OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Petra Konečná

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 219, budova A
funkce:proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta)
Děkanát Přírodovědecké fakulty
Centrum celoživotního vzdělávání
telefon, mobil: 553 46 2103
604 105 409
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1994 – 1999Mgr., Ostravská univerzita, Učitelství VVP matematika-fyzika pro SŠ
1990 – 1994Gymnázium Nový Jičín

Kvalifikace

2003Ph.D. obor Aplikovaná algebra
2003RNDr. obor Aplikovaná matematika

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

2013Aktuální problémy statistického zpracování dat/OU
2014Řídící a manažerské dovednosti/AHRA
2012Metodická podpora implementace kvalifikačního rámce/MŠMT
2006Kurz realizátorů distančního vzdělávání/OU

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2001 – dosudOstravská univerzita
1999pedagogická praxe Wichterlovo gymnázium

Odborné zaměření

Algebra
Diskrétní matematika
Didaktika matematiky

Akademické funkce a členství v orgánech

2007 – dosudproděkan pro studium a CŽV
2007 – 2014člen Vědecké rady PřF OU
2006 – 2007předsedkyně AS PřF
2006 – 2007vedoucí katedry matematiky
2006člen AS OU
2003 – 2006člen AS PřF

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

RVŠ (pracovní komise pro vzdělávací činnost)
Oborová komise doktorského studia Teória vyučovania matematiky (FMFI UK)
Redakční rady časopisu Učitel matematiky
JČMF

Působení v zahraničí

2013 – 2017měsíční stáže KU Ružomberok a STU Bratislava/Slovensko/CEEPUS
2007 (2T)University of Katowice/Polsko/Erasmus
V. 2006University of Patras/Řecko/Erasmus
V. – VI. 2005University of Crete/Řecko/Erasmus
VII. – VIII. 2004University of Crete/Řecko/Erasmus
I. – II. 2004University od Augsburg/Německo/Erasmus
I. - VI. 2000 Karl-Franzens-Universität Graz/Rakousko/Erasmus

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý
Ruštinapasivní znalost


Vybrané publikace

Konečná, P. a Habiballa, H. STUDENTS' AUTOEVALUATION IN THE FIRST YEAR OF SCIENCE STUDY FIELDS ESPECIALLY IN MATHEMATICS (COMPLEX ANALYSIS). In: 17th Conference of Applied Mathematics: Proceedings, 17th Conference of Applied Mathematics Aplimat 2018 2018-02-06 Bratislava. Bratislava: Spektrum STU Bratislava, 2018. s. 590-596. ISBN 978-80-227-4765-3.
Konečná, P. a Bujok, P. ANALYSIS OF EFFICIENCY OF ENTRANCE EXAMINATION BASED ON PERMEATION IN THE FIRST YEAR OF STUDY. In: 16th Conference of Applied Mathematics: Proceedings, 16th Conference of Applied Mathematics Aplimat 2016 2017-01-31 Bratislava. Bratislava: Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 827-835. ISBN 978-80-227-4650-2.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. How to Motivate Pupils to Be Interested in Maths: an Inspiration Resulting from One Mathematical Competition. In: Entertainment-education in science education. Kraków: Pedagogical University of Cracow, 2017. s. 109-119. ISBN 978-83-8084-056-0.
Konečná, P. a Vavroš, M. Mocniny a jejich užití pro zápis velkých a malých čísel. In: J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, P. Najvar et al.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 217-232. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 44. ISBN 978-80-210-8768-2.
Konečná, P. a Solárová, M. SECONDARY SCHOOL STUDENTS' KNOWLEDGE LEVEL IN THE FIELD OF APPLICATION PROBLEMS IN MATHEMATICS AND CHEMISTRY. In: APLIMAT 2015 Proceedings. Bratislava: Slovak university of technology in Bratislava, 2015. Slovak university of technology in Bratislava, 2015. s. 478-489. ISBN 978-80-227-4314-3.
Konečná, P. Zajímavosti z kryptologie (3) - vznik asymetrické šifry. Učitel matematiky. 2015, roč. 23, č. 3, s. 129-140. ISSN 1210-9037.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Didactic diagnostics of the educational process concerning basics of mathematics. In: 13th Conference of Applied Mathematics Proceedings. Bratislava: Publishing house of STU, 2014. Publishing house of STU, 2014. s. 143-150. ISBN 978-80-227-4140-8.
Konečná, P. Polynomial orbits in finite commutative rings. Czechoslovak Mathematical Journal. 2006, č. 56, s. 711-719. ISSN 0011-4642.
Konečná, P., Kostra, J. a Pomp, M. Grupy a okruhy. 2003.
Konečná, P. a Halter-Koch, F. Polynomial cycles in finite extension fields. Mathematica Slovaca. 2002, č. 52, s. 531-535. ISSN 0139-9918.

Všechny publikace

Konečná, P. a Šustek, J. THE PROBLEM OF EVALUATION IN ECTS SYSTEM AND ITS MATHEMATICAL SOLUTION. In: 18th Conference of Applied Mathematics: Proceedings, 18th Conference of Applied Mathematics Aplimat 2019 2019-02-05 Bratislava. Bratislava: Spektrum STU Bratislava, 2019. s. 657-666. ISBN 978-80-227-4884-1.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 25. ročník Semináře o výuce matematiky pro učitele SŠ a 2. st. ZŠ [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, null. 2019.
Konečná, P. Kryptologie ( in Svět matematických aplikací). 2018.
Škrabánková, J., Konečná, P. a Václavíková, Z. Odborný blok VI: V rámci projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda) [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Konečná, P. a Habiballa, H. STUDENTS' AUTOEVALUATION IN THE FIRST YEAR OF SCIENCE STUDY FIELDS ESPECIALLY IN MATHEMATICS (COMPLEX ANALYSIS). In: 17th Conference of Applied Mathematics: Proceedings, 17th Conference of Applied Mathematics Aplimat 2018 2018-02-06 Bratislava. Bratislava: Spektrum STU Bratislava, 2018. s. 590-596. ISBN 978-80-227-4765-3.
Škrabánková, J., Konečná, P., Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Workshop - Odborný blok IV: V rámci projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda) [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 24. ročník Semináře o výuce matematiky pro učitele SŠ a 2. st. ZŠ [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, null. 2018.
Konečná, P. ANALYSIS OF EFFICIENCY OF ENTRANCE EXAMINATION BASED ON PERMEATION IN THE FIRST YEAR OF STUDY. In: APLIMAT 2017. Bratislava: STU Bratislava. 2017.
Konečná, P. a Bujok, P. ANALYSIS OF EFFICIENCY OF ENTRANCE EXAMINATION BASED ON PERMEATION IN THE FIRST YEAR OF STUDY. In: 16th Conference of Applied Mathematics: Proceedings, 16th Conference of Applied Mathematics Aplimat 2016 2017-01-31 Bratislava. Bratislava: Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 827-835. ISBN 978-80-227-4650-2.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. How to Motivate Pupils to Be Interested in Maths: an Inspiration Resulting from One Mathematical Competition. In: Entertainment-education in science education. Kraków: Pedagogical University of Cracow, 2017. s. 109-119. ISBN 978-83-8084-056-0.
Konečná, P. a Vavroš, M. Mocniny a jejich užití pro zápis velkých a malých čísel. In: J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, P. Najvar et al.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 217-232. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 44. ISBN 978-80-210-8768-2.
Škrabánková, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. Workshop k projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda) [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU Ostrava, Česká republika. 2017.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 23. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2017.
Konečná, P. Entrance examination as a guarantee to reduce academic failure rates and increase number of successful graduates ? yes or no?. In: APLIMAT 2016. Bratislava: STU Bratislava. 2016.
Konečná, P. ENTRANCE EXAMINATION AS A GUARANTEE TO REDUCE ACADEMIC FAILURE RATES AND INCREASE NUMBER OF SUCCESSFUL GRADUATES - YES OR NO?. In: 15th Conference of Applied Mathematics 2016: Proceedings, 15th Conference of Applied Mathematics Aplimat 2016 2016-02-02 Bratislava. Bratislava: Slovak university of technology in Bratislava, 2016. Slovak university of technology in Bratislava, 2016. s. 680-689. ISBN 978-80-227-4531-4.
Konečná, P. Morderstwo Pani Okrąg - czyli teatr matematyczny. In: Matematyka w przyrodzie i sztuce. Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej, 2016. s. 23-43. 4. ISBN 978-83-63196-93-6.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. The Choice's Preference of Mathematical Tasks of Secondary School's Students. In: 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences: Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences 2016-06-29 Kraków. Kraków: Pedagogical University of Cracow, Institute of Biology, Department of Education of Natural Sciences, 2016. s. 72-74. ISBN 978-83-8084-037-9.
Konečná, P. The Choice's Preference of Mathematical Tasks of Secondary School's Students. In: DIDSCI 2016. Kraków: Pedagogical University of Crakow. 2016.
Konečná, P. a Molnár, J. XXIII. ČESKO-POLSKO-SLOVENSKÁ MATEMATICKÁ KONFERENCE [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2016.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 22. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2016.
Kričfaluši, D., Konečná, P. a Solárová, M. Aplikace poznatků neurovědy ve výzkumu učení a učení se. In: XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY: XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.-21.5.2015. 2015-05-20 Masarykova univerzita v Brně. Masarykova univerzita, 2015. s. 92-96. ISBN 978-80-210-7996-0.
Kričfaluši, D., Konečná, P. a Solárová, M. Aplikace poznatků neurovědy ve výzkumu učení a učení se. In: XXIV: mezinárodní konference o výuce chemie. Brno - Masarykova univerzita. 2015.
Konečná, P. a Solárová, M. SECONDARY SCHOOL STUDENTS' KNOWLEDGE LEVEL IN THE FIELD OF APPLICATION PROBLEMS IN MATHEMATICS AND CHEMISTRY. In: APLIMAT 2015 Proceedings. Bratislava: Slovak university of technology in Bratislava, 2015. Slovak university of technology in Bratislava, 2015. s. 478-489. ISBN 978-80-227-4314-3.
Konečná, P. SECONDARY SCHOOL STUDENTS? KNOWLEDGE LEVEL IN THE FIELD OF APPLICATION PROBLEMS IN MATHEMATICS AND CHEMISTRY. In: APLIMAT 2015. Bratislava: STU Bratislava. 2015.
Konečná, P. Unconventional methods in teaching mathematics. In: MATHEMATICA V , Scientific Issues. Ružomberok: VERBUM, 2015. s. 35-42. MATHEMATICA V. ISBN 978-80-561-0296-1.
Konečná, P. Zajímavosti z kryptologie (2) - obrana před frekvenční kryptoanalýzou. Učitel matematiky. 2015, roč. 23, č. 2, s. 65-78. ISSN 1210-9037.
Konečná, P. Zajímavosti z kryptologie (3) - vznik asymetrické šifry. Učitel matematiky. 2015, roč. 23, č. 3, s. 129-140. ISSN 1210-9037.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 21. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2015.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Didactic diagnostics of the educational process concerning basics of mathematics. In: APLIMAT 2014. Bratislava: STU Bratislava. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Didactic diagnostics of the educational process concerning basics of mathematics. In: 13th Conference of Applied Mathematics Proceedings. Bratislava: Publishing house of STU, 2014. Publishing house of STU, 2014. s. 143-150. ISBN 978-80-227-4140-8.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Letní přírodovědná škola - Výprava do světa šifer [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. MATHEMATICS AT THE BEGINNING OF UNIVERSITY STUDIES. In: 6th International Conference on Research in Didactics of the Sciences. Krakow. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. MATHEMATICS AT THE BEGINNING OF UNIVERSITY STUDIES. In: Teaching and learning science at all levels education. Kraków: PEADAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKÓW, 2014. s. 70-79. ISBN 978-83-7271-880-8.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Okénko do Přírody: Jak se kdysi počítalo [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Václavíková, Z. a Šustek, J. Okénko do Přírody: Zajímavosti z matematiky [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V. a Václavíková, Z. Okénko do přírody - Jak se kdysi počítalo [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Václavíková, Z. a Šustek, J. Příroda v noci: sekce matematika [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2014.
Ferdiánová, V. a Konečná, P. Přírodovědný festival - Matematická cesta do země vycházejícího slunce [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. The Choice's Preference of Mathematical Problems of Secondary School's Students. In: IECMSA-2014 3RD INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS VIENNA-AUSTRIA. Vídeň. 2014.
Konečná, P. Zajímavosti z kryptologie (1) - od prvopočátků až po frekvenční kryptoanalýzu. Učitel matematiky. 2014, roč. 23, č. 1, s. 1-15. ISSN 1210-9037.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Kubíčková, M. a Trzyniecká, Z. 19 let ostravského semináře o výuce matematiky. Učitel matematiky. 2014, roč. 22, č. 2, s. 121-126. ISSN 1210-9037.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 20. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2014.
Konečná, P. Assessment of the Concept of Undergraduate Teacher Training Presentation of the Evaluation Results. In: Proceedings of 12th International Conference Aplimat. s. 1-10. ISBN 978-80-227-3865-1.
Konečná, P. Assessment of the Concept of Undergraduate Teacher Training Presentation of the Evaluation Results. In: Conference of Applied Matehematics - APLIMAT 2013. Bratislava, Slovak Republic. 2013.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Hádanky Přírody: Hádanky Přírody (sekce matematika) [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2013.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Hádanky Přírody: Hádanky Přírody (sekce matematika) [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2013.
Konečná, P. Moderní didaktické metody v matematice. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl. Ostrava: OU v Ostravě, 2013. OU v Ostravě, 2013. s. 122-125. ISBN 978-80-7464-354-5.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu: Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2013.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Results of the entrance examination in relation to secondary school-leaving examination in mathematics. Usta ad Albim BOHEMICA. 2013, s. 59-69. ISSN 1802-825X.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Results of the entrance examination in relation to secondary school-leaving examination in mathematics.. In: XX. CZECH-POLISH-SLOVAK MATHEMATICAL CONFERENCE Litoměřice 2013. Litoměřice. 2013.
Solárová, M. a Konečná, P. Umí žáci aplikovat informace získané v matematice a chemii?. In: Odborová didaktika - interdisciplinárný dialóg 2013. Ružomberok: VERBUM, 2013. VERBUM, 2013. s. 68-79. ISBN 978-80-561-0051-6.
Konečná, P. Umí žáci aplikovat informace získané v matematice a chemii?. In: Mezinárodní konference Odborová didaktika - interdisciplinárný dialóg 2013. Ružomberok: KU Ružomberok. 2013.
Konečná, P. Zajímavosti z kryptologie. In: Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol. Pardubice. 2013.
Hančl, J., Konečná, P., Fuchs, E. a Kubát, J. 18 let ostravského semináře o výuce matematiky. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2013, roč. 58, č. 1, s. 82-84. ISSN 0032-2423.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 19. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2013.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 4. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2013.
Konečná, P., Šustek, J. a Ferdiánová, V. Kouzla Přírody: Kouzla Přírody (sekce matematika) [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2012.
Konečná, P. a Kričfaluši, D. Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. In: SciCom v Přírodních vědách - domácí a zahraniční inspirace, sborník příspěvků.. Ostrava: VŠB - TU, 2012. VŠB - TU, 2012. s. 40-43. ISBN 978-80-248-2957-9.
Konečná, P. Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. In: I. ročník mezinárodní konference SciCom v řírodních vědách. Ostrava. 2012.
Konečná, P. Pregraduální příprava učitelů na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě - hodnocení, problémy a řešení. In: Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012. Ružomberok: VERBUM, 2012. VERBUM, 2012. s. 143-150. ISBN 978-80-8084-941-2.
Konečná, P. Pregraduální příprava učitelů na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě - hodnocení, problémy a řešení. In: Odborová didaktika - interdisciplinárný dialóg 2012. Levoča. 2012.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu: Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2012.
Konečná, P. a Habiballa, H. STUDENTS' AUTOEVALUATION IN THE FIRST YEAR OF SCIENCE STUDY FIELDS ESPECIALLY IN MATHEMATICS PHASE 2. Journal of Applied Mathematics. 2012, č. 5, s. 247-252. ISSN 1337-6365.
Konečná, P. STUDENTS' AUTOEVALUATION IN THE FIRST YEAR OF SCIENCE STUDY FIELDS ESPECIALLY IN MATHEMATICS PHASE 2. In: APLIMAT 2012. Bratislava, Slovak Republic. 2012.
Konečná, P. a Habiballa, H. STUDENTS' AUTOEVALUATION IN THE FIRST YEAR OF SCIENCE STUDY FIELDS ESPECIALLY IN MATHEMATICS PHASE 2. In: Proceedings of 11th International Conference Aplimat. s. 471-746. ISBN 978-80-89313-58-7.
Konečná, P. Training mathematical teacher profession ten years ago and now. In: XIX Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference. Spišská Kapitula, Slovak Republic. 2012.
Konečná, P. Training mathematics teacher profession ten years ago and now. In: Mathematica IV. Ružomberok: VERBUM, 2012. s. 83-90. ISBN 978-80-8084-954-2.
Hančl, J. a Konečná, P. 18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol [Konference]. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Česká republika. 2012.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 3. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2012.
Konečná, P. Autoevaluace studentů 1. ročníků přírodovědných oborů v oblasti matematiky. In: XVIII CZECH-POLISH-SLOVAK MATHEMATICAL CONFERENCE. Hucisko - Czestochowa. 2011.
Konečná, P., Burianová, E., Solárová, M. a Koníček, L. Barvy Přírody: Barvy Přírody [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2011.
Konečná, P., Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Popularizace matematiky na OU. In: Popularizační workshop aneb jak popularizovat vědu. Ostrava. 2011.
Václavíková, Z. a Konečná, P. Profiling of Students of the University of Ostrava by Means of Elective Course in Programme Applied Mathematics. In: International Conference Presentation of Mathematics´10 Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. Technical University of Liberec, 2011. s. 209-213. ISBN 978-80-7372-724-6.
Konečná, P. Příprava na profesi učitele před 10 lety a dnes. In: Odborová didaktika - interdisciplinárný dialóg. Ružomberok. 2011.
Konečná, P. PŘÍPRAVA NA PROFESI UČITELE PŘED 10 LETY A DNES. In: PŘÍPRAVA NA PROFESI UČITELE PŘED 10 LETY A DNES. s. 72-79. ISBN 978-80-8084-791-3.
Konečná, P. Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu: Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2011.
Konečná, P. a Habiballa, H. Student's autoevaluation in the first year of study, especially concerning mathematical abilities. Scientific Issues, Jan Dlugosz University of Czenstochowa. Mathematics XVI. 2011, roč. 2011, č. 16, s. 219-224. ISSN 1896-0286.
Konečná, P. a Václavíková, Z. Study Fields Optimalization Within the Programme Applied Mathematics. Journal of Mathematics and System Science. 2011, č. 1, s. 80-87. ISSN 2159-5291.
Konečná, P., Burianová, E., Solárová, M., Koníček, L., Bartošová, R., Houdková, Z. a Cimalová, Š. 2. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2011.
Konečná, P., Solárová, M., Slovák, V., Taraba, B., Maršálek, R., Navrátilová, Z., Kalina, J., Václavíková, Z. a Šustek, J. 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě: 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2011.
Konečná, P. Dobré ráno. Kam po maturitě [Televizní relace].. 2010.
Konečná, P. Kódy a kódování. In: I. ročník Letní přírodovědné školy aneb jak se učí přírodní vědy. Přírodovědecká fakulta OU. 2010.
Konečná, P. Kódy a kódování v hrách. In: Krajské odborné soustředění chemiků. Bystřice nad Olší. 2010.
Konečná, P. a Wrublová, M. Konečná komutativní algebra a její aplikace. 2010.
Konečná, P. Křížem krajem. [Rozhlasová relace].. 2010.
Konečná, P. Okénko do historie šifer. In: Okénko do historie šifer a počítaček. Přírodovědecká fakuta OU. 2010.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Okénko do historie šifer a počítaček: Okénko do historie šifer a počítaček spojené s projekcí v 3D učebně [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2010.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Okénko do historie šifer a počítaček: Okénko do historie šifer a počítaček spojené s projekcí v 3D učebně a zajímavými pokusy z chemie [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2010.
Konečná, P. Optimalizace studijních oborů pod programem Aplikovaná matematika. In: International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS '10. LIberec. 2010.
Konečná, P. Optimalizace studijních oborů programu Aplikovaná matematika na PřF OU. In: II. medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho v Komárne ?Spoločenské javy a zmeny?. Komárno. 2010.
Konečná, P. Historie šifrování. In: Krajské odborné soustředění chemiků. Bystřice nad Olší. 2009.
Konečná, P. University of Sileasia, Katowice. 2007.
Konečná, P. Grafové algoritmy. 2006.
Konečná, P. Kódy a šifry - jejich matematický základ a historie. 2006.
Konečná, P. Polynomial cycles in rings of matrices over a finit field. In: The 6th Polish, Slovak and Czech konference on Number Theory. Bedlewo. 2006.
Konečná, P. Polynomial orbits in finite commutative rings. Czechoslovak Mathematical Journal. 2006, č. 56, s. 711-719. ISSN 0011-4642.
Konečná, P. University of Patras. 2006.
Konečná, P. Úvod do teorie grafů. 2006.
Konečná, P. Konečná algebra a její aplikace v učivu SŠ. 2005.
Konečná, P. University of Crete. 2005.
Konečná, P. Diskrétní matematika. 2004.
Konečná, P. Některé aplikace cirkulantních matic v teorii čísel. 2004.
Konečná, P. Polynomial orbits in finite commutative algebraic structures. In: The 5th Polish, Slovak and Czech Conference. Terchová. 2004.
Konečná, P. University of Augsburg. 2004.
Konečná, P. University of Crete, Department of Mathematics. 2004.
Konečná, P., Kostra, J. a Pomp, M. Grupy a okruhy. 2003.
Konečná, P. Polynomial orbits in direct sum of finite extension fields. In: XXIII. Journees Arithmetiques. Graz. 2003.
Konečná, P. Polynomial orbits in direct sum of finite extension fields. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Mathematica. 2003, č. 6, s. 73-77. ISSN 0252-1938.
Konečná, P. Polynomial orbits in direct sum of finite extension fields. In: 16th Czech and Slovak International Conference on Number Theory. Bratislava. 2003.
Konečná, P. Polynomial orbits in finite commutative rings. In: Nitranská matematická konference. Nitra. 2003.
Konečná, P. Polynomické cykly v konečných komutativních algebraických strukturách. 2003.
Konečná, P. a Halter-Koch, F. Polynomial cycles in finite extension fields. Mathematica Slovaca. 2002, č. 52, s. 531-535. ISSN 0139-9918.
Konečná, P., Ferdiánová, V. a Kubicová, S. Analýza didaktické kazuistiky - prostředek identifikace mezipředmětových vazeb. SCIED. roč. 23,,


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.AutorNázev práceTypRok
Zemanová EvaRovnice ve výuce matematikyzávěrečná  
Firlová KarolínaPohled do chápání žáků základních a středních škol v oblasti číselných oborůdiplomová 2018 
Kaczurová MagdalenaAnalýza chyb v maturitních testech z matematikydiplomová 2017 
Pazderová JitkaJak lépe učit matematice? Srovnání vyššího sekundárního vzdělávání v České republice a ve Franciidiplomová 2017 
Bjaček AlešChyba ve výuce matematikydiplomová 2016 
Doležalová KateřinaDivergentní úlohy v matematice na základní školediplomová 2016 
Hamroziová ŠárkaMatematický tahák - tvorba a významdiplomová 2016 
Zarzycká AnnaUžití odhadu ve výuce matematikydiplomová 2016 
Srubková JindřiškaTvorba a analýza úloh z algebrydiplomová 2014 
Jarošová ZuzanaZměny v maturitě z matematiky v letech 2010 - 2011diplomová 2012 
Šnoriková MarkétaVýuka finanční matematiky na střední školediplomová 2012 
Salamonová EvaGrafy a grupydiplomová 2010 
Pučok LiborPočítačové zpracování algoritmů teorie grafůdiplomová 2008 
Wrublová MichaelaAlgebra v teorii grafůdiplomová 2008 
Lysková SilvieTeorie grafů v učivu SŠdiplomová 2007 
Bachurová AlžbětaSoubor vybraných úloh z teorie grafůbakalářská 2019 
Hankusová BarboraMatematika a skautingbakalářská 2018 
Jedlička IvoMatematické minimum pro chemikybakalářská 2015 
Prýmusová MarieCykly a cyklické grupybakalářská 2015 
Chalupová KateřinaSrovnání vývoje matematického poznání ve starověkubakalářská 2014 
Hamroziová ŠárkaMatematický orientační běhbakalářská 2014 
Petruchová ŠtěpánkaKomplexní čísla v učivu SŠbakalářská 2014 
Škorupová NicoleZpracování informací při ztížených podmínkách z pohledu kódováníbakalářská 2014 
Harkut OndřejTeorie grafů ve fyzicebakalářská 2013 
Kaňoková JanaTeorie grafů v geografiibakalářská 2013 
Zapletal FrantišekProjektování šifrovacích herbakalářská 2012 
Kupčáková TerezaMatematika v lingvisticebakalářská 2011 
Misiarz MartinKryptoanalýza vybraných historických šifer s využitím počítačového softwarubakalářská 2011 
Jarošová ZuzanaŠifry ve službách válekbakalářská 2010 
Weissová KarinAritmetické funkce a jejich aplikacebakalářská 2009 
Kocůrek DaliborVybrané problémy z oblasti stavebnictví a jejich řešení matematickými metodamibakalářská 2007 
Mísařová KateřinaUžití metod teorie grafů pro zlepšení efektivnosti snížením nákladů firmy Kofola a.s.bakalářská 2007 
Židková EvaZefektivnění činností ve firmě Lonka s pomocí metod teorie grafůbakalářská 2007 
Šimíčková LucieAlgebraické aspekty v teorii grafůbakalářská 2006 
Wrublová MichaelaHistorie kódů a šiferbakalářská 2006 


Systematická práce s talentovanými žáky z ostravského regionu
Hlavní řešitelRNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics
Hlavní řešitelRNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2015
PoskytovatelCeepus
Stavukončený
Vybrané oblasti matematiky zajímavě
Hlavní řešitelRNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelKatedra matematiky, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub