Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

Roman Maršálek

Roman Maršálek

titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 506, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2190
737 443 663
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2017
(RNDr.) Ostravská univerzita, obor Učitelství (Fyzikální chemie - inspirace pro učitele)
2010
(doc.) Vysoká škola báňská - Technická univerzita, obor Úpravnictví (Adsorpce povrchově aktivních látek na přírodních materiálech, Zeta potenciál)
2004
Ostravská univerzita v Ostravě, studium Školského managementu, (Plán práce ředitele)
2002
(Ph.D.) Vysoká škola báňská - Technická univerzita, obor Úpravnictví, (Adsorpce těžkých kovů na přírodním, neupravovaném uhlí)
1998
Ostravská univerzita v Ostravě, rozšiřující studium biologie pro SŠ, (Reintrodukce bobra evropského)
1997
(Mgr.) Ostravská univerzita v Ostravě, obor Učitelství Ch-Bi pro ZŠ, (Voltametrické stanovení vybraných kovů na uhlíkové pastové elektrodě modifikované montmorillonitem)
 

Zaměstnání, praxe

2010 – dosud
Docent, katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
2006
Učitel chemie na Střední průmyslové škole informatiky a elektrotechniky
2004 – 2009
Odborný asistent, katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
2000 – 2004
Statutární zástupce ředitele na Základní škole v Zálomu, Ostrava
1997 – 2000
Učitel chemie a biologie na Základní škole v Zálomu, Ostrava
 

Ocenění

2012
Ocenění za vynikající přednášku s názvem "Zeta potential - Applications" na konferenci: International conference on environment and industrial innovation v  Hong Kongu.
2011
Ocenění za vynikající přednášku s názvem "The adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on ferro-precipitate" na konferenci: International conference on environment and industrial innovation v  Kuala Lumpur.
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosud
Tajemník katedry chemie PřF OU
2015 – dosud
Vedoucí katedry chemie
2014
Člen vědeckého výboru konference International conference on environment and industrial innovation, Penang
2013
Člen vědeckého výboru konference International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering, New Delhi
2012 – dosud
Zástupce Vedoucího Environmentálního centra
2012
Člen vědeckého výboru konference International conference on environment and industrial innovation, Hong Kongu
2011 – 2015
Člen vědecké rady OU
2011 – 2012
Vedoucí Environmentálního centra
2011 – 2012
Zástupce ředitele Institutu environmentálních technologií
2010 – 2015
Člen vědecké rady PřF OU
2010 – 2012
Člen rady Studentské grantové soutěže
2010 – 2012
Člen oborové rady a školitel doktorského studijního programu Analytická chemie
2010 – 2012
Člen oborové rady doktorského studijního programu Procesní inženýrství
2009 – dosud
International society of electrochemistry
2009 – 2015
Proděkan pro vědu a vnější vztahy
2009 – 2015
Člen oponentního týmu Rady CIT pro IS PUBL
2009 – 2015
Člen rady Centra informačním technologií
2009 – 2015
Člen knihovní rady OU
2009 – 2012
Člen komise SGS (studentské grantové soutěže) PřF OU
2009
Člen rady IGS (interní grantové soutěže) PřF OU
28. 1. 2008 – 31. 1. 2008
Člen organizačního výboru ústředního kola 44. ročníku Chemické olympiády kategorie A a E, Ostrava
2008 – 2012
Zástupce vedoucího katedry chemie PřF OU
2007 – 2015
Člen kolegia děkana PřF OU
2007 – 2010
Člen komise pro ZOŘ projektů FRVŠ
2007 – 2008
Senát PřF OU, 2006 místopředseda, předseda
2005 – dosud
Česká společnost chemická
2005 – 2010
Tajemník katedry chemie PřF OU
 

Působení v zahraničí

13. 11. 2016 – 19. 11. 2016
Odborná stáž, Švédsko
20. 10. 2013 – 27. 10. 2013
IV. česká vodohospodářská mise do Izraele
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Adaptace výzkumně laděné koncepce přírodovědného a technického vzdělávání pro distanční a on-line vyučování / zkoumání v éteru
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2022 - 6/2023
PoskytovatelKatedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Stavřešený
Pokročilé porézní materiály 2 - syntéza, charakterizace a aplikace
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
E-kurz Fyzikální chemie
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
IBSE ako nástroj pre získanie spôsobilostí a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období7/2019 - 7/2021
PoskytovatelKatedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Stavřešený
Navázání spolupráce mezi Ostravskou univerzitou a University of Porto v oblasti povrchové oxidace uhlíkatých materiálů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období9/2016 - 8/2017
PoskytovatelKatedra chemie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Rozvoj studijních oborů katedry chemie
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelInstitucionální podpora
Stavukončený
Synergetický efekt sdílení kapacit výuky z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní kataláze a fotokatalýze: od přípravy materiálů a jejich charakterizaci, po návrh reaktorů a dopad využití pevných materiálů na životní prostředí (SESKUPIT)
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Výzkum technologie zpracování Zn-Fe kalů z výroby chloridu zinečnatého
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období7/2009 - 12/2011
PoskytovatelMinisterstvo průmyslu a obchodu
Stavukončený
Inovace laboratoře texturních parametrů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Imobilizace těžkých kovů z odpadních vod pomocí přírodních uhlíkatých materiálů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období11/2006 - 12/2009
PoskytovatelMinisterstvo průmyslu a obchodu
Stavukončený
Zeta potenciál uhlíkatých materiálů - mechanismus adsorpce sběračů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub