Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Michal Haluzík


titul, jméno, příjmení:Mgr. Michal Haluzík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 307, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
Ústav laboratorní medicíny (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2193
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Visceral fat and insulin resistance - what we know?
Karolína Janochová, Michal Haluzík, Marek Bužga
Rok: 2019, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Visceral fat and insulin resistance-what we know?
Karolína Janochová, Michal Haluzík, Marek Bužga
Rok: 2018, Biomedical papers
článek v odborném periodiku

Obezita, tuková tkáň a zánět
Karolína Křenková, Martin Haluzík, Michal Haluzík
Rok: 2017, Československá fyziologie
článek v odborném periodiku

Zavedení metodiky izolace RNA z CD14+ mononukleárních buněk a její reverzní transkripce a amplifikace metodou PCR
Karolína Křenková, Michal Haluzík
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studium vnějších faktorů, které ovlivňují izolaci a stabilitu CD14+ monocytů z periferní krve
Karolína Křenková, Michal Haluzík, Alexandra Lochmanová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Izolace mononukleárních buněk z periferní krve a jejich detekce průtokovou cytometrií u pacientů po bariatrických operacích
Karolína KŘENKOVÁ, Michal Haluzík, Marek Bužga, Alexandra Lochmanová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Izolace mononukleárních buněk metodou Ficcol-Paque z periferní krve pacientů po bariatrických operacích
Michal Haluzík, Marek Bužga
Rok: 2014
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Obecná biochemie I.
Michal Haluzík, Kristian Šafarčík, Ivona Závacká
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obecná biochemie I.
Michal Haluzík, Ivona Závacká, Kristian Šafarčík
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obecná biochemie II.
Michal Haluzík, Kristian Šafarčík
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obecná biochemie II.
Michal Haluzík, Kristian Šafarčík
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Adipose tissue is required for insulin-sensitizing but not for blood pressure-lowering effects of ACE-inhibition: studies on mice with diet-induced obesity and fatless A-ZIP/F-1 mice
P. Kavalková, J. Kuneš, J. Zícha, Michal Haluzík, Denisa Haluzíková, J. Drápalová, Zdena Lacinová, Martin Haluzík ... další autoři
Rok: 2011
stať ve sborníku

Diabetologie 2011
Martin Haluzík, Michal Haluzík
Rok: 2011, Triton
kapitola v odborné knize

Inovace laboratoře biochemie v oblasti biochemických separačních metod a enzymové kinetiky
Michal Haluzík, Rudolf Peter
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Serum adipocyte fatty acid binding protein levels in patients with type 2 diabetes mellitus and obesity: the influence of fenofibrate treatment.
Michal Haluzík, K. Anderlová, R. Doležalová, A. Adamíková, Denisa Haluzíková, J. Housová, Š. Svačina, Martin Haluzík ... další autoři
Rok: 2009, PHYSIOL RES
článek v odborném periodiku

Chemie na Sezskoostravském hradě
Václav Slovák, Boleslav Taraba, Marie Solárová, Zuzana Navrátilová, Roman Maršálek, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Rudolf Peter ... další autoři
Rok: 2008
uspořádání výstavy (E)

Tuková tkáň jako endokrinní orgán: význam při vzniku a rozvoji inzulínové rezistence a diabetu
Michal Haluzík
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Effect of PPAR-gamma agonist treatment on markers of endothelian dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus
R. Doležalová, L. Bošanská, Zdena Lacinová, Z. Kasalová, T. Štulc, Martin Haluzík, Michal Haluzík ... další autoři
Rok: 2007, PHYSIOL RES
článek v odborném periodiku

Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Effect of PPAR-gamma agonist treatment on markers of endothelian dysfunction in patiens with type 2 diabetes mellitus
Denisa Haluzíková, R. Doležalová, Michal Haluzík, L. Bošanská, Markéta Dolínková, Zdena Lacinová, T. Štulc, Martin Haluzík ... další autoři
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Improvement of insulin sensitivity after peroxisome proliferator-activated receptor-alpha agonist treatment is accompanied by paradoxical increase of circulating resistin levels
Michal Haluzík, Zdena Lacinová, Markéta Dolínková, Denisa Haluzíková, D. Housa, Aleš Hořínek, Z. Vernerová, Tereza Kumstýřová, Martin Haluzík ... další autoři
Rok: 2006, ENDOCRINOLOGY
článek v odborném periodiku

Improvement of insulin sensitivity after PPAR-alpha agonist treatment is accompanied by paradoxical increase of circulating resistin levels
Michal Haluzík, Zdena Lacinová, Markéta Dolínková, Denisa Haluzíková, D. Housa, A. Hořínek, Z. Vernerová, Tereza Kumstýřová, Martin Haluzík ... další autoři
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PPAR-alpha and insulin sensitivity
Michal Haluzík, Martin Haluzík
Rok: 2006, PHYSIOL RES
článek v odborném periodiku

Receptory aktivované peroxizomovými proliferátory (PPAR) a inzulínová senzitivita-experimentální studie.
Michal Haluzík, Martin Haluzík
Rok: 2006, Československá fyziologie
článek v odborném periodiku

Adipocyte-Derived Hormones in Heroin Addicts: the Influence of Methadone Maintenance Treatment
J. Housová, H. Wilczek, Michal Haluzík, J. Křemen, J. Křížová, Martin Haluzík ... další autoři
Rok: 2005, Physiological Research
článek v odborném periodiku

Fenofibrate treatment improves insulin sensitivity in mice with diet-induced obesity despite paradoxical increase in circulating resistin levels.
Denisa Haluzíková, Michal Haluzík, Zdena Lacinová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Serum adiponectin and adipose tissue adiponectin receptors expression in patients with obesity and anorexia nervosa: relationship to nutritional status
Denisa Haluzíková, P. Kleiblova, J. Housová, Michal Haluzík, J. Křížová, Zdena Lacinová, H. Papežová, Martin Haluzík ... další autoři
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tuková tkáň a inzulínová rezistence: experimentální využití transgenních myších modelů
Michal Haluzík, Martin Haluzík
Rok: 2005, Československá fyziologie
článek v odborném periodiku

Význam vybraných adipocytárních hormonů při rozvoji obezity, inzulínové rezistence a diabetu
Michal Haluzík
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Adiponectin and Its Role in the Obesity-Induced Insulin Resistance and Related Complications
Martin Haluzík, J. Pařízková, Michal Haluzík
Rok: 2004, PHYSIOLOGICAL RESEARCH
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Janochová KarolínaStanovení gastrointestinálních hormonů a analýza dalších faktorů zvyšujících inzulínovou senzitivitu u morbidně obézních pacientů po bariatrických operacíchdisertační 2021 
Furmančíková AdélaStudium vnějších faktorů, které ovlivňují izolaci a stabilitu CD14+ monocytů z periferní krve.diplomová 2019 
Babicová MarieIzolace mononukleárních buněk z periferní krve a jejich detekce průtokovou cytometrií u pacientů po bariatrických operacích.diplomová 2018 
Chlapíková HanaInovace laboratorního cvičení z biochemie v oblasti elektromigračních a spektrofotometrických metoddiplomová 2010 
Harvánková HelenaNativní a denaturující elektroforéza vaječných proteinů.bakalářská 2020 
Nguyen Van HaiNativní a denaturující elektroforéza proteinů krevního séra.bakalářská 2017 
Ondrušíková AndreaDetekce CD14+ mononukleárních buněk metodou průtokové cytometrie.bakalářská 2015 
Pletichová HanaElektroforéza proteinů krevního séra člověka a vybraných druhů zvířatbakalářská 2015 
Babicová MarieMechanizmy zvyšujících inzulínovou senzitivitu u morbidně obézních pacientů po bariatrických operacích.bakalářská 2014 
Sližová IvanaVyužití elektroforézy pro detekci štěpení DNA restričními endonukleázami.bakalářská 2014 
Sloviaková SimonaSrovnáni stanovení homocysteinu imunochemickou metodou na analyzátoru Immulite 2000Xpi a plynovou chromatografií.bakalářská 2014 
Švábiková LuciaPorovnání stanovení homocysteinu dvěma enzymatickými metodami na biochemickém analyzátoru AU 680bakalářská 2014 
Janků VeronikaDetekce nukleových kyselin v agarózovém gelu s využitím fluorescenčních barviv ethidium bromid resp. SYBR Green.bakalářská 2013 
Málková VeronikaOptimalizace přípravy akrylamidového gelu pro elektroforézu proteinů.bakalářská 2013 
Kliš MartinCholesterol a jeho úloha v etiopatogenezi aterosklerózybakalářská 2011 
Motlochová MonikaZavedení, ověření a standardizace vybraných úloh z laboratorního cvičení z "Biochemie I." pro LF OU.bakalářská 2011 
Végh RomanToxicita vybraných léčiv užívaných v akutní medicíněbakalářská 2009 
Fialová AlenaStanovení methanolu a ethanolu v borovičkovém průtahovém destilátubakalářská 2007 


Inovace laboratorních cvičení z biochemie
Hlavní řešitelMgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Izolace mononukleárních buněk z periferní krve a jejich detekce průtokovou cytometrií u pacientů po bariatrických operacích.
Hlavní řešitelMgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace laboratoře biochemie v oblasti biochemických separačních metod a enzymové kinetiky
Hlavní řešitelMgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub