Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie

Kateřina Trčková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 506, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2198
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1991 – 1996Mgr., Ostravská univerzita, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy (chemie – biologie)
1987 – 1991Gymnázium Hlučín

Kvalifikace

2017rigorózní řízení v oboru didaktika chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
2016Ph.D. v oboru didaktika chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzity Karlovy

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2012 – dosud Ostravská univerzita
2003 – 2017Gymnázium J. Kainara, Hlučín, p. o.
2001 – 2002ZŠ Ostrava – Hošťálkovice
1996 – 1999ZŠ Ostrava – Zábřeh

Odborné zaměření

Příprava budoucích učitelů chemie
Učební úlohy v chemii
Projektová výuka
Badatelsky orientovaná výuka
Spolupráce s učiteli ZŠ a SŠ
Popularizace chemie

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Členka komise krajského kola Chemické olympiády MSK

Jazykové znalosti

Angličtinamírně pokročilý
Ruštinamírně pokročilý


Vybrané publikace

Trčková, K. a Kričfaluši, D. Videohospitace jako nástroj pro hodnocení kvality výuky. In: DidSci Plus: DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS 2018-06-25 Praha. Praha: Charles University - Faculty of Science Prague, 2018. s. 427-434. ISBN 978-80-7444-065-6.
Trčková, K., Solárová, M. a Nebusová, K. Motivace žáků prostřednictvím Korchemu. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Trčková, K. Od individuálního posteru ke skupinovému projektu. In: 2017-11-02 Praha.

Všechny publikace

Trčková, K. a Kričfaluši, D. Evaluace badatelských aktivit. In: International Conference on Science Education Didsci+ 2019. Trnava: Faculty of Education, Department of Chemistry, Trnava. 2019.
Trčková, K. Projektová výuka v pregraduální přípravě učitelů. In: International Conference on Science Education Didsci+ 2019. Trnava: Faculty of Education, Department of Chemistry, Trnava. 2019.
Trčková, K. a Kričfaluši, D. Badatelské aktivity v praxi. In: Mezinárodní konference didaktiky přírodních věd DidSci+ 2018. Praha. 2018.
Trčková, K. a Kričfaluši, D. Badatelské aktivity v praxi. In: DidSci Plus: DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS 2018-06-25 Praha. Praha: Charles University - Faculty of Science Prague, 2018. s. 423-426. ISBN 978-80-7444-065-6.
Trčková, K. Od individuálního posteru ke skupinovému projektu. In: Projektové vyučování a další aktivizační strategie ve výuce přírodovědných oborů: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech: praktické náměty XV 2017-11-02 Praha. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018. s. 44-50. ISBN 978-80-7290-979-7.
Trčková, K. a Kričfaluši, D. Videohospitace jako nástroj pro hodnocení kvality výuky. In: DidSci Plus: DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS 2018-06-25 Praha. Praha: Charles University - Faculty of Science Prague, 2018. s. 427-434. ISBN 978-80-7444-065-6.
Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie: Mezinárodní konference [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Prášilová, J., Kričfaluši, D., Trčková, K. a Solárová, M. AKTUÁLNÍ ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY A POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ CHEMIE: Mezinárodní konference [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Maršálek, R. a Trčková, K. Fyzikální chemie - Inspirace pro učitele I., Analýza učebnic. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava. 2017.
Maršálek, R. a Trčková, K. Fyzikální chemie - Inspirace pro učitele II., Dotazník a test. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava. 2017.
Trčková, K. a Mucha, M. Chemická olympiáda kategorie D. 2017.
Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů). In: J. Slavík, J. Stará, K. Uičná, P. Naivar et al.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 233-243. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44.
Trčková, K., Solárová, M. a Nebusová, K. Motivace žáků prostřednictvím Korchemu. In: Mezinárodní konference zaměřená na pregraduální přípravu a postraduální vzdělávání učitelů chemie: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie 2017-05-22 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta, 2017. s. 232-240. ISBN 978-80-7464-942-4.
Trčková, K., Solárová, M. a Nebusová, K. Motivace žáků prostřednictvím Korchemu. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Trčková, K. Od individuální posteru ke skupinovému projektu. In: Projektové vyučování a další aktivizační strategie ve výuce přírodovědných oborů. Praha. 2017.
Trčková, K. Od individuálního posteru ke skupinovému projektu. In: 2017-11-02 Praha.
Prášilová, J., Kričfaluši, D. a Trčková, K. Moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů. 2016.
Trčková, K. Uspět neznamená umět. In: 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie 2016-11-16 Praha. s. 120-125. ISBN 978-80-87343-59-3.
Trčková, K. Chemie kolem nás v praxi. 2015.
Trčková, K. Letní přírodovědná škola [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Trčková, K., Solárová, M. a Mucha, M. Přírodní vědy na hradě [Workshop]., Česká republika. 2015.
Trčková, K. Vybrané kapitoly z chemie s použitím mobilních zařízení. 2015.
Trčková, K. Využití mobilních zařízení v chemickém vzdělávání. 2015.
Trčková, K. Bílé zlato. In: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech 2014-11-06 Praha. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. s. 64-70. ISBN 978-80-7290-817-2.
Trčková, K. Bílé zlato. In: Mezinárodní studentská konference: projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha. 2014.
Solárová, M., Mucha, M. a Trčková, K. Chemická olympiáda kategorie C. 2014.
Trčková, K. Chemické hry. 2014.
Trčková, K. a Solárová, M. Letní přírodovědná škola [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Trčková, K. Motivační úlohy v praxi. In: Aktuálne smerovanie výskumov v dizertačných prácach v oblasti toérie chemického vzdelávania. Trnava. 2014.
Trčková, K. Multikomponentní úlohy v praxi. In: Aktuálne problémy dizertačných prác v teórii prírodovedného vzdelávania: časopis Bech 2014-11-20 Trnava. Trnava: Trnavská univerzita v Trnavě, 2014. s. 62-66. ISSN 1338-1024.
Trčková, K., Solárová, M., Mucha, M., Štefelová, J., Mucha, M. a BLÁHOVÁ, L. Příroda v noci [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Trčková, K., Slovák, V., Solárová, M., Mucha, M. a Kalina, J. Přírodní vědy na hradě: Přírodní vědy na hradě [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Trčková, K. Sacharidy hravě. In: III. Veletrh nápadů učitelů chemie. Brno. 2014.
Trčková, K. Učení s porozuměním. ISBN 978-807464-359-0.
Trčková, K. Motivační příklady. 2013.
Trčková, K. Početní gramotnost žáků ve výuce chemie. s. 135-140. ISBN 978-80-223-2582-0.
Trčková, K. Posílení gramotností žáků ve výuce chemie. s. 147-153. ISBN 978-80-244-3776-7.
Solárová, M. a Trčková, K. Příprava žáků k chemické olympiádě. 2013.


ZkratkaNázev předmětu
ASPRAAsistenská praxe
DIDS1Didaktika chemie 1
DIDS2Didaktika chemie 2
DOPECDoplňková pedagogická činnost
EVVCHExperiment ve výuce chemie
MMVCHMožnosti modernizace výuky chemie
MPCH1Možnosti motivace a popul. v chemii 1
PPXS1Průběžná pedagogická praxe 1
PPXS2Průběžná pedagogická praxe 2
SPPSSSouvislá pedagogická praxe
SPPZSSouvislá pedagogická praxe
SPP1Seminář k pedagogické praxi 1
SPP2Seminář k pedagogické praxi 2
SZSCHStručné základy středoškolské chemie
TPSS1Technika experimentální práce 1
TPSS2Technika experimentální práce 2
VPDC1Vybrané problémy z didaktiky chemie 1
VPCHVVybrané problémy v chemických výpočtech
VSDCHVýběrový seminář z didaktiky chemie
YANOCAnorganická chemie
Y2TE1Technika experimentální práce 1
Y2TE2Technika experimentální práce 2
ZACHEZáklady chemie
ZLTE4Základy laboratorní techniky
0IZLTZáklady laboratorní techniky
7BMCVBadatelské metody v chemickém vzdělávání
7DAC1Didaktické aspekty výuky chemie 1
7DAC2Didaktické aspekty výuky chemie 2
7DCH1Didaktika chemie 1
7DCH2Didaktika chemie 2
7EVCHExperiment v chemii
7CHVYChemické výpočty
7LAB4Laboratorní technika
7MPCHMožnosti popularizace v chemii
7NALANávykové látky
7PDC1Vybrané problémy z didaktiky chemie 1
7PPP1Průběžná profesní praxe 1
7PPP2Průběžná profesní praxe 2
7SOPPSouvislá profesní praxe
7SZSCStručné základy středoškolské chemie
7TEP1Technika experimentální práce 1
7TEP2Technika experimentální práce 2
7VPCVVybrané problémy v chemických výpočtech
7VPCHVybrané problémy z chemie


AutorNázev práceTypRok
Mašláňová HelenaŠkolní chemické experimenty inspirované českým lékopisemrigorózní 2018 
Maršálek RomanFyzikální chemie - inspirace pro učitelerigorózní 2017 
Čamborková LucieExperimenty s vodou v přírodovědném vzdělávánídiplomová 2019 
Fajkusová SoňaRozvoj klíčových kompetencí pomocí BOVdiplomová 2018 
Kozielová KateřinaBezpečné pokusy z obecné a anorganické chemie na ZŠdiplomová 2018 
Nebusová KateřinaKorespondenční semináře z chemiediplomová 2018 
Königová AdélaOd prvku ke sloučeninědiplomová 2015 
Farmačková KarolínaÚlohy z chemických olympiád kategorie Dbakalářská 2019 
Kubný JiříPřechodné kovy kolem násbakalářská 2018 
Křesinová TerezaDomácí pokusy z biochemiebakalářská 2015 


Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání (OKAP)
Hlavní řešitelRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Období7/2018 - 6/2021
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Inovativní metody ve výuce chemie
Hlavní řešitelRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Badatelsky orientovaná výuka jako prostředek pro rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků
Hlavní řešitelRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub