Algebra, geometrie a matematicka fyzika

Vedoucí týmu

prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.
katedra matematiky PřF OU
e-mail

Zaměření výzkumu

Výzkum se orientuje na tyto oblasti:

  • Globální variační analýza.
  • Diferenciální rovnice na varietách.
  • Matematická fyzika.

Vědecký seminář

Představitelé výzkumu a členové výzkumného týmu

Doktorské studium

Studijní obor Aplikovaná matematika a fuzzy modelování studijního programu Aplikovaná matematika na PřF OU.

Školitelé

Granty a projekty řešené za posledních 5 let


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 11. 2017