Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

Jiří Kalina


titul, jméno, příjmení:
doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
C 403, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 2189
e-mail:

Vzdělání

1984 – 1989
Mgr. (1990), UP PřF Olomouc, 1702T007 - Biofyzika a chemická fyzika
1980 – 1984
SPŠCH, Ostrava
 

Kvalifikace

2005
doc., UP Olomouc, 1702T005 - Biofyzika
1999
Ph.D., UP Olomouc, 1702V005 - Biofyzika
1999
RNDr., UP Olomouc, 1702T005 - Biofyzika
1996
Dr., UP Olomouc, 1702V005 - Biofyzika
 

Další vzdělávání, kurzy

2013
Kurz Odběry vzorků 2013, Valtice, ČR
2012
Škola hmotnostní spektrometrie, Kašperské hory, ČR
2012
training course, micrOTOF-QII, Bruker Daltonik GmbH, Brémy, Německo
 

Zaměstnání, praxe

1995 – dosud
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
1989 – 1995
vědecko-výzkumný pracovník, AVČR
 

Odborné zaměření

UV-VIS spektrometrie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
Hmotnostní spektrometrie
Fotodegradace léčiv a stanovení jejich stopových koncentrací
Charakterizace luteinu po fotoizomerizaci
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii
 

Působení v zahraničí

1995
Univerzita Antwerpy (UIA), Belgické království, (stáž, 10 dní)
1994
Univerzita Antwerpy (UIA), Belgické království (3 měsíce)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
pokročilý
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceAutor
Název práce
Typ
Rok
Hrvolová Barbora
Stanovení biologicky aktivních látek, zejména karotenoidů, pomocí technik hmotnostní spektrometrie a určení vybraných vlastností luteinu
disertační
2018
Mucha Marek
Využití HPLC/MS k identifikaci a kvantifikaci léčiv
disertační
2018
Nezval Jakub
Zastoupení a funkční význam rostlinných polyfenolů za různých radiačních podmínek
disertační
2016
Lach Michal
Realizace chemicky orientovaných experimentů za využití mobilního telefonu jako detektoru.
diplomová
2022
Kulpová Nikola
Absorpční spektra a možnost fotodegradace vybraných léčiv
diplomová
2018
Šimečková Lenka
Vývoj a validace HPLC/MS a GC/MS metod ke stanovení vybraných opiátů
diplomová
2016
Folta Jiří
Aplikace absorpčních a luminiscenčních jevů do výuky chemie na středních školách
diplomová
2014
Mucha Marek
Validace HPLC metody stanovení benzodiazepinů a její aplikace na reálných vzorcích
diplomová
2012
Hrvolová Barbora
Termo a fotostabilita luteinu a zeaxantinu - optimalizace extrakce a význam jejich izomerních forem
diplomová
2011
Zgarbová Michala
Vliv teplotních a radiačních podmínek na aktivitu a obsah enzymu Rubisco u rostlin smrku ztepilého.
diplomová
2011
Teslová Petra
Diferenciace obsahu sacharidů v rostlinném materiálu vyšších rostlin vlivem zvýšené koncentrace CO2 a aklimovaného na různé teploty.
diplomová
2010
Karlická Marie
Význam cis-trans izomerů karotenoidů ve fotosyntéze vyšších rostlin
diplomová
2009
Kupková Veronika
Optimalizace extrakčních metod pro stanovení UV absorbujících látek a fotosyntetických pigmentů u vybraných druhů rostlin
diplomová
2009
Nezval Jakub
Detekce a kvantifikace UV - absorbujících látek a  fotosyntetických pigmentů u vyšších rostlin
diplomová
2009
Bukovská Radka
Diferenciace aktivity a obsahu enzymu Rubisco v souvislosti s environmentálními vlivy
diplomová
2008
Lišková Barbora
Fotosyntetické charakteristiky energeticky významných rostlin
diplomová
2008
Bogoczová Veronika
Využití elektroforetické separace pigment-proteinových komplexů pro studium fotosyntetického aparátu vyšších rostlin
diplomová
2007
Vrábl Daniel
Dynamika změn fotosyntetické aktivity smrku ztepilého v definovaných mikroklimatických podmínkách a v koruně smrku zetpilého in situ
diplomová
2006
Chvojková Hana
Diferenciace aktivity enzymu RUBISCO smrku ztepilého v závislosti na ozářenosti
diplomová
2005
Studnička Petr
Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení léčiv z vybraných skupin
bakalářská
2021
Lach Michal
Využití okřehku pro fytoremediaci amoxicilinu a paracetamolu
bakalářská
2020
Kolářová Michaela
Porovnání studniční vody s ohledem na přítomnost organických látek metodou hmotnostní spektrometrie a UV-Vis v Třebovicích a Markvartovicích
bakalářská
2019
Šlachtová Adéla
Sledování kvality vody pomocí hmotnostní spektrometrie v řece Ostravici během festivalu Colours of Ostrava
bakalářská
2019
Brada Martin
Otestování aparatury na UV fotodegradaci léči ve vodě
bakalářská
2018
Hinštová Radmila
Extrakce dermatologicky účinných látek ze slizu plžů
bakalářská
2017
Pešáková Veronika
Vývoj a validace HPLC-MS metody pro stanovení vybraných antibiotik a její aplikace na reálných vzorcích
bakalářská
2016
Pukowiec Adam
Adsorpce a desorpce vybraných léčiv pomocí uhlíkatých gelů a rostlinného materiálu
bakalářská
2013
Solný Marek
Spektrofotometrické studium polykondenzace resorcinolu a formaldehydu
bakalářská
2013
Folta Jiří
Fotostabilita UV absorujících látek
bakalářská
2012
Hrvolová Barbora
Selektivní extrakce vybraných karotenoidů
bakalářská
2009
Zgarbová Michala
Diferenciace aktivity a obsahu enzymu Rubisco u dřevin kultivovaných ve zvýšené koncentraci CO2
bakalářská
2009
Teslová Petra
Vytvoření metodiky stanovení obsahu sacharidů z rostlinných pletiv vyšších rostlin
bakalářská
2008
Karlická Marie
Ověření možnosti stanovení pigmentů xantofylového cyklu z extraktu pro stanovení enzymu Rubisco
bakalářská
2007
Nezval Jakub
Modifikace metod analýzy fotosyntetických pigmentů a dalších vybraných látek z extraktů asimilačního aparátu
bakalářská
2007
Červeň Jiří
Optimalizace metodiky měření LRC a CRC pomocí gazometrického systému Ciras 2 pro rostliny aklimované na různou úroveň ozářenosti
bakalářská
2006
Lišková Barbora
Možnosti využití rostlin pro energetický průmysl
bakalářská
2006
Bukovská Radka
Možnosti kvantitativního stanovení enzymu Rubisco
bakalářská
2005
Madarászová Hajnalka
Možnosti stanovení škrobu v rostlinné tkáni
bakalářská
2005Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období
1/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období
1/2011 - 12/2011
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období
1/2009 - 12/2009
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období
1/2006 - 12/2008
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub