Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

Roman Maršálek

Roman Maršálek

titul, jméno, příjmení:
doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
C 506, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 2190
737 443 663
e-mail:

Vzdělání

2017
(RNDr.) Ostravská univerzita, obor Učitelství (Fyzikální chemie - inspirace pro učitele)
2010
(doc.) Vysoká škola báňská - Technická univerzita, obor Úpravnictví (Adsorpce povrchově aktivních látek na přírodních materiálech, Zeta potenciál)
2004
Ostravská univerzita v Ostravě, studium Školského managementu, (Plán práce ředitele)
2002
(Ph.D.) Vysoká škola báňská - Technická univerzita, obor Úpravnictví, (Adsorpce těžkých kovů na přírodním, neupravovaném uhlí)
1998
Ostravská univerzita v Ostravě, rozšiřující studium biologie pro SŠ, (Reintrodukce bobra evropského)
1997
(Mgr.) Ostravská univerzita v Ostravě, obor Učitelství Ch-Bi pro ZŠ, (Voltametrické stanovení vybraných kovů na uhlíkové pastové elektrodě modifikované montmorillonitem)
 

Zaměstnání, praxe

2010 – dosud
Docent, katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
2006
Učitel chemie na Střední průmyslové škole informatiky a elektrotechniky
2004 – 2009
Odborný asistent, katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
2000 – 2004
Statutární zástupce ředitele na Základní škole v Zálomu, Ostrava
1997 – 2000
Učitel chemie a biologie na Základní škole v Zálomu, Ostrava
 

Ocenění

2012
Ocenění za vynikající přednášku s názvem "Zeta potential - Applications" na konferenci: International conference on environment and industrial innovation v  Hong Kongu.
2011
Ocenění za vynikající přednášku s názvem "The adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on ferro-precipitate" na konferenci: International conference on environment and industrial innovation v  Kuala Lumpur.
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosud
Tajemník katedry chemie PřF OU
2015 – dosud
Vedoucí katedry chemie
2014
Člen vědeckého výboru konference International conference on environment and industrial innovation, Penang
2013
Člen vědeckého výboru konference International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering, New Delhi
2012 – dosud
Zástupce Vedoucího Environmentálního centra
2012
Člen vědeckého výboru konference International conference on environment and industrial innovation, Hong Kongu
2011 – 2015
Člen vědecké rady OU
2011 – 2012
Vedoucí Environmentálního centra
2011 – 2012
Zástupce ředitele Institutu environmentálních technologií
2010 – 2015
Člen vědecké rady PřF OU
2010 – 2012
Člen rady Studentské grantové soutěže
2010 – 2012
Člen oborové rady a školitel doktorského studijního programu Analytická chemie
2010 – 2012
Člen oborové rady doktorského studijního programu Procesní inženýrství
2009 – dosud
International society of electrochemistry
2009 – 2015
Proděkan pro vědu a vnější vztahy
2009 – 2015
Člen oponentního týmu Rady CIT pro IS PUBL
2009 – 2015
Člen rady Centra informačním technologií
2009 – 2015
Člen knihovní rady OU
2009 – 2012
Člen komise SGS (studentské grantové soutěže) PřF OU
2009
Člen rady IGS (interní grantové soutěže) PřF OU
28. 1. 2008 – 31. 1. 2008
Člen organizačního výboru ústředního kola 44. ročníku Chemické olympiády kategorie A a E, Ostrava
2008 – 2012
Zástupce vedoucího katedry chemie PřF OU
2007 – 2015
Člen kolegia děkana PřF OU
2007 – 2010
Člen komise pro ZOŘ projektů FRVŠ
2007 – 2008
Senát PřF OU, 2006 místopředseda, předseda
2005 – dosud
Česká společnost chemická
2005 – 2010
Tajemník katedry chemie PřF OU
 

Působení v zahraničí

13. 11. 2016 – 19. 11. 2016
Odborná stáž, Švédsko
20. 10. 2013 – 27. 10. 2013
IV. česká vodohospodářská mise do Izraele
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Gashi Arianit
Příprava materiálů na bázi g-C3N4 a jejich analytická charakterizace pro environmentální aplikace
disertační
2022
Bukáčková Marta
Studium interakce nanočástic s proteiny, charakterizace vhodnými analytickými metodami
disertační
2019
Světlovský Lukáš
Fotokatalytická degradace s využitím připraveného TiO2 ? laboratorní reaktor
diplomová
2018
Foitziková Lucie
Adsorpce bílkovin na povrch nanočástic oxidů kovu
diplomová
2015
Šimášková Olga
Příprava vybraných nanočástic oxidů kovů a jejich porovnání s komerčními produkty
diplomová
2015
Lisník Jiří
Stanovení distribuce velikosti částic ZnO a jejich interakce s vybraným tenzidem
diplomová
2014
Mizeráková Júlia
Distribúcia veľkosti částic polietavého prachu
diplomová
2014
Sassiková Markéta
Metodické aspekty stanovení distribuce velikosti částic metodou laserové difrakce
diplomová
2014
Blaha Aleš
Adsorpce tenzidů na uhlí
diplomová
2010
Manfrinová Nikola
Vliv teploty na adsorpci anionaktivního tenzidu na vzorcích uhlí
diplomová
2010
Šustal Vojtěch
Stanovení koncentrace kyseliny askorbové metodou cyklické voltametrie
bakalářská
2023
Hanzlíková Markéta
Faktory ovlivňující měření distribuce velikosti částic ZnO metodou dynamického rozptylu světla
bakalářská
2021
Malota Jakub
Adsorpce amitriptylinu a nortriptylinu na nanočásticích oxidů kovů
bakalářská
2019
Bőhm Viktor
Adsorpce olova na ovčí vlně
bakalářská
2017
Juřica Tomáš
Interakce mezi hovězím sérovým albuminem a povrchem jílového minerálu
bakalářská
2017
Světlovský Lukáš
Fotokatalytická degradace methylenové modři s využitím připraveného TiO2
bakalářská
2016
Gabrišová Martina
Příprava nanočástic oxidu zinku a jejich charakterizace
bakalářská
2015
Kareš Jiří
Vliv pH na zeta potenciál ZnO
bakalářská
2014
Janochová Karolína
Adsorpce mědi a vybraného aniontu na železitých adsorbentech
bakalářská
2012
Laryšová Aneta
Adsorpce olova a vybraného aniontu na železitých adsorbentech
bakalářská
2012
Lisník Jiří
Adsorpce vybraných tenzidů na železitých adsorbentech
bakalářská
2012
Sassiková Markéta
Adsorpce iontů chromu na železitých adsorbentech
bakalářská
2012
Korbel Tomáš
Vliv teploty na adsorpci vybraných tenzidů na montmorillonitu
bakalářská
2010
Pospíšil Jan
Adsorpce kationaktivního tenzidu na uhlí
bakalářská
2010
Kuzněcovová Lucie
Adsorpce olova na alterovaném uhlí
bakalářská
2009
Machová Jana
Sorpce olova na hnědém uhlí
bakalářská
2009
Ruppenthalová Lucie
Adsorpce kadmia na alterovaném uhlí
bakalářská
2009
Pastva Jakub
Adsorpce kadmia na hnědém uhlí
bakalářská
2008
Taurková Petra
Sledování vybraných ukazatelů kvality řeky Vsetínská Bečva a potoku Medůvka
bakalářská
2008
Matějů Kateřina
Měření zeta potenciálu uhlíkatých částic
bakalářská
2007
Petříková Marie
Adsorpce olova na přírodním uhlí v průtokovém uspořádání
bakalářská
2006
Šandová Pavlína
Vliv tenzidů na zeta potenciál uhlíkových částic
bakalářská
2006Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub