OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Petra Konečná

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 219, budova A
funkce:proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta)
Děkanát Přírodovědecké fakulty
Centrum celoživotního vzdělávání
telefon, mobil: 553 46 2103
553 46 2142
604 105 409
e-mail:
osobní WWW stránka:


Vzdělání:

1994–1999 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta


Vědecké hodnosti a tituly:

Mgr. (1999) Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor učitelství VVP matematika-fyzika)
Ph.D. (2003) Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor aplikovaná algebra)
RNDr. (2003) Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor aplikovaná matematika)


Pracovní zařazení:

2001– odborný asistent (katedra matematiky PřF OU)
1999–2001 interní doktorand (katedra matematiky PřF OU)


Zastávané funkce:

2007– proděkanka PřF OU pro studium
2006–2007 předseda AS PřF OU
2006–2007 vedoucí katedry matematiky PřF OU
2004–2006 tajemnice katedry matematiky PřF OU


Oblasti hlavního zájmu:

  • konečné komutativní struktury a polynomické cykly.


Vybrané publikace:

  • KONEČNÁ, P. – HALTER-KOCH, F. Polynomial cycles in finite extension fields. Mathematica Slovaca, 2002, Vol. 52, pp. 531–535.
  • KONEČNÁ, P. Polynomial orbits in direct sum of finite extension fields. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Mathematica, 2003, Vol. 48, No. 2, pp. 73–77. ISSN 0252-1938.
  • KONEČNÁ, P. – KOSTRA, J. – POMP, M. Grupy a okruhy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 136 s. Skriptum PřF OU. ISBN 80-7042-907-0.
  • KONEČNÁ, P. Polynomial orbits in finite commutative rings. Czechoslovak Mathematical Journal, 2006, Vol. 56, No. 2, pp. 711–719.


(Údaje ke dni 27. 9. 2007)Konečná, P. ANALYSIS OF EFFICIENCY OF ENTRANCE EXAMINATION BASED ON PERMEATION IN THE FIRST YEAR OF STUDY. In: APLIMAT 2017. Bratislava: STU Bratislava. 2017.
Konečná, P. a Bujok, P. ANALYSIS OF EFFICIENCY OF ENTRANCE EXAMINATION BASED ON PERMEATION IN THE FIRST YEAR OF STUDY. In: 16th Conference of Applied Mathematics: Proceedings, 16th Conference of Applied Mathematics Aplimat 2016 2017-01-31 Bratislava. Bratislava: Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 827-835. ISBN 978-80-227-4650-2.
Škrabánková, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. Workshop k projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda). 2017.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 23. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol. 2017.
Konečná, P. Entrance examination as a guarantee to reduce academic failure rates and increase number of successful graduates ? yes or no?. In: APLIMAT 2016. Bratislava: STU Bratislava. 2016.
Konečná, P. ENTRANCE EXAMINATION AS A GUARANTEE TO REDUCE ACADEMIC FAILURE RATES AND INCREASE NUMBER OF SUCCESSFUL GRADUATES - YES OR NO?. In: 15th Conference of Applied Mathematics 2016: Proceedings, 15th Conference of Applied Mathematics Aplimat 2016 2016-02-02 Bratislava. Bratislava: Slovak university of technology in Bratislava, 2016. Slovak university of technology in Bratislava, 2016. s. 680-689. ISBN 978-80-227-4531-4.
Konečná, P. Morderstwo Pani Okrąg - czyli teatr matematyczny. In: Matematyka w przyrodzie i sztuce. Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej, 2016. s. 23-43. 4. ISBN 978-83-63196-93-6.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. The Choice's Preference of Mathematical Tasks of Secondary School's Students. In: 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences: Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences 2016-06-29 Kraków. Kraków: Pedagogical University of Cracow, Institute of Biology, Department of Education of Natural Sciences, 2016. s. 72-74. ISBN 978-83-8084-037-9.
Konečná, P. The Choice's Preference of Mathematical Tasks of Secondary School's Students. In: DIDSCI 2016. Kraków: Pedagogical University of Crakow. 2016.
Konečná, P. a Molnár, J. XXIII. ČESKO-POLSKO-SLOVENSKÁ MATEMATICKÁ KONFERENCE. 2016.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 22. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol. 2016.
Kričfaluši, D., Konečná, P. a Solárová, M. Aplikace poznatků neurovědy ve výzkumu učení a učení se. In: XXIV: mezinárodní konference o výuce chemie. Brno - Masarykova univerzita. 2015.
Kričfaluši, D., Konečná, P. a Solárová, M. Aplikace poznatků neurovědy ve výzkumu učení a učení se. In: XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY: XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.-21.5.2015. 2015-05-20 Masarykova univerzita v Brně. Masarykova univerzita, 2015. s. 92-96. ISBN 978-80-210-7996-0.
Konečná, P. a Solárová, M. SECONDARY SCHOOL STUDENTS' KNOWLEDGE LEVEL IN THE FIELD OF APPLICATION PROBLEMS IN MATHEMATICS AND CHEMISTRY. In: APLIMAT 2015 Proceedings. Bratislava: Slovak university of technology in Bratislava, 2015. Slovak university of technology in Bratislava, 2015. s. 478-489. ISBN 978-80-227-4314-3.
Konečná, P. SECONDARY SCHOOL STUDENTS? KNOWLEDGE LEVEL IN THE FIELD OF APPLICATION PROBLEMS IN MATHEMATICS AND CHEMISTRY. In: APLIMAT 2015. Bratislava: STU Bratislava. 2015.
Konečná, P. Unconventional methods in teaching mathematics. In: MATHEMATICA V , Scientific Issues. Ružomberok: VERBUM, 2015. s. 35-42. MATHEMATICA V. ISBN 978-80-561-0296-1.
Konečná, P. Zajímavosti z kryptologie (2) - obrana před frekvenční kryptoanalýzou. Učitel matematiky. 2015, roč. 23, č. 2, s. 65-78. ISSN 1210-9037.
Konečná, P. Zajímavosti z kryptologie (3) - vznik asymetrické šifry. Učitel matematiky. 2015, roč. 23, č. 3, s. 129-140. ISSN 1210-9037.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 21. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol. 2015.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Didactic diagnostics of the educational process concerning basics of mathematics. In: APLIMAT 2014. Bratislava: STU Bratislava. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Didactic diagnostics of the educational process concerning basics of mathematics. In: 13th Conference of Applied Mathematics Proceedings. Bratislava: Publishing house of STU, 2014. Publishing house of STU, 2014. s. 143-150. ISBN 978-80-227-4140-8.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Letní přírodovědná škola - Výprava do světa šifer. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. MATHEMATICS AT THE BEGINNING OF UNIVERSITY STUDIES. In: 6th International Conference on Research in Didactics of the Sciences. Krakow. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. MATHEMATICS AT THE BEGINNING OF UNIVERSITY STUDIES. In: Teaching and learning science at all levels education. Kraków: PEADAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKÓW, 2014. s. 70-79. ISBN 978-83-7271-880-8.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Okénko do Přírody: Jak se kdysi počítalo. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Václavíková, Z. a Šustek, J. Okénko do Přírody: Zajímavosti z matematiky. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V. a Václavíková, Z. Okénko do přírody - Jak se kdysi počítalo. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Václavíková, Z. a Šustek, J. Příroda v noci: sekce matematika. 2014.
Ferdiánová, V. a Konečná, P. Přírodovědný festival - Matematická cesta do země vycházejícího slunce. 2014.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. The Choice's Preference of Mathematical Problems of Secondary School's Students. In: IECMSA-2014 3RD INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS VIENNA-AUSTRIA. Vídeň. 2014.
Konečná, P. Zajímavosti z kryptologie (1) - od prvopočátků až po frekvenční kryptoanalýzu. Učitel matematiky. 2014, roč. 23, č. 1, s. 1-15. ISSN 1210-9037.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Kubíčková, M. a Trzyniecká, Z. 19 let ostravského semináře o výuce matematiky. Učitel matematiky. 2014, roč. 22, č. 2, s. 121-126. ISSN 1210-9037.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 20. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol. 2014.
Konečná, P. Assessment of the Concept of Undergraduate Teacher Training Presentation of the Evaluation Results. In: Conference of Applied Matehematics - APLIMAT 2013. Bratislava, Slovak Republic. 2013.
Konečná, P. Assessment of the Concept of Undergraduate Teacher Training Presentation of the Evaluation Results. In: Proceedings of 12th International Conference Aplimat. s. 1-10. ISBN 978-80-227-3865-1.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Hádanky Přírody: Hádanky Přírody (sekce matematika). 2013.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Hádanky Přírody: Hádanky Přírody (sekce matematika). 2013.
Konečná, P. Moderní didaktické metody v matematice. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl. Ostrava: OU v Ostravě, 2013. OU v Ostravě, 2013. s. 122-125. ISBN 978-80-7464-354-5.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu: Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu. 2013.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Results of the entrance examination in relation to secondary school-leaving examination in mathematics. Usta ad Albim BOHEMICA. 2013, s. 59-69. ISSN 1802-825X.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Results of the entrance examination in relation to secondary school-leaving examination in mathematics.. In: XX. CZECH-POLISH-SLOVAK MATHEMATICAL CONFERENCE Litoměřice 2013. Litoměřice. 2013.
Solárová, M. a Konečná, P. Umí žáci aplikovat informace získané v matematice a chemii?. In: Odborová didaktika - interdisciplinárný dialóg 2013. Ružomberok: VERBUM, 2013. VERBUM, 2013. s. 68-79. ISBN 978-80-561-0051-6.
Konečná, P. Umí žáci aplikovat informace získané v matematice a chemii?. In: Mezinárodní konference Odborová didaktika - interdisciplinárný dialóg 2013. Ružomberok: KU Ružomberok. 2013.
Konečná, P. Zajímavosti z kryptologie. In: Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol. Pardubice. 2013.
Hančl, J., Konečná, P., Fuchs, E. a Kubát, J. 18 let ostravského semináře o výuce matematiky. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2013, roč. 58, č. 1, s. 82-84. ISSN 0032-2423.
Hančl, J., Konečná, P. a Ferdiánová, V. 19. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol. 2013.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 4. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola. 2013.
Konečná, P., Šustek, J. a Ferdiánová, V. Kouzla Přírody: Kouzla Přírody (sekce matematika). 2012.
Konečná, P. Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. In: I. ročník mezinárodní konference SciCom v řírodních vědách. Ostrava. 2012.
Konečná, P. a Kričfaluši, D. Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. In: SciCom v Přírodních vědách - domácí a zahraniční inspirace, sborník příspěvků.. Ostrava: VŠB - TU, 2012. VŠB - TU, 2012. s. 40-43. ISBN 978-80-248-2957-9.
Konečná, P. Pregraduální příprava učitelů na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě - hodnocení, problémy a řešení. In: Odborová didaktika - interdisciplinárný dialóg 2012. Levoča. 2012.
Konečná, P. Pregraduální příprava učitelů na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě - hodnocení, problémy a řešení. In: Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012. Ružomberok: VERBUM, 2012. VERBUM, 2012. s. 143-150. ISBN 978-80-8084-941-2.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu: Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu. 2012.
Konečná, P. STUDENTS' AUTOEVALUATION IN THE FIRST YEAR OF SCIENCE STUDY FIELDS ESPECIALLY IN MATHEMATICS PHASE 2. In: APLIMAT 2012. Bratislava, Slovak Republic. 2012.
Konečná, P. a Habiballa, H. STUDENTS' AUTOEVALUATION IN THE FIRST YEAR OF SCIENCE STUDY FIELDS ESPECIALLY IN MATHEMATICS PHASE 2. In: Proceedings of 11th International Conference Aplimat. s. 471-746. ISBN 978-80-89313-58-7.
Konečná, P. a Habiballa, H. STUDENTS' AUTOEVALUATION IN THE FIRST YEAR OF SCIENCE STUDY FIELDS ESPECIALLY IN MATHEMATICS PHASE 2. Journal of Applied Mathematics. 2012, č. 5, s. 247-252. ISSN 1337-6365.
Konečná, P. Training mathematical teacher profession ten years ago and now. In: XIX Czech-Polish-Slovak Mathematical Conference. Spišská Kapitula, Slovak Republic. 2012.
Konečná, P. Training mathematics teacher profession ten years ago and now. In: Mathematica IV. Ružomberok: VERBUM, 2012. s. 83-90. ISBN 978-80-8084-954-2.
Hančl, J. a Konečná, P. 18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol. 2012.
Konečná, P., Solárová, M., Koníček, L., Cimalová, Š., Sehnalová, V., Dušek, R. a Ferdiánová, V. 3. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola. 2012.
Konečná, P. Autoevaluace studentů 1. ročníků přírodovědných oborů v oblasti matematiky. In: XVIII CZECH-POLISH-SLOVAK MATHEMATICAL CONFERENCE. Hucisko - Czestochowa. 2011.
Konečná, P., Burianová, E., Solárová, M. a Koníček, L. Barvy Přírody: Barvy Přírody. 2011.
Konečná, P., Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Popularizace matematiky na OU. In: Popularizační workshop aneb jak popularizovat vědu. Ostrava. 2011.
Václavíková, Z. a Konečná, P. Profiling of Students of the University of Ostrava by Means of Elective Course in Programme Applied Mathematics. In: International Conference Presentation of Mathematics´10 Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. Technical University of Liberec, 2011. s. 209-213. ISBN 978-80-7372-724-6.
Konečná, P. Příprava na profesi učitele před 10 lety a dnes. In: Odborová didaktika - interdisciplinárný dialóg. Ružomberok. 2011.
Konečná, P. PŘÍPRAVA NA PROFESI UČITELE PŘED 10 LETY A DNES. In: PŘÍPRAVA NA PROFESI UČITELE PŘED 10 LETY A DNES. s. 72-79. ISBN 978-80-8084-791-3.
Konečná, P. Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu: Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu. 2011.
Konečná, P. a Habiballa, H. Student's autoevaluation in the first year of study, especially concerning mathematical abilities. Scientific Issues, Jan Dlugosz University of Czenstochowa. Mathematics XVI. 2011, roč. 2011, č. 16, s. 219-224. ISSN 1896-0286.
Konečná, P. a Václavíková, Z. Study Fields Optimalization Within the Programme Applied Mathematics. Journal of Mathematics and System Science. 2011, č. 1, s. 80-87. ISSN 2159-5291.
Konečná, P., Burianová, E., Solárová, M., Koníček, L., Bartošová, R., Houdková, Z. a Cimalová, Š. 2. ročník Letní přírodovědné školy: Letní přírodovědná škola. 2011.
Konečná, P., Solárová, M., Slovák, V., Taraba, B., Maršálek, R., Navrátilová, Z., Kalina, J., Václavíková, Z. a Šustek, J. 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě: 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě. 2011.
Konečná, P. Dobré ráno. 2010.
Konečná, P. Kódy a kódování. In: I. ročník Letní přírodovědné školy aneb jak se učí přírodní vědy. Přírodovědecká fakulta OU. 2010.
Konečná, P. Kódy a kódování v hrách. In: Krajské odborné soustředění chemiků. Bystřice nad Olší. 2010.
Konečná, P. a Wrublová, M. Konečná komutativní algebra a její aplikace. 2010.
Konečná, P. Křížem krajem. 2010.
Konečná, P. Okénko do historie šifer. In: Okénko do historie šifer a počítaček. Přírodovědecká fakuta OU. 2010.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Okénko do historie šifer a počítaček: Okénko do historie šifer a počítaček spojené s projekcí v 3D učebně a zajímavými pokusy z chemie. 2010.
Konečná, P. a Ferdiánová, V. Okénko do historie šifer a počítaček: Okénko do historie šifer a počítaček spojené s projekcí v 3D učebně. 2010.
Konečná, P. Optimalizace studijních oborů pod programem Aplikovaná matematika. In: International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS '10. LIberec. 2010.
Konečná, P. Optimalizace studijních oborů programu Aplikovaná matematika na PřF OU. In: II. medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho v Komárne ?Spoločenské javy a zmeny?. Komárno. 2010.
Konečná, P. Historie šifrování. In: Krajské odborné soustředění chemiků. Bystřice nad Olší. 2009.
Konečná, P. University of Sileasia, Katowice. 2007.
Konečná, P. Grafové algoritmy. 2006.
Konečná, P. Kódy a šifry - jejich matematický základ a historie. 2006.
Konečná, P. Polynomial cycles in rings of matrices over a finit field. In: The 6th Polish, Slovak and Czech konference on Number Theory. Bedlewo. 2006.
Konečná, P. Polynomial orbits in finite commutative rings. Czechoslovak Mathematical Journal. 2006, č. 56, s. 711-719. ISSN 0011-4642.
Konečná, P. University of Patras. 2006.
Konečná, P. Úvod do teorie grafů. 2006.
Konečná, P. Konečná algebra a její aplikace v učivu SŠ. 2005.
Konečná, P. University of Crete. 2005.
Konečná, P. Diskrétní matematika. 2004.
Konečná, P. Některé aplikace cirkulantních matic v teorii čísel. 2004.
Konečná, P. Polynomial orbits in finite commutative algebraic structures. In: The 5th Polish, Slovak and Czech Conference. Terchová. 2004.
Konečná, P. University of Augsburg. 2004.
Konečná, P. University of Crete, Department of Mathematics. 2004.
Konečná, P., Kostra, J. a Pomp, M. Grupy a okruhy. 2003.
Konečná, P. Polynomial orbits in direct sum of finite extension fields. In: 16th Czech and Slovak International Conference on Number Theory. Bratislava. 2003.
Konečná, P. Polynomial orbits in direct sum of finite extension fields. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Mathematica. 2003, č. 6, s. 73-77. ISSN 0252-1938.
Konečná, P. Polynomial orbits in direct sum of finite extension fields. In: XXIII. Journees Arithmetiques. Graz. 2003.
Konečná, P. Polynomial orbits in finite commutative rings. In: Nitranská matematická konference. Nitra. 2003.
Konečná, P. Polynomické cykly v konečných komutativních algebraických strukturách. 2003.
Konečná, P. a Halter-Koch, F. Polynomial cycles in finite extension fields. Mathematica Slovaca. 2002, č. 52, s. 531-535. ISSN 0139-9918.


ZkratkaNázev předmětu
ALGSTAlgebra 1 - Algebraické struktury
ALGZTAlgebra 1 - Algebraické struktury
AMARKKapitoly z aplik. matematiky
ASPRAAsistenská praxe
DIMA1Didaktika matematiky 1
DIMA2Didaktika matematiky 2
DISMADiskrétní matematika
DOPECDoplňková pedagogická činnost
ERA03Nahrazovaný předmět za mobilitu 3kr
ERA04Nahrazovaný předmět za mobilitu 4kr
ERA05Nahrazovaný předmět za mobilitu 5kr
ERA06Nahrazovaný předmět za mobilitu 6kr
GRAFAGrafové algoritmy
KAMATKapitoly z aplikované matematiky
KAMPKKapitoly z aplikované matematiky
KDIMAKapitoly z diskrétní matematiky
KPRPMKurz první pomoci v matematice 1
KRYKOÚvod do kryptologie a kódování
MERMAMetody řešení matematických úloh
MOBILStudijní mobilita
NEMEMNetradiční metody ve výuce matematiky
ODSEUOdborný seminář pro učitele
PPOMAKurz první pomoci v matematice
PPPR1Průběžná pedagogická praxe 1
PPPR2Průběžná pedagogická praxe 2
PRPOMKurz první pomoci v matematice 2
SEPRASeminář k pedagogickým praxím
SPPZSSouvislá pedagogická praxe
SSMATZáklady matematiky
TEGRATeorie grafů
TEGRGTeorie grafů
TECHMTechnická matematika zajímavě
VOMAZVybrané oblasti matematiky zajímavě
WGRAAGraph algorithms
WSSMTElementary Mathematics
WZKARIntroduction to Coding and Cryptography
XALGTAlgebra 1 - Algebraické struktury
XDISADiskrétní matematika
XGRAAGrafové algoritmy
XKDIAKapitoly z diskrétní matematiky
XSMTMZáklady matematiky
XTEGATeorie grafů
XZKARZáklady kódování a kryptografie
XZKKRZáklady kódování a kryptografie
YALGTAlgebraické struktury
YSZP1Seminář k závěrečným pracím I
YSZP2Seminář k závěrečným pracím II
ZAKALZáklady algebry
ZKAKRZáklady kódování a kryptografie
ZMPHZajímavá matematika pro pracovníky IZS
1ZKARZáklady kódování a kryptografie
2ZKARZáklady kódování a kryptografie
6ASPRAsistenská praxe
6ER03Nahrazovaný předmět za mobilitu 3kr
6ER04Nahrazovaný předmět za mobilitu 4kr
6ER05Nahrazovaný předmět za mobilitu 5kr
6ER06Nahrazovaný předmět za mobilitu 6kr
6FAZAFakultní základ
6GRAFGrafové algoritmy
6KDIMKapitoly z diskrétní matematiky
6KRYKÚvod do kryptologie a kódování
6MOBIStudijní mobilita
6SSMAZáklady matematiky
6TEMATechnická matematika zajímavě
6VOMAVybrané oblasti matematiky zajímavě
6ZAKAZáklady algebry
7ALGSAlgebraické struktury
7ATEAAlgebra a teoretická aritmetika
7DIMADiskrétní matematika
7MAN1Matematická analýza 1
7MAN2Matematická analýza 2
7USMAÚvod do studia matematiky
7UTECÚvod do teorie čísel
1AMAPKapitoly z aplikované matematiky
1MARKKapitoly z aplik. matematiky


AutorNázev práceTypRok
Zemanová EvaRovnice ve výuce matematiky  
Kaczurová MagdalenaAnalýza chyb v maturitních testech z matematikydiplomová 2017 
Pazderová JitkaJak lépe učit matematice? Srovnání vyššího sekundárního vzdělávání v České republice a ve Franciidiplomová 2017 
Bjaček AlešChyba ve výuce matematikydiplomová 2016 
Doležalová KateřinaDivergentní úlohy v matematice na základní školediplomová 2016 
Hamroziová ŠárkaMatematický tahák - tvorba a významdiplomová 2016 
Zarzycká AnnaUžití odhadu ve výuce matematikydiplomová 2016 
Srubková JindřiškaTvorba a analýza úloh z algebrydiplomová 2014 
Jarošová ZuzanaZměny v maturitě z matematiky v letech 2010 - 2011diplomová 2012 
Šnoriková MarkétaVýuka finanční matematiky na střední školediplomová 2012 
Salamonová EvaGrafy a grupydiplomová 2010 
Pučok LiborPočítačové zpracování algoritmů teorie grafůdiplomová 2008 
Wrublová MichaelaAlgebra v teorii grafůdiplomová 2008 
Lysková SilvieTeorie grafů v učivu SŠdiplomová 2007 
Jedlička IvoMatematické minimum pro chemikybakalářská 2015 
Prýmusová MarieCykly a cyklické grupybakalářská 2015 
Chalupová KateřinaSrovnání vývoje matematického poznání ve starověkubakalářská 2014 
Hamroziová ŠárkaMatematický orientační běhbakalářská 2014 
Petruchová ŠtěpánkaKomplexní čísla v učivu SŠbakalářská 2014 
Škorupová NicoleZpracování informací při ztížených podmínkách z pohledu kódováníbakalářská 2014 
Harkut OndřejTeorie grafů ve fyzicebakalářská 2013 
Kaňoková JanaTeorie grafů v geografiibakalářská 2013 
Zapletal FrantišekProjektování šifrovacích herbakalářská 2012 
Kupčáková TerezaMatematika v lingvisticebakalářská 2011 
Misiarz MartinKryptoanalýza vybraných historických šifer s využitím počítačového softwarubakalářská 2011 
Jarošová ZuzanaŠifry ve službách válekbakalářská 2010 
Weissová KarinAritmetické funkce a jejich aplikacebakalářská 2009 
Kocůrek DaliborVybrané problémy z oblasti stavebnictví a jejich řešení matematickými metodamibakalářská 2007 
Mísařová KateřinaUžití metod teorie grafů pro zlepšení efektivnosti snížením nákladů firmy Kofola a.s.bakalářská 2007 
Židková EvaZefektivnění činností ve firmě Lonka s pomocí metod teorie grafůbakalářská 2007 
Šimíčková LucieAlgebraické aspekty v teorii grafůbakalářská 2006 
Wrublová MichaelaHistorie kódů a šiferbakalářská 2006 


Systematická práce s talentovanými žáky z ostravského regionu
Hlavní řešitelRNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics
Hlavní řešitelRNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2015
PoskytovatelCeepus
Stavukončený
Vybrané oblasti matematiky zajímavě
Hlavní řešitelRNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelKatedra matematiky, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub