Chemický den prosycen vůní nejen Egypta

Dne 15. dubna 2010 navštívili žáci 9. třídy základní školy z Velkých Hoštic pod vedením paní učitelky Čermákové chemickou laboratoř Katedry chemie Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě, aby se zájmem a nadšením nahlédli do tajů chemických pokusů a za dohledu studentů učitelství chemie měli možnost sami si vyzkoušet například zaklínačovo tajemství tančícího hada.

Žáci rozdělení do skupin navštěvovali jednotlivé „stánky“ (pracovní místa v laboratoři), které nabízely škálu pokusů vztahujících se k vybraným tématických celkům. Žáci například nafukovali balónky oxidem uhličitým nebo chytali bubliny z bublifuku, zkoušeli co nejvíce roztančit faraónovy hady nebo se podivovali, proč nit, povařená v osolené vodě, po zapálení stále „drží“.

U jiného stánku měly děti zase možnost se přesvědčit, zda pH jakéhokoliv běžného mýdla má i jinou hodnotu, než z reklamy nám známé mýdlo Dove a zároveň se to kolem nich hemžilo pestrými barvami lakmusových papírků při zkoušení pH běžných surovin.

Po každém z bloků následovala jejich samostatná práce s pracovními listy, kde luštily křížovky, dopňovaly, odpovídaly na otázky a za každou správnou odpověď měly možnost záskat body.

U posledního stanoviště si děti zahrály chemické hry či vymýšlely chemické příběhy. A právě jeden z nich zde uveřejníme, protože nápaditost mu rozhodně neschází:

  • PETR a Roman spolu chodili do chemického kroužku. Jednoho dne dělali pokus s KYSELINOU. Nalili ji do ZKUMAVKY a uslyšeli ránu, když zkumavka praskla. Kyselina se vylila na papír, kde byly ZÁSADY postupu.
    (velkými písmeny jsou psána slova, pomocí nichž měly děti utvořit příběh: Petriho miska, kyselina, zásada, zkumavka)

V závěru se rozdávaly diplomy i věcné ceny, které si zasloužili úplně všichni, neboť jejich nadšení, snaha i šikovnost dokazují, že chemie nepatří jen vzorečkům a pojmům, ale že je všude kolem nás, denodenně se s ní setkáváme, a že může být pro nás zábavou i hrou.

Marcela Wylegalová a kolektiv studentů učitelství chemie PřF OU v Ostravě

Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic
Chemický den pro žáky 9. třídy ZŠ z Velkých Hoštic

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022