OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra matematiky > Aktivity katedry

Aktivity katedry

Pravidelné vědecké semináře:

Katedra matematiky PřF OU odpovídá za vydávání mezinárodního matematického vědeckého časopisu

a trvale se podílí na organizačním zabezpečení následujících pravidelných akcí:

facebook
rss
social hub