ISBN 978-80-7368-389-4.
Hančl, J. Irrationality criteria for infinite products. 2008.
Hančl, J., Štěpnička, J. a Šustek, J. Linearly Unrelated Sequences and Problem of Erdos. RAMANUJAN J. 2008, č. 17, s. 358-372. ISSN 1382-4090.
Hančl, J., Štěpnička, J. a Šustek, J. Linearly Unrelated Sequences and Problem of Erdos. RAMANUJAN J. 2008, č. 17, s. 358-372. ISSN 1382-4090.
Hančl, J., Schinzel, A. a Šustek, J. On Expressible Sets of Geometric Sequences. Functiones approximatio. 2008, č. 38, s. 121-145. ISSN 0208-6573.
Hančl, J., Schinzel, A. a Šustek, J. On Expressible Sets of Geometric Sequences. Functiones approximatio. 2008, č. 38, s. 121-145. ISSN 0208-6573.
Hančl, J., Šustek, J., Nair, R., Rucki, P. a Bodiagin, D. On summing to arbitrary real numbers. Elemente der Mathematik. 2008, č. 63, s. 30-34. ISSN 0013-6018.
Hančl, J., Šustek, J., Nair, R., Rucki, P. a Bodiagin, D. On summing to arbitrary real numbers. Elemente der Mathematik. 2008, č. 63, s. 30-34. ISSN 0013-6018.
Hančl, J. a Tijdeman, R. On the irrationality of polynomial Cantor series. ACTA ARITH. 2008, č. 133, s. 37-52. ISSN 0065-1036.
Hančl, J. a Tijdeman, R. On the irrationality of polynomial Cantor series. ACTA ARITH. 2008, č. 133, s. 37-52. ISSN 0065-1036.
Hančl, J. a Štěpnička, J. On the trancendence of some infinite series. GLASGOW MATH J. 2008, č. 50, s. 27-32. ISSN 0017-0895.
Hančl, J. a Štěpnička, J. On the trancendence of some infinite series. GLASGOW MATH J. 2008, č. 50, s. 27-32. ISSN 0017-0895.
Hančl, J., Volná, E. a Habiballa, H. 14. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2008.
Hančl, J., Volná, E. a Habiballa, H. 14. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2008.
Hančl, J., Šustek, J. a Štěpnička, J. 18th Annual Vojtech Jarnik International Mathematical Competition [Workshop]. Department of Mathematics, University of Ostrava, Česká republika. 2008.
Hančl, J., Šustek, J. a Štěpnička, J. 18th Annual Vojtech Jarnik International Mathematical Competition [Workshop]. Department of Mathematics, University of Ostrava, Česká republika. 2008.
Hančl, J. a Václavíková, Z. 2nd Ph.D.-Students Mathematical Conference [Konference]. Malenovice, Česká republika. 2008.
Hančl, J. a Václavíková, Z. 2nd Ph.D.-Students Mathematical Conference [Konference]. Malenovice, Česká republika. 2008.
Hančl, J., Močkoř, J., Mišík, L., Tóth, J. a Václavíková, Z. 7th Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2008.
Hančl, J., Močkoř, J., Mišík, L., Tóth, J. a Václavíková, Z. 7th Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2008.
Hančl, J. a Corvaja, P. A transcendence criterion for infinite product. Rend. Lincei. Mat. Appl.. 2007, č. 18, s. 295-303. ISSN 1120-6330.
Hančl, J. a Corvaja, P. A transcendence criterion for infinite product. Rend. Lincei. Mat. Appl.. 2007, č. 18, s. 295-303. ISSN 1120-6330.
Hančl, J., Mišík, L. a Tóth, J. Asymptotyic densities and their application. In: 17th Czech and Slovak Number theory conference. Smolenice. 2007.
Hančl, J., Mišík, L. a Tóth, J. Asymptotyic densities and their application. In: 17th Czech and Slovak Number theory conference. Smolenice. 2007.
Hančl, J. a Šustek, J. Expressible Sets of Sequences with Hausdorff Dimension Zero. Monatshefte fur Mathematik. 2007, č. 152, s. 315-320. ISSN 0026-9255.
Hančl, J. a Šustek, J. Expressible Sets of Sequences with Hausdorff Dimension Zero. Monatshefte fur Mathematik. 2007, č. 152, s. 315-320. ISSN 0026-9255.
Hančl, J. a Rucki, P. Increase your mathematical intelligence. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. 1. 87 s. ISBN 978-80-7368-389-4.
Hančl, J., Mišík, L. a Tóth, J. Limit points of sequences of fuzzy real numbers. In: Fuzy Sets, Probability and Statistics - Gaps and Bridges. Linz: J.Kepler Universitat Linz, 2007. J.Kepler Universitat Linz, 2007. s. 66-69.
Hančl, J., Mišík, L. a Tóth, J. Limit points of sequences of fuzzy real numbers. In: Fuzy Sets, Probability and Statistics - Gaps and Bridges. Linz: J.Kepler Universitat Linz, 2007. J.Kepler Universitat Linz, 2007. s. 66-69.
Hančl, J., Tóth, J. a Mišík, L. Limit points of sequences of fuzzy real numbers. In: 28th Linz Seminar on Fuzzy Sets. J. Kepler Universitat Linz. 2007.
Hančl, J., Tóth, J. a Mišík, L. Limit points of sequences of fuzzy real numbers. In: 28th Linz Seminar on Fuzzy Sets. J. Kepler Universitat Linz. 2007.
Hančl, J. a Šustek, J. Metric Results on Expressible Sets. In: 18th Czech and Slovak Conference on Number Theory. Smolenice. 2007.
Hančl, J. a Šustek, J. Metric Results on Special Infinite Series Expansions. In: 25th Journées Arithmétiques. Edinburgh. 2007.
Hančl, J. a Šustek, J. Metric Results on Special Infinite Series Expansions. In: 25th Journées Arithmétiques. Edinburgh. 2007.
Hančl, J. a Šustek, J. Remarks on Representation of Real Numbers by Infinite Series. In: Workshop Sequences. Malenovice. 2007.
Hančl, J., Volná, E., Habiballa, H. a Fojtík, R. 13. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky [Workshop]. Prirodovedecka fakulta Ostravske univerzity, Česká republika. 2007.
Hančl, J., Volná, E., Habiballa, H. a Fojtík, R. 13. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky [Workshop]. Prirodovedecka fakulta Ostravske univerzity, Česká republika. 2007.
Bartl, D., Hančl, J., Štěpnička, J. a Šustek, J. 17th Annual Vojtěch Jarník International Mathematical Competition [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Hančl, J. a Rucki, P. A Generalization of Sándor's Theorem. Commentarii Mathematici Universitatis Sancti Pauli. 2006, č. 55, s. 97-111. ISSN 0010-258X.
Hančl, J. a Rucki, P. A Generalization of Sándor's Theorem. Commentarii Mathematici Universitatis Sancti Pauli. 2006, č. 55, s. 97-111. ISSN 0010-258X.
Hančl, J. a Rucki, P. A Generalization of Sándor's Theorem. Commentarii Mathematici Universitatis Sancti Pauli. 2006, č. 55, s. 97-111. ISSN 0010-258X.
Hančl, J., Rucki, P. a Šustek, J. A Generalization of Sandor's Theorem Using Iterated Logarithms. Kumamoto J. Math... 2006, č. 19, s. 25-36. ISSN 0914-675X.
Hančl, J., Rucki, P. a Šustek, J. A Generalization of Sandor's Theorem Using Iterated Logarithms. Kumamoto J. Math... 2006, č. 19, s. 25-36. ISSN 0914-675X.
Hančl, J., Rucki, P. a Šustek, J. A Generalization of Sandor's Theorem Using Iterated Logarithms. Kumamoto J. Math... 2006, č. 19, s. 25-36. ISSN 0914-675X.
Hančl, J. a Rucki, P. A note to the transcendence of special infinite series. Mathematica Slovaca. 2006, č. 56, s. 409-414. ISSN 0139-9918.
Hančl, J. a Rucki, P. A note to the transcendence of special infinite series. Mathematica Slovaca. 2006, č. 56, s. 409-414. ISSN 0139-9918.
Hančl, J. a Rucki, P. A note to the transcendence of special infinite series. Mathematica Slovaca. 2006, č. 56, s. 409-414. ISSN 0139-9918.
Hančl, J. a Rucki, P. Certain Liouville series. An. Univ. Ferrara Sci. Math.. 2006, č. 52, s. 45-51. ISSN 0430-3202.
Hančl, J. Department of Mathematics, University of Bristol. 2006.
Hančl, J. Department of Mathematics, University of Bristol. 2006.
Hančl, J. Department of Mathematics, University of Udine. . 2006.
Hančl, J. Department of Mathematics, University of Udine. . 2006.
Hančl, J., Mišík, L. a Tóth, J. Fuzzy rational numbers and approximation of irrationals. In: Int.Conference on the Logic of Soft Computing. Malaga. 2006.
Hančl, J., Mišík, L. a Tóth, J. Fuzzy rational numbers and approximation of irrationals. In: Int.Conference on the Logic of Soft Computing. Malaga. 2006.
Hančl, J., Mišík, L. a Tóth, J. Fuzzy rational numbers and approximation of irrationals. In: Intl Conference on The Logic of Soft Computing. Malaga: Unversita Malaga, 2006. Unversita Malaga, 2006. s. 5-8.
Hančl, J., Mišík, L. a Tóth, J. Fuzzy rational numbers and approximation of irrationals. In: Intl Conference on The Logic of Soft Computing. Malaga: Unversita Malaga, 2006. Unversita Malaga, 2006. s. 5-8.
Mišík, L., Hančl, J. a Tóth, J. Fuzzy rational numbers and approximation of irrationals. In: Mezinárodní konference FSTA. Liptovský Ján. 2006.
Hančl, J., Mišík, L. a Tóth, J. Fuzzy rational numbers and approximation of irrationals. In: Eight International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications FSTA 2006, Abstracts. s. 51-51. ISBN 80-8040-284-1.
Hančl, J., Mišík, L. a Tóth, J. Fuzzy rational numbers and approximation of irrationals. In: Eight International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications FSTA 2006, Abstracts. s. 51-51. ISBN 80-8040-284-1.
Mišík, L., Hančl, J. a Tóth, J. Fuzzy rational numbers and approximation of irrationals. In: Mezinárodní konference FSTA. Liptovský Ján. 2006.
Hančl, J. Leiden University. 2006.
Hančl, J. Leiden University. 2006.
Mišík, L., Hančl, J. a Tóth, J. On fuzzy rational numbers and approximation of irrationals. In: Seminar on fuzzy relations. Bratislava. 2006.
Mišík, L., Hančl, J. a Tóth, J. On fuzzy rational numbers and approximation of irrationals. In: Seminar on fuzzy relations. Bratislava. 2006.
Hančl, J., Nair, R. a Šustek, J. On the Lebesgue Measure of the Expressible Sets of Certain Sequences. Indag. Math.. 2006, č. 17, s. 567-581. ISSN 0019-3577.
Hančl, J., Nair, R. a Šustek, J. On the Lebesgue Measure of the Expressible Sets of Certain Sequences. Indag. Math.. 2006, č. 17, s. 567-581. ISSN 0019-3577.
Hančl, J. a Štěpnička, J. Partial solution of the Erdos problem. In: 6-th Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory. Bedlowo. 2006.
Hančl, J. a Štěpnička, J. Partial solution of the Erdos problem. In: 6-th Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory. Bedlowo. 2006.
Hančl, J. Simultaneous inhonmogeneous Diophantine approximation of the values of integral polynomials with respect to Archimedean and non-Archimedean valuations. 2006.
Hančl, J. Simultaneous inhonmogeneous Diophantine approximation of the values of integral polynomials with respect to Archimedean and non-Archimedean valuations. 2006.
Hančl, J. a Šustek, J. Slow Sequences and Their Expressible Sets. In: 6-th Polish, Slovak and Czech Conference on. Bedlewo. 2006.
Hančl, J. a Šustek, J. Slow Sequences and Their Expressible Sets. In: 6-th Polish, Slovak and Czech Conference on. Bedlewo. 2006.
Hančl, J. a Sobková, S. Special linearly unrelated sequences. J. Math. Kyoto Univ.. 2006, č. 46, s. 31-45. ISSN 0023-608X.
Hančl, J. University of Udine. 2006.
Hančl, J. University of Udine. 2006.
Hančl, J., Volná, E. a Habiballa, H. 12. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky [Workshop]. Prirodovedecka fakulta Ostravske univerzity, Česká republika. 2006.
Hančl, J., Volná, E. a Habiballa, H. 12. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky [Workshop]. Prirodovedecka fakulta Ostravske univerzity, Česká republika. 2006.
Bartl, D. a Hančl, J. 16th Annual Vojtěch Jarník International Mathematical Competition [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Hančl, J. a Sobková, S. Criteria for rapidly convergence sequences to be linearly unrelated. JP Journal of Algebra, Number Theory and application.. 2005, č. 5, s. 205-219. ISSN 0972-5555.
Hančl, J. a Sobková, S. Criteria for rapidly convergence sequences to be linearly unrelated. JP Journal of Algebra, Number Theory and application.. 2005, č. 5, s. 205-219. ISSN 0972-5555.
Hančl, J. Department of Mathematics, Liverpool University. 2005.
Hančl, J. Department of Mathematics, Liverpool University. 2005.
Hančl, J. Department of Mathematics, University of Pisa. 2005.
Hančl, J. Department of Mathematics, University of Pisa. 2005.
Hančl, J. a Filip, F. Irrational measure of sequences. Hiroshima Journal of Mathematics. 2005, č. 35, s. 1-14. ISSN 0018-2079.
Hančl, J. a Filip, F. Irrational measure of sequences. Hiroshima Journal of Mathematics. 2005, č. 35, s. 1-14. ISSN 0018-2079.
Hančl, J. a Tijdeman, R. On the irrationality of factorial series. Acta Arithmetica.. 2005, č. 118, s. 383-401. ISSN 0065-1036.
Hančl, J. a Tijdeman, R. On the irrationality of factorial series. Acta Arithmetica.. 2005, č. 118, s. 383-401. ISSN 0065-1036.
Hančl, J. Primitive sequences in arithmetical semigroups. 2005.
Hančl, J. Primitive sequences in arithmetical semigroups. 2005.
Hančl, J. School of Mathematics, University of Bristol. 2005.
Hančl, J. School of Mathematics, University of Bristol. 2005.
Hančl, J. a Šustek, J. The Expressible Set of a Sequence. In: 17th Czech and Slovak Conference on Number Theory. Malenovice. 2005.
Hančl, J. a Rucki, P. The transcendence of certain infinite series. Rocky Mountain Journal of Mathematics.. 2005, č. 35, s. 531-537. ISSN 0035-7596.
Hančl, J. a Rucki, P. The transcendence of certain infinite series. Rocky Mountain Journal of Mathematics.. 2005, č. 35, s. 531-537. ISSN 0035-7596.
Hančl, J. a Rucki, P. The transcendence of certain infinite series. Rocky Mountain Journal of Mathematics.. 2005, č. 35, s. 531-537. ISSN 0035-7596.
Hančl, J. University of Leiden, Department of Mathematics. 2005.
Hančl, J. University of Leiden, Department of Mathematics. 2005.
Hančl, J. University of Liverpool, Department of Mathematics. 2005.
Hančl, J. University of Udine, Department of Mathematics. 2005.
Hančl, J. University of Udine, Department of Mathematics. 2005.
Hančl, J., Volná, E. a Habiballa, H. 11. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky [Konference]. Prirodovedecka fakulta Ostravske univerzity, Česká republika. 2005.
Hančl, J., Volná, E. a Habiballa, H. 11. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky [Konference]. Prirodovedecka fakulta Ostravske univerzity, Česká republika. 2005.
Bartl, D. a Hančl, J. 15th Annual Vojtěch Jarník International Mathematical Competition [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Hančl, J. A Criterion for Linear Independence of Series. ROCKY MT J MATH. 2004, č. 34, s. 1-13. ISSN 0035-7596.
Hančl, J. Continued Fractional Linear Independence of Sequences. Atti Sem. Mat. Fis. Univ. Modena.. 2004, č. 52, s. 1-12. ISSN 0041-8986.
Hančl, J. Irrational sequences of rational numbers. Note di matematica.. 2004, č. 23, s. 61-70. ISSN 1123-2536.
Hančl, J. a Tijdeman, R. On the irrationality of Cantor series. J. Reine Angew. Math.. 2004, č. 571, s. 145-158. ISSN 0075-4102.
Hančl, J. a Tijdeman, R. On the rationality of Cantor and Ahmed series. Publicationes Mathematicae Debrecen. 2004, č. 65, s. 85-92. ISSN 0033-3883.
Bartl, D. a Hančl, J. 14th Annual Vojtěch Jarník International Mathematical Competition [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2004.
Hančl, J. a Sobková, S. A General Criterion For Linearly Unrelated Sequences. Tsukuba J. Math. 2003, č. 27, s. 341-357. ISSN 0387-4982.
Hančl, J. Algebraically Unrelated Sequences. Mathematica Slovaca. 2003, č. 53, s. 43-49. ISSN 1337-2211.
Hančl, J. Liouville Sequences. Nagoya Math. J. 2003, č. 172, s. 173-187. ISSN 0027-7630.
Hančl, J. a Šustek, J. Matematická analýza 1. 2003.
Hančl, J. a Rucki, P. The irrationality of certain infinite series. Saitama J. Math.. 2003, č. 21, s. 1-8. ISSN 0289-0739.
Hančl, J. a Rucki, P. The irrationality of certain infinite series. Saitama J. Math.. 2003, č. 21, s. 1-8. ISSN 0289-0739.
Bartl, D. a Hančl, J. 13th Annual Vojtěch Jarník International Mathematical Competition [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2003.
Hančl, J. A note on a paper of Oppenheim and Šalát concerning series of Cantor type. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis. 2002, č. 10, s. 35-41. ISSN 1211-4774.
Hančl, J. a Rucki, P. A remarque to Sandor theorem. In: 3rd Czech-Polish Number Theory Conference. Polský Těšín. 2002.
Hančl, J. a Rucki, P. A remarque to Sandor theorem. In: 3rd Czech-Polish Number Theory Conference. Polský Těšín. 2002.
Hančl, J. a Nyblom, M. An Extension of a Result of Sierpinskí. 2002.
Hančl, J. Irrational Rapidly Convergent Series. Rendiconti del Seminarion Matematico della Universita di Padova. 2002, č. 107, s. 225-231. ISSN 0041-8994.
Hančl, J. Linear Independence of Continued fractions. J. Théor. Nombres Bordeaux. 2002, č. 14, s. 489-495. ISSN 1246-7405.
Hančl, J. Liouville sequences and application. In: Illinois Number Theory. Illinois. 2002.
Hančl, J. Mathematical Institute Erlangen University. 2002.
Hančl, J. Mathematical Institute University of Leiden. 2002.
Hančl, J. University of Berlin. 2002.
Hančl, J. University of Erlangen. 2002.
Hančl, J. University of Leiden. 2002.
Bartl, D. a Hančl, J. 12th Annual Vojtěch Jarník International Mathematical Competition [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2002.
Hančl, J. A Criterion for Linear Independence of Special Series. University of Istanbul Faculty of Science, The Journal of Mathematics. 2001, č. 60, s. 33-39. ISSN 1300-0713.
Hančl, J. Irrational sequences of special rational numbers. In: 15th Czech and Slovac International Conference on Number Theory. Ostravice. 2001.
Hančl, J. Linear Independence of infinite series. In: Journees Arithmetiques. Lille. 2001.
Hančl, J. Linear ndependence of infinite Series. In: Journeés Arithmetiques. Lille. 2001.
Hančl, J. Linear ndependence of infinite Series. In: Journeés Arithmetiques. Lille. 2001.
Hančl, J. Rational and irrational series consisting of special denominators. Acta Math. Inf. Univ. Ostr.. 2001, č. 9, s. 39-44. ISSN 1211-4774.
Hančl, J. Two Criteria for Transcendental Sequences. Le Matematiche. 2001, č. 56, s. 149-160. ISSN 0373-3505.
Hančl, J. University of Liverpool. 2001.
Hančl, J. University of Katowice. 2000.
Hančl, J. University of Katowice. 2000.
Hančl, J. Irrational Sequences. Vienna. 1999.
Hančl, J. Irrationality and Linear Independence.. 1999.
Hančl, J. Linear independence of sequences. In: Number theorz conference. Turku. 1999.
Hančl, J. Linear independence of sequences. In: Number Theory Conference. Turku. 1999.
Hančl, J. Linearly Unrelated Sequences. Pacific Journal of Mathematics. 1999, č. 190, s. 299-310. ISSN 0030-8730.
Hančl, J. University of Debrecen. 1999.
Hančl, J. University of Katowice. 1999.
Hančl, J. University of Liverpool. 1999.
Hančl, J. Irrationality of Cantor Series. Poslký Těšín. 1998.
Hančl, J. Irrationality of Cantor Series. Poslký Těšín. 1998.
Hančl, J. Irrationality of special series. Graz. 1998.
Hančl, J. Matematická soutěž vysokoškoláků. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 1998, č. 43, s. 79-79. ISSN 0032-2423.
Hančl, J. a Bugeaud, Y. On the Approximation by Algebraic Numbers with Bounded Degree. 1998.
Hančl, J. University of Augsburg. 1998.
Hančl, J. A Note To The Rationality Of Infinite Series. Acta Mathematica Et Informatica Universitatis Ostraviensis. 1997, č. 5, s. 5-11. ISSN 1211-4774.
Hančl, J. a Shannon, A. Some Properties of Modified Lah Numbers. 1997.
Hančl, J. Irrational and Transcendental sequences. 1996.
Hančl, J. Irrational Series and Application for Fibonacci Numbers. Graz. 1996.
Hančl, J. Irrationality and Transcendence. Zakopane. 1996.
Hančl, J. Irrationality of qucik convergent series. Journal de Théorie des Nombres. 1996, s. 275-282. ISSN 12467405.
Hančl, J. Irrationality of Quick convergent Series. Journal Theorem Nom. Bordeaux. 1996, roč. 8, č. 1, s. 275-283. ISSN 1246-7405.
Hančl, J. Something about Lindemonns Theorem. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis. 1996, roč. 1, s. 23-27. ISSN 1211-4774.
Hančl, J. Transcendental Sequences. Mathematica Slovaca. 1996, roč. 6, s. 177-179. ISSN 0139-9918.
Hančl, J. University of Debrece. 1996.
Hančl, J. University of Liverpool. 1996.
Hančl, J. Continued Fractinal Algebraic Independence of Sequences. 1995, roč. 46, s. 27-31.
Hančl, J. Continued Fractions. Barcelona. 1995.
Hančl, J. Linear Independence of Sequences.. 1995.
Hančl, J. One problem concerning the Transcendency. Praha. 1995.
Hančl, J. University of Katowice. 1995.
Hančl, J. a Baxa, C. Fast growing sequences of partial denominators. 1994.
Hančl, J. Iracionalita a Transcendence. 1994.
Hančl, J. Irrationality of Convergent Series. In: International Mathematical Congress. Zurich. 1994.
Hančl, J. Příklady z matematické analýzy. 1994.
Hančl, J. University of Aarhus. 1994.
Hančl, J. University of Katowice. 1994.
Hančl, J. Continued Fractional Algebraic Independence of Sequences. Public. Math.. 1993, s. -27-31. ISSN 0033-3883.
Hančl, J. Continued Fractional Algebraic Independence of Sequences. In: Number Conference. Vysoké Tatry. 1993.
Hančl, J. Criterion for Irratinal Sequences. 1993, roč. 1, s. 88-93.
Hančl, J., Jančíková, Z. a Raclavský, M. Dynamický model oduhličovací reakce. 1993, roč. 5, s. 407-418.
Hančl, J. Irrationality and Transcendence. In: .
Hančl, J. Irrationality of Quick Convergence Series. In: Voronin Conference. Kiev. 1993.
Hančl, J. Irrationality of Quick Convergence Series. 1993, s. -117-12. ISSN 1246-7405.
Hančl, J. Keele University. 1993.
Hančl, J. a Raclavský, M. Matematický model uzavřené soustavy dokonale míchaných reaktoru. In: 3u konference. Šance. 1993.
Hančl, J. a Raclavský, M. Matematick8 model uzavoené soustavy dokonale míchan8ch reaktoru. In: .
Hančl, J. a Kalousek, J. netení rovnic nestacionární difúze poi protism+rné difúzi složek za vzniku chemické sloueeniny. In: .
Hančl, J. a Kalousek, J. Řešení rovnic nestacionární difůze při protisměrné difůzi složek za vzniku chemické sloučeniny. In: 3u konference. Šance. 1993.
Hančl, J. An Elementary Proof of the Transcendency of e. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostrava. 1992, s. 11-14.
Hančl, J. Continued-fractional Transcendence of Sequences. In: Austria-Slovak-Hnugarian Number Theory Conference. Graz. 1992.
Hančl, J. Irrationality of Quick Convergent Series. Bul. Number Theory. 1992, s. 117-124.
Hančl, J., Raclavský, M. a Jančíková, Z. Matematické modelování přenosu hmoty v pánvi prodmýchávané plynem. In: The 6th International Conference on Secondary Metallurgy. Vsetín. 1992.
Hančl, J. a Kiss, P. On reciprocal sums of terms of linear recurrences. Mathematica Slovaca. 1992, s. 31-37.
Hančl, J. Unsolved problem concerning the transcendency of (2). In: Erdos conference. Praha. 1992.
Hančl, J. Expression of Real Numbers with Help of Infinite Series. 1991, s. 97-104.
Hančl, J. Irrationality and Transcendence of Infinite Sequences. In: Journeés Arithmetiques XVII. Geneve. 1991.
Hančl, J. Irrationality and Trnscendence. In: Number Theory COnference. Nízké Tatry. 1991.
Hančl, J. Rychlosti a trajektorie tuhých částic při dvoudimenzionálním pohybu pod hladinou roztaveného kovu. 1991, s. 251-260.
Hančl, J. A Use of the Laplace Method in Differential Equations.
Hančl, J. A Use of the Laplace Method in Differential Equations. Acta Univ. Palac. Olomouc. 1990, s. 231-241.
Hančl, J. Rychlosti a trajektorie tuhých částic pod hladinou roztaveného kovu při vertikálním pohybu v gravitačním poli. 1990, s. 727-746.
Kalousek, J., Hančl, J., Kalousková, G. a Skála, J. Rychlosti a trajetkorie tuhých částic pod hladinou roztaveného kovu při vertikálním pohybu v gravitačním poli. Metal Materials. 1990, s. 251-260.
Hančl, J. Gelfonds Method. In: 9th Czechoslovak Colloquium on Number Theory: . s. 19-21.
Hančl, J. Gelfonds Method. 9th Czechoslovak Colloquium on Number Theory. 1989, č. 9, s. 19-21.
Hančl, J. Irrationality and transcendence. In: Number Theory Conference. Vysoké Tatry. 1989.
Hančl, J. The Fourier Method for the linear Partial Differential Equations of the n-order. 1989, s. 123-135.
Hančl, J. The Laplace method of the Linear Partial Differential Equations of the n-order. 1989, s. 137-150.
Hančl, J. A Note to a a Laplace Transformation. 1988, s. 307-316.
Hančl, J. A Note to a Fourier Method of Solving Partial Second Order Differential Equations. 1988, s. 299-306.
Hančl, J. Solutions of Linear Partial Differential Equations by Transformation Method. 1987.
Hančl, J. A Simple Proof of the Irrationality of pi. 1986, s. 374-375.
Hančl, J. Methods of Solutions of Linear Partial Differential Equations of the Second Order. 1986.
Hančl, J. Two Proofs of Transcendency of pi and e. 1985, s. 543-549.
Hančl, J. Some methods of proofs of transcendency and irrationality. 1984.
Hančl, J. The Construction of the Point in the Set Whose Complement has the Small Length, Journal of INformation of SVOČ. 1981, s. 9-11.
Hančl, J. Řešení jedné zvláštní rovnice. In: . s. 6-8.
Hančl, J. Vyřešené úlohy. 1978, roč. 2, s. 86,129-.
Hančl, J. Cauchyova kombinatorská identita. In: . s. 19-21.
Hančl, J. Harmonický průměr. In: . s. 30-34.
Hančl, J. První školní matematická olympiáda. In: . s. 35-41.
Hančl, J. Užití celé části v matematických úlohách a poučka o dělitelnosti celých čísel. In: Bílovec. s. 29-32.
Hančl, J. Vyřešené úlohy. 1977, s. 77,80,93,95-.


ZkratkaNázev předmětu
DIFA1Seminář z diofantických aproximací 1
DIFA2Seminář z diofantických aproximací 2
DIFA3Seminář z diofantických aproximací 3
DIFA4Seminář z diofantických aproximací 4
KOAX1Komplexní analýza 1
KOAX2Komplexní analýza 2
MATA1Matematika 1
MATA2Matematika 2
MATH2Matematika 2
MATZ1Matematika 1
MATZ2Matematika 2
NELOPÚvod do nelinearní optimalizace
QDIOFDiofantické aproximace
QINS1Interní seminář 1
QINS2Interní seminář 2
QINS3Interní seminář 3
QINS4Interní seminář 4
QINS5Interní seminář 5
QINS6Interní seminář 6
QINS7Interní seminář 7
QINS8Interní seminář 8
QTEPRTeorie prvočísel
QVKTCVybrané kapitoly z teorie čísel
SMANASeminář z matematické analýzy
SMAN2Seminář z matematické analýzy 2
SMAN3Seminář z matematické analýzy 3
SMAN4Seminář z matematické analýzy 4
SZBA1Část SZZ: Matematika
SZBA2Část SZZ: Aplikace matematiky
SZNA1Část SZZ: Matematika
SZNA2Část SZZ: Aplikace matematiky
TMAXNTeorie míry a integrálu
VKAMAVybrané kapitoly z mat. analýzy
WKOA1Complex analysis 1
WKOA2Complex analysis 2
WMAT1Mathematics 1
WMAT2Mathematics 2
XKOA1Komplexní analýza 1
XKOA2Komplexní analýza 2
XMAA1Matematika 1
XMAA2Matematika 2
XMAN1Matematická analýza 1
XMAN2Matematická analýza 2
XMAT1Matematika 1
XMAT2Matematika 2
YMAN1Matematická analýza 1
YMAN2Matematická analýza 2
ZDAP1Diofantické aproximace a jejich apl. 1
ZDAP2Diofantické aproximace a jejich apl. 2
ZDAP3Diofantické aproximace a jejich apl. 3
ZDAP4Diofantické aproximace a jejich apl. 4
ZDAP5Diofantické aproximace a jejich apl. 5
ZDAP6Diofantické aproximace a jejich apl. 6
ZDAP7Diofantické aproximace a jejich apl. 7
ZDAP8Diofantické aproximace a jejich apl. 8
2MAN1Matematická analýza 1
2MAN2Matematická analýza 2
2MAT1Matematika 1
2MAT2Matematika 2
6KOA1Complex Analysis 1
6KOA2Complex Analysis 2
6MAN1Mathematical Analysis 1
6MAN2Mathematical Analysis 2
6TEC1Number Theory 1
6TEC2Number Theory 2
7KOA1Komplexní analýza 1
7KOA2Komplexní analýza 2
7MAN1Matematická analýza 1
7MAN2Matematická analýza 2
7TEC1Teorie čísel 1
7TEC2Teorie čísel 2
8DIOFDiofantické aproximace
8TEPRTeorie prvočísel
8VKTCVybrané kapitoly z teorie čísel
9DIOFDiophantine Approximations
9TEPRTheory of Prime Numbers
9VKTCSelected Topics in Number Theory


AutorNázev práceTypRok
Kolouch OndřejDiofantické aproximacedisertační 2016 
Novotný LukášDiofantické aproximace nekonečných součinůdisertační 2016 
Štěpnička JanIrrationality of Infinite Seriesdisertační 2011 
Šustek JanMetric Properties of Expressible Setsdisertační 2010 
Genčev MarianProgresivní sumační metody nekonečných řaddisertační 2008 
Rucki PavelIracionalita, Transcendence a Lineární nezávislost nekonečných řaddisertační 2006 
Kolouch OndřejDiofantické aproximace nekonečných řaddiplomová 2011 
Jaššová AlenaDiofantické aproximacediplomová 2010 
Štěpnička JanIracionalita nekonečných řaddiplomová 2006 
Šustek JanVyjádření reálných čísel pomocí nekonečných řaddiplomová 2006 
Gamrotová MichaelaKvazikonvexní a pseudokonvexní funkcebakalářská 2017 
Matějíčková PetraJednoduché řetězové zlomkybakalářská 2017 
Dodulíková SilviaŘetězové zlomkybakalářská 2014 
Pastrňák AdamOdhady číselbakalářská 2014 
Bystřická Kristinap-adic numbersbakalářská 2013 
Hrubý VítPrimes in cryptologybakalářská 2013 
Korčeková KatarínaElementárny dôkaz prvočíselnej vetybakalářská 2011 
Šútora JanVlastnosti diophantickych rovnic jako nastroj pro reseni nekterych problemu z Informatikybakalářská 2010 
Hráček TomášNěco o prvočíslechbakalářská 2009 
Kolouch Ondřejp-adic numbersbakalářská 2009 
Doskočilová KateřinaNěco o prvočíslechbakalářská 2008 


Aplikace teorie čísel - pokračování
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Aplikace teorie čísel - pokračování
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Diofantické aproximace nekonečných řad
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Období4/2009 - 12/2012
PoskytovatelKontakt
Stavukončený
Podpora 22. mezinárodní matematické soutěže vysokoškoláků o cenu Vojtěcha Jarníka na Ostravské univerzitě v Ostravě
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Období1/2012 - 6/2012
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Aplikace teorie čísel
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora 21. mezinárodní matematické soutěže vysokoškoláků o cenu Vojtěcha Jarníka na Ostravské univerzitě v Ostravě
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Podpora 20. mezinárodní matematické soutěže vysokoškoláků o cenu Vojtěcha Jarníka na Ostravské univerzitě v Ostravě
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Výzkum v oblasti analytické a aditivní teorie čísel
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Mezinárodní centrum výzkumu v oblasti teorie čísel
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Období3/2008 - 12/2009
PoskytovatelKatedra matematiky, Rektorát
Stavukončený
facebook
rss
social hub