Obecné informace

Doporučená kritéria hodnocení uchazeče o řízení ke jmenování profesorem na PřF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 05. 2019