OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra matematiky > Věda a výzkum

Věda a výzkum

Mezinárodní časopis Communication in Mathematics (De Gruyter)

Oblasti výzkumu

Hlavní oblasti výzkumu na katedře matematiky PřF OU jsou:


Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu


facebook
rss
social hub