Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
vlevo vpravo
Katedra chemie
Co můžeš studovat
Věda a výzkum

Katedra chemie PřF OU

Charakteristika katedry chemie

Proč studovat na Katedře chemie?

Katedra chemie nabízí studium na všech třech stupních studia (bakalářském, navazujícím magisterském, doktorském). Zároveň garantujeme rigorózní řízení s právem udělovat titul RNDr. (doktor přírodních věd) a pro učitele nabízíme v rámci celoživotního vzdělávání možnost absolvovat rozšiřující studium chemie. Teoretická výuka je doprovázena řadou laboratorních cvičení, které jsou vedeny v nedávno zrekonstruovaných laboratoří. Vzhledem k spíše nižším počtu studentů mají akademici možnost se dostatečně studentům věnovat, a to jak v rámci výuky, tak především během práce na závěrečných pracích. Na katedře panuje vstřícná a pozitivní atmosféra. Po studiu u nás se z tebe stane erudovaný chemický odborník, který jistě nalezne uplatnění v celém spektru odvětví. Máme také dlouholeté zkušenosti s přípravou budoucích učitelů, již celé generace učí na základních a středních školách v celé ČR.

Proč spolupracovat s Katedrou chemie?

Spolupráce je pro nás klíčové slovo. Spolupracujeme s celým školským sektorem. Pro děti v mateřských školách pořádáme atraktivní chemická show. Navštěvují nás učitelé základních a středních škol se svými žáky a studenty, pořádáme letní školy, chemické olympiády, exkurze do laboratoří. Učitelé a profesoři středních škol, neváhejte nás kontaktovat, rádi navážeme spolupráci i s vámi.

Řešíme konkrétní odborné chemické problémy výrobních firem a podniků. Spolupracujeme při řešení výzkumných projektů resortních ministerstev. Máme přístrojové a personální kapacity k analýzám vašich vzorků. Pokud máte zájem o spolupráci při řešení vašich výzkumných a vývojových témat, ozvěte se nám, rádi budeme kooperovat i s vámi.

Samozřejmostí je pro nás spolupráce s ostatními vysokými školami podobného zaměření. Nabízíme přednášky pro vaše studenty, krátkodobé i delší stáže v našich laboratořích. Pořádáme odborné semináře a konference, jak pro studenty, tak pro výzkumné pracovníky. Velice rádi budeme spoluřešiteli vašich projektů základního i aplikovaného výzkumu.

Podej si přihlášku


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 03. 2020

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub