Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

Jiří Kalina

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 403, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2189
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1984 – 1989Mgr. (1990), UP PřF Olomouc, 1702T007 - Biofyzika a chemická fyzika
1980 – 1984SPŠCH, Ostrava

Kvalifikace

2005doc., UP Olomouc, 1702T005 - Biofyzika
1999Ph.D., UP Olomouc, 1702V005 - Biofyzika
1999RNDr., UP Olomouc, 1702T005 - Biofyzika
1996Dr., UP Olomouc, 1702V005 - Biofyzika

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení

2013Kurz Odběry vzorků 2013, Valtice, ČR
2012Škola hmotnostní spektrometrie, Kašperské hory, ČR
2012training course, micrOTOF-QII, Bruker Daltonik GmbH, Brémy, Německo

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

1995 – dosudPřírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
1989 – 1995vědecko-výzkumný pracovník, AVČR

Odborné zaměření

UV-VIS spektrometrie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
Hmotnostní spektrometrie
Fotodegradace léčiv a stanovení jejich stopových koncentrací
Charakterizace luteinu po fotoizomerizaci

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost chemická
Česká Společnost pro Hmotnostní Spektrometrii

Působení v zahraničí

1994Univerzita Antwerpy (UIA), Belgické království (3 měsíce)
1995Univerzita Antwerpy (UIA), Belgické království, (stáž, 10 dní)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapokročilý


Všechny publikace

Nezval, J., Štroch, M., Materová, Z., Špunda, V. a Kalina, J. Phenolic compounds and carotenoids during acclimation of spring barley and its mutant Chlorina f2 from high to low irradiance. Biologia Plantarum. 2017, č. 61, s. 73-84. ISSN 0006-3134.
HRVOLOVÁ, B., Martínez-Huélamo, M., Colmán-Martínez, M., Hurtado-Barroso, S., Lamuela-Raventós, R. M. a Kalina, J. Development of an Advanced HPLC-MS/MS Method for the Determination of Carotenoids and Fat-Soluble Vitamins in Human Plasma. International journal of molecular sciences. 2016, č. 10, s. 1-17. ISSN 1422-0067.
HRVOLOVÁ, B. a Kalina, J. THE COMPARISON OF PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF LUTEIN STANDARDS ACQUIRED BY DIFFERENT SUPPLIERS. In: International Nutrition and Diagnostic Conference. Praha. 2016.
Mucha, M. a Kalina, J. New sampling method for routine monitoring of selected pharmaceuticals in surface water. IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN). 2015, roč. 2015, č. 5, s. 35-45. ISSN 2250-3021.
Mucha, M., Kurka, P. a Kalina, J. Sample pretreatment for analysis of benzodiazepines in serum and urine. In: 15th International Nutrition and Diagnostics Conference. Praha. 2015.
Nezval, J., Kalina, J., Materová, Z. a Robson, T. M. Spektrální kvalita FAR a nízká dávka UV-B jako významné faktory ovlivňující optické vlastnosti listů jahodníku obecného.. In: 14. Konference experimentální biologie rostlin. Brno: Česká společnost experimentální biologie rostlin. 2015.
HRVOLOVÁ, B., Portychová, L., Vaněrková, D. a Kalina, J. Stanovení antioxidační aktivity luteinu. In: 67. zjazd chemikov. Starý Smokovec, Poprad, Tatry: Slovenská spoločnost chemická. 2015.
Mucha, M. a Kalina, J. The dried knotweed - an alternative biosorbent for elimination of selected polutants from water?. In: 15th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment. Lipsko. 2015.
Mucha, M., HRVOLOVÁ, B. a Kalina, J. The pilot study on Ibuprofen uptake by carrot. IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT). 2015, roč. 2015, č. 9, s. 54-60. ISSN 2319-2402.
HRVOLOVÁ, B. a Kalina, J. The Stability Aspects of Prepared cis isomers of lutein. IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN). 2015, roč. 2015, č. 5, s. 1-4. ISSN 2250-3021.
HRVOLOVÁ, B., Mucha, M. a Kalina, J. Advanced method for determination of lutein and its cis isomers. In: 30th International Symposium on Chromatography. Salzburg. 2014.
HRVOLOVÁ, B. a Kalina, J. Degradace Luteinu v čase. In: 66.sjezd chemických společností. Ostrava. 2014.
Kalina, J., HRVOLOVÁ, B., Krohová, J., Šmondrk, M. a Penhaker, M. Experiment pro výuku - fotometrie. CHEM LISTY. 2014, roč. 108, č. 2, s. 172-175. ISSN 0009-2770.
Mucha, M. a Kalina, J. Křídlatka - alternativa pro čištění vod. In: 66. sjezd chemických společností. Ostrava. 2014.
HRVOLOVÁ, B., Zelenka, T. a Kalina, J. LABORATORNÍ CVIČENÍ Z METOD FYZIKÁLNÍ CHEMIE. 2014.
Nezval, J., Kalina, J., Materová, Z. a Robson, T. M. Messages go against the phlo: Ramets use UV-B to signal pre-emptive activation of photoprotection in their parents.. In: Final Network Meeting of UV4Growth COST-Action FA0906. Bled: Biotechnical Faculty, University of Lubljana. 2014.
Mucha, M. a Kalina, J. Methods for determination of pharmaceuticals in surface water. In: 30th International Symposium on Chromatography. Salzburg. 2014.
HRVOLOVÁ, B., Kalina, J. a Zelenka, T. METODY FYZIKÁLNÍ CHEMIE - INOVACE LABORATORNÍHO CVIČENÍ. In: 66.sjezd chemických společností. Ostrava. 2014.
Trčková, K., Slovák, V., Solárová, M., Mucha, M. a Kalina, J. Přírodní vědy na hradě: Přírodní vědy na hradě [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Mucha, M. a Kalina, J. The bag method as method for pre-treatment of real water sample. In: 20th International Symposium on Separation Sciences Abstract Book and Final Programme. Pardubice,ČR: Univerzita Pardubice, 2014. Univerzita Pardubice, 2014. s. 184-184. ISBN 978-80-7395-777-3.
Mucha, M. a Kalina, J. The bag method as method for pre-treatment of real water sample. In: 20th International Symposium on Separation Sciences. Praha. 2014.
HRVOLOVÁ, B. a Kalina, J. The lability aspects of prepared cis isomers of lutein. In: Advances in chromatography and electrophoresis & CHIRANAL 2014. Olomouc. 2014.
HRVOLOVÁ, B. a Kalina, J. The lability aspects of prepared cis isomers of lutein. In: CHEMICA 51S. Olomouc: ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS, 2014. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS, 2014. s. 125-126. ISBN 978-80-244-3950-1.
HRVOLOVÁ, B. a Kalina, J. A simple method for selective extraction of lutein and zeaxanthin from plant material. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Česká Republika: Magnanimitas, 2013. Magnanimitas, 2013. s. 4141-4145. ISBN 978-80-87952-00-9.
HRVOLOVÁ, B. a Kalina, J. A simple method for selective extraction of lutein and zeaxanthin from plant material. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové. 2013.
Mucha, M. a Kalina, J. Bag method - method for pre-treatment of real samples of water. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. Magnanimitas, 2013. s. 4063-4067. ISBN 978-80-87952-00-9.
HRVOLOVÁ, B. a Kalina, J. Fotostabilita cis izomerů luteinu. In: 65. zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2013.
HRVOLOVÁ, B. a Kalina, J. Fotostabilita cis izomerů luteinu. In: ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2013. Slovenská chemická spoločnosť, 2013. s. 224-224. ISSN 1336-7242.
MUCHA, M. a Kalina, J. HPLC/MS method for ibuprofen determination. In: Book of abstracts. Varšava: Polish Chemical Society, 2013. Polish Chemical Society, 2013. s. 499-499. ISBN 978-83-7798-089-7.
MUCHA, M. a Kalina, J. HPLC/MS method for ibuprofen determination. In: XVII Euroanalysis. Varšava: Polská chemická společnost. 2013.
Nezval, J., Kalina, J. a Materová, Z. CHANGES IN PHENOLIC COMPOUND PROFILE, UV-SHIELDING PROPERTIES AND PHOTOSYNTHETIC PIGMENT COMPOSITION OF SPRING BARLEY LEAVES DURING THE REACCLIMATION FROM HIGH TO LOW IRRADIANCE OF PAR. MAGNANIMITAS, 2013. s. 4131-4140. ISBN 978-80-87952-00-9.
Nezval, J., Kalina, J. a Materová, Z. Changes in the composition of soluble phenolic compounds in spring barley (Hordeum vulgare L. cv. Bonus) primary leaves under the influence of different PAR levels and combined effect of UV-A and UV-B radiation. In: 2nd Annual Network Meeting (UV4Growth; COST - Action FA0906). Mikulov. 2013.
Kalina, J., MUCHA, M. a Nezval, J. Kapalinová chromatografie - hmotnostní spektrometrie LC-MS (UHPLC-qTOF). In: Seminář IET-ENC. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta. 2013.
MUCHA, M. a Kalina, J. Možnosti stanovení hormonální antikoncepce v povrchových vodách. In: Sborník příspěvků z 3. konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii. Olomouc: Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii, 2013. Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii, 2013. s. 27-27. ISBN 978-80-905045-3-0.
MUCHA, M. a Kalina, J. Možnosti stanovení hormonální antikoncepce v povrchových vodách. In: 3. konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii. Hradec Králové: Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii. 2013.
Nezval, J., Kalina, J. a Materová, Z. Preferential biosynthesis of B-dihydroxylated flavone derivates induced by high irradiance increase the antioxidant acitivity of barely leaf extracts. In: Konference chemické biologie a genetiky. Karlov: Univerzita Palackého. 2013.
Kováč, D., Malenovský, Z., Urban, O., Špunda, V., Kalina, J., Ač, A., Kaplan, V. a Hanuš, J. Response of green reflectance continuum removal index to the xanthophyll de-epoxidation cycle in Norway spruce needles. Journal od Experimental Botany. 2013, č. 64, s. 1817-1827. ISSN 0022-0957.
Mucha, M. a Kalina, J. Stanovení ibuprofenu pomocí hmotnostní spektrometrie. In: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013.. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. Magnanimitas, 2013. s. 1277-1281. ISBN 978-80-905243-7-8.
Nezval, J., Kalina, J. a Materová, Z. The Effect of PAR and its Spectral Quality on the Compositions of Soluble Phenolic Compounds in Spring Barley (Hordeum vulgare L. cv. Bonus) Primary Leaves. In: 25th congress of SPPS. Helsingor. 2013.
Nezval, J. a Kalina, J. Využití hmotnostního spektrometru v kvalitativní analýze fenolických látek obsažených v rostlinném materiálu. In: Studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta. 2013.
Nezval, J., Kalina, J. a MUCHA, M. Využití techniky HPLC-DAD-MS při studiu vybraných UV-protektivních sekundárních metabolitů vyšších rostlin. In: Seminář IET-ENC. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta. 2013.
MUCHA, M., Kalina, J. a Pukowiec, A. Vývoj a použití HPLC/MS metody stanovení ibuprofenu. In: 65. Zjazd chemikov. Tatranské Matliare: Slovenská chemická spoločnosť. 2013.
MUCHA, M., Kalina, J. a Pukowiec, A. Vývoj a použití HPLC/MS metody stanovení ibuprofenu. In: ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2013. Slovenská chemická spoločnosť, 2013. s. 79-79. ISSN 1336-7242.
Kalina, J., Hrvolová, B. a Penhaker, M. Zařízení pro určení neznámé koncentrace známé látky fotometrickou metodou jako školní pomůcka: fotometrie. 2013.
MUCHA, M., Kurka, P. a Kalina, J. HPLC metoda stanovení benzodiazepinů: HPLC metoda stanovení benzodiazepinů. Chemické Listy. 2012, roč. 106, č. 106 (S), s. 77-81. ISSN 1803-2389.
MUCHA, M., Kalina, J. a Kurka, P. HPLC/UV method for determination of selected benzodiazepines. In: 4th EuCheMS Chemistry Congress. Praha: EuCheMS. 2012.
MUCHA, M., Kalina, J. a Kurka, P. HPLC/UV method for determination of selected benzodiazepines: HPLC/UV method for determination of selected benzodiazepines. Chemické listy. 2012, roč. 106, č. 106 (S), s. 1139-1139. ISSN 1803-2389.
MUCHA, M. a Kalina, J. Ibuprofen analysis by flow injection method. In: 1st International symposium and workshop on environment and health of contaminated areas - Proceedings of Abstracts. Ostrava: Institut environmentálních technologií, 2012. Institut environmentálních technologií, 2012. s. 34-34. ISBN 978-80-248-2882-4.
MUCHA, M. a Kalina, J. Ibuprofen analysis by flow injection method. In: 1st international symposium and workshop on environment and health of contaminated areas. Ostrava: Institut environmentálních technologií. 2012.
MUCHA, M., Kalina, J. a Kurka, P. Stanovení benzodiazepinů v nemocničních laboratořích. In: 2. Konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii - Sborník příspěvků. Hradec Králové: Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii, 2012. Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii, 2012. s. 64-64. ISBN 978-80-905045-1-6.
MUCHA, M., Kalina, J. a Kurka, P. Stanovení benzodiazepinů v nemocničních laboratořích. In: 2. Konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii. Hradec Králové. 2012.
Nezval, J. a Kalina, J. The developement of qualitative and quantitative analysis for determination phenolics compounds. In: The developement of qualitative and quantitative analysis for determination phenolics compounds. Ostrava: Institute of Environmental Technology, 2012. Institute of Environmental Technology, 2012. s. 35-35. ISBN 978-80-248-2882-4.
Nezval, J. a Kalina, J. The development of qualitative and quantitative analysis for determination of phenolics compounds. In: 1st International Symposium and Workshop on Environment and Health of Contaminated Areas. Ostrava: Institute of Environmental Technology. 2012.
Kalina, J., Nezval, J., Hrvolová, B. a Zgarbová, M. Analytická chemie v fyziologii rostlin. In: 63. zjazd chemikov. Vysoké Tatry: Slovenská chemická spolocnost. 2011.
Hrvolová, B. a Kalina, J. Termostabilita cis izomerů luteinu. In: 63. zjazd chemikov. Vysoké Tatry: Slovenská chemická spolocnost. 2011.
Nezval, J., Kalina, J., Štroch, M. a Špunda, V. The effect of different radiation conditions on qualitative and quantitative composition of unbound phenolic compounds in barley leaves examined by UV-VIS absorption spectrophotometry and HPLC-DAD. In: XXIV SPPS Congress. Stavanger: Scandinavian Plant Physiology Society (SPPS). 2011.
Nezval, J. a Kalina, J. Vývoj HPLC-DAD metody stanovení vybraných fenolických látek a její aplikace při studiu vlivu různých radiačních podmínek na jejich akumulaci v listech ječmene jarního. In: 63. zjazd chemikov. Vysoké Tatry: Slovenská chemická společnosť. 2011.
Konečná, P., Solárová, M., Slovák, V., Taraba, B., Maršálek, R., Navrátilová, Z., Kalina, J., Václavíková, Z. a Šustek, J. 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě: 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2011.
Štroch, M., Vrábl, D., Podolinská, J., Kalina, J., Urban, O. a Špunda, V. Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to the combined effect of high irradiance and temperature. J PLANT PHYSIOL. 2010, č. 167, s. 597-605. ISSN 0176-1617.
Kalina, J., Martiníková, S. a Slovák, V. Adsorption of phenol on carbon aerogels. In: Chemistry - the creative force. s. 1253-1253.
Solárová, M., Slovák, V. a Kalina, J. Koktejl. Pohádková škola [Rozhlasová relace].. 2010.
Teslová, P., Kalina, J. a Urban, O. Simultánní stanovení obsahu nestrukturních sacharidů a škrobu v listech vyšších rostlin metodou využívající anthronového činidla: anthronové činidlo, spektrofotometrie, sacharidy, škroby, smrk, buk. CHEM LISTY. 2010, roč. 104, č. 104, s. 867-870. ISSN 0009-2770.
Slovák, V., Martiníková, S. a Kalina, J. THERMAL ANALYSIS AND PREPARATION OF CARBON AEROGELS. In: ESTAC10. s. 234-234.
Šigut, L., Urban, O., Špunda, V., Teslová, P., Zgarbová, M. a Kalina, J. Změna teplotní závislosti vybraných fotosyntetických charakteristik smrku ztepilého po aklimaci na různé radiační a teplotní podmínky. In: 12. Konference experimentální biologie rostlin. Praha. 2010.
Špunda, V., Nosek, Z., Řezníčková, E., Teslová, P., Kalina, J., Štroch, M. a Navrátil, M. Adjustment of the temperature dependence of photosystem II function upon acclimation of Norway spruce seedlings to different radiation and elevated temperature. In: 8th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Krakow. 2009.
Podolinská, J., Nadkanská, L., Karlický, V., Štroch, M., Kalina, J. a Špunda, V. Aspects of barley thylakoid membranes preparation and storage for analysis of pigment-protein complexes by native electrophoresis. In: 8th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Krakow. 2009.
Hrvolová, B., Nezval, J. a Kalina, J. Extrakce vybraných karotenoidů a fenolických látek z křídlatky (Reynoutria SPP.), UV-VIS spektrofotometrická a HPLC-DAD analýza získaných extraktů. In: 5. Metodické dny. Malenovice. 2009.
Nezval, J., Kalina, J. a Špunda, V. Identification and quantification of UV-absorbing phenolic compounds in barley leaves. Standardization of HPLC-DAD technique. In: Leaf Optics Workshop. Ebernburg. 2009.
Kalina, J. a Hrvolová, B. Izolace luteinu a zeaxantinu ultrazvukem a selektivními rozpouštědly z křídlatky: Izolace luteinu a zeaxantinu. 2009.
Košvancová, M., Urban, O., Šprtová, M., Hrstka, M., Kalina, J., Tomášková, I., Špunda, V. a Marek, M. Photosynthetic induction in broadleaved Fagus sylvatica and coniferous Picea abies. PLANT SCI. 2009, č. 177, s. 123-130. ISSN 0168-9452.
Hrvolová, B. a Kalina, J. Selektivní extrakce vybraných karotenoidů. In: 61. zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2009.
Špunda, V., Kalina, J., Štroch, M., Košvancová, M., Urban, O., Šigut, L., Nosek, Z., Řezníčková, E. a Teslová, P. Surprising response of Norway spruce assimilatory apparatus to combined exposure at high irradiances and elevated temperatures. In: Leaf Optics Workshop. Ebernburg. 2009.
Štroch, M., Podolinská, J., Karlický, V., Babicová, M., Čajánek, M., Kalina, J. a Špunda, V. Thermal energy dissipation in relation to the organization of light-harvesting complexes in wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2. In: 8th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Krakow. 2009.
Šprtová, M., Marek, M., Urban, O., Kalina, J. a Špunda, V. Differences in the photosynthetic UV-B response between European beech (Fagus sylvatica L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) K a r s t.) saplings. Ekologia Bratislava. 2008, č. 27, s. 130-142. ISSN 1335-342X.
Štroch, M., Kuldová, K., Kalina, J. a Špunda, V. Dynamics of the xanthophyll cycle and non-radiative dissipation of absorbed light energy during exposure of Norway spruce to high irradiance. Journal of Plant Physiology. 2008, č. 165, s. 612-622. ISSN 0176-1617.
Slovák, V., Taraba, B., Solárová, M., Navrátilová, Z., Maršálek, R., Kalina, J., Haluzík, M. a Peter, R. Chemie na Sezskoostravském hradě. Ostrava, Česká republika. 25.6. - 25.6.2008. 2008.
Kalina, J., Duciucová, M., Košvancová, M. a Urban, O. Sezónní dynamika aktivity enzymu Rubisco a pigmentů xantofylového cyklu smrku a buku pod vlivem zvýšené koncentrace CO2. In: Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008. Česká společnost chemická, 2008. s. 724-725. ISSN 0009-2770.
Štroch, M., Podolinská, J., Vrábl, D., Kalina, J. a Špunda, V. Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to combined exposure to higher irradiance and temperature. In: Photosynthesis Research 91 (2-3). Dordrecht, NL: Springer, 2007. Springer, 2007. s. 314-314. ISBN 0166-8595.
Podolinská, J., Štroch, M., Vrábl, D., Kalina, J. a Špunda, V. Denní průběh fotosyntetických charakteristik během aklimace na zvýšenou ozářenost a teplotu u rostlin smrku ztepilého. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 122-123. ISBN 1213-6670.
Lichtenthaler, H. K., Ač, A., Marek, M., Kalina, J. a Urban, O. Differences in pigment composition, photosynthetic rates and chlorophyll fluorescence images of sun and shade leaves of four tree species. Plant Physiology and Biochemistry. 2007, roč. 45, s. 577-588. ISSN 0981-9428.
Kalina, J., Bukovská, R., Duciucová, M., Urban, O. a Košvancová, M. Fotosyntetické charakteristiky smrku ztepilého kultivovaného v přirozené a zvýšené koncentraci CO2 v průběhu dne. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 112-112. ISBN 1213-6670.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E. 2007.
Slovák, V., Taraba, B., Solárová, M., Navrátilová, Z., Maršálek, R. a Kalina, J. Chemie na Sezskoostravském hradě. Ostrava, Česká republika. 2007.
Špunda, V., Navrátil, M., Štroch, M., Čajánek, M., Kalina, J., Ač, A., Urban, O. a Marek, M. Metody optické spektroskopie a další rozvoj ekofyziologie fotosyntézy. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 44-45. ISBN 1213-6670.
Kalina, J. a Maršálek, R. Sborník abstraktů studentské vědecké odborné činnosti (sekce fyzika-chemie). 2007.
Urban, O., Ač, A., Kalina, J., Priwitzer, T., Šprtová, M., Špunda, V. a Marek, M. Temperature dependences of carbon assimilation processes in four dominant species from mountain grassland ecosystem. Photosynthetica. 2007, roč. 45, s. 392-399. ISSN 0300-3604.
Špunda, V., Navrátil, M., Štroch, M., Podolinská, J., Militký, J., Zelená, S., Nezval, J., Čajánek, M., Kalina, J., Cimalová, Š., Urban, O. a Marek, M. Variabilita účinnosti fotoprotektivních procesů u vybraných druhů horského lučního ekosystému. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 126-126. ISBN 1213-6670.
Kalina, J., Duciucová, M., Bukovská, R. a Urban, O. Využití homogenátu pro stanovení aktivity enzymu Rubisco pro další analýzy. In: ChemZi 3 (1). Bratislava, Slovensko: Slovenská chemická spoločnosť, 2007. Slovenská chemická spoločnosť, 2007. s. 164-164. ISBN 1336-7242.
Košvancová, M., Kalina, J., Hrstka, M. a Urban, O. Změna aktivity a množství enzymu Rubisco v sazenicích buku lesního pod vlivem zvýšené koncentrace CO2. In: Beskydy. Brno, Česká republika: MZLU, 2007. MZLU, 2007. s. 221-226. ISBN 80-7157-966-1.
Špunda, V., Štroch, M., Vrábl, D., Podolinská, J. a Kalina, J. Acclimation of the Norway spruce seedlings to combined high irradiance and elevated temperature regimes simulating the summer conditions. In: 15 Years of EU Supported Ecophysiological Research in the Czech Republic, Conference Abstract Proceedings. Institute of Systems Biology and Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006.
Špunda, V., Čajánek, M., Navrátil, M., Štroch, M. a Kalina, J. Adjustment of light harvesting studied by 77K chlorophyll a fluorescence spectra of intact leaves. In: Ebernburg Workshop "Leaf Optics". Ebernburg, Germany. 2006.
Košvancová, M., Kalina, J. a Urban, O. Daily course of the maximum rate of in vivo Rubisco carboxylation in beech leaves exposed to ambient and elevated CO2 concentration. In: 15 Years of EU Supported Ecophysiological Research in the Czech Republic, Conference Abstract Proceedings. Institute of Systems Biology and Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006.
Kalina, J., Bukovská, R. a Urban, O. Estimation of CO2 assimilation rate on a basis of chlorophyll and Rubisco enzyme content. In: 15 Years of EU Supported Ecophysiological Research in the Czech Republic, Conference Abstract Proceedings. Institute of Systems Biology and Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006.
Urban, O., Kalina, J., Pokorný, R., Špunda, V. a Marek, M. Lesní ekosystémy zdrojem CO2. EKO - ekologie a společnost. 2006, roč. 17, s. 16-19. ISSN 1210-4728.
Kalina, J., Urban, O. a Bukovská, R. Rubisco - jeden z mnoha enzymů. In: 58. sjezd chemických společností; Chemické Listy 100 (8). Praha: Česká společnost chemická, 2006. Česká společnost chemická, 2006. s. 700-700. ISBN 0009-2770.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O., Šprtová, M. a Marek, M. Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce trees cultivated under ambient and elevated CO2: the reasons of midday depression in CO2 assimilation. Plant Science. 2005, roč. 168, s. 1371-1381. ISSN 0168-9452.
Štroch, M., Kalina, J., Špunda, V. a Kuldová, K. Dynamics of xanthophyll cycle and non-radiative dissipation of excitation energy for Norway spruce in response to excess acclimation irradiance. In: Photosynthesis and Stress. Biophysical and Biochemical Methods in Photosynthesis Research Central-European Conference, Book of Abstracts. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita Brno, 2005. Masarykova Univerzita Brno, 2005. s. 68-68. ISBN 80-210-3762-8.
Špunda, V., Štroch, M., Kuldová, K. a Kalina, J. Kinetics of induction of non-radiative dissipation and de-epoxidation of the xanthophyll cycle pigments in the course of acclimation of Norway spruce to excess irradiance. In: Photosynthesis and Stress. Biophysical and Biochemical Methods in Photosynthesis Research Central-European Conference, Book of Abstracts. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita Brno, 2005. Masarykova Univerzita Brno, 2005. s. 67-67. ISBN 80-210-3762-8.
Kalina, J. a Špunda, V. Použití analytických metod při studiu stavu fotosyntetického aparátu pod vlivem globálních klimatických změn. In: 57. zjazd chemických spoločností, ChemZi 1 (1). Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2005. Slovenská chemická spoločnosť, 2005. s. 104-104. ISBN 1336-7242.
Kalina, J. a Špunda, V. Použití analytických metod při studiu stavu fotosyntetického aparátu pod vlivem globálních klimatických změn. In: 57. zjazd chemických spoločností. Tatranské Matliare, Slovensko. 2005.
Kalina, J. a Chvojková, H. Spectrophotometric determination of Rubisco content and activity - the daily course. In: Photosynthesis and Stress. Biophysical and Biochemical Methods in Photosynthesis Research Central-European Conference, Book of Abstracts. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2005. Masarykova Univerzita Brno, 2005. s. 52-52. ISBN 80-210-3762-8.
Kalina, J. Studium vlivu zvýšené koncentrace CO2: metodické příspěvky ke studiu fotosyntézy. 2005.
Vrábl, D., Kuldová, K., Štroch, M. a Kalina, J. Acclimation of barley and its chlorina f2 mutant to the high irradiance based on responses of photosynthetic activity and pigment composition. In: The 14th FESPB Congress: The 14th FESPB Congress, Book of Abstracts 2004-08-23 Cracow, Poland. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2004. Polish Academy of Sciences, 2004. s. 234-234. ISBN 0137-5881.
Vrábl, D., Kuldová, K., Štroch, M. a Kalina, J. Acclimation of barley and its chlorina f2 mutant to the high irradiance based on responses of photosynthetic activity and pigment composition. In: The 14th FESPB Congress. Cracow. 2004.
Kuldová, K. a Kalina, J. Contribution to optimalization of HPLC methodics for determination photosynthetic pigment contents. In: 56. sjezd chemických společností: 56. sjezd chemických společností 2004-09-06 Ostrava. Praha: Česká společnost chemická, 2004. Česká společnost chemická, 2004. s. 597-597. ISBN 0009-2770.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O., Marek, M. a Luis Díaz , V. Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - I. Inhibition of CO2 assimilation during summer day. In: The 14th FESPB Congress: The 14th FESPB Congress, Book of Abstracts 2004-08-23 Cracow, Poland. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2004. Polish Academy of Sciences, 2004. s. 107-107. ISBN 0137-5881.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O., Marek, M. a Luis Díaz , V. Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - I. Inhibition of CO2 assimilation during summer day. In: The 14th FESPB Congress. Cracow. 2004.
Kalina, J., Špunda, V., Urban, O., Marek, M. a Gonzáles Gonzáles, I. S. Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - II. Photosystem II efficiency and the xanthophyll cycle activity during summer day. In: The 14th FESPB Congress: The 14th FESPB Congress, Book of Abstracts 2004-08-23 Cracow, Poland. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2004. Polish Academy of Sciences, 2004. s. 107-107. ISBN 0137-5881.
Kalina, J., Špunda, V., Urban, O., Marek, M. a Gonzáles Gonzáles, I. S. Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - II. Photosystem II efficiency and the xanthophyll cycle activity during summer day. In: The 14th FESPB Congress. Cracow. 2004.
Kalina, J. a Špunda, V. Optická spektroskopie I. 2004.
Špunda, V., Kalina, J., Čajánek, M., Štroch, M., Navrátil, M. a Kurasová, I. Photosynthesis of higher plants - from biophysics towards application in ecophysiology. In: Teaching and Learning Physics in New Contexts: Teaching and Learning Physics in New Contexts 2004-07-19 Ostrava, Czech Republic. Ostrava: University of Ostrava, 2004. University of Ostrava, 2004. s. 46-46. ISBN 80-7042-379-X.
Štroch, M., Čajánek, M., Kalina, J. a Špunda, V. Regulation of the excitation energy utilization in the photosynthetic apparatus of chlorina f2 barley mutant grown under different irradiances. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 2004, roč. 75, s. 41-50. ISSN 1011-1344.
Chvojková, H. a Kalina, J. Spectrophotometrical determination of Rubisco activity - cheaper, more precision. In: 56. sjezd chemických společností: 56. sjezd chemických společností 2004-09-06 Ostrava. Praha: Česká společnost chemická, 2004. Česká společnost chemická, 2004. s. 597-598. ISBN 0009-2770.
Kalina, J. a Slovák, V. The inexpensive tool for the determination of projected leaf area. Ekológia (Bratislava). 2004, roč. 23, s. 163-167. ISSN 1335-342X.
Kalina, J. a Slovák, V. The inexpensive tool for the determination of projected leaf area. Ekológia (Bratislava). 2004, roč. 23, s. 163-167. ISSN 1335-342X.
Štroch, M., Čajánek, M., Kalina, J. a Špunda, V. Acclimation of chlorophyll b-less barley mutant chlorina f2 to different irradiances. In: Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists: Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists - Book of Abstracts 2003-06-24 Brno. s. 13-14. ISBN 80-7157-676-X.
Kurasová, I., Kalina, J., Urban, O., Štroch, M. a Špunda, V. Acclimation of two distinct plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration during cultivation in controlled environment. Photosynthetica. 2003, roč. 41, s. 513-523. ISSN 0300-3604.
Urban, O., Pokorný, R., Kalina, J. a Marek, M. Control mechanisms of photosynthetic capacity under elevated CO2 concentration: evidence from three experiments with Norway spruce trees. Photosynthetica. 2003, roč. 41, s. 69-75. ISSN 0300-3604.
Kurasová, I., Štroch, M., Kalina, J. a Špunda, V. Development of acclimation of Norway spruce seedlings to short-term cultivation at elevated CO2. In: Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists: Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists - Book of Abstracts 2003-06-24 Brno. s. 58-59. ISBN 80-7157-676-X.
Malachová, K., Kalina, J. a Krpeš, V. Modernizace laboratoří pro výuku ekofyziologie a ekotoxikologie. 2003.
Šprtová, M., Špunda, V., Kalina, J. a Marek, M. Photosynthetic UV-B response of beech (Fagus sylvatica L.) saplings. Photosynthetica. 2003, roč. 41, s. 533-543. ISSN 0300-3604.
Kurasová, I., Kalina, J., Štroch, M., Urban, O. a Špunda, V. Response of photosynthetic apparatus of spring barley (Hordeum vulgare L.) to combined effect of elevated CO2 concentration and different growth irradiance. Photosynthetica. 2003, roč. 41, s. 209-219. ISSN 0300-3604.
Štroch, M., Kurasová, I., Urban, O., Kalina, J. a Špunda, V. Acclimation of barley and Norway spruce to a combined effect of different irradiance and CO2 concentration. In: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Hersonissos, Crete, Greece. 2002.
Štroch, M., Kurasová, I., Urban, O., Kalina, J. a Špunda, V. Acclimation of barley and Norway spruce to a combined effect of different irradiance and CO2 concentration. In: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology - Book of Abstracts 2002-09-02 Hersonissos, Crete, Greece. s. 475-475.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O. a Kurasová, I. Acclimation of spring barley to high irradiance based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition. In: Photosynthesis and Crop Production. Kyjev. 2002.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O. a Kurasová, I. Acclimation of spring barley to high irradiance based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition. In: Photosynthesis and Crop Production: Photosynthesis and Crop Production - Programme and Abstracts 2002-10-07 Kyjev, Ukrajina. -: -, 2002. -, 2002. s. 16-16.
Kurasová, I., Kalina, J., Urban, O., Štroch, M. a Špunda, V. Acclimation of two different plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration. In: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic - sborník abstraktů 2002-10-22 Ostravice. -: -, 2002. -, 2002. s. ?-?.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O., Marková, I. a Marek, M. Differentiation of photosynthetic apparatus of exposed and shaded needles within young Norway spruce stand. In: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic - sborník abstraktů 2002-10-22 Ostravice. -: -, 2002. -, 2002. s. ?-?.
Kurasová, I., Čajánek, M., Kalina, J., Urban, O. a Špunda, V. Characterization of acclimation of Hordeum vulgare to high irradiation based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition. Photosynthesis Research. 2002, roč. 72, s. 71-83. ISSN 0166-8595.
Kurasová, I., Kalina, J., Štroch, M., Urban, O. a Špunda, V. Plant acclimation to combined effect of various irradiance and CO2 concentration. In: Photosynthesis and Crop Production. Kyjev. 2002.
Kurasová, I., Kalina, J., Štroch, M., Urban, O. a Špunda, V. Plant acclimation to combined effect of various irradiance and CO2 concentration. In: Photosynthesis and Crop Production: Photosynthesis and Crop Production - Programme and Abstracts 2002-10-07 Kyjev, Ukrajina. -: -, 2002. -, 2002. s. 24-25.
Čajánek, M., Navrátil, M., Kurasová, I., Kalina, J. a Špunda, V. The development of antenna complexes of barley (Hordeum vulgare cv. Akcent) under different light conditions as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra. Photosynthesis Research. 2002, roč. 74, s. 121-133. ISSN 0166-8595.
Kalina, J., Kurasová, I. a Špunda, V. The changes in xanthophyll pigments during measurement of the light response curve for Norway spruce needles. In: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology-Book of Abstracts 2002-09-02 Hersonissos, Crete, Greece. -: -, 2002. -, 2002. s. 445-445.
Kalina, J., Kurasová, I. a Špunda, V. The changes in xanthophyll pigments during measurement of the light response curve for Norway spruce needles. In: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Hersonissos, Crete, Greece. 2002.
Kalina, J. a Slovák, V. The inexpensive tool for the determination of projected leaf area. In: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic - sborník abstraktů 2002-10-22 Ostravice. -: -, 2002. -, 2002. s. ?-?.
Kalina, J., Čajánek, M., Kurasová, I., Špunda, V., Vrána, J. a Marek, M. Acclimation of photosystem 2 function of Norway spruce induced during first season under elevated CO2 in lamellar domes. Photosynthetica. 2001, roč. 38, s. 621-627. ISSN 0300-3604.
Kurasová, I., Čajánek, M., Kalina, J. a Špunda, V. Analysis of qualitative contribution of assimilatory and non-assimilatory de-excitation processes to adaptation pf photosynthetic apparatus of barley plants to high irradiance. Photosynthetica. 2001, roč. 38, s. 513-519. ISSN 0300-3604.
Kalina, J., Urban, O., Čajánek, M., Kurasová, I., Špunda, V. a Marek, M. Different responses of Norway spruce needles from shaded and exposed crown layers to the prolonged exposure to elevated CO2 studied by various chlorophyll a fluorescence techniques. Photosynthetica. 2001, roč. 39, s. 369-376. ISSN 0300-3604.
Urban, O., Janouš, D., Pokorný, R., Marková, I., Pavelka, M., Fojtík , Z., Šprtová, M., Kalina, J. a Marek, M. Glass domes with adjustable windows: A novel technique for exposing juvenile forest stands to elevated CO2 concentration. Photosythetica. 2001, roč. 39, s. 395-401. ISSN 0300-3604.
Špunda, V., Navrátil, M., Čajánek, M. a Kalina, J. Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. s. 69-87. ISBN 80-7042-810-4.
Kurasová, I., Štroch, M., Urban, O., Kalina, J. a Špunda, V. The adaptation of spring barley to a combined effect of elevated CO2 and high irradiance monitored by gas exchange and Chl a fluorescence. In: IXth Days of Plant Physiology: IXth Days of Plant Physiology - Book of Abstracts 2001-09-17 České Budějovice. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. s. 164-164.
Kurasová, I., Štroch, M., Kalina, J., Rychtárová , J., Kerlínová, V. a Špunda, V. The adaptation of spring barley to a combined effect of elevated CO2 and high irradiance monitored by oxygen evolution and chl a fluorescence. In: Plant Physiology Days of Young Scientists 2001: Plant Physiology Days of Young Scientists 2001 - Book of Abstracts 2001-07-10 Praha. -: -, 2001. -, 2001. s. 42-42.
Čajánek, M., Špunda, V., Navrátil, M., Kurasová, I. a Kalina, J. The development of photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra. In: IXth Days of Plant Physiology: IXth Days of Plant Physiology - Book of Abstracts 2001-09-17 České Budějovice. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. s. 162-162.
Špunda, V., Čajánek, M., Navrátil, M., Kurasová, I. a Kalina, J. The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra. In: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms. Providence, Rhode Island, USA. 2001.
Špunda, V., Čajánek, M., Navrátil, M., Kurasová, I. a Kalina, J. The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra. In: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms - Book of Abstracts 2001-07-25 Providence, Rhode Island, USA. -: -, 2001. -, 2001. s. 79-79.
Kalina, J., Špunda, V., Čajánek, M., Kurasová, I. a Urban, O. Fotochemická aktivita PSII smrku ztepilého pod vlivem zvýšené koncentrace CO2. In: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách - sborník abstraktů 2000-10-09 Ostravice. -: -, 2000. -, 2000. s. ?-?.
Urban, O., Pokorný, R., Pospíšil, D. a Kalina, J. Kultivační sféra se systémem otočných oken: nová technika expozice lesních porostů zvýšenou koncentrací CO2. In: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách - sborník abstraktů 2000-10-09 Ostravice. -: -, 2000. -, 2000. s. ?-?.
Špunda, V., Kalina, J., Čajánek, M., Kurasová, I., Urban, O. a Marek, M. Variabilita funkce a složení fotosyntetického aparátu smrku ztepilého ve vztahu k radiačnímu prostředí. In: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách - sborník abstraktů 2000-10-09 Ostravice. -: -, 2000. -, 2000. s. ?-?.
Špunda, V., Čajánek, M., Kalina, J. a Lachetová, I. Down-regulation of excitation energy transfer within photosystem II induced by different degree of high-light stress monitored by changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra in vivo. In: Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms. Castelvecchio Pascoli (Lucca), Italy. 1999.
Špunda, V., Čajánek, M., Kalina, J. a Lachetová, I. Down-regulation of excitation energy transfer within photosystem II induced by different degree of high-light stress monitored by changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra in vivo. In: Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms: Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms 1999-09-03 Castelvecchio Pascoli (Lucca), Italy. -: -, 1999. -, 1999. s. 43-43.
Čajánek, M., Hudcová, M., Kalina, J., Lachetová, I. a Špunda, V. Gradual disassembly of photosystem 2 in vivo induced by excess irradiance. – A hypothesis based on changes in 77 K fluorescence spectra of chlorophyll a in barley leaves. Photosynthetica. 1999, roč. 37, s. 295-306. ISSN 0300 - 3604.
Čajánek, M., Kalina, J., Lachetová, I. a Špunda, V. Přenos excitační energie ve fotosyntetickém aparátu a jeho studium pomocí absorpčních a fluorescenčních spekter. In: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU. Fyzika-chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. s. 181-210. ISBN 80-7042-782-5.
Marek, M., Šprtová, M., Urban, O., Špunda, V. a Kalina, J. Response of sun versus shade foliage photosynthesis to radiation in Norway spruce. Phyton. 1999, roč. 39, s. 131-138. ISSN 3 85028 1 35 3.
Šprtová, M., Marek, M., Nedbal, L., Prášil, O. a Kalina, J. Seasonal changes of photosynthetic assimilation of Norway spruce under the impact of enhanced UV-B radiation. Plant Science. 1999, roč. 142, s. 37-45. ISSN O168-9452.
Špunda, V., Čajánek, M., Kalina, J. a Lachetová, I. Variabilita složení a funkce fotosyntetického aparátu vyšších rostlin v souvislosti s aklimací na zvýšenou úroveň fotosynteticky aktivního záření. In: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU, Fyzika-chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. s. 135-180. ISBN 80-7042-782-5.
Lachetová, I., Čajánek, M., Kalina, J. a Špunda, V. Adaptation of the photosynthetic apparutus of barley leaves to different irradiance levels. In: Univerzita Palackého Olomouc: 8th Days of Plant Physiology 1998-07-06 . Olomouc: Palacký University Olomouc, 1998. Palacký University Olomouc, 1998. s. 136-137. ISBN 80-7067-872-0.
Kalina, J., Čajánek, M., Lachetová, I., Špunda, V., Vrána, J. a Marek, M. Effects of elevated CO2 on photochemical reactions of Norway spruce photosynthesis. In: Univerzita Palackého Olomouc: 8th Days of Plant Physiology 1998-07-06 . Olomouc: Palacký University Olomouc, 1998. Palacký University Olomouc, 1998. s. 112-113. ISBN 80-7067-872-0.
Čajánek, M., Hudcová, M., Kalina, J., Lachetová, I. a Špunda, V. Changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra of barley leaves induced by excess irradiance. In: Univerzita Palackého Olomouc: 8th Days of Plant Physiology 1998-07-06 . Olomouc: Palacký University Olomouc, 1998. Palacký University Olomouc, 1998. s. 53-54. ISBN 80-7067-872-0.
Čajánek, M., Štroch, M., Lachetová, I., Kalina, J. a Špunda, V. Characterization of the photosystem II inactivation of heat-stressed barley leaves as monitored by the various parameters of chlorophyll a fluorescence and delayed fluorescence. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 1998, roč. 47, s. 39-45. ISSN 1011-1344.
Špunda, V., Kalina, J., Čajánek, M., Pavlíčková, H. a Marek, M. Long-term exposure of Norway spruce to elevated CO2 concetration induces changes in photosystem II mimicking an adaptation to increased irradiance. Journal of Plant Physiology. 1998, roč. 152, s. 413-419. ISSN 0176-1617.
Špunda, V., Čajánek, M., Kalina, J., Lachetová, I. a Šprtová, M. Mechanistic differences in utilization of absorbed excitation energy within photosynthetic apparatus of Norway spruce induced by the vertical distribution of photosynthetically active radiation through the tree crown. Plant Science. 1998, roč. 133, s. 155-165. ISSN 0168-9452.
Špunda, V., Kalina, J., Čajánek, M. a Lachetová, I. Regulation of excitation energy utilization within photosynthetic apparatus of higher plants. In: Univerzita Palackého Olomouc: 8th Days of Plant Physiology 1998-07-06 . Olomouc: Palacký University Olomouc, 1998. Palacký University Olomouc, 1998. s. 216-217. ISBN 80-7067-872-0.
Šprtová, M., Urban, O., Špunda, V., Kalina, J. a Marek, M. Response of photosynthesis to radiation and intercelullar CO2 concentration in sun and shade shoots of Norway spruce. In: Univerzita Palackého Olomouc: 8th Days of Plant Physiology 1998-07-06 . Olomouc: Palacký University Olomouc, 1998. Palacký University Olomouc, 1998. s. 215-215. ISBN 80-7067-872-0.
Kalina, J., Špunda, V., Čajánek, M., Lachetová, I. a Vrána, J. Změny v primárních reakcích fotosyntézy u smrku ztepilého pod vlivem zvýšené koncentrace CO2. In: Globální klimatická změna: účinky, stav a úroveň řešení problému v měřítku České republiky: Globální klimatická změna: účinky, stav a úroveň řešení problému v měřítku České republiky - sborník abstraktů 1998-03-30 Olomouc. -: -, 1998. -, 1998. s. ?-?.
Kalina, J. a Ceulemans, R. Clonal differences in the response of dark and light reactions of photosynthesis to elevated atmospheric CO2 in poplar. Photosynthetica. 1997, roč. 33, s. 51-61. ISSN 0300-3604.
Čajánek, M., Navrátil, M., Kalina, J. a Špunda, V. Comparison of excitation and emission spectra of chlorophyll a fluorescence at 77 K measured with intact barley leaves and leaf homogenates. In: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU Fyzika-Chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1997. Ostravská univerzita v Ostravě, 1997. s. 57-66. ISBN 80-7042-750-7.
Marek, M., Marková, I., Kalina, J. a Janouš, D. Effect of thinning on parameters of photosynthetic characteristics of Norway spruce canopy. I. Light penetration and photosynthesis. Lesnictví - Forestry. 1997, roč. 43, s. 141-153. ISSN 0024-1105.
Marek, M., Kalina, J. a Nauš, J. Effect of thinning on parameters of photosynthetic characteristics of Norway spruce canopy. II Seasonal changes of photosynthetic pigments. Lesnictví - Forestry. 1997, roč. 43, s. 206-214. ISSN 0024-1105.
Kalina, J., Čajánek, M., Špunda, V. a Marek, M. Changes of the primary photosythetic reactions of Norway spruce under elevated CO2. In: Impacts of global change on tree physiology and forest ecosystems. 52. vyd. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1997. s. 59-66. ISBN 0-7923-4921-0.
Ilík, P., Vystreilová, M., Nauš, J. a Kalina, J. Chlorophyll fluorescence temperature curves of spruce needles from different whorls of spruce tree. Photosynthetica. 1997, roč. 34, s. 477-480. ISSN 0300-3604.
Špunda, V., Kalina, J., Marek, M. a Nauš, J. Regulation of photochemical efficiency of photosystem 2 in Norway spruce at the beginning of winter and in the following spring. Photosynthetica. 1997, roč. 33, s. 91-102. ISSN 0300-3604.
Špunda, V., Čajánek, M., Ilík, P., Kalina, J. a Nauš, J. The appearance of long-wavelength excitation form of chlorophyll a in PS I fluorescence during greening of barley leaves under continuous light. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 1997, roč. 40, s. 149-153. ISSN 1011-1344.
Marek, M., Šprtová, M. a Kalina, J. The photosynthetic irradiance response of photosynthesis of Norway spruce spruce exposed to long-term elevation of CO2 concentration. Photosynthetica. 1997, roč. 33, s. 259-268. ISSN 0300-3604.
Marek, M. a Kalina, J. Comparison of two experimental devices used in the investigations into the long-term effects of elevated CO2. Photosynthetica. 1996, roč. 32, s. 129-133. ISSN 0300-3604.
Ceulemans, R., Shao, B. a Kalina, J. First and second year aboveground growth and productivity of two Populus hybrids grown at ambient and elevated CO2. Tree Physiology. 1996, roč. 16, s. 61-68. ISSN 0829-318X.
Janouš, D., Dvořák, V. a Kalina, J. Chambers effects and responses of trees in the experiment using open top chambers. Journal of Plant Physiology. 1996, roč. 148, s. 332-338. ISSN 0176-1617.
Kalina, J. a Hajnová, Z. Porovnání plošné hustoty průduchů jehlic smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst) dlouhodobě kultivovaných ve zvýšené koncentraci CO2. In: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřFOU Fyzika-Chemie . Ostrava: Ostravská univerzity v Ostravě, 1996. Ostravská univerzity v Ostravě, 1996. s. 71-80. ISBN 80-7042-740-X.
Marek, M., Špunda, V. a Kalina, J. Globální klimatické změny - integrace jejich účinku na fyziologii produkce biomasy v měřítku lesního porostu. 1995.
Marek, M., Kalina, J. a Matoušková, M. Response of photosynthetic carbon assimilation of Norway spruce exposed to long-term elevation of CO2 concentration. Photosynthetica. 1995, roč. 31, s. 209-220. ISSN 0300-3604.
Kalina, J., Marek, M. a Špunda, V. Combined effects of irradiance and first autumn frost on CO2 assimilation and selected parameters of chlorophyll a fluoresce. Photosynthetica. 1994, roč. 30, s. 233-242. ISSN 0300-3604.
Špunda, V., Čajánek, M. a Kalina, J. Disconnection between chlorophyll a/b protein complexes and core-complexes of both photosystems in barley leaves exposed to high light. Biologia Plantarum. 1994, roč. 199, s. 165-165. ISSN 0006-3134.
Špunda, V., Marek, M. a Kalina, J. Changes in the photosynthetic apparatus of juvenile norway spruce (Picea abies [L.]Karst) induced by the first frost under field conditions. In: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU Fyzika-Chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1994. Ostravská univerzita v Ostravě, 1994. s. 37-52. ISBN 80-7042-720-5.
Kalina, J. Univerzita Antwerpy (UIA). 1994.
Špunda, V., Kalina, J., Nauš, J., Kuropatwa, R., Mašláň, M. a Marek, M. Responses of photosystem 2 photochemistry and pigment composition in needles of Norway spruce saplings to increased radiation level. Photosynthetica. 1993, roč. 28, s. 401-413. ISSN 0300-3604.


AutorNázev práceTypRok
Hrvolová BarboraStanovení biologicky aktivních látek, zejména karotenoidů, pomocí technik hmotnostní spektrometrie a určení vybraných vlastností luteinudisertační 2018 
Mucha MarekVyužití HPLC/MS k identifikaci a kvantifikaci léčivdisertační 2018 
Nezval JakubZastoupení a funkční význam rostlinných polyfenolů za různých radiačních podmínekdisertační 2016 
Kulpová NikolaAbsorpční spektra a možnost fotodegradace vybraných léčivdiplomová 2018 
Šimečková LenkaVývoj a validace HPLC/MS a GC/MS metod ke stanovení vybraných opiátůdiplomová 2016 
Folta JiříAplikace absorpčních a luminiscenčních jevů do výuky chemie na středních školáchdiplomová 2014 
Mucha MarekValidace HPLC metody stanovení benzodiazepinů a její aplikace na reálných vzorcíchdiplomová 2012 
Hrvolová BarboraTermo a fotostabilita luteinu a zeaxantinu - optimalizace extrakce a význam jejich izomerních foremdiplomová 2011 
Zgarbová MichalaVliv teplotních a radiačních podmínek na aktivitu a obsah enzymu Rubisco u rostlin smrku ztepilého.diplomová 2011 
Teslová PetraDiferenciace obsahu sacharidů v rostlinném materiálu vyšších rostlin vlivem zvýšené koncentrace CO2 a aklimovaného na různé teploty.diplomová 2010 
Karlická MarieVýznam cis-trans izomerů karotenoidů ve fotosyntéze vyšších rostlindiplomová 2009 
Kupková VeronikaOptimalizace extrakčních metod pro stanovení UV absorbujících látek a fotosyntetických pigmentů u vybraných druhů rostlindiplomová 2009 
Nezval JakubDetekce a kvantifikace UV - absorbujících látek a fotosyntetických pigmentů u vyšších rostlindiplomová 2009 
Bukovská RadkaDiferenciace aktivity a obsahu enzymu Rubisco v souvislosti s environmentálními vlivydiplomová 2008 
Lišková BarboraFotosyntetické charakteristiky energeticky významných rostlindiplomová 2008 
Bogoczová VeronikaVyužití elektroforetické separace pigment-proteinových komplexů pro studium fotosyntetického aparátu vyšších rostlindiplomová 2007 
Vrábl DanielDynamika změn fotosyntetické aktivity smrku ztepilého v definovaných mikroklimatických podmínkách a v koruně smrku zetpilého in situdiplomová 2006 
Chvojková HanaDiferenciace aktivity enzymu RUBISCO smrku ztepilého v závislosti na ozářenostidiplomová 2005 
Kolářová MichaelaPorovnání studniční vody s ohledem na přítomnost organických látek metodou hmotnostní spektrometrie a UV-Vis v Třebovicích a Markvartovicíchbakalářská 2019 
Šlachtová AdélaSledování kvality vody pomocí hmotnostní spektrometrie v řece Ostravici během festivalu Colours of Ostravabakalářská 2019 
Brada MartinOtestování aparatury na UV fotodegradaci léči ve voděbakalářská 2018 
Hinštová RadmilaExtrakce dermatologicky účinných látek ze slizu plžůbakalářská 2017 
Švidrnochová VeronikaVývoj a validace HPLC-MS metody pro stanovení vybraných antibiotik a její aplikace na reálných vzorcíchbakalářská 2016 
Pukowiec AdamAdsorpce a desorpce vybraných léčiv pomocí uhlíkatých gelů a rostlinného materiálubakalářská 2013 
Solný MarekSpektrofotometrické studium polykondenzace resorcinolu a formaldehydubakalářská 2013 
Folta JiříFotostabilita UV absorujících látekbakalářská 2012 
Hrvolová BarboraSelektivní extrakce vybraných karotenoidůbakalářská 2009 
Zgarbová MichalaDiferenciace aktivity a obsahu enzymu Rubisco u dřevin kultivovaných ve zvýšené koncentraci CO2bakalářská 2009 
Teslová PetraVytvoření metodiky stanovení obsahu sacharidů z rostlinných pletiv vyšších rostlinbakalářská 2008 
Karlická MarieOvěření možnosti stanovení pigmentů xantofylového cyklu z extraktu pro stanovení enzymu Rubiscobakalářská 2007 
Nezval JakubModifikace metod analýzy fotosyntetických pigmentů a dalších vybraných látek z extraktů asimilačního aparátubakalářská 2007 
Červeň JiříOptimalizace metodiky měření LRC a CRC pomocí gazometrického systému Ciras 2 pro rostliny aklimované na různou úroveň ozářenostibakalářská 2006 
Lišková BarboraMožnosti využití rostlin pro energetický průmyslbakalářská 2006 
Bukovská RadkaMožnosti kvantitativního stanovení enzymu Rubiscobakalářská 2005 
Madarászová HajnalkaMožnosti stanovení škrobu v rostlinné tkánibakalářská 2005 


Polutanty ve vodách - jejich stanovení a možnosti jejich odstranění
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Stanovení antioxidační aktivity luteinu
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace laboratorních cvičení z Metod fyzikální chemie
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Metody stanovení léčiv v reálných vzorcích a možnosti jejich odstranění
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Stanovení cis/trans izomerů luteinu pomocí HPLC/MS
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Zavedení metod hmotnostní spektrometrie - HPLC/MS
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Standardizace HLPC separace a identifikace fenolických látek
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Obnova přístrojového vybavení laboratoře separačních metod
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Změny aktivity a obsahu enzymu Rubisco při působení zvýšené koncentrace CO2
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Kombinovaný vliv působení zvýšené koncentrace CO2 a vysoké ozářenosti na fotosyntetický aparát smrku a ječmene v kontrolovaných podmínkách
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Období1/2000 - 12/2002
Poskytovatel
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub