Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy

Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy Přírodovědecké fakulty šíří dobré jméno a pozitivní image PřF OU. Je spojovacím článkem mezi zaměstnanci, studenty, potenciálními zájemci o studium, absolventy, širokou veřejností, institucemi a médii.

Mezi hlavní činnosti, které oddělení primárně zajišťuje, patří:

 • propagace a prezentace událostí, činností i osobností fakulty uvnitř i navenek, informování o aktuálním dění na PřF OU prostřednictvím fakultního webu a živého on-line magazínu OUaLIVE
 • spolupráce, koordinace nebo organizace akcí pro uchazeče o studium, akcí k popularizaci vědy a výzkumu, akcí pro fakultní i širokou veřejnost či absolventy
 • podpora při rozvoji spolupráce s institucemi
 • spolupráce při pořádání výstav v atriu budovy PřF OU
 • zajišťování propagačních a dárkových předmětů i tiskovin

V oblasti mezinárodních vztahů je hlavní funkcí oddělení internacionalizace a její koordinace. Internacionalizace zahrnuje budování mezinárodní spolupráce PřF OU se zahraničními univerzitami v rámci Evropské Unie, ale také v širším světě, hlavně ve východní Evropě, Asii a Americe.

Rozvoj mezinárodní spolupráce zastřešuje primárně:

 • propagace univerzity v zahraničí prostřednictvím aktivní komunikace
 • komplexní administrace vysílajících a přijímajících studijních a zaměstnaneckých mobilit v programech Erasmus+ a CEEPUS
 • podpora, organizace a koordinace výjezdů studentu a pedagogů a související služby
 • příprava a evidence mezinárodních smluv
 • organizace informačních a osvětových akcí a seminářů
 • služby zahraničním studentům v oblasti studia, ubytování a seberealizace

Proděkan pro vnitřní a vnější vztahy
 
PR specialisté a kontakty pro média
553 46 2105
739 338 653
 
Fakultní koordinátoři mezinárodních aktivit
553 46 2113
731 094 750
553 46 2105
739 338 653


Úřední hodiny:
Pondělí
09:00-11:00
13:00-15:00
Středa
09:00-11:00
13:00-15:00
Čtvrtek
09:00-11:00
 


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 03. 2023