Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu

Katedra matematiky PřF OU spolupracuje s následujícími univerzitami, výzkumnými institucemi a komerčními společnostmi:


Česká republika


Austrálie


Belgie


Čína


Francie


Itálie


Maďarsko


Nizozemsko


Norsko


Rakousko


Rumunsko


Slovensko


Španělsko


USA


Velká Británie


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 06. 2017