Aktivity katedry

Aktualizováno: 27. 04. 2017

Pravidelné vědecké semináře:

Katedra matematiky PřF OU odpovídá za vydávání mezinárodního matematického vědeckého časopisu

a trvale se podílí na organizačním zabezpečení následujících pravidelných akcí: