O soutěži KORCHEM

Korespondenční soutěž pro žáky základních škol a příslušných ročníků gymnázií KORCHEM MS. Hlavním cílem této soutěže je poukázat na zajímavosti, užitečnost a propojení chemie s běžným životem. Soutěž probíhá od září do března, je zaměřena monotematicky, je tříkolová. Každé kolo obsahuje čtyři úlohy, z toho tři teoretické a jednu praktickou. Žáci řeší různé šifry, doplňovačky, zajímavé početní úlohy a prakticky provádějí domácí pokus.

Téma letošního ročníku:

Téma: Směsi kolem nás (školní rok 2021/2022)

Harmonogram

Soutěž probíhá ve třech kolech, která jsou zveřejňována v průběhu celého školního roku. Vyhlášení výsledků proběhne v květnu nebo červnu 2022. Dle harmonogramu soutěže žáci vypracují tři kola. Každé kolo obsahuje teoretickou a praktickou část. Soutěžní úlohy jsou koncipovány tak, aby je dokázali vyřešit i méně zdatní žáci. Tato soutěž je zaměřena mezioborově.

Zadání

1. KOLO soubor pdf 0,76 MB
2. KOLO soubor pdf 0,39 MB

Z historie soutěž

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 12. 2021