Publikační činnost - IS PUBL
Antonio Di Nola, Ada Lettieri, Vilém Novák, Irina Perfilieva
Rok: 2007, Fuzzy Sets and Systems
článek v odborném periodiku
 
Irina Perfilieva, Paul Wang, Da Ruan, Etienne Kerre
Rok: 2007, Springer
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Olga Krupková, W. Sarlet, G. Prince
Rok: 2007, Diff. Geom. Appl
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
János Tóth, Ferdinand Filip, Peter Csiba
Rok: 2007, Annales Mathematicae et Informaticae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Monatshefte fur Mathematik
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Linear and Multiliear Algebra
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Fuzzy Sets and Systems
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2007, Elsevier Academic Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, Acta Matematica Universitatis Ostraviensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Academia PRess
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Ediční středisko Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Olga Krupková, G. Prince
Rok: 2007, Russian Matehematics (Izv.VUZ)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Vilém Novák, Paul Wang, Da Ruan, Etienne Kerre
Rok: 2007, Springer
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
János Tóth, Ladislav Mišík, Ferdinand Filip
Rok: 2007, Uniform Distribution Theory
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Journal of Electrical Engineering
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, MATH NOTES+
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rita Giuliano-Antonini, Georges Grekos, Ladislav Mišík
Rok: 2007, Czechoslovak Mathematical Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Information Sciences
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu