OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

Kateřina Trčková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 506, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2198
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Trčková, K., Solárová, M. a Nebusová, K. Motivace žáků prostřednictvím Korchemu. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.

Všechny publikace

Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie: Mezinárodní konference. 2017.
Prášilová, J., Kričfaluši, D., Trčková, K. a Solárová, M. AKTUÁLNÍ ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY A POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ CHEMIE: Mezinárodní konference. 2017.
Maršálek, R. a Trčková, K. Fyzikální chemie - Inspirace pro učitele I., Analýza učebnic. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava. 2017.
Maršálek, R. a Trčková, K. Fyzikální chemie - Inspirace pro učitele II., Dotazník a test. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava. 2017.
Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů). In: J. Slavík, J. Stará, K. Uičná, P. Naivar et al.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 233-243. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44.
Trčková, K., Solárová, M. a Nebusová, K. Motivace žáků prostřednictvím Korchemu. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Prášilová, J., Kričfaluši, D. a Trčková, K. Moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů. 2016.
Trčková, K. Chemie kolem nás v praxi. 2015.
Trčková, K. Letní přírodovědná škola. 2015.
Trčková, K., Solárová, M. a Mucha, M. Přírodní vědy na hradě. 2015.
Trčková, K. Vybrané kapitoly z chemie s použitím mobilních zařízení. 2015.
Trčková, K. Využití mobilních zařízení v chemickém vzdělávání. 2015.
Trčková, K. Bílé zlato. In: Mezinárodní studentská konference: projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha. 2014.
Trčková, K. Bílé zlato. In: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech 2014-11-06 Praha. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. s. 64-70. ISBN 978-80-7290-817-2.
Solárová, M., Mucha, M. a Trčková, K. Chemická olympiáda kategorie C. 2014.
Trčková, K. Chemické hry. 2014.
Trčková, K. a Solárová, M. Letní přírodovědná škola. 2014.
Trčková, K. Motivační úlohy v praxi. In: Aktuálne smerovanie výskumov v dizertačných prácach v oblasti toérie chemického vzdelávania. Trnava. 2014.
Trčková, K. Multikomponentní úlohy. In: časopis Bech. s. 62-66. ISSN 1338-1024.
Trčková, K., Solárová, M., Mucha, M., Štefelová, J., Mucha, M. a BLÁHOVÁ, L. Příroda v noci. 2014.
Trčková, K., Slovák, V., Solárová, M., Mucha, M. a Kalina, J. Přírodní vědy na hradě: Přírodní vědy na hradě. 2014.
Trčková, K. Sacharidy hravě. In: III. Veletrh nápadů učitelů chemie. Brno. 2014.
Trčková, K. Učení s porozuměním. ISBN 978-807464-359-0.
Trčková, K. Motivační příklady. 2013.
Trčková, K. Početní gramotnost žáků ve výuce chemie. s. 135-140. ISBN 978-80-223-2582-0.
Trčková, K. Posílení gramotností žáků ve výuce chemie. s. 147-153. ISBN 978-80-244-3776-7.
Solárová, M. a Trčková, K. Příprava žáků k chemické olympiádě. 2013.


ZkratkaNázev předmětu
DIDS1Didaktika chemie 1
DIDS2Didaktika chemie 2
EVVCHExperiment ve výuce chemie
MMVCHMožnosti modernizace výuky chemie
MPCH1Možnosti motivace a popul. v chemii 1
MVPRVMediální výchova v přírodovědném vzděl.
PPXS1Průběžná pedagogická praxe 1
PPXS2Průběžná pedagogická praxe 2
PUVPRProblematika učitelství v praxi
SPPSSSouvislá pedagogická praxe
SPP1Seminář k pedagogické praxi 1
SPP2Seminář k pedagogické praxi 2
SZSCHStručné základy středoškolské chemie
TPSS1Technika experimentální práce 1
TPSS2Technika experimentální práce 2
VPDC1Vybrané problémy z didaktiky chemie 1
VPCHVVybrané problémy v chemických výpočtech
VSDCHVýběrový seminář z didaktiky chemie
YANOCAnorganická chemie
Y2TE1Technika experimentální práce 1
Y2TE2Technika experimentální práce 2
Y2TS1Technika experimentální práce 1 pro SŠ
Y2TS2Technika experimentální práce 2 pro SŠ
ZACHEZáklady chemie
ZLTE4Základy laboratorní techniky
7BMCVBadatelské metody v chemickém vzdělávání
7DID2Didaktika chemie 2
7EVCHExperiment v chemii
7MPCHMožnosti popularizace v chemii
7PPP1Průběžná pedagogická praxe 1
7PPP2Průběžná pedagogická praxe 2
7REPPReflektovaná pedagogická praxe z Ch
7SOPPSouvislá pedagogická praxe
7SPPPSeminář k pedagogické praxi 1
7SSPPSeminář k pedagogické praxi 2
7SZSCStručné základy středoškolské chemie
7TEP1Technika experimentální práce 1
7TEP2Technika experimentální práce 2
7VPCVVybrané problémy v chemických výpočtech
7VPCHVybrané problémy z chemie


AutorNázev práceTypRok
Mašláňová HelenaŠkolní chemické experimenty inspirované českým lékopisemrigorózní  
Maršálek RomanFyzikální chemie - inspirace pro učitelerigorózní 2017 
Königová AdélaOd prvku ke sloučeninědiplomová 2015 
Křesinová TerezaDomácí pokusy z biochemiebakalářská 2015 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub