Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Jiří Kalina


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 403, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2189
e-mail:

Vzdělání

1984 – 1989
Mgr. (1990), UP PřF Olomouc, 1702T007 - Biofyzika a chemická fyzika
1980 – 1984
SPŠCH, Ostrava
 

Kvalifikace

2005
doc., UP Olomouc, 1702T005 - Biofyzika
1999
Ph.D., UP Olomouc, 1702V005 - Biofyzika
1999
RNDr., UP Olomouc, 1702T005 - Biofyzika
1996
Dr., UP Olomouc, 1702V005 - Biofyzika
 

Další vzdělávání, kurzy

2013
Kurz Odběry vzorků 2013, Valtice, ČR
2012
Škola hmotnostní spektrometrie, Kašperské hory, ČR
2012
training course, micrOTOF-QII, Bruker Daltonik GmbH, Brémy, Německo
 

Zaměstnání, praxe

1995 – dosud
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
1989 – 1995
vědecko-výzkumný pracovník, AVČR
 

Odborné zaměření

UV-VIS spektrometrie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
Hmotnostní spektrometrie
Fotodegradace léčiv a stanovení jejich stopových koncentrací
Charakterizace luteinu po fotoizomerizaci
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii
 

Působení v zahraničí

1995
Univerzita Antwerpy (UIA), Belgické království, (stáž, 10 dní)
1994
Univerzita Antwerpy (UIA), Belgické království (3 měsíce)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
pokročilý
 


Activated carbon-based coloured titania nanoparticles with high visible radiation absorption and excellent photoactivity in the degradation of emerging drugs of wastewater
Safa Benjedim, Jesica Castelo-Quiben, Esther Bailon-Garcia, El Mostapha Lotfi, Agustin Perez-Cadenas, Václav Slovák, Jiří Kalina, Francisco Carrasco-Marin ... další autoři
Rok: 2021, CARBON
článek v odborném periodiku

Origami pro chemii a smartphone
Michal Lach, Jiří Kalina, Kateřina Trčková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Phenolic compounds and carotenoids during acclimation of spring barley and its mutant Chlorina f2 from high to low irradiance
Jakub Nezval, Michal Štroch, Zuzana Materová, Vladimír Špunda, Jiří Kalina
Rok: 2017, Biologia Plantarum
článek v odborném periodiku

Development of an Advanced HPLC-MS/MS Method for the Determination of Carotenoids and Fat-Soluble Vitamins in Human Plasma
Barbora HRVOLOVÁ, Miriam Martínez-Huélamo, Mariel Colmán-Martínez, Sara Hurtado-Barroso, Rosa Maria Lamuela-Raventós, Jiří Kalina ... další autoři
Rok: 2016, International journal of molecular sciences
článek v odborném periodiku

THE COMPARISON OF PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF LUTEIN STANDARDS ACQUIRED BY DIFFERENT SUPPLIERS
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New sampling method for routine monitoring of selected pharmaceuticals in surface water
Marek Mucha, Jiří Kalina
Rok: 2015, IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN)
článek v odborném periodiku

Sample pretreatment for analysis of benzodiazepines in serum and urine
Marek Mucha, Petr Kurka, Jiří Kalina
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spektrální kvalita FAR a nízká dávka UV-B jako významné faktory ovlivňující optické vlastnosti listů jahodníku obecného.
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Zuzana Materová, T. M. Robson
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stanovení antioxidační aktivity luteinu
Barbora HRVOLOVÁ, Lenka Portychová, Dana Vaněrková, Jiří Kalina
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The dried knotweed - an alternative biosorbent for elimination of selected polutants from water?
Marek Mucha, Jiří Kalina
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The pilot study on Ibuprofen uptake by carrot
Marek Mucha, Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Rok: 2015, IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT)
článek v odborném periodiku

The Stability Aspects of Prepared cis isomers of lutein
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Rok: 2015, IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN)
článek v odborném periodiku

Advanced method for determination of lutein and its cis isomers
Barbora HRVOLOVÁ, Marek Mucha, Jiří Kalina
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Degradace Luteinu v čase
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Experiment pro výuku - fotometrie
Jiří Kalina, Barbora HRVOLOVÁ, Jana Krohová, Maroš Šmondrk, Marek Penhaker
Rok: 2014, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

Křídlatka - alternativa pro čištění vod
Marek Mucha, Jiří Kalina
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z METOD FYZIKÁLNÍ CHEMIE
Barbora HRVOLOVÁ, Tomáš Zelenka, Jiří Kalina
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Messages go against the phlo: Ramets use UV-B to signal pre-emptive activation of photoprotection in their parents.
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Zuzana Materová, Thomas Matthew Robson
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Methods for determination of pharmaceuticals in surface water
Marek Mucha, Jiří Kalina
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

METODY FYZIKÁLNÍ CHEMIE - INOVACE LABORATORNÍHO CVIČENÍ
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina, Tomáš Zelenka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přírodní vědy na hradě
Kateřina Trčková, Václav Slovák, Marie Solárová, Martin Mucha, Jiří Kalina
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Aleš Dolný, Pavel Drozd, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kalina, Václav Karlický, Petr Kočárek, Jana Kukutschová, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Zuzana Materová, Martin Mucha, Martin Navrátil, Zuzana Navrátilová, Jakub Nezval, Čeněk Novotný, Marie Opálková, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Zuzana Rybková, Jan Semer, Hana Sezimová, Václav Slovák, Jan Ševčík, Vladimír Špunda, Jana Štefelová, Michal Štroch, Petra Veselá, Daniel Vrábl, Tomáš Zelenka ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

The bag method as method for pre-treatment of real water sample
Marek Mucha, Jiří Kalina
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The bag method as method for pre-treatment of real water sample
Marek Mucha, Jiří Kalina
Rok: 2014
stať ve sborníku

The lability aspects of prepared cis isomers of lutein
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The lability aspects of prepared cis isomers of lutein
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Rok: 2014
stať ve sborníku

A simple method for selective extraction of lutein and zeaxanthin from plant material
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Rok: 2013
stať ve sborníku

A simple method for selective extraction of lutein and zeaxanthin from plant material
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bag method - method for pre-treatment of real samples of water
Marek Mucha, Jiří Kalina
Rok: 2013
stať ve sborníku

Fotostabilita cis izomerů luteinu
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Rok: 2013
stať ve sborníku

Fotostabilita cis izomerů luteinu
Barbora HRVOLOVÁ, Jiří Kalina
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HPLC/MS method for ibuprofen determination
Marek MUCHA, Jiří Kalina
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HPLC/MS method for ibuprofen determination
Marek MUCHA, Jiří Kalina
Rok: 2013
stať ve sborníku

CHANGES IN PHENOLIC COMPOUND PROFILE, UV-SHIELDING PROPERTIES AND PHOTOSYNTHETIC PIGMENT COMPOSITION OF SPRING BARLEY LEAVES DURING THE REACCLIMATION FROM HIGH TO LOW IRRADIANCE OF PAR
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Zuzana Materová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Changes in the composition of soluble phenolic compounds in spring barley (Hordeum vulgare L. cv. Bonus) primary leaves under the influence of different PAR levels and combined effect of UV-A and UV-B radiation
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Zuzana Materová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kapalinová chromatografie - hmotnostní spektrometrie LC-MS (UHPLC-qTOF)
Jiří Kalina, Marek MUCHA, Jakub Nezval
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti stanovení hormonální antikoncepce v povrchových vodách
Marek MUCHA, Jiří Kalina
Rok: 2013
stať ve sborníku

Možnosti stanovení hormonální antikoncepce v povrchových vodách
Marek MUCHA, Jiří Kalina
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preferential biosynthesis of B-dihydroxylated flavone derivates induced by high irradiance increase the antioxidant acitivity of barely leaf extracts
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Zuzana Materová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Response of green reflectance continuum removal index to the xanthophyll de-epoxidation cycle in Norway spruce needles
Daniel Kováč, Zbyněk Malenovský, Otmar Urban, Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Alexander Ač, Věroslav Kaplan, Jan Hanuš ... další autoři
Rok: 2013, Journal od Experimental Botany
článek v odborném periodiku

Stanovení ibuprofenu pomocí hmotnostní spektrometrie
Marek Mucha, Jiří Kalina
Rok: 2013
stať ve sborníku

The Effect of PAR and its Spectral Quality on the Compositions of Soluble Phenolic Compounds in Spring Barley (Hordeum vulgare L. cv. Bonus) Primary Leaves
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Zuzana Materová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití hmotnostního spektrometru v kvalitativní analýze fenolických látek obsažených v rostlinném materiálu
Jakub Nezval, Jiří Kalina
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití techniky HPLC-DAD-MS při studiu vybraných UV-protektivních sekundárních metabolitů vyšších rostlin
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Marek MUCHA
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj a použití HPLC/MS metody stanovení ibuprofenu
Marek MUCHA, Jiří Kalina, Adam Pukowiec
Rok: 2013
stať ve sborníku

Vývoj a použití HPLC/MS metody stanovení ibuprofenu
Marek MUCHA, Jiří Kalina, Adam Pukowiec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zařízení pro určení neznámé koncentrace známé látky fotometrickou metodou jako školní pomůcka
Jiří Kalina, Barbora Hrvolová, Marek Penhaker
Rok: 2013
výsledky s právní ochranou

HPLC metoda stanovení benzodiazepinů
Marek MUCHA, Petr Kurka, Jiří Kalina
Rok: 2012, Chemické Listy
článek v odborném periodiku

HPLC/UV method for determination of selected benzodiazepines
Marek MUCHA, Jiří Kalina, Petr Kurka
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

HPLC/UV method for determination of selected benzodiazepines
Marek MUCHA, Jiří Kalina, Petr Kurka
Rok: 2012, Chemické listy
článek v odborném periodiku

Ibuprofen analysis by flow injection method
Marek MUCHA, Jiří Kalina
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ibuprofen analysis by flow injection method
Marek MUCHA, Jiří Kalina
Rok: 2012
stať ve sborníku

Stanovení benzodiazepinů v nemocničních laboratořích
Marek MUCHA, Jiří Kalina, Petr Kurka
Rok: 2012
stať ve sborníku

Stanovení benzodiazepinů v nemocničních laboratořích
Marek MUCHA, Jiří Kalina, Petr Kurka
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The developement of qualitative and quantitative analysis for determination phenolics compounds
Jakub Nezval, Jiří Kalina
Rok: 2012
stať ve sborníku

The development of qualitative and quantitative analysis for determination of phenolics compounds
Jakub Nezval, Jiří Kalina
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analytická chemie v fyziologii rostlin
Jiří Kalina, Jakub Nezval, Barbora Hrvolová, M. Zgarbová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Termostabilita cis izomerů luteinu
Barbora Hrvolová, Jiří Kalina
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of different radiation conditions on qualitative and quantitative composition of unbound phenolic compounds in barley leaves examined by UV-VIS absorption spectrophotometry and HPLC-DAD
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj HPLC-DAD metody stanovení vybraných fenolických látek a její aplikace při studiu vlivu různých radiačních podmínek na jejich akumulaci v listech ječmene jarního
Jakub Nezval, Jiří Kalina
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě
Petra Konečná, Marie Solárová, Václav Slovák, Boleslav Taraba, Roman Maršálek, Zuzana Navrátilová, Jiří Kalina, Zuzana Václavíková, Jan Šustek ... další autoři
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to the combined effect of high irradiance and temperature
Michal Štroch, Daniel Vrábl, Jana Podolinská, Jiří Kalina, Otmar Urban, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2010, J PLANT PHYSIOL
článek v odborném periodiku

Adsorption of phenol on carbon aerogels
Jiří Kalina, Simona Martiníková, Václav Slovák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Koktejl
Marie Solárová, Václav Slovák, Jiří Kalina
Rok: 2010
rozhlasové a televizní relace

Simultánní stanovení obsahu nestrukturních sacharidů a škrobu v listech vyšších rostlin metodou využívající anthronového činidla
P. Teslová, Jiří Kalina, Otmar Urban
Rok: 2010, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

THERMAL ANALYSIS AND PREPARATION OF CARBON AEROGELS
Václav Slovák, Simona Martiníková, Jiří Kalina
Rok: 2010
stať ve sborníku

Změna teplotní závislosti vybraných fotosyntetických charakteristik smrku ztepilého po aklimaci na různé radiační a teplotní podmínky
L. Šigut, Otmar Urban, Vladimír Špunda, P. Teslová, M. Zgarbová, Jiří Kalina ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adjustment of the temperature dependence of photosystem II function upon acclimation of Norway spruce seedlings to different radiation and elevated temperature
Vladimír Špunda, Z. Nosek, E. Řezníčková, P. Teslová, Jiří Kalina, Michal Štroch, Martin Navrátil ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aspects of barley thylakoid membranes preparation and storage for analysis of pigment-protein complexes by native electrophoresis
Jana Podolinská, L. Nadkanská, Václav Karlický, Michal Štroch, Jiří Kalina, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Extrakce vybraných karotenoidů a fenolických látek z křídlatky (Reynoutria SPP.), UV-VIS spektrofotometrická a HPLC-DAD analýza získaných extraktů
Barbora Hrvolová, Jakub Nezval, Jiří Kalina
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identification and quantification of UV-absorbing phenolic compounds in barley leaves. Standardization of HPLC-DAD technique
Jakub Nezval, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Izolace luteinu a zeaxantinu ultrazvukem a selektivními rozpouštědly z křídlatky
Jiří Kalina, Barbora Hrvolová
Rok: 2009
výsledky s právní ochranou

Photosynthetic induction in broadleaved Fagus sylvatica and coniferous Picea abies
Martina Košvancová, Otmar Urban, Mirka Šprtová, Miroslav Hrstka, Jiří Kalina, Ivana Tomášková, Vladimír Špunda, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2009, PLANT SCI
článek v odborném periodiku

Selektivní extrakce vybraných karotenoidů
Barbora Hrvolová, Jiří Kalina
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Surprising response of Norway spruce assimilatory apparatus to combined exposure at high irradiances and elevated temperatures
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Michal Štroch, Martina Košvancová, Otmar Urban, Ladislav Šigut, Z. Nosek, E. Řezníčková, P. Teslová ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thermal energy dissipation in relation to the organization of light-harvesting complexes in wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2
Michal Štroch, Jana Podolinská, Václav Karlický, Monika Babicová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Differences in the photosynthetic UV-B response between European beech (Fagus sylvatica L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) K a r s t.) saplings
Mirka Šprtová, Michal Marek, Otmar Urban, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2008, Ekologia Bratislava
článek v odborném periodiku

Dynamics of the xanthophyll cycle and non-radiative dissipation of absorbed light energy during exposure of Norway spruce to high irradiance
Michal Štroch, Kristina Kuldová, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2008, Journal of Plant Physiology
článek v odborném periodiku

Chemie na Sezskoostravském hradě
Václav Slovák, Boleslav Taraba, Marie Solárová, Zuzana Navrátilová, Roman Maršálek, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Rudolf Peter ... další autoři
Rok: 2008
uspořádání výstavy (E)

Sezónní dynamika aktivity enzymu Rubisco a pigmentů xantofylového cyklu smrku a buku pod vlivem zvýšené koncentrace CO2
Jiří Kalina, Marie Duciucová, Martina Košvancová, Otmar Urban
Rok: 2008
stať ve sborníku

Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to combined exposure to higher irradiance and temperature
Michal Štroch, Jana Podolinská, Daniel Vrábl, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2007
stať ve sborníku

Denní průběh fotosyntetických charakteristik během aklimace na zvýšenou ozářenost a teplotu u rostlin smrku ztepilého
Jana Podolinská, Michal Štroch, Daniel Vrábl, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2007
stať ve sborníku

Differences in pigment composition, photosynthetic rates and chlorophyll fluorescence images of sun and shade leaves of four tree species
Hartmut K. Lichtenthaler, Alexander Ač, Michal Marek, Jiří Kalina, Otmar Urban
Rok: 2007, Plant Physiology and Biochemistry
článek v odborném periodiku

Fotosyntetické charakteristiky smrku ztepilého kultivovaného v přirozené a zvýšené koncentraci CO2 v průběhu dne
Jiří Kalina, Radka Bukovská, Marie Duciucová, Otmar Urban, Martina Košvancová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemie na Sezskoostravském hradě
Václav Slovák, Boleslav Taraba, Marie Solárová, Zuzana Navrátilová, Roman Maršálek, Jiří Kalina ... další autoři
Rok: 2007
uspořádání výstavy (E)

Metody optické spektroskopie a další rozvoj ekofyziologie fotosyntézy
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Michal Štroch, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Alexander Ač, Otmar Urban, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sborník abstraktů studentské vědecké odborné činnosti (sekce fyzika-chemie)
Jiří Kalina, Jiří Kalina, Roman Maršálek, Roman Maršálek
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Temperature dependences of carbon assimilation processes in four dominant species from mountain grassland ecosystem
Otmar Urban, Alexander Ač, Jiří Kalina, Tibor Priwitzer, Mirka Šprtová, Vladimír Špunda, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2007, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Variabilita účinnosti fotoprotektivních procesů u vybraných druhů horského lučního ekosystému
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Michal Štroch, Jana Podolinská, Jan Militký, Soňa Zelená, Jakub Nezval, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Šárka Cimalová, Otmar Urban, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

Využití homogenátu pro stanovení aktivity enzymu Rubisco pro další analýzy
Jiří Kalina, Marie Duciucová, Radka Bukovská, Otmar Urban
Rok: 2007
stať ve sborníku

Změna aktivity a množství enzymu Rubisco v sazenicích buku lesního pod vlivem zvýšené koncentrace CO2
Martina Košvancová, Jiří Kalina, Miroslav Hrstka, Otmar Urban
Rok: 2007
stať ve sborníku

Acclimation of the Norway spruce seedlings to combined high irradiance and elevated temperature regimes simulating the summer conditions
Vladimír Špunda, Michal Štroch, Daniel Vrábl, Jana Podolinská, Jiří Kalina
Rok: 2006
stať ve sborníku

Adjustment of light harvesting studied by 77K chlorophyll a fluorescence spectra of intact leaves
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Michal Štroch, Jiří Kalina
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Daily course of the maximum rate of in vivo Rubisco carboxylation in beech leaves exposed to ambient and elevated CO2 concentration
Martina Košvancová, Jiří Kalina, Otmar Urban
Rok: 2006
stať ve sborníku

Estimation of CO2 assimilation rate on a basis of chlorophyll and Rubisco enzyme content
Jiří Kalina, Radka Bukovská, Otmar Urban
Rok: 2006
stať ve sborníku

Lesní ekosystémy zdrojem CO2
Otmar Urban, Jiří Kalina, Radek Pokorný, Vladimír Špunda, Michal Marek
Rok: 2006, EKO - ekologie a společnost
článek v odborném periodiku

Rubisco - jeden z mnoha enzymů
Jiří Kalina, Otmar Urban, Radka Bukovská
Rok: 2006
stať ve sborníku

Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce trees cultivated under ambient and elevated CO2: the reasons of midday depression in CO2 assimilation
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Mirka Šprtová, Michal Marek
Rok: 2005, Plant Science
článek v odborném periodiku

Dynamics of xanthophyll cycle and non-radiative dissipation of excitation energy for Norway spruce in response to excess acclimation irradiance
Michal Štroch, Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Kristina Kuldová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Kinetics of induction of non-radiative dissipation and de-epoxidation of the xanthophyll cycle pigments in the course of acclimation of Norway spruce to excess irradiance
Vladimír Špunda, Michal Štroch, Kristina Kuldová, Jiří Kalina
Rok: 2005
stať ve sborníku

Použití analytických metod při studiu stavu fotosyntetického aparátu pod vlivem globálních klimatických změn
Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2005
stať ve sborníku

Použití analytických metod při studiu stavu fotosyntetického aparátu pod vlivem globálních klimatických změn
Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spectrophotometric determination of Rubisco content and activity - the daily course
Jiří Kalina, Hana Chvojková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Studium vlivu zvýšené koncentrace CO2: metodické příspěvky ke studiu fotosyntézy
Jiří Kalina
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Acclimation of barley and its chlorina f2 mutant to the high irradiance based on responses of photosynthetic activity and pigment composition
Daniel Vrábl, Kristina Kuldová, Michal Štroch, Jiří Kalina
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acclimation of barley and its chlorina f2 mutant to the high irradiance based on responses of photosynthetic activity and pigment composition
Daniel Vrábl, Kristina Kuldová, Michal Štroch, Jiří Kalina
Rok: 2004
stať ve sborníku

Contribution to optimalization of HPLC methodics for determination photosynthetic pigment contents
Kristina Kuldová, Jiří Kalina
Rok: 2004
stať ve sborníku

Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - I. Inhibition of CO2 assimilation during summer day
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Michal Marek, Vanessa Luis Díaz
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - I. Inhibition of CO2 assimilation during summer day
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Michal Marek, Vanessa Luis Díaz
Rok: 2004
stať ve sborníku

Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - II. Photosystem II efficiency and the xanthophyll cycle activity during summer day
Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Otmar Urban, Michal Marek, Irga Sibisse Gonzáles Gonzáles
Rok: 2004
stať ve sborníku

Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - II. Photosystem II efficiency and the xanthophyll cycle activity during summer day
Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Otmar Urban, Michal Marek, Irga Sibisse Gonzáles Gonzáles
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optická spektroskopie I
Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Photosynthesis of higher plants - from biophysics towards application in ecophysiology
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Michal Štroch, Martin Navrátil, Irena Kurasová ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Regulation of the excitation energy utilization in the photosynthetic apparatus of chlorina f2 barley mutant grown under different irradiances
Michal Štroch, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2004, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
článek v odborném periodiku

Spectrophotometrical determination of Rubisco activity - cheaper, more precision
Hana Chvojková, Jiří Kalina
Rok: 2004
stať ve sborníku

The inexpensive tool for the determination of projected leaf area
Jiří Kalina, Václav Slovák
Rok: 2004, Ekológia (Bratislava)
článek v odborném periodiku

The inexpensive tool for the determination of projected leaf area
Jiří Kalina, Václav Slovák
Rok: 2004, Ekológia (Bratislava)
článek v odborném periodiku

Acclimation of chlorophyll b-less barley mutant chlorina f2 to different irradiances
Michal Štroch, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2003
stať ve sborníku

Acclimation of two distinct plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration during cultivation in controlled environment
Irena Kurasová, Jiří Kalina, Otmar Urban, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Rok: 2003, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Control mechanisms of photosynthetic capacity under elevated CO2 concentration: evidence from three experiments with Norway spruce trees
Otmar Urban, Radek Pokorný, Jiří Kalina, Michal Marek
Rok: 2003, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Development of acclimation of Norway spruce seedlings to short-term cultivation at elevated CO2
Irena Kurasová, Michal Štroch, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2003
stať ve sborníku

Modernizace laboratoří pro výuku ekofyziologie a ekotoxikologie
Kateřina Malachová, Jiří Kalina, Václav Krpeš
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Photosynthetic UV-B response of beech (Fagus sylvatica L.) saplings
Mirka Šprtová, Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Michal Marek
Rok: 2003, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Response of photosynthetic apparatus of spring barley (Hordeum vulgare L.) to combined effect of elevated CO2 concentration and different growth irradiance
Irena Kurasová, Jiří Kalina, Michal Štroch, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Rok: 2003, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Acclimation of barley and Norway spruce to a combined effect of different irradiance and CO2 concentration
Michal Štroch, Irena Kurasová, Otmar Urban, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acclimation of barley and Norway spruce to a combined effect of different irradiance and CO2 concentration
Michal Štroch, Irena Kurasová, Otmar Urban, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2002
stať ve sborníku

Acclimation of spring barley to high irradiance based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Irena Kurasová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Acclimation of spring barley to high irradiance based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Irena Kurasová
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Acclimation of two different plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration
Irena Kurasová, Jiří Kalina, Otmar Urban, Michal Štroch, Vladimír Špunda
Rok: 2002
stať ve sborníku

Differentiation of photosynthetic apparatus of exposed and shaded needles within young Norway spruce stand
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Otmar Urban, Irena Marková, Michal Marek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Characterization of acclimation of Hordeum vulgare to high irradiation based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition
Irena Kurasová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Rok: 2002, Photosynthesis Research
článek v odborném periodiku

Plant acclimation to combined effect of various irradiance and CO2 concentration
Irena Kurasová, Jiří Kalina, Michal Štroch, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Rok: 2002
stať ve sborníku

Plant acclimation to combined effect of various irradiance and CO2 concentration
Irena Kurasová, Jiří Kalina, Michal Štroch, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The development of antenna complexes of barley (Hordeum vulgare cv. Akcent) under different light conditions as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2002, Photosynthesis Research
článek v odborném periodiku

The changes in xanthophyll pigments during measurement of the light response curve for Norway spruce needles
Jiří Kalina, Irena Kurasová, Vladimír Špunda
Rok: 2002
stať ve sborníku

The changes in xanthophyll pigments during measurement of the light response curve for Norway spruce needles
Jiří Kalina, Irena Kurasová, Vladimír Špunda
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The inexpensive tool for the determination of projected leaf area
Jiří Kalina, Václav Slovák
Rok: 2002
stať ve sborníku

Acclimation of photosystem 2 function of Norway spruce induced during first season under elevated CO2 in lamellar domes
Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Vladimír Špunda, Jan Vrána, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2001, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Analysis of qualitative contribution of assimilatory and non-assimilatory de-excitation processes to adaptation pf photosynthetic apparatus of barley plants to high irradiance
Irena Kurasová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2001, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Different responses of Norway spruce needles from shaded and exposed crown layers to the prolonged exposure to elevated CO2 studied by various chlorophyll a fluorescence techniques
Jiří Kalina, Otmar Urban, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Vladimír Špunda, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2001, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Glass domes with adjustable windows: A novel technique for exposing juvenile forest stands to elevated CO2 concentration
Otmar Urban, Dalibor Janouš, Radek Pokorný, Irena Marková, Marian Pavelka, Zdeněk Fojtík , Miroslava Šprtová, Jiří Kalina, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2001, Photosythetica
článek v odborném periodiku

Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Martin Čajánek, Jiří Kalina
Rok: 2001
stať ve sborníku

The adaptation of spring barley to a combined effect of elevated CO2 and high irradiance monitored by gas exchange and Chl a fluorescence
Irena Kurasová, Michal Štroch, Otmar Urban, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2001
stať ve sborníku

The adaptation of spring barley to a combined effect of elevated CO2 and high irradiance monitored by oxygen evolution and chl a fluorescence
Irena Kurasová, Michal Štroch, Jiří Kalina, Jana Rychtárová , Věra Kerlínová, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2001
stať ve sborníku

The development of photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of  77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Martin Čajánek, Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Rok: 2001
stať ve sborníku

The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Rok: 2001
stať ve sborníku

Fotochemická aktivita PSII smrku ztepilého pod vlivem zvýšené koncentrace CO2
Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Otmar Urban
Rok: 2000
stať ve sborníku

Kultivační sféra se systémem otočných oken: nová technika expozice lesních porostů zvýšenou koncentrací CO2
Otmar Urban, Radek Pokorný, David Pospíšil, Jiří Kalina
Rok: 2000
stať ve sborníku

Variabilita funkce a složení fotosyntetického aparátu smrku ztepilého ve vztahu k radiačnímu prostředí
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Otmar Urban, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2000
stať ve sborníku

Down-regulation of excitation energy transfer within photosystem II induced by different degree of high-light stress monitored by changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra in vivo
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Down-regulation of excitation energy transfer within photosystem II induced by different degree of high-light stress monitored by changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra in vivo
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Gradual disassembly of photosystem 2 in vivo induced by excess irradiance. – A hypothesis based on changes in 77 K fluorescence spectra of chlorophyll a in barley leaves
Martin Čajánek, Michaela Hudcová, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Vladimír Špunda
Rok: 1999, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Přenos excitační energie ve fotosyntetickém aparátu a jeho studium pomocí absorpčních a fluorescenčních spekter
Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Vladimír Špunda
Rok: 1999
stať ve sborníku

Response of sun versus shade foliage photosynthesis to radiation in Norway spruce
Michal Marek, Miroslava Šprtová, Otmar Urban, Vladimír Špunda, Jiří Kalina
Rok: 1999, Phyton
článek v odborném periodiku

Seasonal changes of photosynthetic assimilation of Norway spruce under the impact of enhanced UV-B radiation
Miroslava Šprtová, Michal Marek, Ladislav Nedbal, Ondřej Prášil, Jiří Kalina
Rok: 1999, Plant Science
článek v odborném periodiku

Variabilita složení a funkce fotosyntetického aparátu vyšších rostlin v souvislosti s aklimací na zvýšenou úroveň fotosynteticky aktivního záření
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Adaptation of the photosynthetic apparutus of barley leaves to different irradiance levels
Irena Lachetová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 1998
stať ve sborníku

Effects of elevated CO2 on photochemical reactions of Norway spruce photosynthesis
Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Lachetová, Vladimír Špunda, Jan Vrána, Michal Marek ... další autoři
Rok: 1998
stať ve sborníku

Changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra of barley leaves induced by excess irradiance
Martin Čajánek, Michaela Hudcová, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Vladimír Špunda
Rok: 1998
stať ve sborníku

Characterization of the photosystem II inactivation of heat-stressed barley leaves as monitored by the various parameters of chlorophyll a fluorescence and delayed fluorescence
Martin Čajánek, Michal Štroch, Irena Lachetová, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 1998, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
článek v odborném periodiku

Long-term exposure of Norway spruce to elevated CO2 concetration induces changes in photosystem II mimicking an adaptation to increased irradiance
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Hana Pavlíčková, Michal Marek
Rok: 1998, Journal of Plant Physiology
článek v odborném periodiku

Mechanistic differences in utilization of absorbed excitation energy within photosynthetic apparatus of Norway spruce induced by the vertical distribution of photosynthetically active radiation through the tree crown
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Miroslava Šprtová
Rok: 1998, Plant Science
článek v odborném periodiku

Regulation of excitation energy utilization within photosynthetic apparatus of higher plants
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Lachetová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Response of photosynthesis to radiation and intercelullar CO2 concentration in sun and shade shoots of Norway spruce
Mirka Šprtová, Otmar Urban, Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Michal Marek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Změny v primárních reakcích fotosyntézy u smrku ztepilého pod vlivem zvýšené koncentrace CO2
Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Irena Lachetová, Jan Vrána
Rok: 1998
stať ve sborníku

Clonal differences in the response of dark and light reactions of photosynthesis to elevated atmospheric CO2 in poplar
Jiří Kalina, Reinhart Ceulemans
Rok: 1997, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Comparison of excitation and emission spectra of chlorophyll a fluorescence at 77 K measured with intact barley leaves and leaf homogenates
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Effect of thinning on parameters of photosynthetic characteristics of Norway spruce canopy. I. Light penetration and photosynthesis
Michal Marek, Irena Marková, Jiří Kalina, Dalibor Janouš
Rok: 1997, Lesnictví - Forestry
článek v odborném periodiku

Effect of thinning on parameters of photosynthetic characteristics of Norway spruce canopy. II Seasonal changes of photosynthetic pigments
Michal Marek, Jiří Kalina, Jan Nauš
Rok: 1997, Lesnictví - Forestry
článek v odborném periodiku

Changes of the primary photosythetic reactions of Norway spruce under elevated CO2
Jiří Kalina, Denis Rougemont, Martin Čajánek, G. Mohren, Vladimír Špunda, K. Kramer, Michal Marek, S. Sabaté ... další autoři
Rok: 1997, Kluwer Academic Publishers
kapitola v odborné knize

Chlorophyll fluorescence temperature curves of spruce needles from different whorls of spruce tree
Petr Ilík, Marcela Vystreilová, Jan Nauš, Jiří Kalina
Rok: 1997, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Regulation of photochemical efficiency of photosystem 2 in Norway spruce at the beginning of winter and in the following spring
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Michal Marek, Jan Nauš
Rok: 1997, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

The appearance of long-wavelength excitation form of chlorophyll a in PS I fluorescence during greening of barley leaves under continuous light
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Petr Ilík, Jiří Kalina, Jan Nauš
Rok: 1997, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
článek v odborném periodiku

The photosynthetic irradiance response of photosynthesis of Norway spruce spruce exposed to long-term elevation of CO2 concentration
Michal Marek, Miroslava Šprtová, Jiří Kalina
Rok: 1997, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Comparison of two experimental devices used in the investigations into the long-term effects of elevated CO2
Michal Marek, Jiří Kalina
Rok: 1996, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

First and second year aboveground growth and productivity of two Populus hybrids grown at ambient and elevated CO2
Reinhart Ceulemans, Biyun Shao, Jiří Kalina
Rok: 1996, Tree Physiology
článek v odborném periodiku

Chambers effects and responses of trees in the experiment using open top chambers
Dalibor Janouš, Vítězslav Dvořák, Jiří Kalina
Rok: 1996, Journal of Plant Physiology
článek v odborném periodiku

Porovnání plošné hustoty průduchů jehlic smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst) dlouhodobě kultivovaných ve zvýšené koncentraci CO2
Jiří Kalina, Zdeňka Hajnová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Globální klimatické změny - integrace jejich účinku na fyziologii produkce biomasy v měřítku lesního porostu
Michal Marek, Vladimír Špunda, Jiří Kalina
Rok: 1995
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Response of photosynthetic carbon assimilation of Norway spruce exposed to long-term elevation of CO2 concentration
Michal Marek, Jiří Kalina, Martina Matoušková
Rok: 1995, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Combined effects of irradiance and first autumn frost on CO2 assimilation and selected parameters of chlorophyll a fluoresce
Jiří Kalina, Michal Marek, Vladimír Špunda
Rok: 1994, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Disconnection between chlorophyll a/b protein complexes and core-complexes of both photosystems in barley leaves exposed to high light
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina
Rok: 1994, Biologia Plantarum
článek v odborném periodiku

Changes in the photosynthetic apparatus of juvenile norway spruce (Picea abies [L.]Karst) induced by the first frost under field conditions
Vladimír Špunda, Michal Marek, Jiří Kalina
Rok: 1994
stať ve sborníku

Univerzita Antwerpy (UIA)
Jiří Kalina
Rok: 1994
působení v zahraničí

Responses of photosystem 2 photochemistry and pigment composition in needles of Norway spruce saplings to increased radiation level
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Jan Nauš, Robert Kuropatwa, Miroslav Mašláň, Michal Marek ... další autoři
Rok: 1993, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Hrvolová BarboraStanovení biologicky aktivních látek, zejména karotenoidů, pomocí technik hmotnostní spektrometrie a určení vybraných vlastností luteinudisertační 2018 
Mucha MarekVyužití HPLC/MS k identifikaci a kvantifikaci léčivdisertační 2018 
Nezval JakubZastoupení a funkční význam rostlinných polyfenolů za různých radiačních podmínekdisertační 2016 
Lach MichalRealizace chemicky orientovaných experimentů za využití mobilního telefonu jako detektoru.diplomová 2022 
Kulpová NikolaAbsorpční spektra a možnost fotodegradace vybraných léčivdiplomová 2018 
Šimečková LenkaVývoj a validace HPLC/MS a GC/MS metod ke stanovení vybraných opiátůdiplomová 2016 
Folta JiříAplikace absorpčních a luminiscenčních jevů do výuky chemie na středních školáchdiplomová 2014 
Mucha MarekValidace HPLC metody stanovení benzodiazepinů a její aplikace na reálných vzorcíchdiplomová 2012 
Hrvolová BarboraTermo a fotostabilita luteinu a zeaxantinu - optimalizace extrakce a význam jejich izomerních foremdiplomová 2011 
Zgarbová MichalaVliv teplotních a radiačních podmínek na aktivitu a obsah enzymu Rubisco u rostlin smrku ztepilého.diplomová 2011 
Teslová PetraDiferenciace obsahu sacharidů v rostlinném materiálu vyšších rostlin vlivem zvýšené koncentrace CO2 a aklimovaného na různé teploty.diplomová 2010 
Karlická MarieVýznam cis-trans izomerů karotenoidů ve fotosyntéze vyšších rostlindiplomová 2009 
Kupková VeronikaOptimalizace extrakčních metod pro stanovení UV absorbujících látek a fotosyntetických pigmentů u vybraných druhů rostlindiplomová 2009 
Nezval JakubDetekce a kvantifikace UV - absorbujících látek a  fotosyntetických pigmentů u vyšších rostlindiplomová 2009 
Bukovská RadkaDiferenciace aktivity a obsahu enzymu Rubisco v souvislosti s environmentálními vlivydiplomová 2008 
Lišková BarboraFotosyntetické charakteristiky energeticky významných rostlindiplomová 2008 
Bogoczová VeronikaVyužití elektroforetické separace pigment-proteinových komplexů pro studium fotosyntetického aparátu vyšších rostlindiplomová 2007 
Vrábl DanielDynamika změn fotosyntetické aktivity smrku ztepilého v definovaných mikroklimatických podmínkách a v koruně smrku zetpilého in situdiplomová 2006 
Chvojková HanaDiferenciace aktivity enzymu RUBISCO smrku ztepilého v závislosti na ozářenostidiplomová 2005 
Studnička PetrVývoj a validace HPLC metody pro stanovení léčiv z vybraných skupinbakalářská 2021 
Lach MichalVyužití okřehku pro fytoremediaci amoxicilinu a paracetamolubakalářská 2020 
Kolářová MichaelaPorovnání studniční vody s ohledem na přítomnost organických látek metodou hmotnostní spektrometrie a UV-Vis v Třebovicích a Markvartovicíchbakalářská 2019 
Šlachtová AdélaSledování kvality vody pomocí hmotnostní spektrometrie v řece Ostravici během festivalu Colours of Ostravabakalářská 2019 
Brada MartinOtestování aparatury na UV fotodegradaci léči ve voděbakalářská 2018 
Hinštová RadmilaExtrakce dermatologicky účinných látek ze slizu plžůbakalářská 2017 
Pešáková VeronikaVývoj a validace HPLC-MS metody pro stanovení vybraných antibiotik a její aplikace na reálných vzorcíchbakalářská 2016 
Pukowiec AdamAdsorpce a desorpce vybraných léčiv pomocí uhlíkatých gelů a rostlinného materiálubakalářská 2013 
Solný MarekSpektrofotometrické studium polykondenzace resorcinolu a formaldehydubakalářská 2013 
Folta JiříFotostabilita UV absorujících látekbakalářská 2012 
Hrvolová BarboraSelektivní extrakce vybraných karotenoidůbakalářská 2009 
Zgarbová MichalaDiferenciace aktivity a obsahu enzymu Rubisco u dřevin kultivovaných ve zvýšené koncentraci CO2bakalářská 2009 
Teslová PetraVytvoření metodiky stanovení obsahu sacharidů z rostlinných pletiv vyšších rostlinbakalářská 2008 
Karlická MarieOvěření možnosti stanovení pigmentů xantofylového cyklu z extraktu pro stanovení enzymu Rubiscobakalářská 2007 
Nezval JakubModifikace metod analýzy fotosyntetických pigmentů a dalších vybraných látek z extraktů asimilačního aparátubakalářská 2007 
Červeň JiříOptimalizace metodiky měření LRC a CRC pomocí gazometrického systému Ciras 2 pro rostliny aklimované na různou úroveň ozářenostibakalářská 2006 
Lišková BarboraMožnosti využití rostlin pro energetický průmyslbakalářská 2006 
Bukovská RadkaMožnosti kvantitativního stanovení enzymu Rubiscobakalářská 2005 
Madarászová HajnalkaMožnosti stanovení škrobu v rostlinné tkánibakalářská 2005 


Polutanty ve vodách - jejich stanovení a možnosti jejich odstranění
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Stanovení antioxidační aktivity luteinu
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace laboratorních cvičení z Metod fyzikální chemie
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Metody stanovení léčiv v reálných vzorcích a možnosti jejich odstranění
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Stanovení cis/trans izomerů luteinu pomocí HPLC/MS
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Zavedení metod hmotnostní spektrometrie - HPLC/MS
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Standardizace HLPC separace a identifikace fenolických látek
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Obnova přístrojového vybavení laboratoře separačních metod
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Změny aktivity a obsahu enzymu Rubisco při působení zvýšené koncentrace CO2
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Kombinovaný vliv působení zvýšené koncentrace CO2 a vysoké ozářenosti na fotosyntetický aparát smrku a ječmene v kontrolovaných podmínkách
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2000 - 12/2002
Poskytovatel
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub