Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Roman Maršálek

Roman Maršálek

titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 506, budova C
funkce:vedoucí katedry, tajemník katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2190
737 443 663
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~marsalek

Vzdělání

1997(Mgr.) Ostravská univerzita v Ostravě, obor Učitelství Ch-Bi pro ZŠ, (Voltametrické stanovení vybraných kovů na uhlíkové pastové elektrodě modifikované montmorillonitem)
1998Ostravská univerzita v Ostravě, rozšiřující studium biologie pro SŠ, (Reintrodukce bobra evropského)
2002(Ph.D.) Vysoká škola báňská - Technická univerzita, obor Úpravnictví, (Adsorpce těžkých kovů na přírodním, neupravovaném uhlí)
2004Ostravská univerzita v Ostravě, studium Školského managementu, (Plán práce ředitele)
2010(doc.) Vysoká škola báňská - Technická univerzita, obor Úpravnictví (Adsorpce povrchově aktivních látek na přírodních materiálech, Zeta potenciál)
2017(RNDr.) Ostravská univerzita, obor Učitelství (Fyzikální chemie - inspirace pro učitele)

Praxe

2010 - dosudDocent, katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
2004 - 2009Odborný asistent, katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
2006Učitel chemie na Střední průmyslové škole informatiky a elektrotechniky
2000 - 2004Statutární zástupce ředitele na Základní škole v Zálomu, Ostrava
1997 - 2000Učitel chemie a biologie na Základní škole v Zálomu, Ostrava

Členství v organizacích, orgánech, další aktivity

od roku 2005Česká společnost chemická
od roku 2009International society of electrochemistry
2007 - 2008Senát PřF OU, 2006 místopředseda, předseda.
2007 - 2015Člen kolegia děkana PřF OU
2005 - 2010
2017 -
Tajemník katedry chemie PřF OU
2008 - 2012Zástupce vedoucího katedry chemie PřF OU
2015 - Vedoucí katedry chemie
2009 - 2015Proděkan pro vědu a vnější vztahy
2010 - 2015Člen vědecké rady PřF OU
2011 - 2015Člen vědecké rady OU
2011 - 2012Vedoucí Environmentálního centra
2012 -Zástupce Vedoucího Environmentálního centra
2011 - 2012Zástupce ředitele Institutu environmentálních technologií
28. - 31.1.2008Člen organizačního výboru ústředního kola 44. ročníku Chemické olympiády kategorie A a E, Ostrava
2007 - 2010Člen komise pro ZOŘ projektů FRVŠ
2009Člen rady IGS (interní grantové soutěže) PřF OU
2009 - 2012Člen komise SGS (studentské grantové soutěže) PřF OU
2009 - 2015Člen oponentního týmu Rady CIT pro IS PUBL
2009 - 2015Člen rady Centra informačním technologií
2009 - 2015Člen knihovní rady OU
2010 - 2012Člen rady Studentské grantové soutěže
 Člen oborové rady a školitel doktorského studijního programu Analytická chemie
 Člen oborové rady doktorského studijního programu Procesní inženýrství
2012Člen vědeckého výboru konference International conference on environment and industrial innovation, Hong Kongu
2013Člen vědeckého výboru konference International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering, New Delhi
2014Člen vědeckého výboru konference International conference on environment and industrial innovation, Penang

Zahraniční pobyty (mimo konference)

20. - 27.10.2013IV. česká vodohospodářská mise do Izraele
13. - 19.11.2016Odborná stáž, Švédsko

Ocenění

2011Ocenění za vynikající přednášku s názvem „The adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on ferro-precipitate” na konferenci: International conference on environment and industrial innovation v Kuala Lumpur.
2012Ocenění za vynikající přednášku s názvem „Zeta potential - Applications” na konferenci: International conference on environment and industrial innovation v Hong Kongu.


Všechny publikace

Maršálek, R. a Gashi, A. Adsorption of heavy metals ions onto g-C3N4. In: Applied surface science. Pisa. 2019.
Maršálek, R. a Gashi, A. Preparation and characterization of g-C3N4. In: Applied surface science. Pisa. 2019.
Maršálek, R. Adsorption of lead ions and surfactants on sheep wool and pyrolysis material prepared from wool. Waste Forum. 2018, č. 3, s. 299-306. ISSN 1804-0195.
Maršálek, R. a Mucha, M. Interaction among clays and bovine serum albumin. In: 8th International Colloids Conference. Shanghai: Elsevier. 2018.
BUKÁČKOVÁ, M. a Maršálek, R. Interaction of BSA and metal oxide nanoparticles. In: 8th International Colloids Conference. Shanghai: Elsevier. 2018.
BUKÁČKOVÁ, M. a Maršálek, R. Interaction of BSA with ZnO, TiO2 and CeO2 Nanoparticles. In: NANOCON 2018. Brno. 2018.
BUKÁČKOVÁ, M., Rusnok, P. a Maršálek, R. Mathematical methods in calculation of zeta potential BSA. J SOLUTION CHEM. 2018, 47(12), s. 1942-1952. ISSN 0095-9782.
Maršálek, R. Adsorption of surfactants. In: 7th International Colloids Conference. Sitges. 2017.
Maršálek, R. a Trčková, K. Fyzikální chemie - Inspirace pro učitele I., Analýza učebnic. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava. 2017.
Maršálek, R. a Trčková, K. Fyzikální chemie - Inspirace pro učitele II., Dotazník a test. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava. 2017.
Maršálek, R. a BUKÁČKOVÁ, M. Interaction between bovine serum albumin and CeO2. In: NANOCON: NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 2017-10-18 Brno. Ostrava: TANGER Ltd., 2017. s. 437-442. ISBN 978-808729481-9.
BUKÁČKOVÁ, M., Maršálek, R. a Rusnok, P. Mathematical processing of zeta potential BSA. In: 7th International Colloids Conference. Sitges: Elsevier. 2017.
Nanoparticles of ZnO - Change of Zeta Potential and Adsorption of BSA. In: NANOCON. Brno. 2017.
BUKÁČKOVÁ, M. a Maršálek, R. NANOPARTICLES OF ZNO - CHANGE OF ZETA POTENTIAL AND ADSORPTION OF BSA. In: NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application 2018-10-10 Brno. Ostrava: TANGER Ltd., 2017. s. 473-478. ISBN 978-808729481-9.
BUKÁČKOVÁ, M. a Maršálek, R. Effect of several parameters on the zeta potential of bovine serum albumin. In: 6th International Colloids Conference. Berlín. 2016.
Maršálek, R. a SASSIKOVÁ, M. Characterization of the size distribution of subbituminous coal by laser diffraction. INSTRUM SCI TECHNOL. 2016, č. 44, s. 233-240. ISSN 1073-9149.
Maršálek, R. Influence of temperature on the adsorption of BSA on CeO2. In: 6th International Colloids Conference. Berlín. 2016.
Vliv pH, teploty a koncentrace na zeta potenciál BSA. In: 68. sjezd chemických společností. Praha. 2016.
Maršálek, R. INTERACTION OF CERIUM OXIDE NANOPARTICLES WITH BOVINE SERUM ALBUMIN. In: 2nd International Conference on Nanoscience and Nanotechnology. Colombo. 2015.
Maršálek, R. Adsorption of Bovine Serum Albumin on CeO2. In: ICBN 2014 : XII International Conference on Biotechnology and Nanotechnology. Sydney: WASET. 2014.
Maršálek, R. Adsorption of Bovine Serum Albumin on CeO2. International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering. 2014, č. 8, s. 1228-1231. ISSN 1307-6892.
Maršálek, R. Adsorption of Selected Ions on Ferro-Precipitates from Aqueous Solutions. In: Chemistry: The Key to our Sustainable Future. XIV. vyd. Springer Netherlands, 2014. s. 173-187. ISBN 978-94-007-7388-2.
Maršálek, R. Analysis of Dust Particles in Snow Cover in the Surroundings of the City of Ostrava: Particle Size Distribution, Zeta Potential and Heavy Metal Content. International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering. 2014, č. 8, s. 1173-1176. ISSN 1307-6892.
Maršálek, R. Analysis of Dust Particles in Snow Cover in the Surroundings of the City of Ostrava: Particle Size Distribution, Zeta Potential and Heavy Metal Content. In: ICCEMS 2014 : XII International Conference on Chemical, Environment and Medical Sciences. Melbourne: WASET. 2014.
Bielniková, H., Dvořáčková, J., Malachová, K., Maršálek, R. a Kukutschová, J. Immunocytochemical and Ultrastructural Analysis of Cells after Application of Zinc Oxide Nanoparticles. TANGER Ltd., 2014. s. 152-152. ISBN 978-80-87294-55-0.
Maršálek, R. Particle size and zeta potential of ZnO. APCBEE Procedia. 2014, s. 13-17. ISSN 2212-6708.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Maršálek, R. Autorský zákon v prostředí VŠ. Havířov: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 154 s. ISBN 978-80-7464-343-9.
Navrátilová, Z. a Maršálek, R. Application of Electrochemistry for Studying Sorption properties of Montmorillonite. In: Clay Minerals inf Nature - Their Characterization, Modification and Application. 1. vyd. InTech, 2012. s. 273-294. ISBN 978-953-51-0738-5.
Maršálek, R. a Zelenka, T. Chemické rovnováhy kolem nás i v nás. 2012.
Maršálek, R. The adsorption of selected ions on ferro-precipitate from aqueous solutions. In: International conference om pure and applied chemistry ICPAC 2012. Mauritius. 2012.
Maršálek, R. Zeta potential - Applications. In: International proceedings of chemical, biological and environmental engineering - Environmental and industrial innovation. Singapore: International association of computer science and information technology press, 2012. International association of computer science and information technology press, 2012. s. 15-19. ISBN 978-981-07-2428-3.
Maršálek, R. ADSORPCE Pb+II, Cu+II A Cr+III NA ŽELEZITÝCH SRAŽENINÁCH. In: 63. Zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2011.
Taraba, B., Veselá, P. a Maršálek, R. Adsorption potential of coals and carbon to phenol - thermodynamic aspects. In: 28th International Pittsburgh Coal Conference. Pittsburgh: University of Pittsurgh. 2011.
Maršálek, R. a Navrátilová, Z. Comparative study of CTAB adsorption on bituminous coal and clay mineral. CHEM PAP. 2011, č. 65, s. 77-84. ISSN 0366-6352.
Taraba, B. a Maršálek, R. Immobilization of Heavy Metal Ions on Coals and Carbons. In: Waste Water - Treatment and Reutilization (Ed. F.S.G. Einschlag). První. vyd. Rijeka, Croatia: InTech, 2011. s. 321-338. ISBN 978-953-307-249-4.
Taraba, B., Veselá, P. a Maršálek, R. IMOBILIZACE OLOVNATÝCH IONTŮ NA PŘÍRODNÍM UHLÍ - PŘÍSPĚVEK K OSVĚTLENÍ MECHANISMU SORPCE. CHEM LISTY. 2011, roč. 105, č. 105, s. 966-971. ISSN 0009-2770.
Maršálek, R. a Peter, R. REDUCING OF ZINC IN FERRITE SLURRIES - GOETHITE PROCESS. In: Proceedings: 15th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava, Czech republic: Publishing services department, VŠB - Technical university of Ostrava, 2011. Publishing services department, VŠB - Technical university of Ostrava, 2011. s. 153-158. ISBN 978-80-248-2388-1.
Maršálek, R. Sborník abstraktů Studentské vědecké konference 2011. 2011.
Maršálek, R. Sborník recenzovaných příspěvků Studentské vědecké konference 2011. 2011.
Maršálek, R. The Adsorption of Lead Using Altered Coals. In: International proceedings of chemical, biological and environmental engineering - Environmental and industrial innovation. Singapore: International association of computer science and information technology press, 2011. International association of computer science and information technology press, 2011. s. 58-62. ISBN 978-981-08-9923-3.
Maršálek, R. The adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on ferro-precipitate. In: International proceedings of chemical, biological and environmental engineering - Environmental and industrial innovation. Singapore: International association of computer science and information technology press, 2011. International association of computer science and information technology press, 2011. s. 23-27. ISBN 978-981-08-9079-7.
Maršálek, R. The Adsorption of SDS on Ferro-Precipitates. World academy of science, engineering and technology An international Journal of Science, Engineering and Technology. 2011, roč. 2011, s. 534-537. ISSN 2010-376X.
Maršálek, R. a Taraba, B. The influence of temperature on the adsorption of CTAB on coals. COLLOID SURFACE A. 2011, č. 383, s. 80-85. ISSN 0927-7757.
Maršálek, R. The Reduction of Zinc using Goethite Process and Adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on Selected Precipitate. International Journal of Environmental Science and Development (IJESD). 2011, roč. 2011, č. 2, s. 253-258. ISSN 2010-0264.
Konečná, P., Solárová, M., Slovák, V., Taraba, B., Maršálek, R., Navrátilová, Z., Kalina, J., Václavíková, Z. a Šustek, J. 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě: 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2011.
Maršálek, R. a Slovák, V. Modulární filtrační zařízení s uhelnou náplní. 2010.
Maršálek, R. a Peter, R. Možnosti srážení železa z roztoku - goethitový proces. In: Odpadové fórum. Praha: CEMC, 2010. CEMC, 2010. s. 1-7. ISBN 978-80-85990-12-6.
Maršálek, R. a Peter, R. Reducing of Zinc in Ferrite Slurries - Goethite Process. In: Ecbalance. Tokio. 2010.
Maršálek, R. Sborník abstraktů Studentské vědecké konference 2010. 2010.
Maršálek, R. Sborník recenzovaných příspěvků Studentské vědecké konference 2010. 2010.
Taraba, B., Veselá, P., Maršálek, R. a Navrátilová, Z. TEMPERATURE AS A FACTOR AFFECTING ADSORPTION BEHAVIOR OF COAL TO LEAD (II) IONS. In: 27th PCC - Conference Proceedings. University of Pittsburgh, USA: University of Pittsburgh, 2010. University of Pittsburgh, 2010. s. 343-348. ISBN 1-890977-27-6.
Maršálek, R. THE INFLUENCE OF THE TEMPERATURE ON ADSORPTION OF CTAB ON COALS. In: Surface forces. Moskva-St.Petersburg. 2010.
Taraba, B. a Maršálek, R. THE INFLUENCE OF THE TEMPERATURE ON ADSORPTION OF SDS ON COALS. In: 27th PCC Conference Proceedings. Pittsburgh University, USA: Pittsburgh University, 2010. Pittsburgh University, 2010. s. 65-75. ISBN 1-890977-27-6.
Navrátilová, Z., Taraba, B. a Maršálek, R. Uhlíková pastová elektroda modifikovaná uhlím. In: 62. sjezd chemických společností. Pardubice. 2010.
Maršálek, R. Závěrečná zpráva projektu 2A-1TP/1083. 2010.
Maršálek, R. a Taraba, B. Adsorption of the CTAB on coals. In: International conference on coal science and technology. Kapské město. 2009.
Maršálek, R. a Navrátilová, Z. Comparative study of CTAB adsorption on bituminous coal and clay mineral. In: 60th Annual meeting of ISE. Beijing. 2009.
Taraba, B., Maršálek, R. a Veselá, P. Effect of Temperature on Lead (II) Adsorption at Coals. In: 2009 Internation Conference on Coal Science and Technology. Kapské město. 2009.
Ruppenthalová, L. a Maršálek, R. KONKURENČNÍ ADSORPCE TĚŽKÝCH KOVŮ NA ALTEROVANÉM UHLÍ. In: ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2009. Slovenská chemická společnost, 2009. s. 122-122. ISSN 1336-7242.
Maršálek, R. a Taraba, B. Materiál pro odstraňování iontů těžkých kovů z odpadních vod. 2009.
Slovák, V., Taraba, B. a Maršálek, R. Termická analýza a nízkoteplotní oxidace uhlí. In: Ostravský seminář termické analýzy - Sborník příspěvků. Ostrava: ČSCH, 2009. ČSCH, 2009. s. 1-11. ISBN 978-80-86238-63-0.
Maršálek, R. The influence of surfactants on the zeta potential of coals. ENERG SOURCE PART A. 2009, roč. 31, s. 66-75. ISSN 1556-7036.
Maršálek, R. a Taraba, B. VLIV TEPLOTY NA ADSORPCI CTAB NA UHLÍ. In: ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2009. Slovenská chemická společnost, 2009. s. 63-64. ISSN 1336-7242.
Slovák, V., Maršálek, R., Kuzněcovová, L., Ruppenthalová, L. a Janíček, M. Acidobazické chování oxidačně alterovaného uhlí a sorpce kovů. In: ChemZi. Bratislava: SCHS, 2008. SCHS, 2008. s. 79-79. ISSN 1336-7242.
Maršálek, R. a Taraba, B. Adsorption of SDS on coal. In: Colloids for Nano- and Biotechnology. Heidelberg: Springer, 2008. Springer, 2008. s. 163-168. ISBN 978-3-540-85133-2.
Maršálek, R. a Taraba, B. Adsorption of sodium dodecyl sulphate on coal. In: III International conference of colloid chemistry and physicochemical mechanics, program and summaries. Moskva: URSS, 2008. URSS, 2008. s. 31-31. ISBN 978-5-9710-0219-2.
Navrátilová, Z., Taraba, B. a Maršálek, R. Carbon paste electrode modified with coal. In: Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008. Česká společnost chemická, 2008. s. 121-121. ISSN 0009-2770.
Slovák, V., Taraba, B., Solárová, M., Navrátilová, Z., Maršálek, R., Kalina, J., Haluzík, M. a Peter, R. Chemie na Sezskoostravském hradě. Ostrava, Česká republika. 25.6. - 25.6.2008. 2008.
Slovák, V., Maršálek, R., Janíček, M., Kohutová, H., Zelenka, T., Ráblová, L. a Kukuczka, R. Sorpce těžkých kovů na přírodním uhlí. In: ODPADOVÉ FÓRUM 2008. Milovy: PCHE, 2008. PCHE, 2008. s. 4307-4310. ISBN 978-80-02-02012-7.
Maršálek, R., Slovák, V., Ruppenthalová, L. a Kuzněcovová, L. Využití alterovaného uhlí jako sorbentu pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. In: Odpadové fórum 2008. s. 219-227. ISBN 978-80-02-02012-7.
Maršálek, R. Využití zeta potenciálu k postihnutí jevů na fázovém rozhraní. In: Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008. Česká společnost chemická, 2008. s. 654-655. ISSN 0009-2770.
Slovák, V., Maršálek, R., Kuzněcovová, L., Ruppenthalová, L. a Janíček, M. Acidobazické chování oxidačně alterovaného uhlí a sorpce kovů. In: SCHS. Bratislava. 2007.
Maršálek, R. ADSORPTION OF THE SDS ON THE CARBONACEOUS MATERIALS. In: 9th Conferece on colloid chemistry. Siófok. 2007.
Maršálek, R. ADSORPTION OF THE SDS ON THE CARBONACEOUS MATERIALS. In: 9th Conference on colloid chemistry. s. 126-126. ISBN 978-963-9319-70-7.
Maršálek, R. DVPP-vnitřní potřeba či povinnost. In: Modulový systém celoživotního vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 52-54. ISBN 978-80-7368-394-8.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, krajské kolo kategorie A a E. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, školní kolo kategorie A a E, soutěžní úlohy studijní a praktické části. 2007.
Slovák, V., Kričfaluši, D., Peter, R., Maršálek, R., Taraba, B., Kalina, J., Haluzík, M., Navrátilová, Z. a Pavlíček, D. Chemická olympiáda, ústřední kolo kategorie A a E. 2007.
Slovák, V., Taraba, B., Solárová, M., Navrátilová, Z., Maršálek, R. a Kalina, J. Chemie na Sezskoostravském hradě. Ostrava, Česká republika. 2007.
Taraba, B. a Maršálek, R. Immobilization of Heavy Metals and Phenol on Altered Bituminous Coals. Energy Sources, Part A. 2007, s. 885-894. ISSN 1556-7036.
Maršálek, R. a Slovák, V. Levné sorbenty pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. In: Sborník přednášek 3, Odpadové fórum 2007. Praha: PCHP-PetroChemProgress, 2007. PCHP-PetroChemProgress, 2007. s. 3391-3397. ISBN 978-80-02-01894-0.
Slovák, V., Maršálek, R. a Peter, R. Low-temperature oxidation of coal by thermal analysis. In: SFC07 Congress. Paris. 2007.
Maršálek, R. Průmyslová chemie II.. 2007.
Maršálek, R. Průmyslová chemie III.. 2007.
Kalina, J. a Maršálek, R. Sborník abstraktů studentské vědecké odborné činnosti (sekce fyzika-chemie). 2007.
Maršálek, R. Školská legislativa. 2007.
Maršálek, R. The influence of the SDS on the zeta potential of the carbonaceous materials. In: 11th Conference on Environment and Mineral Processing, part I. Ostrava: Publishing services department, VŠB-TU, 2007. Publishing services department, VŠB-TU, 2007. s. 197-201. ISBN 978-80-248-1277-9.
Slovák, V. a Maršálek, R. Uhlí obohacené těžkými kovy - co s ním?. In: Sborník přednášek 3, Odpadové fórum 2007. Praha: PCHP-PetroChemProgress, 2007. PCHP-PetroChemProgress, 2007. s. 3528-3531. ISBN 978-80-02-01894-0.
Maršálek, R., Slovák, V., Ruppenthalová, L. a Kuzněcovová, L. Vliv pH na adsorpci olova a kadmia na oxidačně alterovaném uhlí. In: 59. zjazd chemikov. Tatranské Matliare. 2007.
Maršálek, R., Slovák, V., Ruppenthalová, L. a Kuzněcovová, L. Vliv pH na adsorpci olova a kadmia na oxidačně alterovaném uhlí. In: ChemZi. Bratislava: SCHS, 2007. SCHS, 2007. s. 73-74. ISBN 1336-7242.
Maršálek, R. Chemické výpočty. 2006.
Taraba, B., Peter, R., Slovák, V. a Maršálek, R. INTERAKCE KYSLÍKU S UHELNOU HMOTOU Z POHLEDU CHEMIKA (Příspěvek pracovníků katedry chemie PřF OU k poznání procesu oxidace a samovzněcování uhlí). In: Přinos univerzit k transformaci regionů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. Ostravská univerzita, 2006. s. 149-152. ISBN 80-7368-225-7.
Maršálek, R. pH, hlavní faktor ovlivňující zeta potenciál. In: Zbornik zo VII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2006. FPV UKF v Nitre, 2006. s. 27-. ISBN 80-8050-960-3.
Maršálek, R. Přírodní uhlí jako adsorbent pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. In: Recyklace odpadů kovových a kovonosných. ISBN 80-248-1070-0.
Maršálek, R. a Slovák, V. THE INFLUENCE OF OXYGEN CONTENT ON ZETA POTENTIAL OF CARBONACEOUS MATERIALS. In: 10th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU: Publishing services department, VŠB-TU, 2006. Publishing services department, VŠB-TU, 2006. s. 361-365. ISBN 80-248-1088-3.
Maršálek, R. Zeta potenciál jílových minerálů. Chemické listy. 2006, roč. 100, č. 9, s. 594-594. ISSN 0009-2770.
Slovák, V., Maršálek, R. a Taraba, B. Změny na povrchu částice uhlí při nízkoteplotní oxidaci. In: Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2006. Česká společnost chemická, 2006. s. 579-579. ISBN 0009-2770.
Maršálek, R. Adsorpce olova na přírodním uhlí v průtokovém uspořádání. 2005.
Maršálek, R. pH, zeta potenciál a stabilita disperze TiO2. In: Zborník zo VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: FPV UKF, 2005. FPV UKF, 2005. s. 124-127. ISBN 80-8050-813-5.
Maršálek, R. pH, zeta potenciál a stabilita disperze TiO2. In: FPV UKF. Nitra. 2005.
Maršálek, R. a Palarčík, J. Porovnání přístrojů na měření zeta potenciálu. In: Sborník příspěvků 7. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické technologie, 2005. Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické technologie, 2005. s. 48-49. ISBN 80-7194-775-X.
Maršálek, R. Průmyslová chemie I, aneb bez chemie dům nepostavíš. 2005.
Maršálek, R. The adsorption of lead using altered coals. In: 9th Conference on Environment and Mineral Processing. VŠB-TU Ostrava: Publishing services department, VŠB- Technical University of Ostrava, 2005. Publishing services department, VŠB- Technical University of Ostrava, 2005. s. 293-298. ISBN 80-248-0786-6.
Maršálek, R. Vliv povrchově aktivních látek na zeta potenciál uhlíkatých materiálů. In: 57. zjazd chemických spoločností. Tatranské Matliare. 2005.
Maršálek, R. Vliv povrchově aktivních látek na zeta potenciál uhlíkatých materiálů. ChemZi. 2005, roč. 1, s. 136-137. ISSN 1336-7242.
Maršálek, R. Základní výpočty ve fyzikální chemii. 2005.
Maršálek, R. Adsorpce těžkých kovů na přírodním, neupravovaném uhlí. 2002.
Taraba, B., Maršálek, R. a Vojtěšek, M. Adsorpční chování alterovaných černých uhlí. In: 5. česko-polská konference: Documenta geonica 2002 2002-11-06 Ústav geoniky AV ČR Ostrava. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR Ostrava, 2002. Ústav geoniky AV ČR Ostrava, 2002. s. 221-226. ISBN 80-86360-30-x.
Taraba, B. a Maršálek, R. Adsorpční využití alterovaného černého uhlí. Uhlí-rudy-geologický průzkum. 2002, roč. 9, č. 12, s. 3-6. ISSN 1210-7697.
Taraba, B. a Maršálek, R. Immobilization of heavy metals and phenol on altered bituminous coals. In: 4th UK Meeting on coal research and its applications. Imperial College, London. 2002.
Taraba, B., Maršálek, R. a Kaloč, M. Immobilization of heavy metals using altered bituminous coals. In: 51.Berg-und Huttenmannischen Tag 2000: Freiberger Forschungshefte 2000-06-14 . Freiberg: Akademische Buchhandlung, Inh. B. Hackel, 2000. Akademische Buchhandlung, Inh. B. Hackel, 2000. s. 159-169. ISBN 3-86012-113-8.
Taraba, B. a Maršálek, R. Úloha specifické a nespecifické sorpce při imobilizaci těžkých kovů na alterovaném černém uhlí. Chemické listy. 2000, roč. 94, s. 847-847. ISSN 0009-2770.


AutorNázev práceTypRok
Bukáčková MartaStudium interakce nanočástic s proteiny, charakterizace vhodnými analytickými metodamidisertační 2019 
Světlovský LukášFotokatalytická degradace s využitím připraveného TiO2 ? laboratorní reaktordiplomová 2018 
Foitziková LucieAdsorpce bílkovin na povrch nanočástic oxidů kovudiplomová 2015 
Šimášková OlgaPříprava vybraných nanočástic oxidů kovů a jejich porovnání s komerčními produktydiplomová 2015 
Lisník JiříStanovení distribuce velikosti částic ZnO a jejich interakce s vybraným tenzidemdiplomová 2014 
Mizeráková JúliaDistribúcia veľkosti částic polietavého prachudiplomová 2014 
Sassiková MarkétaMetodické aspekty stanovení distribuce velikosti částic metodou laserové difrakcediplomová 2014 
Blaha AlešAdsorpce tenzidů na uhlídiplomová 2010 
Manfrinová NikolaVliv teploty na adsorpci anionaktivního tenzidu na vzorcích uhlídiplomová 2010 
Malota JakubAdsorpce amitriptylinu a nortriptylinu na nanočásticích oxidů kovůbakalářská 2019 
Bőhm ViktorAdsorpce olova na ovčí vlněbakalářská 2017 
Juřica TomášInterakce mezi hovězím sérovým albuminem a povrchem jílového minerálubakalářská 2017 
Světlovský LukášFotokatalytická degradace methylenové modři s využitím připraveného TiO2bakalářská 2016 
Gabrišová MartinaPříprava nanočástic oxidu zinku a jejich charakterizacebakalářská 2015 
Kareš JiříVliv pH na zeta potenciál ZnObakalářská 2014 
Janochová KarolínaAdsorpce mědi a vybraného aniontu na železitých adsorbentechbakalářská 2012 
Laryšová AnetaAdsorpce olova a vybraného aniontu na železitých adsorbentechbakalářská 2012 
Lisník JiříAdsorpce vybraných tenzidů na železitých adsorbentechbakalářská 2012 
Sassiková MarkétaAdsorpce iontů chromu na železitých adsorbentechbakalářská 2012 
Korbel TomášVliv teploty na adsorpci vybraných tenzidů na montmorillonitubakalářská 2010 
Pospíšil JanAdsorpce kationaktivního tenzidu na uhlíbakalářská 2010 
Kuzněcovová LucieAdsorpce olova na alterovaném uhlíbakalářská 2009 
Machová JanaSorpce olova na hnědém uhlíbakalářská 2009 
Ruppenthalová LucieAdsorpce kadmia na alterovaném uhlíbakalářská 2009 
Pastva JakubAdsorpce kadmia na hnědém uhlíbakalářská 2008 
Taurková PetraSledování vybraných ukazatelů kvality řeky Vsetínská Bečva a potoku Medůvkabakalářská 2008 
Matějů KateřinaMěření zeta potenciálu uhlíkatých částicbakalářská 2007 
Petříková MarieAdsorpce olova na přírodním uhlí v průtokovém uspořádáníbakalářská 2006 
Šandová PavlínaVliv tenzidů na zeta potenciál uhlíkových částicbakalářská 2006 


Navázání spolupráce mezi Ostravskou univerzitou a University of Porto v oblasti povrchové oxidace uhlíkatých materiálů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období9/2016 - 8/2017
PoskytovatelKatedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Rozvoj studijních oborů katedry chemie
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelInstitucionální podpora
Stavukončený
Synergetický efekt sdílení kapacit výuky z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní kataláze a fotokatalýze: od přípravy materiálů a jejich charakterizaci, po návrh reaktorů a dopad využití pevných materiálů na životní prostředí (SESKUPIT)
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Výzkum technologie zpracování Zn-Fe kalů z výroby chloridu zinečnatého
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období7/2009 - 12/2011
PoskytovatelMinisterstvo průmyslu a obchodu
Stavukončený
Inovace laboratoře texturních parametrů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Imobilizace těžkých kovů z odpadních vod pomocí přírodních uhlíkatých materiálů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období11/2006 - 12/2009
PoskytovatelMinisterstvo průmyslu a obchodu
Stavukončený
Zeta potenciál uhlíkatých materiálů - mechanismus adsorpce sběračů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub