Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

Michal Haluzík

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Michal Haluzík, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 307, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2193
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Janochová, K., Haluzík, M. a Bužga, M. Visceral fat and insulin resistance-what we know?. Biomedical papers. 2018, 163(1), s. 19-27. ISSN 1213-8118.
Křenková, K., Haluzík, M. a Haluzík, M. Obezita, tuková tkáň a zánět. Československá fyziologie. 2017, č. 1, s. 26-33. ISSN 1210-6313.
Křenková, K. a Haluzík, M. Zavedení metodiky izolace RNA z CD14+ mononukleárních buněk a její reverzní transkripce a amplifikace metodou PCR. In: Zjazd Chemikov. . 2017.
Křenková, K., Haluzík, M. a Lochmanová, A. Studium vnějších faktorů, které ovlivňují izolaci a stabilitu CD14+ monocytů z periferní krve. In: Sjezd chemiků. . 2016.
KŘENKOVÁ, K., Haluzík, M., Bužga, M. a Lochmanová, A. Izolace mononukleárních buněk z periferní krve a jejich detekce průtokovou cytometrií u pacientů po bariatrických operacích. In: 67.Zjazd Chemikov. Starý Smokovec: Slovenská chemická spoločnosť. 2015.
Haluzík, M. a Bužga, M. Izolace mononukleárních buněk metodou Ficcol-Paque z periferní krve pacientů po bariatrických operacích. 2014.
Haluzík, M., Závacká, I. a Šafarčík, K. Obecná biochemie I.. 2014.
Haluzík, M., Šafarčík, K. a Závacká, I. Obecná biochemie I.. 2014.
Haluzík, M. a Šafarčík, K. Obecná biochemie II.. 2014.
Haluzík, M. a Šafarčík, K. Obecná biochemie II.. 2014.
Kavalková, P., Kuneš, J., Zícha, J., Haluzík, M., Haluzíková, D., Drápalová, J., Lacinová, Z. a Haluzík, M. Adipose tissue is required for insulin-sensitizing but not for blood pressure-lowering effects of ACE-inhibition: studies on mice with diet-induced obesity and fatless A-ZIP/F-1 mice: Type 2 Diabetes, Insulin Resistance and Metabolic Dysfunction. In: Type 2 Diabetes, Insulin Resistance and Metabolic Dysfunction. s. 95-95.
Haluzík, M. a Haluzík, M. Diabetologie 2011: Diabetes a nádory. 1. vyd. Praha: Triton, 2011. s. 32-45. ISBN 978-80-7387-461-2.
Haluzík, M. a Peter, R. Inovace laboratoře biochemie v oblasti biochemických separačních metod a enzymové kinetiky. 2009.
Haluzík, M., Anderlová, K., Doležalová, R., Adamíková, A., Haluzíková, D., Housová, J., Svačina, Š. a Haluzík, M. Serum adipocyte fatty acid binding protein levels in patients with type 2 diabetes mellitus and obesity: the influence of fenofibrate treatment.. PHYSIOL RES. 2009, roč. 2009, č. 58, s. 93-99. ISSN 0862-8408.
Slovák, V., Taraba, B., Solárová, M., Navrátilová, Z., Maršálek, R., Kalina, J., Haluzík, M. a Peter, R. Chemie na Sezskoostravském hradě. Ostrava, Česká republika. 25.6. - 25.6.2008. 2008.
Haluzík, M. Tuková tkáň jako endokrinní orgán: význam při vzniku a rozvoji inzulínové rezistence a diabetu. 2008.
Doležalová, R., Bošanská, L., Lacinová, Z., Kasalová, Z., Štulc, T., Haluzík, M. a Haluzík, M. Effect of PPAR-gamma agonist treatment on markers of endothelian dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus. PHYSIOL RES. 2007, roč. 2007, č. 56, s. 741-748. ISSN 0862-8408.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E. 2007.
Haluzíková, D., Doležalová, R., Haluzík, M., Bošanská, L., Dolínková, M., Lacinová, Z., Štulc, T. a Haluzík, M. Effect of PPAR-gamma agonist treatment on markers of endothelian dysfunction in patiens with type 2 diabetes mellitus. In: World Congress on Insulin Resistance Syndrome. Las Vegas. 2006.
Haluzík, M., Lacinová, Z., Dolínková, M., Haluzíková, D., Housa, D., Hořínek, A., Vernerová, Z., Kumstýřová, T. a Haluzík, M. Improvement of insulin sensitivity after peroxisome proliferator-activated receptor-alpha agonist treatment is accompanied by paradoxical increase of circulating resistin levels. ENDOCRINOLOGY. 2006, roč. 2006, č. 147, s. 4517-4524. ISSN 0013-7227.
Haluzík, M., Lacinová, Z., Dolínková, M., Haluzíková, D., Housa, D., Hořínek, A., Vernerová, Z., Kumstýřová, T. a Haluzík, M. Improvement of insulin sensitivity after PPAR-alpha agonist treatment is accompanied by paradoxical increase of circulating resistin levels. In: Keystone symposia. Vancouver. 2006.
Haluzík, M. a Haluzík, M. PPAR-alpha and insulin sensitivity. PHYSIOL RES. 2006, roč. 2006, č. 55, s. 115-122. ISSN 0862-8408.
Haluzík, M. a Haluzík, M. Receptory aktivované peroxizomovými proliferátory (PPAR) a inzulínová senzitivita-experimentální studie.. Československá fyziologie. 2006, s. 21-26.
Housová, J., Wilczek, H., Haluzík, M., Křemen, J., Křížová, J. a Haluzík, M. Adipocyte-Derived Hormones in Heroin Addicts: the Influence of Methadone Maintenance Treatment. Physiological Research. 2005, roč. 2005, č. 2005, s. 73-78. ISSN 0862-8408.
Haluzíková, D., Haluzík, M. a Lacinová, Z. Fenofibrate treatment improves insulin sensitivity in mice with diet-induced obesity despite paradoxical increase in circulating resistin levels.. In: European Association for the Study of Diabetes. Athens, Greece. 2005.
Haluzíková, D., Kleiblova, P., Housová, J., Haluzík, M., Křížová, J., Lacinová, Z., Papežová, H. a Haluzík, M. Serum adiponectin and adipose tissue adiponectin receptors expression in patients with obesity and anorexia nervosa: relationship to nutritional status. In: 3rd World Congress on Insulin Resistance Syndrome. San Francisco . 2005.
Haluzík, M. a Haluzík, M. Tuková tkáň a inzulínová rezistence: experimentální využití transgenních myších modelů. Československá fyziologie. 2005, roč. 54, s. 62-69. ISSN 1210-6313.
Haluzík, M. Význam vybraných adipocytárních hormonů při rozvoji obezity, inzulínové rezistence a diabetu. 2005.
Haluzík, M., Pařízková, J. a Haluzík, M. Adiponectin and Its Role in the Obesity-Induced Insulin Resistance and Related Complications. PHYSIOLOGICAL RESEARCH. 2004, roč. 2004, č. 2004, s. 123-129. ISSN 0862-8408.


AutorNázev práceTypRok
Furmančíková AdélaStudium vnějších faktorů, které ovlivňují izolaci a stabilitu CD14+ monocytů z periferní krve.diplomová 2019 
Babicová MarieIzolace mononukleárních buněk z periferní krve a jejich detekce průtokovou cytometrií u pacientů po bariatrických operacích.diplomová 2018 
Chlapíková HanaInovace laboratorního cvičení z biochemie v oblasti elektromigračních a spektrofotometrických metoddiplomová 2010 
Nguyen Van HaiNativní a denaturující elektroforéza proteinů krevního séra.bakalářská 2017 
Ondrušíková AndreaDetekce CD14+ mononukleárních buněk metodou průtokové cytometrie.bakalářská 2015 
Pletichová HanaElektroforéza proteinů krevního séra člověka a vybraných druhů zvířatbakalářská 2015 
Babicová MarieMechanizmy zvyšujících inzulínovou senzitivitu u morbidně obézních pacientů po bariatrických operacích.bakalářská 2014 
Sližová IvanaVyužití elektroforézy pro detekci štěpení DNA restričními endonukleázami.bakalářská 2014 
Sloviaková SimonaSrovnáni stanovení homocysteinu imunochemickou metodou na analyzátoru Immulite 2000Xpi a plynovou chromatografií.bakalářská 2014 
Švábiková LuciaPorovnání stanovení homocysteinu dvěma enzymatickými metodami na biochemickém analyzátoru AU 680bakalářská 2014 
Janků VeronikaDetekce nukleových kyselin v agarózovém gelu s využitím fluorescenčních barviv ethidium bromid resp. SYBR Green.bakalářská 2013 
Málková VeronikaOptimalizace přípravy akrylamidového gelu pro elektroforézu proteinů.bakalářská 2013 
Kliš MartinCholesterol a jeho úloha v etiopatogenezi aterosklerózybakalářská 2011 
Motlochová MonikaZavedení, ověření a standardizace vybraných úloh z laboratorního cvičení z "Biochemie I." pro LF OU.bakalářská 2011 
Végh RomanToxicita vybraných léčiv užívaných v akutní medicíněbakalářská 2009 
Fialová AlenaStanovení methanolu a ethanolu v borovičkovém průtahovém destilátubakalářská 2007 


Inovace laboratorních cvičení z biochemie
Hlavní řešitelMgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Izolace mononukleárních buněk z periferní krve a jejich detekce průtokovou cytometrií u pacientů po bariatrických operacích.
Hlavní řešitelMgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace laboratoře biochemie v oblasti biochemických separačních metod a enzymové kinetiky
Hlavní řešitelMgr. Michal Haluzík, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub