Zahraniční spolupráce

Naším domovským městem je sice Ostrava, při studiu u nás se ale jen na ni vázat nemusíš. Na čas můžeš vyměnit třeba relaxaci v Komenského sadech u naší fakulty za popřednáškový oddych u moře nebo na vlastní oči vidět polární záři. Nabízíme možnost si vybrat z velkého množství studijních pobytů a stáží na evropských i mimoevropských univerzitách – ať už prostřednictvím programů Erasmus+, CEEPUS, VIA nebo OU Aid. Se splněním všech formalit ti ochotně pomůžou katedroví koordinátoři anebo rovnou ti fakultní.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 12. 2021