Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

Eva Kinnertová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Eva Kinnertová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 307, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2198
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Influence of catalyst amount on properties of resorcinol-formaldehyde xerogels
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2018, THERMOCHIM ACTA
článek v odborném periodiku

Kinetics of resorcinol-formaldehyde polycondensation by DSC
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2018, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
článek v odborném periodiku

Experimentální možnosti studia sol-gel polykondenzace resorcinolu s formaldehydem
Eva Kinnertová, Václav Slovák, Roman Maršálek, Martin Mucha
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Resorcinol-formaldehyde condensation - DSC study
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kinetika polykondenzace resorcinolu a formaldehydu pomocí DSC II
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of catalyst amount on properties of resorcinol-formaldehyde xerogels
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2018, THERMOCHIM ACTA
článek v odborném periodiku

Kinetics of resorcinol-formaldehyde polycondensation by DSC
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2018, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
článek v odborném periodiku

Porosity of carbonaceous materials by low field 1H-NMR
Eva Kinnertová, Václav Slovák, Julien Parmentier, Cyril Vaulot, Luc Delmotte
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kinetics of resorcinol-formaldehyde polycondensation by DSC and low field NMR
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kinetics of resorcinol-formaldehyde polymerization by DSC
Eva Kinnertová, Václav Slovák
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porous carbons for adsorption applications
Václav Slovák, Petra Bulavová, Tomáš Zelenka, Julien Parmentier, Gabriela Hotová, Eva KINNERTOVÁ, Jana Štefelová ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sledování kinetiky polykondenzace resorcinolu a formaldehydu pomocí DSC
Eva Kinnertová, Václav Slovák, Petra Bulavová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Thermoanalytical study of resorcinol-formaldehyde gels
Václav Slovák, Eva Kinnertová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Advanced methods for the characterization of surfaces
Tomáš Zelenka, Petra Bulavová, Gabriela Hotová, Marta BUKÁČKOVÁ, Eva Kinnertová, Jana ŠTEFELOVÁ, Václav Slovák ... další autoři
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

DSC as a tool for the study of resorcinol-formaldehyde polycondensation
Eva KINNERTOVÁ, Václav Slovák, Petra Veselá
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tání jako míra polykondenzace resorcinolu a formaldehydu ve vodném roztoku
Eva KINNERTOVÁ, Petra Veselá, Václav Slovák
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vědecká stáž
Eva Kinnertová
Rok: 2016
působení v zahraničí

The Influence of Storage Conditions on Thermomechanical Properties of Resorcinol-Formaldehyde Xerogels
Eva KINNERTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv množství katalyzátoru a počáteční vlhkosti na změnu rozměrů při zahřívání resorcinol-formaldehydových xerogelů.
Eva KINNERTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

OXIDAČNÍ REAKTIVITA UHLÍKATÝCH XEROGELŮ PŘIPRAVENÝCH ZRYCHLENOU KONDENZACÍ
Eva KINNERTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnání metod charakterizace povrchových vlastností uhlíkatých xerogelů
Eva KINNERTOVÁ, Václav Slovák
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub