Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Roman Maršálek

Roman Maršálek

titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 506, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2190
737 443 663
e-mail:

Vzdělání

2017
(RNDr.) Ostravská univerzita, obor Učitelství (Fyzikální chemie - inspirace pro učitele)
2010
(doc.) Vysoká škola báňská - Technická univerzita, obor Úpravnictví (Adsorpce povrchově aktivních látek na přírodních materiálech, Zeta potenciál)
2004
Ostravská univerzita v Ostravě, studium Školského managementu, (Plán práce ředitele)
2002
(Ph.D.) Vysoká škola báňská - Technická univerzita, obor Úpravnictví, (Adsorpce těžkých kovů na přírodním, neupravovaném uhlí)
1998
Ostravská univerzita v Ostravě, rozšiřující studium biologie pro SŠ, (Reintrodukce bobra evropského)
1997
(Mgr.) Ostravská univerzita v Ostravě, obor Učitelství Ch-Bi pro ZŠ, (Voltametrické stanovení vybraných kovů na uhlíkové pastové elektrodě modifikované montmorillonitem)
 

Zaměstnání, praxe

2010 – dosud
Docent, katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
2006
Učitel chemie na Střední průmyslové škole informatiky a elektrotechniky
2004 – 2009
Odborný asistent, katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
2000 – 2004
Statutární zástupce ředitele na Základní škole v Zálomu, Ostrava
1997 – 2000
Učitel chemie a biologie na Základní škole v Zálomu, Ostrava
 

Ocenění

2012
Ocenění za vynikající přednášku s názvem "Zeta potential - Applications" na konferenci: International conference on environment and industrial innovation v  Hong Kongu.
2011
Ocenění za vynikající přednášku s názvem "The adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on ferro-precipitate" na konferenci: International conference on environment and industrial innovation v  Kuala Lumpur.
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosud
Tajemník katedry chemie PřF OU
2015 – dosud
Vedoucí katedry chemie
2014
Člen vědeckého výboru konference International conference on environment and industrial innovation, Penang
2013
Člen vědeckého výboru konference International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering, New Delhi
2012 – dosud
Zástupce Vedoucího Environmentálního centra
2012
Člen vědeckého výboru konference International conference on environment and industrial innovation, Hong Kongu
2011 – 2015
Člen vědecké rady OU
2011 – 2012
Vedoucí Environmentálního centra
2011 – 2012
Zástupce ředitele Institutu environmentálních technologií
2010 – 2015
Člen vědecké rady PřF OU
2010 – 2012
Člen rady Studentské grantové soutěže
2010 – 2012
Člen oborové rady a školitel doktorského studijního programu Analytická chemie
2010 – 2012
Člen oborové rady doktorského studijního programu Procesní inženýrství
2009 – dosud
International society of electrochemistry
2009 – 2015
Proděkan pro vědu a vnější vztahy
2009 – 2015
Člen oponentního týmu Rady CIT pro IS PUBL
2009 – 2015
Člen rady Centra informačním technologií
2009 – 2015
Člen knihovní rady OU
2009 – 2012
Člen komise SGS (studentské grantové soutěže) PřF OU
2009
Člen rady IGS (interní grantové soutěže) PřF OU
28. 1. 2008 – 31. 1. 2008
Člen organizačního výboru ústředního kola 44. ročníku Chemické olympiády kategorie A a E, Ostrava
2008 – 2012
Zástupce vedoucího katedry chemie PřF OU
2007 – 2015
Člen kolegia děkana PřF OU
2007 – 2010
Člen komise pro ZOŘ projektů FRVŠ
2007 – 2008
Senát PřF OU, 2006 místopředseda, předseda
2005 – dosud
Česká společnost chemická
2005 – 2010
Tajemník katedry chemie PřF OU
 

Působení v zahraničí

13. 11. 2016 – 19. 11. 2016
Odborná stáž, Švédsko
20. 10. 2013 – 27. 10. 2013
IV. česká vodohospodářská mise do Izraele
 


Problem tasks as a key to a deeper understanding of science subjects
Roman Maršálek, Kateřina Trčková
Rok: 2022
stať ve sborníku

Tuning the C/N Ratio of C-Rich Graphitic Carbon Nitride (g-C3N4) Materials by the Melamine/Carboxylic Acid Adduct Route
Arianit Gashi, Julien Parmentier, Philippe Fioux, Roman Maršálek
Rok: 2022, Journal: Chemistry - A European Journal
článek v odborném periodiku

Zeta potential measurements for adsorption capacity calculation: case study for a system of natural coal and surfactants
Roman Maršálek
Rok: 2022, International Journal of Oil, Gas and Coal Technology
článek v odborném periodiku

Neural Network Modelling for Prediction of Zeta Potential
Roman Maršálek, Martin Kotyrba, Eva Volná, Robert Jarušek
Rok: 2021, Mathematics
článek v odborném periodiku

The adsorption of amitriptyline and nortriptyline on activated carbon, diosmectite and titanium dioxide
Roman Maršálek, Martin Švidrnoch
Rok: 2020, Environmental Challenges
článek v odborném periodiku

Kinetics of Resorcinol-Formaldehyde Condensation-Comparison of Common Experimental Techniques
Eva Kinnertová, Václav Slovák, Roman Maršálek, Martin Mucha
Rok: 2022, GELS
článek v odborném periodiku

Motivation of students through play
Kateřina Trčková, Roman Maršálek, Zuzana Václavíková, Richard Křapáček
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multidisciplinary Virtual Escape Game
Roman Maršálek, Kateřina Trčková, Zuzana Václavíková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problem tasks as a key to a deeper understanding of science subjects
Roman Maršálek, Kateřina Trčková
Rok: 2022
stať ve sborníku

Problem tasks as a key to a deeper understanding of science subjects
Roman Maršálek, Kateřina Trčková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tuning the C/N Ratio of C-Rich Graphitic Carbon Nitride (g-C3N4) Materials by the Melamine/Carboxylic Acid Adduct Route
Arianit Gashi, Julien Parmentier, Philippe Fioux, Roman Maršálek
Rok: 2022, Journal: Chemistry - A European Journal
článek v odborném periodiku

Virtual didactic game in teaching chemistry
Kateřina Trčková, Roman Maršálek, Silvie Polášková
Rok: 2022
stať ve sborníku

Virtual didactic game in teaching chemistry
Kateřina Trčková, Roman Maršálek, Silvie Polášková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zeta potential measurements for adsorption capacity calculation: case study for a system of natural coal and surfactants
Roman Maršálek
Rok: 2022, International Journal of Oil, Gas and Coal Technology
článek v odborném periodiku

Case study of spontaneous heating of metal powder - calorimetric solution
Boleslav Taraba, Tadeáš Podstawka, Roman Maršálek
Rok: 2021, Powder Technology
článek v odborném periodiku

E-kurz Fyzikální chemie
Roman Maršálek, Boleslav Taraba
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Experimentální možnosti studia sol-gel polykondenzace resorcinolu s formaldehydem
Eva Kinnertová, Václav Slovák, Roman Maršálek, Martin Mucha
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neural Network Modelling for Prediction of Zeta Potential
Roman Maršálek, Martin Kotyrba, Eva Volná, Robert Jarušek
Rok: 2021, Mathematics
článek v odborném periodiku

Synthesis and Characterization of N-rich porous carbon and g-C3N4 materials from the Melamine/Carboxylic acid adduct route
Roman Maršálek, Arianit GASHI, Julien Parmentier
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interaction among clays and bovine serum albumin
Martin Mucha, Roman Maršálek, Marta Bukáčková, Gabriela Zelenková
Rok: 2020, RSC Advances
článek v odborném periodiku

Interaction of BSA with ZnO, TiO2, and CeO2 nanoparticles
Marta Bukáčková, Roman Maršálek
Rok: 2020, BIOPHYS CHEM
článek v odborném periodiku

The adsorption of amitriptyline and nortriptyline on activated carbon, diosmectite and titanium dioxide
Roman Maršálek, Martin Švidrnoch
Rok: 2020, Environmental Challenges
článek v odborném periodiku

The interaction between selected antidepresants and zinc oxide nanoparticles
Roman Maršálek, Martin Švidrnoch
Rok: 2020
stať ve sborníku

The role of the oxygen functional groups in adsorption of copper (II) on carbon surface
Gabriela Hotová, Václav Slovák, Tomáš Zelenka, Roman Maršálek, Alžběta Parchaňská
Rok: 2020, SCI TOTAL ENVIRON
článek v odborném periodiku

Adsorption of heavy metals ions onto g-C3N4
Roman Maršálek, Arianit GASHI
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preparation and characterization of g-C3N4
Arianit Gashi, Roman Maršálek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adsorption of lead ions and surfactants on sheep wool and pyrolysis material prepared from wool
Roman Maršálek
Rok: 2018, Waste Forum
článek v odborném periodiku

Interaction among clays and bovine serum albumin
Roman Maršálek, Martin Mucha
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interaction of BSA and metal oxide nanoparticles
Marta BUKÁČKOVÁ, Roman Maršálek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interaction of BSA with ZnO, TiO2 and CeO2 Nanoparticles
Marta BUKÁČKOVÁ, Roman Maršálek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mathematical methods in calculation of zeta potential BSA
Marta BUKÁČKOVÁ, Pavel Rusnok, Roman Maršálek
Rok: 2018, J SOLUTION CHEM
článek v odborném periodiku

Adsorption of surfactants
Roman Maršálek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fyzikální chemie - Inspirace pro učitele I., Analýza učebnic
Roman Maršálek, Kateřina Trčková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fyzikální chemie - Inspirace pro učitele II., Dotazník a test
Roman Maršálek, Kateřina Trčková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interaction between bovine serum albumin and CeO2
Roman Maršálek, Marta BUKÁČKOVÁ
Rok: 2017
stať ve sborníku

Mathematical processing of zeta potential BSA
Marta BUKÁČKOVÁ, Roman Maršálek, Pavel Rusnok
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nanoparticles of ZnO - Change of Zeta Potential and Adsorption of BSA
Marta BUKÁČKOVÁ, Roman Maršálek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

NANOPARTICLES OF ZNO - CHANGE OF ZETA POTENTIAL AND ADSORPTION OF BSA
Marta BUKÁČKOVÁ, Roman Maršálek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Effect of several parameters on the zeta potential of bovine serum albumin
Marta BUKÁČKOVÁ, Roman Maršálek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Characterization of the size distribution of subbituminous coal by laser diffraction
Roman Maršálek, Markéta SASSIKOVÁ
Rok: 2016, INSTRUM SCI TECHNOL
článek v odborném periodiku

Influence of temperature on the adsorption of BSA on CeO2
Roman Maršálek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv pH, teploty a koncentrace na zeta potenciál BSA
Marta BUKÁČKOVÁ, Roman Maršálek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

INTERACTION OF CERIUM OXIDE NANOPARTICLES WITH BOVINE SERUM ALBUMIN
Roman Maršálek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adsorption of Bovine Serum Albumin on CeO2
Roman Maršálek
Rok: 2014, International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering
článek v odborném periodiku

Adsorption of Bovine Serum Albumin on CeO2
Roman Maršálek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adsorption of Selected Ions on Ferro-Precipitates from Aqueous Solutions
Roman Maršálek
Rok: 2014, Springer Netherlands
kapitola v odborné knize

Analysis of Dust Particles in Snow Cover in the Surroundings of the City of Ostrava: Particle Size Distribution, Zeta Potential and Heavy Metal Content
Roman Maršálek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of Dust Particles in Snow Cover in the Surroundings of the City of Ostrava: Particle Size Distribution, Zeta Potential and Heavy Metal Content
Roman Maršálek
Rok: 2014, International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering
článek v odborném periodiku

Immunocytochemical and Ultrastructural Analysis of Cells after Application of Zinc Oxide Nanoparticles
H. Bielniková, Jana Dvořáčková, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Jana Kukutschová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Particle size and zeta potential of ZnO
Roman Maršálek
Rok: 2014, APCBEE Procedia
článek v odborném periodiku

Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Aleš Dolný, Pavel Drozd, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kalina, Václav Karlický, Petr Kočárek, Jana Kukutschová, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Zuzana Materová, Martin Mucha, Martin Navrátil, Zuzana Navrátilová, Jakub Nezval, Čeněk Novotný, Marie Opálková, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Zuzana Rybková, Jan Semer, Hana Sezimová, Václav Slovák, Jan Ševčík, Vladimír Špunda, Jana Štefelová, Michal Štroch, Petra Veselá, Daniel Vrábl, Tomáš Zelenka ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Autorský zákon v prostředí VŠ
Roman Maršálek
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Application of Electrochemistry for Studying Sorption properties of Montmorillonite
Zuzana Navrátilová, Roman Maršálek
Rok: 2012, InTech
kapitola v odborné knize

Chemické rovnováhy kolem nás i v nás
Roman Maršálek, Tomáš Zelenka
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The adsorption of selected ions on ferro-precipitate from aqueous solutions
Roman Maršálek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zeta potential - Applications
Roman Maršálek
Rok: 2012
stať ve sborníku

ADSORPCE Pb+II, Cu+II A Cr+III NA ŽELEZITÝCH SRAŽENINÁCH
Roman Maršálek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adsorption potential of  coals and carbon to phenol - thermodynamic aspects
Boleslav Taraba, Petra Veselá, Roman Maršálek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparative study of CTAB adsorption on bituminous coal and clay mineral
Roman Maršálek, Zuzana Navrátilová
Rok: 2011, CHEM PAP
článek v odborném periodiku

Immobilization of Heavy Metal Ions on Coals and Carbons
Boleslav Taraba, Roman Maršálek
Rok: 2011, InTech
kapitola v odborné knize

IMOBILIZACE OLOVNATÝCH IONTŮ NA PŘÍRODNÍM UHLÍ - PŘÍSPĚVEK K OSVĚTLENÍ MECHANISMU SORPCE
Boleslav Taraba, Petra Veselá, Roman Maršálek
Rok: 2011, CHEM LISTY
článek v odborném periodiku

REDUCING OF ZINC IN FERRITE SLURRIES - GOETHITE PROCESS
Roman Maršálek, Rudolf Peter
Rok: 2011
stať ve sborníku

Sborník abstraktů Studentské vědecké konference 2011
Roman Maršálek, Roman Maršálek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Sborník recenzovaných příspěvků Studentské vědecké konference 2011
Roman Maršálek, Roman Maršálek
Rok: 2011
ediční a redakční práce

The Adsorption of Lead Using Altered Coals
Roman Maršálek
Rok: 2011
stať ve sborníku

The adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on ferro-precipitate
Roman Maršálek
Rok: 2011
stať ve sborníku

The Adsorption of SDS on Ferro-Precipitates
Roman Maršálek
Rok: 2011, World academy of science, engineering and technology An international Journal of Science, Engineering and Technology
článek v odborném periodiku

The influence of temperature on the adsorption of CTAB on coals
Roman Maršálek, Boleslav Taraba
Rok: 2011, COLLOID SURFACE A
článek v odborném periodiku

The Reduction of Zinc using Goethite Process and Adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on Selected Precipitate
Roman Maršálek
Rok: 2011, International Journal of Environmental Science and Development (IJESD)
článek v odborném periodiku

5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě
Petra Konečná, Marie Solárová, Václav Slovák, Boleslav Taraba, Roman Maršálek, Zuzana Navrátilová, Jiří Kalina, Zuzana Václavíková, Jan Šustek ... další autoři
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Modulární filtrační zařízení s uhelnou náplní
Roman Maršálek, Václav Slovák
Rok: 2010
výsledky s právní ochranou

Možnosti srážení železa z roztoku - goethitový proces
Roman Maršálek, Rudolf Peter
Rok: 2010
stať ve sborníku

Reducing of Zinc in Ferrite Slurries - Goethite Process
Roman Maršálek, Rudolf Peter
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sborník abstraktů Studentské vědecké konference 2010
Roman Maršálek, Roman Maršálek
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Sborník recenzovaných příspěvků Studentské vědecké konference 2010
Roman Maršálek, Roman Maršálek
Rok: 2010
ediční a redakční práce

TEMPERATURE AS A  FACTOR AFFECTING ADSORPTION BEHAVIOR OF COAL TO LEAD (II) IONS
Boleslav Taraba, Petra Veselá, Roman Maršálek, Zuzana Navrátilová
Rok: 2010
stať ve sborníku

THE INFLUENCE OF THE TEMPERATURE ON ADSORPTION OF CTAB ON COALS
Roman Maršálek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

THE INFLUENCE OF THE TEMPERATURE ON ADSORPTION OF SDS ON COALS
Boleslav Taraba, Roman Maršálek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Uhlíková pastová elektroda modifikovaná uhlím
Zuzana Navrátilová, Boleslav Taraba, Roman Maršálek
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěrečná zpráva projektu 2A-1TP/1083
Roman Maršálek
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Adsorption of the CTAB on coals
Roman Maršálek, Boleslav Taraba
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparative study of CTAB adsorption on bituminous coal and clay mineral
Roman Maršálek, Zuzana Navrátilová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of Temperature on Lead (II) Adsorption at Coals
Boleslav Taraba, Roman Maršálek, Petra Veselá
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KONKURENČNÍ ADSORPCE TĚŽKÝCH KOVŮ NA ALTEROVANÉM UHLÍ
Lucie Ruppenthalová, Roman Maršálek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Materiál pro odstraňování iontů těžkých kovů z odpadních vod
Roman Maršálek, Boleslav Taraba
Rok: 2009
výsledky s právní ochranou

Termická analýza a nízkoteplotní oxidace uhlí
Václav Slovák, Boleslav Taraba, Roman Maršálek
Rok: 2009
stať ve sborníku

The influence of surfactants on the zeta potential of coals
Roman Maršálek
Rok: 2009, ENERG SOURCE PART A
článek v odborném periodiku

VLIV TEPLOTY NA ADSORPCI CTAB NA UHLÍ
Roman Maršálek, Boleslav Taraba
Rok: 2009
stať ve sborníku

Acidobazické chování oxidačně alterovaného uhlí a sorpce kovů
Václav Slovák, Roman Maršálek, Lucie Kuzněcovová, Lucie Ruppenthalová, Martin Janíček
Rok: 2008
stať ve sborníku

Adsorption of SDS on coal
Roman Maršálek, Boleslav Taraba
Rok: 2008
stať ve sborníku

Adsorption of sodium dodecyl sulphate on coal
Roman Maršálek, Boleslav Taraba
Rok: 2008
stať ve sborníku

Carbon paste electrode modified with coal
Zuzana Navrátilová, Boleslav Taraba, Roman Maršálek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Chemie na Sezskoostravském hradě
Václav Slovák, Boleslav Taraba, Marie Solárová, Zuzana Navrátilová, Roman Maršálek, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Rudolf Peter ... další autoři
Rok: 2008
uspořádání výstavy (E)

Sorpce těžkých kovů na přírodním uhlí
Václav Slovák, Roman Maršálek, Martin Janíček, Hana Kohutová, Tomáš Zelenka, Lucie Ráblová, Robin Kukuczka ... další autoři
Rok: 2008
stať ve sborníku

Využití alterovaného uhlí jako sorbentu pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod
Roman Maršálek, Václav Slovák, Lucie Ruppenthalová, Lucie Kuzněcovová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Využití zeta potenciálu k postihnutí jevů na fázovém rozhraní
Roman Maršálek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Acidobazické chování oxidačně alterovaného uhlí a sorpce kovů
Václav Slovák, Roman Maršálek, Lucie Kuzněcovová, Lucie Ruppenthalová, Martin Janíček
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ADSORPTION OF THE SDS ON THE CARBONACEOUS MATERIALS
Roman Maršálek
Rok: 2007
stať ve sborníku

ADSORPTION OF THE SDS ON THE CARBONACEOUS MATERIALS
Roman Maršálek
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

DVPP-vnitřní potřeba či povinnost
Roman Maršálek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E
Václav Slovák, Dana Kričfaluši, Rudolf Peter, Roman Maršálek, Boleslav Taraba, Jiří Kalina, Michal Haluzík, Zuzana Navrátilová, David Pavlíček ... další autoři
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Chemie na Sezskoostravském hradě
Václav Slovák, Boleslav Taraba, Marie Solárová, Zuzana Navrátilová, Roman Maršálek, Jiří Kalina ... další autoři
Rok: 2007
uspořádání výstavy (E)

Immobilization of Heavy Metals and Phenol on Altered Bituminous Coals
Boleslav Taraba, Roman Maršálek
Rok: 2007, Energy Sources, Part A
článek v odborném periodiku

Levné sorbenty pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod
Roman Maršálek, Václav Slovák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Low-temperature oxidation of coal by thermal analysis
Václav Slovák, Roman Maršálek, Rudolf Peter
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průmyslová chemie II.
Roman Maršálek
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Průmyslová chemie III.
Roman Maršálek
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sborník abstraktů studentské vědecké odborné činnosti (sekce fyzika-chemie)
Jiří Kalina, Jiří Kalina, Roman Maršálek, Roman Maršálek
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Školská legislativa
Roman Maršálek
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The influence of the SDS on the zeta potential of the carbonaceous materials
Roman Maršálek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Uhlí obohacené těžkými kovy - co s ním?
Václav Slovák, Roman Maršálek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vliv pH na adsorpci olova a kadmia na oxidačně alterovaném uhlí
Roman Maršálek, Václav Slovák, Lucie Ruppenthalová, Lucie Kuzněcovová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vliv pH na adsorpci olova a kadmia na oxidačně alterovaném uhlí
Roman Maršálek, Václav Slovák, Lucie Ruppenthalová, Lucie Kuzněcovová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chemické výpočty
Roman Maršálek
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

INTERAKCE KYSLÍKU S UHELNOU HMOTOU Z POHLEDU CHEMIKA (Příspěvek pracovníků katedry chemie PřF OU k poznání procesu oxidace a samovzněcování uhlí)
Boleslav Taraba, Rudolf Peter, Václav Slovák, Roman Maršálek
Rok: 2006
stať ve sborníku

pH, hlavní faktor ovlivňující zeta potenciál
Roman Maršálek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Přírodní uhlí jako adsorbent pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod
Roman Maršálek
Rok: 2006
stať ve sborníku

THE INFLUENCE OF OXYGEN CONTENT ON ZETA POTENTIAL OF CARBONACEOUS MATERIALS
Roman Maršálek, Václav Slovák
Rok: 2006
stať ve sborníku

Zeta potenciál jílových minerálů
Roman Maršálek
Rok: 2006, Chemické listy
článek v odborném periodiku

Změny na povrchu částice uhlí při nízkoteplotní oxidaci
Václav Slovák, Roman Maršálek, Boleslav Taraba
Rok: 2006
stať ve sborníku

Adsorpce olova na přírodním uhlí v průtokovém uspořádání
Roman Maršálek
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

pH, zeta potenciál a stabilita disperze TiO2
Roman Maršálek
Rok: 2005
stať ve sborníku

pH, zeta potenciál a stabilita disperze TiO2
Roman Maršálek
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnání přístrojů na měření zeta potenciálu
Roman Maršálek, Jiří Palarčík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Průmyslová chemie I, aneb bez chemie dům nepostavíš
Roman Maršálek
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The adsorption of lead using altered coals
Roman Maršálek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vliv povrchově aktivních látek na zeta potenciál uhlíkatých materiálů
Roman Maršálek
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv povrchově aktivních látek na zeta potenciál uhlíkatých materiálů
Roman Maršálek
Rok: 2005, ChemZi
článek v odborném periodiku

Základní výpočty ve fyzikální chemii
Roman Maršálek
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Adsorpce těžkých kovů na přírodním, neupravovaném uhlí
Roman Maršálek
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Adsorpční chování alterovaných černých uhlí
Boleslav Taraba, Roman Maršálek, Martin Vojtěšek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Adsorpční využití alterovaného černého uhlí
Boleslav Taraba, Roman Maršálek
Rok: 2002, Uhlí-rudy-geologický průzkum
článek v odborném periodiku

Immobilization of heavy metals and phenol on altered bituminous coals
Boleslav Taraba, Roman Maršálek
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Immobilization of heavy metals using altered bituminous coals
Boleslav Taraba, Roman Maršálek, M. Kaloč
Rok: 2000
stať ve sborníku

Úloha specifické a nespecifické sorpce při imobilizaci těžkých kovů na alterovaném černém uhlí
Boleslav Taraba, Roman Maršálek
Rok: 2000, Chemické listy
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Gashi ArianitPříprava materiálů na bázi g-C3N4 a jejich analytická charakterizace pro environmentální aplikacedisertační 2022 
Bukáčková MartaStudium interakce nanočástic s proteiny, charakterizace vhodnými analytickými metodamidisertační 2019 
Světlovský LukášFotokatalytická degradace s využitím připraveného TiO2 ? laboratorní reaktordiplomová 2018 
Foitziková LucieAdsorpce bílkovin na povrch nanočástic oxidů kovudiplomová 2015 
Šimášková OlgaPříprava vybraných nanočástic oxidů kovů a jejich porovnání s komerčními produktydiplomová 2015 
Lisník JiříStanovení distribuce velikosti částic ZnO a jejich interakce s vybraným tenzidemdiplomová 2014 
Mizeráková JúliaDistribúcia veľkosti částic polietavého prachudiplomová 2014 
Sassiková MarkétaMetodické aspekty stanovení distribuce velikosti částic metodou laserové difrakcediplomová 2014 
Blaha AlešAdsorpce tenzidů na uhlídiplomová 2010 
Manfrinová NikolaVliv teploty na adsorpci anionaktivního tenzidu na vzorcích uhlídiplomová 2010 
Hanzlíková MarkétaFaktory ovlivňující měření distribuce velikosti částic ZnO metodou dynamického rozptylu světlabakalářská 2021 
Malota JakubAdsorpce amitriptylinu a nortriptylinu na nanočásticích oxidů kovůbakalářská 2019 
Bőhm ViktorAdsorpce olova na ovčí vlněbakalářská 2017 
Juřica TomášInterakce mezi hovězím sérovým albuminem a povrchem jílového minerálubakalářská 2017 
Světlovský LukášFotokatalytická degradace methylenové modři s využitím připraveného TiO2bakalářská 2016 
Gabrišová MartinaPříprava nanočástic oxidu zinku a jejich charakterizacebakalářská 2015 
Kareš JiříVliv pH na zeta potenciál ZnObakalářská 2014 
Janochová KarolínaAdsorpce mědi a vybraného aniontu na železitých adsorbentechbakalářská 2012 
Laryšová AnetaAdsorpce olova a vybraného aniontu na železitých adsorbentechbakalářská 2012 
Lisník JiříAdsorpce vybraných tenzidů na železitých adsorbentechbakalářská 2012 
Sassiková MarkétaAdsorpce iontů chromu na železitých adsorbentechbakalářská 2012 
Korbel TomášVliv teploty na adsorpci vybraných tenzidů na montmorillonitubakalářská 2010 
Pospíšil JanAdsorpce kationaktivního tenzidu na uhlíbakalářská 2010 
Kuzněcovová LucieAdsorpce olova na alterovaném uhlíbakalářská 2009 
Machová JanaSorpce olova na hnědém uhlíbakalářská 2009 
Ruppenthalová LucieAdsorpce kadmia na alterovaném uhlíbakalářská 2009 
Pastva JakubAdsorpce kadmia na hnědém uhlíbakalářská 2008 
Taurková PetraSledování vybraných ukazatelů kvality řeky Vsetínská Bečva a potoku Medůvkabakalářská 2008 
Matějů KateřinaMěření zeta potenciálu uhlíkatých částicbakalářská 2007 
Petříková MarieAdsorpce olova na přírodním uhlí v průtokovém uspořádáníbakalářská 2006 
Šandová PavlínaVliv tenzidů na zeta potenciál uhlíkových částicbakalářská 2006 


Adaptace výzkumně laděné koncepce přírodovědného a technického vzdělávání pro distanční a on-line vyučování / zkoumání v éteru
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2022 - 6/2023
PoskytovatelKatedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Stavřešený
Pokročilé porézní materiály 2 - syntéza, charakterizace a aplikace
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
E-kurz Fyzikální chemie
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období7/2019 - 7/2021
PoskytovatelKatedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Stavukončený
Navázání spolupráce mezi Ostravskou univerzitou a University of Porto v oblasti povrchové oxidace uhlíkatých materiálů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období9/2016 - 8/2017
PoskytovatelKatedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Rozvoj studijních oborů katedry chemie
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelInstitucionální podpora
Stavukončený
Synergetický efekt sdílení kapacit výuky z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní kataláze a fotokatalýze: od přípravy materiálů a jejich charakterizaci, po návrh reaktorů a dopad využití pevných materiálů na životní prostředí (SESKUPIT)
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Výzkum technologie zpracování Zn-Fe kalů z výroby chloridu zinečnatého
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období7/2009 - 12/2011
PoskytovatelMinisterstvo průmyslu a obchodu
Stavukončený
Inovace laboratoře texturních parametrů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Imobilizace těžkých kovů z odpadních vod pomocí přírodních uhlíkatých materiálů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období11/2006 - 12/2009
PoskytovatelMinisterstvo průmyslu a obchodu
Stavukončený
Zeta potenciál uhlíkatých materiálů - mechanismus adsorpce sběračů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub