OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Děkanát > Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy

Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy

Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy Přírodovědecké fakulty šíří dobré jméno a pozitivní image PřF OU. Je spojovacím článkem mezi zaměstnanci, studenty, potenciálními zájemci o studium, absolventy, širokou veřejností, institucemi a médii.

Mezi hlavní činnosti, které oddělení primárně zajišťuje, patří:

 • propagace a prezentace událostí, činností i osobností fakulty uvnitř i navenek, informování o aktuálním dění na PřF OU prostřednictvím fakultního webu a živého on-line magazínu OUaLIVE
 • spolupráce, koordinace nebo organizace akcí pro uchazeče o studium, akcí k popularizaci vědy a výzkumu, akcí pro fakultní i širokou veřejnost či absolventy
 • podpora při rozvoji spolupráce s institucemi
 • spolupráce při pořádání výstav v atriu budovy PřF OU
 • zajišťování propagačních a dárkových předmětů i tiskovin

V oblasti mezinárodních vztahů je hlavní funkcí oddělení internacionalizace a její koordinace. Internacionalizace zahrnuje budování mezinárodní spolupráce PřF OU se zahraničními univerzitami v rámci Evropské Unie, ale také v širším světě, hlavně ve východní Evropě, Asii a Americe.

Rozvoj mezinárodní spolupráce zastřešuje primárně:

 • propagace univerzity v zahraničí prostřednictvím aktivní komunikace
 • komplexní administrace vysílajících a přijímajících studijních a zaměstnaneckých mobilit v programech Erasmus+ a CEEPUS
 • podpora, organizace a koordinace výjezdů studentu a pedagogů a související služby
 • příprava a evidence mezinárodních smluv
 • organizace informačních a osvětových akcí a seminářů
 • služby zahraničním studentům v oblasti studia, ubytování a seberealizace

Proděkan pro vnitřní a vnější vztahy
RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.e-mail:
telefon: 553 46 2338, 597 09 2338, 553 46 2117, 597 09 2117
mobil: 605 168 198
Referentka pro vnitřní a vnější vztahy
Ing. Beáta Kapošvárye-mail:
telefon: 553 46 2105, 597 09 2105
mobil: 731 608 142
Referent zahraničních vztahů, fakultní koordinátor programu Erasmus
Mgr. Lukáš Laš, Ph.D.e-mail:
telefon: 553 46 2113, 597 09 2113
Úřední hodiny:
Pondělí09:00-11:0013:00-15:00
Středa09:00-11:0013:00-15:00
Čtvrtek09:00-11:00 
facebook
rss
social hub