Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

Michal Haluzík


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Michal Haluzík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
C 307, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 2193
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Československá fyziologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
P. Kavalková, J. Kuneš, J. Zícha, Michal Haluzík, Denisa Haluzíková, J. Drápalová, Zdena Lacinová, Martin Haluzík ... další autoři
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Martin Haluzík, Michal Haluzík
Rok: 2011, Triton
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Michal Haluzík, K. Anderlová, R. Doležalová, A. Adamíková, Denisa Haluzíková, J. Housová, Š. Svačina, Martin Haluzík ... další autoři
Rok: 2009, PHYSIOL RES
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
R. Doležalová, L. Bošanská, Zdena Lacinová, Z. Kasalová, T. Štulc, Martin Haluzík, Michal Haluzík ... další autoři
Rok: 2007, PHYSIOL RES
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Denisa Haluzíková, R. Doležalová, Michal Haluzík, L. Bošanská, Markéta Dolínková, Zdena Lacinová, T. Štulc, Martin Haluzík ... další autoři
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Michal Haluzík, Zdena Lacinová, Markéta Dolínková, Denisa Haluzíková, D. Housa, Aleš Hořínek, Z. Vernerová, Tereza Kumstýřová, Martin Haluzík ... další autoři
Rok: 2006, ENDOCRINOLOGY
článek v odborném periodiku
 
Michal Haluzík, Zdena Lacinová, Markéta Dolínková, Denisa Haluzíková, D. Housa, A. Hořínek, Z. Vernerová, Tereza Kumstýřová, Martin Haluzík ... další autoři
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Michal Haluzík, Martin Haluzík
Rok: 2006, PHYSIOL RES
článek v odborném periodiku
 
Michal Haluzík, Martin Haluzík
Rok: 2006, Československá fyziologie
článek v odborném periodiku
 
J. Housová, H. Wilczek, Michal Haluzík, J. Křemen, J. Křížová, Martin Haluzík ... další autoři
Rok: 2005, Physiological Research
článek v odborném periodiku
 
Denisa Haluzíková, Michal Haluzík, Zdena Lacinová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Denisa Haluzíková, P. Kleiblova, J. Housová, Michal Haluzík, J. Křížová, Zdena Lacinová, H. Papežová, Martin Haluzík ... další autoři
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Michal Haluzík, Martin Haluzík
Rok: 2005, Československá fyziologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Martin Haluzík, J. Pařízková, Michal Haluzík
Rok: 2004, PHYSIOLOGICAL RESEARCH
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Janochová Karolína
Stanovení gastrointestinálních hormonů a analýza dalších faktorů zvyšujících inzulínovou senzitivitu u morbidně obézních pacientů po bariatrických operacích
disertační
2021
Furmančíková Adéla
Studium vnějších faktorů, které ovlivňují izolaci a stabilitu CD14+ monocytů z periferní krve.
diplomová
2019
Babicová Marie
Izolace mononukleárních buněk z periferní krve a jejich detekce průtokovou cytometrií u pacientů po bariatrických operacích.
diplomová
2018
Chlapíková Hana
Inovace laboratorního cvičení z biochemie v oblasti elektromigračních a spektrofotometrických metod
diplomová
2010
Harvánková Helena
Nativní a denaturující elektroforéza vaječných proteinů.
bakalářská
2020
Nguyen Van Hai
Nativní a denaturující elektroforéza proteinů krevního séra.
bakalářská
2017
Ondrušíková Andrea
Detekce CD14+ mononukleárních buněk metodou průtokové cytometrie.
bakalářská
2015
Pletichová Hana
Elektroforéza proteinů krevního séra člověka a vybraných druhů zvířat
bakalářská
2015
Babicová Marie
Mechanizmy zvyšujících inzulínovou senzitivitu u morbidně obézních pacientů po bariatrických operacích.
bakalářská
2014
Sližová Ivana
Využití elektroforézy pro detekci štěpení DNA restričními endonukleázami.
bakalářská
2014
Sloviaková Simona
Srovnáni stanovení homocysteinu imunochemickou metodou na analyzátoru Immulite 2000Xpi a plynovou chromatografií.
bakalářská
2014
Švábiková Lucia
Porovnání stanovení homocysteinu dvěma enzymatickými metodami na biochemickém analyzátoru AU 680
bakalářská
2014
Janků Veronika
Detekce nukleových kyselin v agarózovém gelu s využitím fluorescenčních barviv ethidium bromid resp. SYBR Green.
bakalářská
2013
Málková Veronika
Optimalizace přípravy akrylamidového gelu pro elektroforézu proteinů.
bakalářská
2013
Kliš Martin
Cholesterol a jeho úloha v etiopatogenezi aterosklerózy
bakalářská
2011
Motlochová Monika
Zavedení, ověření a standardizace vybraných úloh z laboratorního cvičení z "Biochemie I." pro LF OU.
bakalářská
2011
Végh Roman
Toxicita vybraných léčiv užívaných v akutní medicíně
bakalářská
2009
Fialová Alena
Stanovení methanolu a ethanolu v borovičkovém průtahovém destilátu
bakalářská
2007Hlavní řešitel
Mgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Období
1/2008 - 12/2008
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub