Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2002, Acta Acad. Paed. Agriensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002, Acta Acad. Paed. Agriensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petra Konečná, Franz Halter-Koch
Rok: 2002, Mathematica Slovaca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002, Reports on Math. Phys.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, SOFT COMPUT
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Mathematica Slovaca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, International Journal fo Anticipatory Systems
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Baruch Schneider, Michael Shapiro
článek v odborném periodiku
 
Karel Kořený, Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů
Rok: 2002, Svishtov
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002
působení v zahraničí
 
Rok: 2002
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2001, University of Istanbul Faculty of Science, The Journal of Mathematics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Fuzzy Sets and Systems
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Acta Math. et Inf. Universitatis Ostraviensis
článek v odborném periodiku
 
O. Strauch, János Tóth
Rok: 2001, Publ. Math. Debrecen 58/4
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Olga Krupková, Petr Volný
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Olga Krupková, Dana Smetanová
Rok: 2001, Letters in Math. Phys.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Neural Network World
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Fuzzy Sets and Systems
článek v odborném periodiku