Ostravská univerzita má díky městu další zástupkyni v prestižním žebříčku vědců

Sázka na podporu excelentních vědců přináší Ostravě první výsledky. Paní profesorka Sonia Zulfiqar, která díky podpoře Statutárního města Ostrava působí na Ostravské univerzitě, se dostala do prestižního žebříčku vědců sestavovaného americkou Stanfordskou univerzitou (WORLD’S TOP 2 % SCIENTISTS). Zařadila se tak mezi další etablované ostravské vědce.

Statutární město Ostrava v roce 2022 spustilo pilotní projekt Global Experts, který má Ostravské univerzitě pomoci vytvořit atraktivní podmínky pro špičkové zahraniční vědce a přilákat je do Ostravy, kde mají přispět ke zvýšení kvality výzkumu. Díky startovacímu grantu na 36 měsíců od města se tak na Katedru chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity dostala profesorka Sonia Zulfiqar z Pákistánu. Ta se může pochlubit velkou šíří výzkumných aktivit, při nichž se zaměřuje zejména na aplikace různých materiálů (porézních látek, polymerů, organicko-anorganických kompozitů) v oblastech uchovávání energie, záchytu a separace CO2 nebo fotokatalýzy.

Její práci nyní ocenila i americká Stanfordská univerzita, která ji zařadila do prestižního žebříčku nejcitovanějších vědců WORLD’S TOP 2 % SCIENTISTS. Kromě ní najdeme v žebříčku také další etablované vědce z ostravských univerzit. Z Ostravské univerzity například profesorku Irinu Perfilievu a profesora Viléma Nováka, hostujícího profesora Győző Garab, profesora Vjačeslava Jurčenka, profesora Tomáše Grima, docenta Petra Kočárka nebo jednu z nejcitovanějších českých vědkyní v oblasti společenských věd, docentku Steriani Elavsky.

Pro Statutární město Ostrava jde o signál, že podobná investice se může v budoucnu mnohonásobně vrátit.

„Program Global experts cílí na přilákání excelentních vědců na univerzity v Ostravě, kdy konečným efektem bude růst atraktivity vysokoškolského studia a také lákání a podpora dalších talentovaných vědců se všemi pozitivními důsledky pro rozvoj celého regionu,” uvedla náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

Pákistánská profesorka navíc na Ostravské univerzitě nezůstane osamocená. Ostravská univerzita v tuto chvíli řeší výběr dalších dvou špičkových vědců ze zahraničí, kteří by našli v Ostravě domov i příhodné podmínky pro svůj výzkum. Kromě svého jména by pak mohli Ostravské univerzitě přinést kontakty na zahraniční výzkumná centra a dostat sem mezinárodní projekty.

„Podfinancování veřejných vysokých škol vnímám jako výraznou překážku pro zvyšování kvality výuky, vědecké činnosti a koneckonců i pro řízení samotných univerzit, jelikož nedokážeme přitáhnout z pracovního trhu a soukromé sféry zkušené odborníky. Jedním z cílů českého vysokého školství je přitom zvýšení mezinárodní prestiže našich univerzit, které jde ruku v ruce s angažováním zahraničních kapacit. Projekt Global Experts Statutárního města Ostrava nám dává šanci přitáhnout výrazné osobnosti, které mohou pomoci s rozvojem naší fakulty,“ říká děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity doktorka Zuzana Václavíková.

Pilotní fáze projektu Global Experts poběží až do roku 2024. Město se zavázalo, že podpoří příchod celkem pěti zahraničních vědců na zdejší univerzity. Na jejich pobyt pak pošle zhruba 50 milionů korun s tím, že část nákladů si hradí obě univerzity ze svého.

Ostravská univerzita má díky městu další zástupkyni v prestižním žebříčku vědců
Ostravská univerzita má díky městu další zástupkyni v prestižním žebříčku vědců
Ostravská univerzita má díky městu další zástupkyni v prestižním žebříčku vědců

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 12. 2023