OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

Roman Maršálek

Roman Maršálek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 506, budova C
funkce:vedoucí katedry, tajemník katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 597 09 2190
737 443 663
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~marsalek

Vzdělání

1997(Mgr.) Ostravská univerzita v Ostravě, obor Učitelství Ch-Bi pro ZŠ, (Voltametrické stanovení vybraných kovů na uhlíkové pastové elektrodě modifikované montmorillonitem)
1998Ostravská univerzita v Ostravě, rozšiřující studium biologie pro SŠ, (Reintrodukce bobra evropského)
2002(Ph.D.) Vysoká škola báňská - Technická univerzita, obor Úpravnictví, (Adsorpce těžkých kovů na přírodním, neupravovaném uhlí)
2004Ostravská univerzita v Ostravě, studium Školského managementu, (Plán práce ředitele)
2010(doc.) Vysoká škola báňská - Technická univerzita, obor Úpravnictví (Adsorpce povrchově aktivních látek na přírodních materiálech, Zeta potenciál)
2017(RNDr.) Ostravská univerzita, obor Učitelství (Fyzikální chemie - inspirace pro učitele)

Praxe

2010 - dosudDocent, katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
2004 - 2009Odborný asistent, katedra chemie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
2006Učitel chemie na Střední průmyslové škole informatiky a elektrotechniky
2000 - 2004Statutární zástupce ředitele na Základní škole v Zálomu, Ostrava
1997 - 2000Učitel chemie a biologie na Základní škole v Zálomu, Ostrava

Členství v organizacích, orgánech, další aktivity

od roku 2005Česká společnost chemická
od roku 2009International society of electrochemistry
2007 - 2008Senát PřF OU, 2006 místopředseda, předseda.
2007 - 2015Člen kolegia děkana PřF OU
2005 - 2010
2017 -
Tajemník katedry chemie PřF OU
2008 - 2012Zástupce vedoucího katedry chemie PřF OU
2015 - Vedoucí katedry chemie
2009 - 2015Proděkan pro vědu a vnější vztahy
2010 - 2015Člen vědecké rady PřF OU
2011 - 2015Člen vědecké rady OU
2011 - 2012Vedoucí Environmentálního centra
2012 -Zástupce Vedoucího Environmentálního centra
2011 - 2012Zástupce ředitele Institutu environmentálních technologií
28. - 31.1.2008Člen organizačního výboru ústředního kola 44. ročníku Chemické olympiády kategorie A a E, Ostrava
2007 - 2010Člen komise pro ZOŘ projektů FRVŠ
2009Člen rady IGS (interní grantové soutěže) PřF OU
2009 - 2012Člen komise SGS (studentské grantové soutěže) PřF OU
2009 - 2015Člen oponentního týmu Rady CIT pro IS PUBL
2009 - 2015Člen rady Centra informačním technologií
2009 - 2015Člen knihovní rady OU
2010 - 2012Člen rady Studentské grantové soutěže
 Člen oborové rady a školitel doktorského studijního programu Analytická chemie
 Člen oborové rady doktorského studijního programu Procesní inženýrství
2012Člen vědeckého výboru konference International conference on environment and industrial innovation, Hong Kongu
2013Člen vědeckého výboru konference International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering, New Delhi
2014Člen vědeckého výboru konference International conference on environment and industrial innovation, Penang

Zahraniční pobyty (mimo konference)

20. - 27.10.2013IV. česká vodohospodářská mise do Izraele
13. - 19.11.2016Odborná stáž, Švédsko

Ocenění

2011Ocenění za vynikající přednášku s názvem „The adsorption of Pb+II, Cu+II and Cr+III on ferro-precipitate” na konferenci: International conference on environment and industrial innovation v Kuala Lumpur.
2012Ocenění za vynikající přednášku s názvem „Zeta potential - Applications” na konferenci: International conference on environment and industrial innovation v Hong Kongu.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceAutorNázev práceTypRok
Světlovský LukášFotokatalytická degradace s využitím připraveného TiO2 ? laboratorní reaktordiplomová 2018 
Foitziková LucieAdsorpce bílkovin na povrch nanočástic oxidů kovudiplomová 2015 
Šimášková OlgaPříprava vybraných nanočástic oxidů kovů a jejich porovnání s komerčními produktydiplomová 2015 
Lisník JiříStanovení distribuce velikosti částic ZnO a jejich interakce s vybraným tenzidemdiplomová 2014 
Mizeráková JúliaDistribúcia veľkosti částic polietavého prachudiplomová 2014 
Sassiková MarkétaMetodické aspekty stanovení distribuce velikosti částic metodou laserové difrakcediplomová 2014 
Blaha AlešAdsorpce tenzidů na uhlídiplomová 2010 
Manfrinová NikolaVliv teploty na adsorpci anionaktivního tenzidu na vzorcích uhlídiplomová 2010 
Bőhm ViktorAdsorpce olova na ovčí vlněbakalářská 2017 
Juřica TomášInterakce mezi hovězím sérovým albuminem a povrchem jílového minerálubakalářská 2017 
Světlovský LukášFotokatalytická degradace methylenové modři s využitím připraveného TiO2bakalářská 2016 
Gabrišová MartinaPříprava nanočástic oxidu zinku a jejich charakterizacebakalářská 2015 
Kareš JiříVliv pH na zeta potenciál ZnObakalářská 2014 
Janochová KarolínaAdsorpce mědi a vybraného aniontu na železitých adsorbentechbakalářská 2012 
Laryšová AnetaAdsorpce olova a vybraného aniontu na železitých adsorbentechbakalářská 2012 
Lisník JiříAdsorpce vybraných tenzidů na železitých adsorbentechbakalářská 2012 
Sassiková MarkétaAdsorpce iontů chromu na železitých adsorbentechbakalářská 2012 
Korbel TomášVliv teploty na adsorpci vybraných tenzidů na montmorillonitubakalářská 2010 
Pospíšil JanAdsorpce kationaktivního tenzidu na uhlíbakalářská 2010 
Kuzněcovová LucieAdsorpce olova na alterovaném uhlíbakalářská 2009 
Machová JanaSorpce olova na hnědém uhlíbakalářská 2009 
Ruppenthalová LucieAdsorpce kadmia na alterovaném uhlíbakalářská 2009 
Pastva JakubAdsorpce kadmia na hnědém uhlíbakalářská 2008 
Taurková PetraSledování vybraných ukazatelů kvality řeky Vsetínská Bečva a potoku Medůvkabakalářská 2008 
Matějů KateřinaMěření zeta potenciálu uhlíkatých částicbakalářská 2007 
Petříková MarieAdsorpce olova na přírodním uhlí v průtokovém uspořádáníbakalářská 2006 
Šandová PavlínaVliv tenzidů na zeta potenciál uhlíkových částicbakalářská 2006 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub