Spolupráce s podniky, podnikateli a organizacemi

Optimalizace a operační výzkum jsou oblastmi s řadou konkrétních příkladů aplikací. Naše výzkumná skupina z optimalizace a operačního výzkumu se zajímá rovněž o praktické problémy, které podniky, podnikatelé a organizace ve své každodenní praxi řeší. V souladu s posláním operačního výzkumu se může podílet na jejich řešení. V případě zájmu o spolupráci nebo dalších idejí nás neváhejte kontaktovat na adrese

telefon 59 709 2276, e-mail .

Prezentace

Komerční společnosti, se kterými spolupracujeme