Zahraniční spolupráce

Na Katedře chemie je intenzivně rozvíjena mezinárodní spolupráce s evropskými i tuzemskými univerzitami. Mobility, ať již příchozí nebo odchozí, jsou financovány z programů Erasmus +, CEEPUS a dále také ze získaných mezinárodních projektů.

Zahraničních mobilit se účastní jak naši studenti během magisterského studia, tak především v rámci doktorského studia. Tito studenti vyjíždějí na studijní pobyty, pracovní stáže, ale i absolventské stáže, nejčastěji v délce 1 – 3 měsíce nebo 1 semestr. Naši učitelé se účastní především krátkodobých (týdenních) výjezdů za účelem výuky nebo navázání spolupráce v oblasti výzkumu (tzv. training).

Přijíždějící studenti navštěvují naši katedru buď za účelem studia (obvykle jeden či dva semestry), ale také krátkodoběji (1 – 3 měsíce) zejména s cílem experimentálně uskutečnit svou závěrečnou práci. Zahraniční odborníci přijíždějí na krátkodobější pobyty (obvykle 1 týden) za účelem vytvořit nebo rozvinout mezinárodní spolupráci ve vědecké oblasti nebo realizovat výukovou činnost pro naše studenty v angličtině.

KoordinátořiMapa partnerských univerzit