Charakteristika katedry chemie

Líbily se ti na střední škole hodiny chemie? Fascinují tě efektní pokusy, různorodé chemické sklo a máš chuť těmto věcem porozumět do větší hloubky? Chceš se seznámit s přístroji, které chemikům usnadňují práci a naučit se interpretovat výsledky, které z nich vycházejí?

Pak si k nám podej přihlášku a staň se erudovaným odborníkem v chemii, který se neztratí ve výzkumných týmech, firmách ani ve školství (naši absolventi působí na základních i středních školách v celém Česku). Můžeme ti slíbit, že u nás získáš potřebné znalosti a schopnosti, abys obstál v praxi. Teoretickou výuku u nás tak jako jinde provází laboratorní cvičení. My ti ale navíc nabídneme osobní přístup. I díky tomu, že nebereme každého mají naši vyučující možnost se studentům věnovat – a to jak v rámci výuky, tak při závěrečných pracích. Na naší katedře panuje vstřícná a pozitivní atmosféra, která se prolíná do našeho fungování.

U nás můžeš studovat samostatně bakalářskou Chemii a v navazujícím magisterském studiu pak Analytickou chemii pevné fáze. Můžeš se také rozhodnout pro  studijní programy, které kombinují vícero oborů a jsou vhodné jak pro zájemce o vědeckou či odbornější dráhu, tak pro budoucí učitele. Vybírat přitom můžeš z velkého množství kombinací jak přímo na naší Přírodovědecké fakultě (např. chemii s biologií, informatikou, matematikou, fyzikou, geografií atd.) anebo také na Filozofické či Pedagogické fakultě (např. chemie s tělesnou výchovou, historií, jazyky, psychologií atd.). Kromě toho garantujeme také rigorózní řízení a máme právo udělovat titul RNDr. (doktor přírodních věd). Naše nabídka necílí ale jen na maturanty. V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme zájemcům šanci rozšířit si znalosti i specializaci o chemii.

Spolupráce je pro nás klíčovým slovem. Připravujeme program pro žáky základních i středních škol, pořádáme letní školy, chemické olympiády i soutěže. Samozřejmostí je u nás spolupráce s dalšími vysokými školami z Česka i zahraničí. Řešíme vlastní výzkumné projekty, a kromě toho můžeme díky našemu přístrojovému vybavení a zázemí nabídnout odborné analýzy také partnerům ze soukromého sektoru.

V rámci studia ti nabídneme širokou možnost zapojení do vědeckých a popularizačních aktivit, díky partnerství se zahraničními univerzitami v rámci programů Erasmus+, CEEPUS atd. pak máš u nás možnost vyrazit na zahraniční studijní pobyt a stáž.

E-přihláška


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 02. 2023