Chemikem na zkoušku

Ve dnech 23. 8. – 25. 8. 2022 proběhl na katedře chemie PřF OU 2. ročník letní školy chemie – „Chemikem na zkoušku“. Hlavním cílem tohoto kurzu bylo seznámit studenty – maturanty 2023 se životem vysokoškoláka a praktickou /práci v laboratoři.

Během těchto tří dnů lektoři jednotlivých kurzů postupně odkrývali středoškolákům krásu přírodní vědy chemie. První den byl motivační, plný světelných, zvukových a ohnivých efektů. Při zpracování bakalářského projektu se studenti seznámili se základy vědecké práce v laboratoři a vědeckým zaměřením katedry chemie – přípravou monolitu uhlíku. Studenti pracovali s automatickou pipetou, vážili na analytických vahách, používali třepačky.

Druhý den byl nejnáročnější. Pro studenty byl připraven bohatý a velmi různorodý program ve čtyřech laboratořích. Stanovovali obsah železa ve špenátu, prováděli sorpci ibuprofenu, srovnávali spalné teplo mokrého a suchého uhlí a seznámili se s elektroforézou.

Třetí den čekalo na studenty odhalení pachatele ze stop krve, otisků prstů a otisků bot, izolace DNA a oscilační reakce. Kurzu se zúčastnilo 11 středoškoláků, kteří na závěr kurzu ocenili samostatnou práci v laboratoři, skvělou atmosféru na katedře chemie, přátelský a individuální přístup lektorů, zajímavý program, propojení chemie s praktickým životem, možnost setkání s vrstevníky, kteří mají podobné zájmy a někteří z nich se nebáli přiznat, že už mají konečně jasno při výběru VŠ.

Chemikem na zkoušku
Chemikem na zkoušku
Chemikem na zkoušku
Chemikem na zkoušku
Chemikem na zkoušku
Chemikem na zkoušku
Chemikem na zkoušku
Chemikem na zkoušku
Chemikem na zkoušku
Chemikem na zkoušku
Chemikem na zkoušku
Chemikem na zkoušku
Chemikem na zkoušku
Chemikem na zkoušku
Chemikem na zkoušku
Chemikem na zkoušku
Chemikem na zkoušku
Chemikem na zkoušku

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 09. 2022