Zahraniční spolupráce

Na Katedře chemie je intenzivně rozvíjena mezinárodní spolupráce s evropskými i tuzemskými univerzitami. Mobility, ať již příchozí nebo odchozí, jsou financovány z programů Erasmus +, CEEPUS a dále také ze získaných mezinárodních projektů.

Zahraničních mobilit se účastní jak naši studenti během magisterského studia, tak především v rámci doktorského studia. Tito studenti vyjíždějí na studijní pobyty, pracovní stáže, ale i absolventské stáže, nejčastěji v délce 1 – 3 měsíce nebo 1 semestr. Naši učitelé se účastní především krátkodobých (týdenních) výjezdů za účelem výuky nebo navázání spolupráce v oblasti výzkumu (tzv. training).

Přijíždějící studenti navštěvují naši katedru buď za účelem studia (obvykle jeden či dva semestry), ale také krátkodoběji (1 – 3 měsíce) zejména s cílem experimentálně uskutečnit svou závěrečnou práci. Zahraniční odborníci přijíždějí na krátkodobější pobyty (obvykle 1 týden) za účelem vytvořit nebo rozvinout mezinárodní spolupráci ve vědecké oblasti nebo realizovat výukovou činnost pro naše studenty v angličtině.

Katedra chemie spolupracuje s předními evropskými univerzitami:

  • EMPA, Dübendorf, Švýcarsko
  • LSRE-LCM, Universidade do Porto, Porto, Portugalsko
  • Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, Finsko
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • Universidad de Granada, Granada, Španělsko
  • Université Haute-Alsace, Mulhouse, Francie
  • Universität Koblenz-Landau, Landau, Německo
  • Univerzitet u Beogradu, Bělehrad, Srbsko

Koordinátoři


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2021