Publikační činnost - IS PUBL
Ladislav Mišík, Georges Grekos, Miloš Ziman
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Hančl, Ferdinand Filip
Rok: 2005, Hiroshima Journal of Mathematics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Ladislav Mišík, Robert Tichy
Rok: 2005, Journal of Math.Analysis and Appl.
článek v odborném periodiku
 
Vilém Novák, Irina Perfilieva, Antonín Dvořák, Quoqing Chen, Qiang Wei, Peng Yan
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Vilém Novák, Irina Perfilieva, Antonín Dvořák, Quoqing Chen, Qiang Wei, Peng Yan
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Evžen Kindler, Pascal Berruet
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Evžen Kindler, Pascal Berruet
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Olga Krupková, Jana Musilová
Rok: 2005, Reports on Math. Phys.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
János Tóth, Ferdinand Filip
Rok: 2005, Tatra Mountains Mathematical Publications
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Fuzzy Sets and Systems
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Hančl, Robert Tijdeman
Rok: 2005, Acta Arithmetica.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Jaroslav Hančl, Stefan Porubsky
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Irina Perfilieva, Bernd Reusch, Stephan Lehmke
Rok: 2005, Springer
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005, Automatizace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Evžen Kindler, Jiří Weinberger
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Rocky Mountain Journal of Mathematics.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005
působení v zahraničí
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Demeter Krupka, Olga Krupková, G. Prince, W. Sarlet
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2004, ROCKY MT J MATH
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Acta Mathematica Universitatis Ostraviensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
působení v zahraničí