Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

Boleslav Taraba

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
místnost, podlaží, budova: C 310, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2199
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Taraba, B. Aerial and subaquatic oxidation of coal by molecular oxygen. Fuel. 2019, 236(1), s. 214-220. ISSN 0016-2361.
Taraba, B. a Bulavová, P. Adsorption enthalpy of lead(II) and phenol on coals and activated carbon in the view of thermodynamic analysis and calorimetric measurements. The Journal of Chemical Thermodynamics. 2018, č. 116, s. 97-106. ISSN 0021-9614.
Taraba, B., Podstawka, T. a Mucha, M. Towards indication gases of spontaneous heating of biomass. FUEL. 2018, č. 222, s. 610-616. ISSN 0016-2361.
Taraba, B. a Zelenka, T. Study of micropores accessibility in coals and activated carbon using immersion heats with C1-C4 alkanols. J THERM ANAL CALORIM. 2017, č. 128, s. 1505-1512. ISSN 1388-6150.

Všechny publikace

Taraba, B. Aerial and subaquatic oxidation of coal by molecular oxygen. Fuel. 2019, 236(1), s. 214-220. ISSN 0016-2361.
Taraba, B. a Bulavová, P. Adsorption enthalpy of lead(II) and phenol on coals and activated carbon in the view of thermodynamic analysis and calorimetric measurements. The Journal of Chemical Thermodynamics. 2018, č. 116, s. 97-106. ISSN 0021-9614.
Taraba, B., Podstawka, T. a Mucha, M. Towards indication gases of spontaneous heating of biomass. FUEL. 2018, č. 222, s. 610-616. ISSN 0016-2361.
Taraba, B. a Zelenka, T. Study of micropores accessibility in coals and activated carbon using immersion heats with C1-C4 alkanols. J THERM ANAL CALORIM. 2017, č. 128, s. 1505-1512. ISSN 1388-6150.
Taraba, B. a Veselá, P. Sorption of lead(II) ions on natural coals and activated carbon: mechanistic, kinetic and thermodynamic aspects. Energy and Fuels. 2016, č. 30, s. 5846-5853. ISSN 0887-0624.
Taraba, B. a Pavelek, Z. Study of coal oxidation behaviour in re-opened sealed heating. JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES. 2016, č. 40, s. 433-436. ISSN 0950-4230.
Taraba, B., Michalec, Z., Michalcová, V., Blejchař, T., Bojko, M. a Kozubková, M. CFD simulations of the effect of wind on the spontaneous heating of coal stockpiles. FUEL. 2014, č. 118, s. 107-112. ISSN 0016-2361.
Taraba, B. a Moni, V. Hodnocení míry nebezpečí vzniku procesu samovznícení hnědého uhlí na skládkách. Zpravodaj Hnědé uhlí. 2014, č. 3, s. 24-33. ISSN 1213-1660.
Taraba, B. a Moni, V. Hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí na skládkách hnědého uhlí. 2014.
Taraba, B. a Pavelek, Z. Investigation of the spontaneous combustion susceptibility of coal using the pulse flow calorimetric method: 25 years of experience. FUEL. 2014, č. 125, s. 101-105. ISSN 0016-2361.
Zelenka, T. a Taraba, B. Sorption of CO2 on low-rank coal: Study of influence of various drying methods on microporous characteristics. INT J COAL GEOL. 2014, roč. 132, s. 1-5. ISSN 0166-5162.
Taraba, B. Assessment of the spontaneous combustion potential of coal using the pulse flow calorimetric method: a 20-year experience. In: Proceedings 30th PITTSBURGH COAL CONFERENCE. Pittsburgh, USA: Omni Press, 2013. Omni Press, 2013. s. 244-249. ISBN 1-890977-30-6.
Taraba, B., Moni, V. a Zíma, R. CALORIMETRIC STUDY OF BASIC PARAMETERS AFFECTING OXIDATION OF BROWN COAL. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2013 Conference Proceedings. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2013. STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 273-280. ISBN 978-954-91818-7-6.
Taraba, B. IMMOBILISATION OF LEAD(II) IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS ON NATURAL COAL: COMPARISON OF CALCULATED AND MEASURED ADSORPTION ENTHALPIES. J THERM ANAL CALORIM. 2013, roč. 112, s. 1559-1563. ISSN 1388-6150.
Taraba, B. a Moni, V. Laboratorní šetření významu základních parametrů ovlivňujících oxidaci hnědého uhlí. Zpravodaj Hnědé uhlí. 2013, s. 17-24. ISSN 1213-1660.
Michalec, Z., Michalcová, V. a Taraba, B. Modelování vlivu parametrů skládky černého uhlí na dynamiku samovzněcovacího procesu. Zpravodaj Hnědé uhlí. 2013, s. 3-10. ISSN 1213-1660.
Taraba, B. ADSORPTION HEATS OF PHENOL ON ACTIVATED CARBON USING ADAPTED METHOD OF IMMERSION CALORIMETRY. J THERM ANAL CALORIM. 2012, č. 107, s. 923-926. ISSN 1388-6150.
MARTINEC, P., Kolář, P., MARTINEC, V., Schejbalová, B. a Taraba, B. Carbon dioxide and the rock massif. 1. vyd. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2012. 156 s. ISBN 978-80-86407-28-9.
Taraba, B. a Moni, V. Hodnocení nebezpečí vzniku procesu samovznícení uhlí. Zpravodaj Hnědé uhlí. 2012, s. 16-20. ISSN 1213-1660.
Veselá, P., Taraba, B. a Slovák, V. IMMOBILIZATION MECHANISMS OF Pb(II) ADSORPTION ONTO COALS, CARBONS AND CARBON AEROGELS. In: 4th EucheMs chemistry congress. Praha: ČSCH. 2012.
Taraba, B. a Veselá, P. IMOBILIZACE OLOVNATÝCH IONTŮ NA UHLÍ - TERMODYNAMICKÝ POHLED. CHEM LISTY. 2012, roč. 106, s. 1081-1085. ISSN 0009-2770.
Taraba, B. a Moni, V. Modelování procesu samovzněcování uhlí na uhelných skládkách. Zpravodaj Hnědé uhlí. 2012, s. 12-15. ISSN 1213-1660.
Slovák, V. a Taraba, B. Urea and CaCl2 as inhibitors of coal low-temperature oxidation. J THERM ANAL CALORIM. 2012, roč. 110, s. 363-367. ISSN 1388-6150.
Taraba, B., Veselá, P. a Maršálek, R. Adsorption potential of coals and carbon to phenol - thermodynamic aspects. In: 28th International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsurgh. 2011.
Taraba, B., Peter, R. a Slovák, V. Calorimetric investigation of chemical additives affecting oxidation of coal at low temperatures. FUEL PROCESS TECHNOL. 2011, roč. 92, s. 712-715. ISSN 0378-3820.
Taraba, B. a Michalec, Z. EFFECT OF LONGWALL FACE ADVANCE RATE ON SPONTANEOUS HEATING PROCESS IN THE GOB AREA - CFD MODELLING. FUEL. 2011, č. 90, s. 2790-2797. ISSN 0016-2361.
Taraba, B. FLOW CALORIMETRIC INSIGHT TO COMPETITIVE SORPTION OF CARBON DIOXIDE AND METHANE ON COAL. THERMOCHIM ACTA. 2011, č. 523, s. 250-252. ISSN 0040-6031.
Taraba, B. a Maršálek, R. Immobilization of Heavy Metal Ions on Coals and Carbons. In: Waste Water - Treatment and Reutilization (Ed. F.S.G. Einschlag). První. vyd. Rijeka, Croatia: InTech, 2011. s. 321-338. ISBN 978-953-307-249-4.
Taraba, B., Veselá, P. a Maršálek, R. IMOBILIZACE OLOVNATÝCH IONTŮ NA PŘÍRODNÍM UHLÍ - PŘÍSPĚVEK K OSVĚTLENÍ MECHANISMU SORPCE. CHEM LISTY. 2011, roč. 105, č. 105, s. 966-971. ISSN 0009-2770.
MARTINEC, P., Kolář, P., MARTINEC, V., Schejbalová, B. a Taraba, B. Oxid uhličitý a horninový masiv. 1. vyd. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2011. 138 s. ISBN 978-80-86407-14-2.
Maršálek, R. a Taraba, B. The influence of temperature on the adsorption of CTAB on coals. COLLOID SURFACE A. 2011, č. 383, s. 80-85. ISSN 0927-7757.
Slovák, V. a Taraba, B. Urea and CaCl2 as inhibitors of low-temperature oxidation of coal. In: CEEC-TAC1. Craiova: CEEC-TAC. 2011.
Konečná, P., Solárová, M., Slovák, V., Taraba, B., Maršálek, R., Navrátilová, Z., Kalina, J., Václavíková, Z. a Šustek, J. 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě: 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2011.
Taraba, B., Pavelek, Z. a Janek, J. EARLY STAGE DETECTION OF COAL SPONTANEOUS COMBUSTION IN VIEW OF PRETREATMENT OF THE COAL. In: 27th PCC Conference Proceedings. Pittsburgh University, USA: Pittsburgh University, 2010. Pittsburgh University, 2010. s. 101-107. ISBN 1-890977-27-6.
Slovák, V. a Taraba, B. Effect of experimental conditions on parameters derived from TG-DSC measurements of low-temperature oxidation of coal. J THERM ANAL CALORIM. 2010, roč. 101, č. 101, s. 641-646. ISSN 1388-6150.
Taraba, B. PROBLEMATIKA TEPELNÝCH EFEKTŮ ADSORPCE IONTŮ TĚŽKÝCH KOVŮ NA UHLÍKATÝCH LÁTKÁCH. In: 32. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář - Sborník příspěvků. Univerzita Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. Univerzita Pardubice, 2010. s. 51-52. ISBN 978-80-7395-259-4.
Taraba, B. a Kupka, J. Subaquatic oxidation of coal by water-dissolved oxygen. FUEL. 2010, roč. 89, č. 89, s. 3598-3601. ISSN 0016-2361.
Taraba, B., Veselá, P., Maršálek, R. a Navrátilová, Z. TEMPERATURE AS A FACTOR AFFECTING ADSORPTION BEHAVIOR OF COAL TO LEAD (II) IONS. In: 27th PCC - Conference Proceedings. University of Pittsburgh, USA: University of Pittsburgh, 2010. University of Pittsburgh, 2010. s. 343-348. ISBN 1-890977-27-6.
Taraba, B. a Maršálek, R. THE INFLUENCE OF THE TEMPERATURE ON ADSORPTION OF SDS ON COALS. In: 27th PCC Conference Proceedings. Pittsburgh University, USA: Pittsburgh University, 2010. Pittsburgh University, 2010. s. 65-75. ISBN 1-890977-27-6.
Navrátilová, Z., Taraba, B. a Maršálek, R. Uhlíková pastová elektroda modifikovaná uhlím. In: 62. sjezd chemických společností. Pardubice. 2010.
Maršálek, R. a Taraba, B. Adsorption of the CTAB on coals. In: International conference on coal science and technology. Kapské město. 2009.
Taraba, B., Pavelek, Z., Slovák, V. a Janek, J. Effect pre-treatment of the coal on its oxidation behaviour. In: Mine Ventilation. New Delphi: Oxford IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., 2009. Oxford IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., 2009. s. 343-348. ISBN 978-81-204-1749-6.
Slovák, V. a Taraba, B. EFFECT OF EXPERIMENTAL CONDITIONS ON PARAMETERS DERIVED FROM TG-DSC MEASUREMENTS OF LOW-TEMPERATURE OXIDATION OF COAL. In: 10th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. Zakopané. 2009.
Taraba, B., Pavelek, Z., Slovák, V. a Janek, J. EFFECT OF PRE-TREATMENT OF THE COAL ON ITS OXIDATION BEHAVIOUR. In: Mine Ventilation (Ed. D.C.Panigrahi), volume 1. První. vyd. New Delhi, Indie: Oxford and IBH Publishing Co, 2009. s. 343-348. Mine Ventilation (Ed. D.C.Panigrahi), volume 1. ISBN 978-1-57808-679-5.
Taraba, B., Maršálek, R. a Veselá, P. Effect of Temperature on Lead (II) Adsorption at Coals. In: 2009 Internation Conference on Coal Science and Technology. Kapské město. 2009.
Taraba, B. KALORIMETRICKÉ STUDIUM INTERAKCÍ UHELNÉ HMOTY S PLYNY A KAPALINAMI. In: 31. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář (Sborník příspěvků). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. Univerzita Pardubice, 2009. s. 101-104. ISBN 978-80-7395-178-8.
Maršálek, R. a Taraba, B. Materiál pro odstraňování iontů těžkých kovů z odpadních vod. 2009.
Michalec, Z., Taufer, A. a Taraba, B. Modelling Spontaneous Combustion of Coal in the Gob Area of a Longwall Face. In: Mine Ventilation. New Delhi: Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., 2009. Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., 2009. s. 335-341. ISBN 978-81-204-1749-6.
Michalec, Z., Taufer, A. a Taraba, B. MODELLING SPONTANEOUS COMBUSTION OF COAL IN THE GOB AREA OF A LONGWALL FACE. In: Mine Ventilation (Ed. D.C.Panigrahi), volume 1. první. vyd. New Delhi, Indie: Oxford and IBH Publishing Co., 2009. s. 335-341. Mine Ventilation (Ed. D.C.Panigrahi), volume 1. ISBN 978-1-57808-679-5.
Kričfaluši, D. a Taraba, B. Ostravská univerzita udělila čestný doktorát prof. ing. Kamilu Wichterlemu, DrSc.. CHEM LISTY. 2009, č. 103, s. 98-98. ISSN 0009-2770.
Slovák, V., Taraba, B. a Maršálek, R. Termická analýza a nízkoteplotní oxidace uhlí. In: Ostravský seminář termické analýzy - Sborník příspěvků. Ostrava: ČSCH, 2009. ČSCH, 2009. s. 1-11. ISBN 978-80-86238-63-0.
Maršálek, R. a Taraba, B. VLIV TEPLOTY NA ADSORPCI CTAB NA UHLÍ. In: ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2009. Slovenská chemická společnost, 2009. s. 63-64. ISSN 1336-7242.
Maršálek, R. a Taraba, B. Adsorption of SDS on coal. In: Colloids for Nano- and Biotechnology. Heidelberg: Springer, 2008. Springer, 2008. s. 163-168. ISBN 978-3-540-85133-2.
Maršálek, R. a Taraba, B. Adsorption of sodium dodecyl sulphate on coal. In: III International conference of colloid chemistry and physicochemical mechanics, program and summaries. Moskva: URSS, 2008. URSS, 2008. s. 31-31. ISBN 978-5-9710-0219-2.
Navrátilová, Z., Taraba, B. a Maršálek, R. Carbon paste electrode modified with coal. In: Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008. Česká společnost chemická, 2008. s. 121-121. ISSN 0009-2770.
Taraba, B., Slovák, V., Michalec, Z., Chura, J. a Taufer, A. DEVELOPMENT OF OXIDATION HEAT OF THE COAL LEFT IN THE MINED-OUT AREA OF A LONGWALL FACE - MODELLING USING THE FLUENT SOFTWARE. Journal of Mining and Metalurgy. 2008, roč. 44, s. 73-81. ISSN 1450-5339.
Slovák, V., Taraba, B., Solárová, M., Navrátilová, Z., Maršálek, R., Kalina, J., Haluzík, M. a Peter, R. Chemie na Sezskoostravském hradě. Ostrava, Česká republika. 25.6. - 25.6.2008. 2008.
Taraba, B., Michalec, Z., Chura, J., Slovák, V. a Taufer, A. Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT. Uhlí - Rudy - Geologický průzkum. 2008, roč. 2008, č. 1, s. 34-38. ISSN 1210-7697.
Taraba, B. PŘÍSPĚVEK KE STANOVENÍ TEPELNÉHO EFEKTU SORPCE IONTŮ TĚŽKÝCH KOVŮ Z VODNÝCH ROZTOKŮ NA UHLÍ. In: PŘÍSPĚVEK KE STANOVENÍ TEPELNÉHO EFEKTU SORPCE IONTŮ TĚŽKÝCH KOVŮ Z VODNÝCH ROZTOKŮ NA UHLÍ. 1. vyd. s. 79-80. 30. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický s. ISBN 978-80-7395-079-8.
Slovák, V. a Taraba, B. VLIV RYCHLOSTI PROUDÍCÍ ATMOSFÉRY A ZRNITOSTI NA CHEMISORPČNÍ FÁZI OXIDACE UHLÍ. In: Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008. Česká společnost chemická, 2008. s. 742-742. ISSN 0009-2770.
Mechlová, E., Koníček, L. a Taraba, B. Computerized Experiments on Chemical Processing - Drying and Evaporation. In: ComLab . Radovljica: University of Ljubljana, 2007. University of Ljubljana, 2007. s. 11-11. ISBN 978-961-253-009-9.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E. 2007.
Slovák, V., Taraba, B., Solárová, M., Navrátilová, Z., Maršálek, R. a Kalina, J. Chemie na Sezskoostravském hradě. Ostrava, Česká republika. 2007.
Slovák, V. a Taraba, B. Chemie na Slezskoostravském hradě. In: Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží. Olomouc: UP Olomouc, 2007. UP Olomouc, 2007. s. 70-71. ISBN 978-80-244-1808-7.
Taraba, B. a Maršálek, R. Immobilization of Heavy Metals and Phenol on Altered Bituminous Coals. Energy Sources, Part A. 2007, s. 885-894. ISSN 1556-7036.
Taraba, B. a Peter, R. Triple Role of Water in View of Spontaneous Heating of Coal. In: International Conference on Coal Science and Technology 2007. The University of Nottingham. 2007.
Taraba, B. a Peter, R. Triple Role of Water in View of Spontaneous Heating of Coal. In: ICCS and T - Short abstracts. University of Nottingham: University of Nottingham, 2007. University of Nottingham, 2007. s. 62-65. ISBN 92-9029-437-X.
Taraba, B., Mojžíšková, J. a Vondalová, D. VYUŽITÍ KALORIMETRIE PŘI MONITOROVÁNÍ STUPNĚ NAOXIDOVÁNÍ POVRCHU UHLÍ. In: 29.Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář; Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. Univerzita Pardubice, 2007. s. 67-70. ISBN 978-80-7194-957-2.
Taraba, B. ANALÝZA PŘÍPADŮ SAMOVZNĚCOVÁNÍ UHLÍ V DOLECH OKR - ČÁST I:. Uhlí, rudy, geologický průzkum. 2006, roč. 13, s. 34-37. ISSN 1210-7697.
Taraba, B. ANALÝZA PŘÍPADŮ SAMOVZNĚCOVÁNÍ UHLÍ V DOLECH OKR - ČÁST II:. Uhlí, rudy, geologický průzkum. 2006, roč. 13, s. 28-31. ISSN 1210-7697.
Taraba, B., Peter, R., Slovák, V. a Maršálek, R. INTERAKCE KYSLÍKU S UHELNOU HMOTOU Z POHLEDU CHEMIKA (Příspěvek pracovníků katedry chemie PřF OU k poznání procesu oxidace a samovzněcování uhlí). In: Přinos univerzit k transformaci regionů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. Ostravská univerzita, 2006. s. 149-152. ISBN 80-7368-225-7.
Taraba, B. MOŽNOSTI SLEDOVÁNÍ UHLÍ A KOKSŮ POMOCÍ SMÁČECÍ A PULZNÍ PRŮTOKOVÉ KALORIMETRIE. In: 31. mezinárodní koksárenská konference: Sborník anotací přednášek z 31. mezinárodní koksárenské konference 25.10.2006 Malenovice. Ostrava: Česká koksárenská společnost, 2006. Česká koksárenská společnost, 2006. s. 91-94.
Taraba, B., Voráček, V. a Zahradníček, V. Possibilities of evaluating spontaneous combustion risk of coal in longwalls . In: Proceedings of the 4th school of mine ventilation. Katowice: EMAG Katowice, 2006. EMAG Katowice, 2006. s. 151-155. ISBN 83-913109-7-3.
Taraba, B. STUDIUM SORPCE VODNÍ PÁRY NA UHLÍ POMOCÍ FRONTÁLNÍ PRŮTOKOVÉ KALORIMETRIE. In: 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. Univerzita Pardubice, 2006. s. 49-52. ISBN 80-7194-859-4.
Taraba, B., Peter, R., Slovák, V., Janek, J. a Dušková, A. STUDIUM TEPLOTNÍ DYNAMIKY POČÁTEČNÍ FÁZE OXIDAČNÍHO PROCESU UHLÍ. In: Documenta Geonica 2006. Ostrava: Ústav Geoniky AV ČR, 2006. Ústav Geoniky AV ČR, 2006. s. 163-168. ISBN 80-86407-10-1.
Slovák, V., Maršálek, R. a Taraba, B. Změny na povrchu částice uhlí při nízkoteplotní oxidaci. In: Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2006. Česká společnost chemická, 2006. s. 579-579. ISBN 0009-2770.
Taraba, B. a Peter, R. INITIAL STAGE OF COAL OXIDATION IN VIEW OF THRESHOLD TEMPERATURE. In: International Conference on Coal Science and Technology: Proceedings of the International Conference on Coal Science and Technology 2005 Naha, Okinawa, Japonsko. Okinawa, Japonsko: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tsukuba, 2005. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tsukuba, 2005. s. 401-413.
Taraba, B. a Peter, R. Kritická teplota samovznícení - kalorimetrický pohled. In: 27. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář . Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. Univerzita Pardubice, 2005. s. 37-40. ISBN 80-7194-764-4.
Taraba, B., Peter, R., Slovák, V. a Janek, J. Oxidační proces uhlí z pohledu kritické (prahové) teploty.. Uhlí - Rudy - Geolgický průzkum. 2005, roč. 53, s. 26-30. ISSN 1210-7697.
Taraba, B. Počáteční stádium samovzněcování uhlí a možnosti jeho ovlivnění. 2005.
Taraba, B. a Peter, R. Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku. Uhlí -rudy - geologický průzkum. 2004, roč. 11, č. 12, s. 8-10. ISSN 1210-7697.
Slovák, V., Taraba, B., Solárová, M. a Veřmiřovský, J. 56. sjezd chemických společností [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2004.
Taraba, B. a Peter, R. Calorimetric Study of Coal Interactions with Additives Inhibiting Self-heating Process. In: 12th International Conference on Coal Science. Cairns. 2003.
Taraba, B. a Peter, R. Calorimetric Study of Coal Interactions with Additives Inhibting self-Heating Process. In: 12th International Conference on Coal Science : Proceedings of the 12th International Conference on Coal Science 2.listopadu Cairns, Austrálie. Austrálie: IEA Clean Coal Centre, 2003. IEA Clean Coal Centre, 2003. s. 1-4.
Taraba, B. Fyzikální chemie v každodenním životě I. 2003.
Taraba, B. a Taušová, E. K otázce spalných tepel vlhkých a sušených uhlí. In: Kalorimetrický seminář 2003: Kalorimetrický seminář 2003 (Sborník příspěvků) 26.května Suchá Rudná v Jeseníkách. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 201-204. ISBN 80-7042-836-8.
Taraba, B. Nízkoteplotní oxidace a samovzněcování uhelné hmoty. Ostravská univerzita, Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. mimo ediční řady. 112 s. ISBN 80-7042-832-5.
Taraba, B., Maršálek, R. a Vojtěšek, M. Adsorpční chování alterovaných černých uhlí. In: 5. česko-polská konference: Documenta geonica 2002 2002-11-06 Ústav geoniky AV ČR Ostrava. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR Ostrava, 2002. Ústav geoniky AV ČR Ostrava, 2002. s. 221-226. ISBN 80-86360-30-x.
Taraba, B. Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách. Uhlí-rudy-geologický průzkum. 2002, s. 12-17. ISSN 1210-7697.
Taraba, B. a Maršálek, R. Adsorpční využití alterovaného černého uhlí. Uhlí-rudy-geologický průzkum. 2002, roč. 9, č. 12, s. 3-6. ISSN 1210-7697.
Taraba, B. a Maršálek, R. Immobilization of heavy metals and phenol on altered bituminous coals. In: 4th UK Meeting on coal research and its applications. Imperial College, London. 2002.
Taraba, B. K otázce velikosti vnitřního povrchu rigidních a nerigidních uhlíkatých látek. Chemické listy. 2002, roč. 96, s. 531-531. ISSN 0009-2770.
Taraba, B. a Peter, R. Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku. In: Kalorimetrický seminář 2002: Kalorimetrický seminář 2002 (Sborník příspěvků) 20020527 Seč u Chrudimi. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 147-150. ISBN 80-7042-824-4.
Taraba, B. Adsorpce fenolu a cyklohexanolu z vodných roztoků na alterovaném uhlí. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis. 2001, s. 103-110. ISSN 8070428104.
Taraba, B. Kalorimetrické sledování interakcí tenzidů s uhlím. In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2001: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2001 2001-05-28 Pribylina,Račkova dolina. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 49-50. ISBN 80-7042-803-1.
Taraba, B. a Peter, R. Physical and chemical action of additives inhibiting self-heating of coal. In: 11th International Conference on Coal Science: Exploring the Horizons of Coal 2001-09-30 San Francisco,USA. Pittsburgh: National Energy Technology Laboratory, 2001. National Energy Technology Laboratory, 2001. s. 224-226.
Taraba, B. Specific and non-specific interactions during immobilization of heavy metals on coals. In: 11th International Conference on Coal Science: Proceedings of the 11th International Conference on Coal Science 2001-09-30 San Francisco,USA. San Francisco,USA: Univerzity of Pitsburg, 2001. Univerzity of Pitsburg, 2001. s. 160-164.
Taraba, B. Studium vlivu chemických aditiv na oxireaktivitu uhlí. In: 1. česko-polské uhelné sympozium: Nové poznatky z oblasti uhlí a koksu 2001-09-17 VŠB- TU Ostrava. Ostrava: VŠB-TU, 2001. VŠB-TU, 2001. s. 2-5. ISBN 80-7078-908-5.
Taraba, B., Maršálek, R. a Kaloč, M. Immobilization of heavy metals using altered bituminous coals. In: 51.Berg-und Huttenmannischen Tag 2000: Freiberger Forschungshefte 2000-06-14 . Freiberg: Akademische Buchhandlung, Inh. B. Hackel, 2000. Akademische Buchhandlung, Inh. B. Hackel, 2000. s. 159-169. ISBN 3-86012-113-8.
Taraba, B. a Peter, R. Kalorimetrické hodnocení inhibitorů oxidace uhlí. In: Kalorimetrický seminář 2001: Kalorimetrický seminář 2001 2001-05-29 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000. s. 33-34. ISBN 80-7042-792-2.
Taraba, B. a Peter, R. Kalorimetrické rozlišení typů působení inhibitorů na uhlí. In: Větrání a bezpečnost dolů: Větrání a bezpečnost dolů 2000-10-26 . Ostrava: VŠB-TU, 2000. VŠB-TU, 2000. s. 76-78. ISBN 80-86111-57-1.
Kaloč, M. a Taraba, B. Lignite sorbents for water cleaning. In: 51.Berg-und Hutenmannischen Tag 2000: Freiberger Forschungshefte 2000-06-14 . Freiberg: Akademische Buchhaldung, Ing. B. Hackel, 2000. Akademische Buchhaldung, Ing. B. Hackel, 2000. s. 113-120. ISBN 3-86012-113-8.
Taraba, B. Úloha specifické a nespecifické sorpce při imobilizaci těžkých kovů na alterovaném černém uhlí. Chemické listy. 2000, roč. 94, s. 847-847. ISSN 0009-2770.
Taraba, B. a Maršálek, R. Úloha specifické a nespecifické sorpce při imobilizaci těžkých kovů na alterovaném černém uhlí. Chemické listy. 2000, roč. 94, s. 847-847. ISSN 0009-2770.
Peter, R. a Taraba, B. About possible chemical reactions taking place during attack of water on pre-heated coal. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis: Physica-Chemia . Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. Ostravská univerzita, 1999. s. 55-59. ISBN 80-7042-782-5.
Taraba, B., Kaloč, M. a Peter, R. Dual Role of Water in Relation with Oxyreactivity of Coal. In: Tenth International Conference on Coal Science: Proceedings of the Tenth International Conference on Coal Science 1999-09-12 . Taiyuan: Shanxi Science Technology Press, 1999. Shanxi Science Technology Press, 1999. s. 215-218. ISBN 7-5377-1640-4.
Taraba, B. Effect of Water-soluble Inorganic Matter on Immersion Heat of Coal. Archives of Mining Sciences. 1999, roč. 44, s. 85-89. ISSN 0860-7001.
Taraba, B., Peter, R. a Duber, S. Působení vody jako děj zvyšující náchylnost uhlí k samovznícení. Uhlí-rudy-geologický průzkum. 1999, roč. 6, s. 30-32. ISSN nemá.
Taraba, B. Smáčecí kalorimetrie částečně rozpustných látek. In: Kalorimetrický seminář 1999: Kalorimetrický seminář 1999 1999-05-24 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. Ostravská univerzita, 1999. s. 77-78. ISBN 80-7042-775-2.
Taraba, B., Martinec, P., Dopita, M. a Klika, Z. Solution of problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals. Bulletin of the Czech geological Survey. 1999, roč. 74, s. 163-167. ISSN 1210-3527.
Taraba, B. Calorimetric Studies on Low Temperature Oxidation of Coal. In: 35th Japanese Coal Science Conference: 35th Japanese Coal Science Conference 1998-11-19 . Tsukuba: National Institute for Resources and Environment, 1998. National Institute for Resources and Environment, 1998. s. 475-478. ISBN nemá.
Taraba, B. Dvojí role vody při utváření hodnot tepelných efektů oxidace uhlí. In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář: Sborník z Mezinárodního slovenského a českého kalorimetrického semináře 1998-05-25 Vyšná Boca,Nízké Tatry. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. Ostravská univerzita, 1998. s. 108-121.
Taraba, B. a Peter, R. Quenching by Water as Process Leading to Increase in Spontaneous Combustion Liability of Coal. In: 8th Australian Coal Science: Proceedings of the 8th Australian Coal Science Conference 1998-12-07 . New South Wales: The University of New South Wales, 1998. The University of New South Wales, 1998. s. 380-381. ISBN 0 9586949 1 5.
Taraba, B. Difference in moisture effect on low temperature oxidation of hydrophobic and hydrophilic coal types. In: International Conference on Coal Science 1997: Proceedings of International Conference on Coal Science 1997 1997-09-07 . Essen: P&W Druck und Verlag GmbH D-45141 Essen,Germany, 1997. P&W Druck und Verlag GmbH D-45141 Essen,Germany, 1997. s. 365-368. ISBN 931850-21-8.
Taraba, B. K otázce vlhkosti pevných paliv při stanovení spalného tepla. In: Kalorimetrický seminář s mezinárodní účastí: Kalorimetrický seminář s mezinárodní účastí 1997-09-15 . Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997. Univerzita Pardubice, 1997. s. 105-109. ISBN 80-7194-094-1.
Taraba, B. a Kaloč, M. Příprava sorbentu z uhelné hmoty. In: Aprochem 97: Aprochem 97 . Seč: Juniorcentrum, 1997. Juniorcentrum, 1997. s. 223-227. ISBN 80-02-01181-3.
Taraba, B. Siřičitan sodný-inhibitor,nebo promotor samovzněcovacího procesu uhlí?. In: Sborník prací PřF OU Fyzika-Chemie: Sborník prací PřF OU Fyzika-Chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1997. Ostravská univerzita v Ostravě, 1997. s. 101-106. ISBN 80-7042-750-7.
Taraba, B. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGS PřF OU č.3455. 1997.
Taraba, B. Analysis of the Factors Affecting Natural Oxidation of Coal Matter. In: Weathering of Fossil organic matter: Weathering of Fossil organic matter 1996-11-26 . Praha: Český geologický ústav Praha, 1996. Český geologický ústav Praha, 1996. s. 9-19. ISBN 80-7075-237-8.
Pánek, P. a Taraba, B. Coal and its Interaction with Oxygen. 92. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1996. 124 s. ISBN 80-7042-738-8.
Taraba, B. a Věžníková, H. Příspěvek k analýze případu samovzněcování uhlí v dolech OKD. Uhlí-rudy-geologický průzkum. 1996, roč. 3, s. 351-354. ISSN nemá.
Taraba, B. Pulse flow investigation of coal oxidation. In: Sborník prací PřF OU Fyzika-Chemie: Sborník prací PřF OU Fyzika-Chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1996. Ostravská univerzita v Ostravě, 1996. s. 37-44. ISBN 80-7042-740-X.
Taraba, B., Klika, Z. a Hájek, R. Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami. Uhlí-rudy-geologický průzkum. 1996, roč. 3, s. 76-79. ISSN 1210-7697.
Taraba, B., Kula, P., Konečný, P., Martinec, P. a Závada, B. Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR. Uhlí-rudy-geologický průzkum. 1996, roč. 3, s. 382-384. ISSN nemá.
Taraba, B., Kula, P. a Konečný, P. Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR. Uhlí-rudy-geologický průzkum. 1996, roč. 3, s. 382-384. ISSN 1210-7697.
Taraba, B. Využití metody průtokové pulzní kalorimetrie ke studiu mikroporézních uhlíkatých sorbentů. In: Kalorimetrický seminář 1996: Kalorimetrický seminář 1996 1996-05-28 . Ostrava: Ostravská univerzita, 1996. Ostravská univerzita, 1996. s. 49-53.
Taraba, B. a Štarha, R. Závěrečná zpráva ke Smlouvě o dílo mezi OU a MUS Most, a.s.. 1996.
Taraba, B. Závěrečná zpráva ke Smlouvě o dílo mezi OU a VŠB-TU. 1996.
Taraba, B. Závěrečná zpráva o řešení grantu IGA OU č.3706. 1996.
Taraba, B. Závěrečná zpráva o řešením grantu IGS PřF OU č.3457. 1996.
Taraba, B. a Dvořák, D. Závěrečná zpráve ke Smlouvě o dílo mezi OU a OKD,a.s., Důl Lazy, o.z. Orlová. 1996.
Taraba, B., Pavlíková, H., Martinec, P., Šebestová, E., Machovič, V. a Klika, Z. Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačni alterovaných uhlí. Uhlí-rudy-geologický průzkum. 1995, roč. 2, s. 371-374. ISSN 1210-7697.
Taraba, B. Chemická struktura pevné fáze. 1995.
Taraba, B., Martinec, P., Klika, Z., Šebestová, E., Pavlíková, H. a Machovič, V. Nature of High Oxyreactivity of Oxidative Altered Bituminous Coals. In: International Conference on Coal Science: Proceedings of International Conference on Coal Science 1995-09-10 . Oviedo Spain: Elsevier P.C. Coal Science and Technology, 1995. Elsevier P.C. Coal Science and Technology, 1995. s. 465-468. ISBN 0-444-82227-5.
Taraba, B. Závěrečná zpráva ke Smlouvě o dílo mezi OU a VVUÚ Radvanice. 1995.
Taraba, B. Disintegration of coal as a non - oxidative source of carbon monoxide. The mining engineer. 1994, roč. 154, s. 55-55. ISSN 0026-5179.
Taraba, B. Mechanical decarbonylation of coal. Fuel-the science and technology of Fuel and Energy. 1994, roč. 73, s. 1679-1679. ISSN 0016-2361.
Taraba, B. Natural oxidation of coal as source of heat in longwall districts of coal mines. The Mining engineer. 1994, roč. 153, s. 329-329. ISSN 0026-5179.
Taraba, B. Nízkoteplotní interakce kyslíku s uhelnou hmotou z pohledu pulsní průtokové kalorimetrie. 1994.
Taraba, B., Pavlíková, H., Šebestová, E. a Machovič, V. Podstata vysoké oxireaktivity oxidačně alterovaných uhlí. In: 2.Česko-polská uhelná konference: 2.Česko-polská uhelná konference 1994-11-28 . Ostrava: ÚGN AV ČR, 1994. ÚGN AV ČR, 1994. s. 84-84. ISBN nemá.
Martinec, P. a Taraba, B. Posouzení predispozice k samovznícení vzorků uhlí z vrtu NP 903 Dětmarovice. 1994.
Taraba, B. Praktikum z fyzikální chemie. 1994.
Taraba, B. Rozmělňování uhlí jako zdroj vývinu oxidu uhelnatého. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. 1994, roč. 1, s. 142-144. ISSN 1210-7697.
Taraba, B. Vliv vlhkosti na vývin oxidačního tepla. In: Sborník prací PřF OU Fyzika-Chemie: Sborník prací PřF OU Fyzika-Chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1994. Ostravská univerzita v Ostravě, 1994. s. 99-108. ISBN 80-7042-720-5.
Taraba, B. Vliv vlhkosti uhlí na vývin oxidačního tepla. Universitas Ostraviensis Acta Facultatis Rerum Naturalium. 1994, roč. 141, s. 99-107. ISSN nemá.
Taraba, B. a Tomaj, L. Význam nízkoteplotní oxidace uhlí v tepelné bilanci stěnového porubu v Dole Handlová. Spravodaj BV Prievidza. 1994, roč. 34, s. 40-45. ISSN nemá.
Taraba, B. a Taufer, A. Thermovision as a tool of early detection of spontaneous heating of coal in mine openings. In: 6th US Mine Ventilation Symposium: Proceedings of the 6th US Mine Ventilation Symposium 1993-06-21 . Salt Lake City: University of Salt Lake City, 1993. University of Salt Lake City, 1993. s. 501-501. ISBN nemá.
Taraba, B. Vliv tepelného namáhání uhlí na jeho oxireaktivitu. 1993.
Taraba, B. Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů. Uhlí-Rudy. 1993, roč. 2, s. 354-354. ISSN nemá.
Taraba, B. Možnosti přesného stanovení kyslíku v důlních větrech. Záchranář. 1992, roč. 29, s. 6-6. ISSN nemá.
Vašek, J., Martinec, P., Taraba, B. a Čáp, K. Netradiční způsoby využití černého uhlí. 1992.
Taraba, B. Posouzení oxireaktivity uhlí ČSFR na základě oxidačních tepel. Uhlí-Rudy. 1992, roč. 1, s. 309-309. ISSN nemá.
Taraba, B., Kout, J. a Čáp, K. Stanovení množství uvolněného vodíku a tepla při poloprovozní zkoušce výplňové hmoty. 1992.
Dopita, M., Klika, Z., Martinec, P. a Taraba, B. Vliv pestrých vrstev na hornickou činnost v OKR. In: Aktuální problémy hornictví: Aktuální problémy hornictví 1992-04-06 . Ostrava: VŠB-TU, 1992. VŠB-TU, 1992. s. 167-167. ISBN nemá.
Taraba, B., Martinec, P., Dopita, M., Klika, Z. a Věžníková, H. Výzkum uhelných slojí v oblasti pestrých vrstev z hlediska náchylnosti k samovzněcování. 1992.
Taraba, B. Zpráva o výsledcích dosažených v průběhu řešení grantu GA ČSAV č.31653. 1992.
Taraba, B. Nízkoteplotní oxidační procesy jako zdroj tepla uhelných dolů. In: Důlní aerologie ve vědě a praxi: Důlní aerologie ve vědě a praxi 1991-04-16 . Ostrava: ÚGN AVČR, 1991. ÚGN AVČR, 1991. s. 171-171. ISBN nemá.
Taraba, B. Reversible and Irreversible Interaction of Oxygen with Coal of Various Rank. In: Proceedings of the 1991 International Conference on Coal Science: International Conference on Coal Science 1991 1991-09-16 . Newcastle upon Tyne: University of Newcastle upon Tyne, 1991. University of Newcastle upon Tyne, 1991. s. 227-231. ISBN nemá.
Taraba, B. Reversible and irreversible interaction of oxygen with coal using pulse flow calorimetry. Fuel. 1990, roč. 69, s. 1191-1191. ISSN nemá.
Mechlová, E., Koníček, L. a Taraba, B. Computerised experiments on chemical processing ? drying and evaporation. In: ComLab Conference 2007. Radovljica.


AutorNázev práceTypRok
Zelenka TomášStudium heterogenních povrchů uhlíkatých látek sorpčními a kalorimetrickými metodamidisertační 2016 
Haluska OndřejStudium texturních parametrů uhlíkatých povrchů s pre-adsorbovanými látkami z vodného prostředídiplomová 2017 
Cegmed ErikVliv zrnitosti na hodnoty vnitřního povrchu uhlíkatých látekdiplomová 2015 
Bulavová PetraTermodynamické aspekty teplotní závislosti adsorpce olova a fenolu z vodných roztoků na uhlíkatých látkáchdiplomová 2012 
Krupová SilvieVliv předúpravy uhlí na vývin plynných složek při jeho následné oxidacidiplomová 2010 
Kutáčová DagmarVliv předúpravy uhlí na tepelný efekt doprovázející jeho následnou oxidacidiplomová 2010 
Bardoňová DarjaPrůnik ochranných přípravků při tlakovakuové impregnaci v závislosti na druhu dřeva a jeho vlastnostechdiplomová 2009 
Kupka JanStudium kinetiky oxidace uhlí ve vodném prostředídiplomová 2007 
Binderová LucieSledování kinetiky oxidace uhlí metodou inverzní plynové chromatografiediplomová 2005 
Dorazilová JanaStudium porézního systému uhlíkatých látek metodou smáčecí kalorimetriebakalářská 2016 
Haluska OndřejStudium vlivu vlhkosti uhlíkatých látek na hodnoty vnitřního povrchubakalářská 2015 
Kasparek LiborPosouzení významu oxidačního procesu uhlí v podmínkách elektrárny Dětmarovicebakalářská 2014 
Konečná VeronikaTitrační stanovení kyslíkatých skupin na povrchu uhlíkatých látek podle Boehmabakalářská 2014 
Krištofíková EvaStanovení tepelných kapacit přírodních pískovců s využitím kalorimetru C80bakalářská 2014 
Cegmed ErikVliv způsobu předúpravy na hodnoty vnitřního povrchu hnědého uhlíbakalářská 2013 
Edelmannová MiroslavaVliv zrnitosti na oxidační teplo hnědého uhlíbakalářská 2013 
Šperlínová RomanaVliv vlhkosti na oxidační teplo hnědého uhlíbakalářská 2013 
Šmiřáková BeátaStanovení pH nulového náboje povrchu uhlíkatých látek pomocí hmotové titracebakalářská 2012 
Bulavová PetraAdsorpční chování olovnatých iontů na alterovaném černém uhlí - vliv teplotybakalářská 2010 
Havlas TomášVyužití technologie tekutých krystalů pro farmaceutické účelybakalářská 2010 
Michalik SvatoplukStudium vysokotlaké adsorpce oxidu uhličitého na uhlí s využitím kalorimetriebakalářská 2010 
Fiurášková KateřinaStudium konkurenční sorpce metanu a oxidu uhličitého na uhlí s využitím průtokové kalorimetriebakalářská 2009 
Klužák MichalTeplotní závislost sorpčního chování olovnatých iontů na hnědém uhlí: Kalorimetrická sledováníbakalářská 2008 
Kniezková ZuzanaTeplotní závislost sorpčního chování olovnatých iontů na hnědém uhlíbakalářská 2008 
Bardoňová DarjaStudium teplotní dynamiky oxidace uhlí podle hodnot aktivační energie vývinu plynných složekbakalářská 2007 
Kubíčková MarcelaKalorimetrické sledování teplotní závislosti kinetiky oxidace uhlíbakalářská 2006 
Mojžíšková JanaStudium změn uhelné hmoty při oxidaci vzduchem s využitím metody průtokové kalorimetriebakalářská 2006 
Piechová JanaStudium změn uhelné hmoty při oxidaci vzduchem s využitím metody adsorpce vodní párybakalářská 2006 
Senajová JanaStudium změn uhelné hmoty při oxidaci vzduchem s využitím metody dynamické desorpce dusíkubakalářská 2006 
Vondalová DenisaStudium změn uhelné hmoty při oxidaci vzduchem s využitím metody smáčecí kalorimetriebakalářská 2006 
Adamusová EvaZavedení metodiky stanovení jodového čísla a její verifikacebakalářská 2005 
Kupka JanZměna koncentrace ve vodě rozpuštěného kyslíku v důsledku oxidace uhelné hmoty - teplotní závislostbakalářská 2005 


Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem)
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2009 - 12/2020
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavřešený
Teoretické aspekty energetického zpracování odpadů a ochrany prostředí před negativními dopady
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2014 - 12/2018
PoskytovatelEnvironmentální centrum ENC, Výzkumná centra MŠMT
Stavukončený
Návrh efektivního způsobu detekce počátku samovzněcovacího procesu biomasy na základě vyvíjených plynných složek
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období7/2015 - 8/2016
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Hodnocení uhlí z hlediska jeho náchylnosti k samovzněcovacímu procesu
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období6/2015 - 12/2015
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Rozšíření a zhodnocení přístrojového vybavení IET
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelOP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace)
Stavukončený
Laboratorní hodnocení práškových materiálů
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období8/2014 - 10/2015
Poskytovatel
Stavukončený
Hodnocení uhlí z hlediska jeho náchylnosti k samovzněcovacímu procesu
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Studium texturních parametrů uhlíkatých látek sorpčními metodami a NMR relaxační technikou
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Hodnocení samovzněcovacího procesu hnědých uhlí na skládkách
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období2/2014 - 10/2014
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Hodnocení oxidačního chování uhlí a biomasy ve vztahu k samovzněcovacímu procesu a procesu hoření
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období2/2014 - 4/2014
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Hodnocení samovzněcovacího procesu hnědouhelné hmoty na skládkách
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období3/2013 - 12/2013
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
IET Institut enviromentálních technologií
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelPřírodovědecká fakulta, OP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace)
Stavukončený
Laboratorní šetření stability vodných suspenzí uhelné hmoty
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období2/2013 - 5/2013
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Provedení laboratorních šetření na vzorcích hnědého uhlí
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období3/2012 - 11/2012
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Laboratorní šetření oxidačního chování vzorků uhlí
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období4/2012 - 4/2012
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Teplota jako faktor ovlivňující adsorpci z roztoků na uhlí
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2008 - 12/2011
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
Posouzení nebezpečí vzniku samovzněcovacího procesu uhlí ve vybraných porubních oblastech v OKR
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období2/2008 - 12/2010
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
P.č. 55-07 Zpřístupňování důlních požářišť a objektivizace ukazatelů pro bezpečnou práci v zasažených lokalitách
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období7/2007 - 8/2010
PoskytovatelVZ Český báňský úřad
Stavukončený
Modelování distribuce tepla z oxidace uhlí v heterogenním porézním prostředí
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Počáteční stádium samovzněcování uhlí a možnosti jeho ovlivnění
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2003 - 12/2005
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Alterovaná černá uhlí: modelování jejich vzniku a možnosti průmyslového využití
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/1999 - 1/2001
Poskytovatel
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub