Aktivity katedry

Pravidelné vědecké semináře:

Katedra matematiky PřF OU odpovídá za vydávání mezinárodního matematického vědeckého časopisu

a trvale se podílí na organizačním zabezpečení následujících pravidelných akcí:


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 06. 2017